PROF.DR. BERRİN BAYDIK    
Adı : BERRİN
Soyadı : BAYDIK
E-posta : bbaydik@ankara.edu.tr, bbaydik@gmail.com
Tel : 312 3633350/3010
Ünvan : PROF.DR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER

 

Adı soyadı: Berrin Baydık

Öğrenim Durumu: Doktora

Görevi: Profesör Doktor (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü)

Yabancı dil: İngilizce

Doçentlik Alanı: Öğrenme güçlükleri

Çalışma Alanları: Öğrenme güçlükleri, öğrenme güçlüğü olan çocuklarda okuma-yazma güçlükleri ve müdahale programları,

öğrenme güçlüğü olan çocuklarda sosyal beceri yetersizlikleri ve müdahale programları, kaynaştırma konuları ve öğretmen eğitimi

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Doktora

Özel Eğitim

Ankara Üniversitesi

2002

Y.Lisans

Özel Eğitim

Ankara Üniversitesi

1997

Lisans

Eğitimde Psikolojik Hizmetler

Ankara Üniversitesi

1986

 

Akademik Unvanlar

Profesör (2018, Ankara Üniversitesi)

Doçent (2013, Ankara Üniversitesi)

Doçent ünvanını aldığı tarih (20 Aralık 2012)

Yardımcı Doçent (2008, Ankara Üniversitesi)

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

International Society on Early Intervention (ISEI)

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı) ve Tez Danışmanı: 7-15 Yaş grubundaki kekeme olan ve olmayan bireylerin sözel

iletişim tutumlarının karşılaştırılması (Danışman: Doç. Dr. Gönül Akçamete)

 

 

Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı: Okuma güçlüğü olan ve olmayan çocukların sözcük okuma becerilerinin

 karşılaştırılması (Danışman: Doç.Dr. Pınar Ege)

 

 

Görevler

İdari Görevler

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölüm Başkanlığı

13.03.2017-10.08.2018

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı

24.02.2010- 24.02.2013

A. Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Başkan Yardımcılığı

1.12.2009-14.06.2010

 

 

 

Yönetim Kurulu/Danışma Kurulu Üyelikleri

 

Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği

A.       2014-devam etmekte

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (Yardımcı doçent temsilcisi)

B.       22.03.2012-20.12.2012

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Erken Çocukluk Gelişimi Birimi Birim Kurulu Üyeliği

C.       28.11.2011-2015

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği

D.       24.02.2010-24.02.2016

Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği

E.       19.01.2010-19.01.2016

Ankara Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Danışma Kurulu Üyeliği

F.       27.08.2009-16.03.2011

 

 

Koordinatörlükler

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ERASMUS+ Koordinatörü

1.        2016-devam

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Özel Eğitim ABD ERASMUS+ Koordinatörü

2.        2015-devam

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Topluma Hizmet Çalışmaları Koordinatörü

3.        2014-Ocak 2018

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Farabi Öğrenci Değişim Programı Koordinatörü

4.        6.10.2010-Şubat 2013

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ERASMUS Koordinatör Yardımcısı

5.        25.3.2010-1.02.2011

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programlarını Geliştirme Çalışması Koordinatörü

6.        25.2.2010-Şubat 2013

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Farabi Öğrenci Değişim Programı Koordinatör Yardımcısı

7.        24.2.2010-6.10.2010

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Program Yeterlikleri Çalışması Koordinatörü

8.        7.01.2010-Ekim 2010

 

 

 

Komisyon Başkanlıkları

 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ders Denklik Komisyonu Başkanlığı

9.        11.11.2010-Şubat 2013

 

Eğitim Kurulu Üyeliği

 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Denklik Komisyonu Üyeliği

Şubat 2013-

Şubat 2017

Ankara Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Komisyonu Üyeliği

11.12.2012-

Mart 2013

Ankara ÜniversitesiEğitim Bilimleri Fakültesi Üniversite Yaşamına Uyum

Programı Komisyonu Üyeliği

18.08.2009-18.08.2012

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Denklik Komisyonu Üyeliği

13.03.2009-

11-11-2010

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Okul Modeli Geliştirme Komisyonu Üyeliği 

19.01.2009-11.02.2013

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Komisyonu Üyeliği 

10.11.2008-21.11.2011

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Oryantasyon Komisyonu Üyeliği

23.06.2008-15.06.2009

Ankara ÜniversitesiEğitim Bilimleri Fakültesi Çift Anadal/Yandal Komisyonu  Üyeliği

23.06.2008-

07-02-2011

Ankara ÜniversitesiEğitim Bilimleri Fakültesi Editörler Kurulu üyeliği

4.2.2008-31.1.2014

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ders Denklik Komisyonu Üyeliği

27.09.2007-27.09.2010

Ankara ÜniversitesiEğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim

Koordinatörlüğü üyeliği

9.02.2004-4.07.2005

Ankara ÜniversitesiEğitim Bilimleri Fakültesi Öğrenci İhtiyaçlarını

Belirleme Komisyonu üyeliği

22.09.2003-22.09.2006

Ankara ÜniversitesiEğitim Bilimleri Fakültesi Yemek Servisi

Denetleme Komisyonu üyeliği (Sekreter)

4.12.2000-4.12.2003

Ankara ÜniversitesiEğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim

Koordinatörlüğü üyeliği 

9.11.1998-9.11.2000

 

Akademik Çalışmalar

 

Yönetilen Tezler

 

Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri

 

Tez adı

Öğrenci adı

Kurum, ABD

Sınav tarihi

1. Çocuk evleri sitesinde kalan çocukların yazı farkındalığı becerilerinin değerlendirilmesi

Zeynep Türk

Ankara Üniversitesi, Özel Eğitim ABD

20 Haziran 2018

2.             2. Okuma başarısızlığı olan öğrencilerin farklı metin türlerinde okuma akıcılıklarının incelenmesi

Mustafa Ceylan

Ankara Üniversitesi, Özel Eğitim ABD

29    Ocak  2016

3.    Yaratıcı dramanın üstün yeteneklilere

sosyal beceri kazandırmada etkililiği

Derya Çiçek

Ankara Üniversitesi, Yaratıcı Drama ABD

4      Mart 2014

4.    Zihinsel yetersizliği olan ve normal gelişim

gösteren çocukların erken okuryazarlık becerilerine ve uygulamalarına ilişkin anne görüşleri

Fatoş Arman

Ankara Üniversitesi, Özel Eğitim ABD

5 Eylül 2013

5.    Okuma güçlüğü olan ve olmayanilköğretim

öğrencilerinin okuma akıcılıkları

Şaziye Seçkin

Ankara Üniversitesi, Özel Eğitim ABD

13    Haziran 2012

6.    Bireyselleştirilmiş eğitim planı (BEP)

geliştirilmesi ve uygulanması sürecinde öğretmenlerin yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri

Zümran Kuyumcu

Ankara Üniversitesi, Özel Eğitim ABD

2 Ağustos 2011

 

Tamamlanan Doktora Tezleri

 

 

Tez adı

Öğrenci adı

Kurum, ABD

Sınav tarihi

1.Okuma güçlüğü olan ve olmayan öğrencilerin dil becerilerinin karşılaştırılması

Şaziye Seçkin Yılmaz

Ankara Üniversitesi, Özel Eğitim ABD

3 Ekim 2017

2.Determining the needs of Burundian families who have hearing and mentally disabled children

 

Victor Barantota

Ankara Üniversitesi, Özel Eğitim ABD

17 Haziran 2016

3.Okumada başarılı olan ve olmayan öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri ile

 özetleme becerilerinin incelenmesi

Zeynep Bahap Kudret

Ankara Üniversitesi, Özel Eğitim ABD

21 Mayıs 2016

 

 

Projelerde Yaptığı Görevler

Ekim 2008 tarihinde tamamlanan TÜBİTAK 107K348 numaralı alt sosyoekonomik düzeydeki özel gereksinimli olan ve olmayan ilköğretim öğrencilerinin sosyometrik statülerini yordayan değişkenler konulu 1002 hızlı destek projesinde araştırmacı 

 

 

 

Yayınlar

 

SCI, SCI-Expanded veya SSCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

 

Ergül, C., Baydık, B. ve Demir, Ş.(2013).Özel eğitim öğretmen adaylarının ve öğretmenlerinin zihin engelliler öğretmenliği lisans programı yeterliklerine ilişkin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri/Educational Sciences: Theory & Practice, 13(1), 499-522.

Baydık, B. (2011). Okuma güçlüğü olan öğrencilerin üstbilişsel okuma stratejilerini kullanımı ve öğretmenlerinin okuduğunu anlama öğretim uygulamalarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36(162), 301-318.

Baydık, B., ve Bakkaloğlu, H. (2009). Alt sosyoekonomik düzeydeki özel gereksinimli olan ve olmayan ilköğretim öğrencilerinin sosyometrik statülerini yordayan değişkenler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri/Educational Sciences: Theory & Practice, 9(2), 403-447.

 

 

 

SCI, SCI-Expanded veya SSCI dışındaki indekslere giren dergilerde Türkçe yayınlanan makaleler

 

Çiçek, D., Baydik, B., Okvuran, A. (2017). Yaratıcı dramanın üstün yetenekli öğrencilere sosyal becerileri kazandırmadaki etkililiği. International Journal of Eurasia Social Sciences, 8(28), LXXXVII-CX.

 

(TÜBİTAK/ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, EBSCOhost, ERICHPLUS, Journal Factor, Open Academic Journals Index, International Scientific Indexing, Scientific Indexing Services, DRJI, DergiPark Akademik, Academic Resource Index, asos sosyal bilimler indeksi, Akademik Dizin: Akademik Türk Dergileri Indeksi, Türk Eğitim İndeksi, SOBİAD, arastirmax, Google akademik, Akademik Araştırmalar İndeksinde dizinlenmektedir.)

Yılmaz Seçkin, Ş.ve Baydık, B. (2017). Okuma performası düşük olan ve olmayan ilkokul öğrencilerinin okuma akıcılıkları. İlköğretim Online,16(4), 1652-1671.

 

(TÜBİTAK/ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, SCOPUS, IndexCopernicus, DOAJ, AERA ve EBSCO Publishing’de dizinlenmektedir.)

Bahap Kudret, Z. ve Baydık, B. (2016). Başarılı ve başarısız dördüncü sınıf okuyucularının okuduğunu anlama ve özetleme becerileri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi Özel Eğitim Dergisi, 17(3), 317-346.

 

(TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, Türk Eğitim İndeksi, ProQuest Political Science Journals,EBSCOhost Academic Search Complete kapsamında dizinlenmektedir.)

Baydık, B., Ergül, C., ve Bahap Kudret, Z. (2012). Okuma güçlüğü olan öğrencilerin okuma akıcılığı sorunları ve öğretmenlerinin bu sorunlara yönelik uygulamaları. İlköğretim Online, 11(3), 778-789.

 

(DOAJ Directory of Open Access Journals, AERA, eJournals İn Education New Jour, EBSCO, ULAKBİM’de dizinlenmektedir.)

Baydık, B. ve Bahap Kudret, Z. (2012). Öğretmenlerin ses temelli cümle yönteminin etkilerine ve öğretim uygulamalarına ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45(1), 1-22.

 

(TÜBİTAK/ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, DOAJ Directory of Open Access Journals, ASOS INDEX, ProQuest Political Science Journals, EBSCO Publishing’de dizinlenmektedir.)

 Kepenekçi, Y., ve Baydık, B. (2009). Zihin engelliler öğretmen adaylarının çocuk   haklarına ilişkin tutumları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(1), 329-350.

 

(TÜBİTAK/ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, DOAJ Directory of Open Access Journals kapsamında dizinlenmektedir.)

 

 

 

 

 

 

 

SCI, SCI-Expanded veya SSCI dışındaki indekslere giren dergilerde İngilizce yayınlanan makaleler

 

 

Ceylan, M., & Baydık, B. (2018). Examination of reading skills of students who are poor readers in different text genres. Cypriot Journal of Educational Sciences, 13(2), 422-435.

(ERIC, EBSCOhost, DOAJ, SIS, Georgetown University Library, InfoBase Index, BASE, World Cat, EZB; International Institute of Organized Research, Cite Factor, MIAR, Science Library Index, Cosmos Impact Factor, Root Indexing, ResearchBib, Turkish Education Index, Google Scholar, CrossRef  kapsamında dizinlenmektedir.)

Kargın, T., Baydık, B.,& Akçamete, G. (2004). A study on needs of parents with children with hearing impairment in transition to kindergarten in Turkey.  International Journal of Special Education, 19(2), 35-45.

(ERIC, Current Index to Journals of Special Education (CIJE), The quarterly index ve Exceptional Children Resources (ECER) kapsamında dizinlenmektedir.)

 

 

Uluslararası indekslere girmeyen ve Türkçe yayınlanan hakemli dergide araştırmaya dayalı yayınlar

 

Kargın, T., ve Baydık, B. (2002). Kaynaştırma ortamındaki işiten öğrencilerin

işitme engelli akranlarına yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Özel eğitim Dergisi, 3(2), 26-39.

Kargın, T., Akçamete, G., ve Baydık, B. (2001). Okulöncesi yaşta işitme engelli

çocuğu bulunan ailelerin anasınıfına geçiş sürecindeki gereksinimlerinin belirlenmesi. Özel Eğitim Dergisi, 3(1), 13-24.

Baydık, B., ve Akçamete, G. (1999). 7-15 Yaş grubundaki kekeme olan ve

olmayan bireylerin sözel iletişim tutumlarının karşılaştırılması. Özel Eğitim Dergisi, 2(3), 75-86. 

 

 

Uluslararası indekslere girmeyen ve Türkçe yayınlanan hakemli dergide derlemeler

 

Baydık, B. (2006). Okuma güçlüğü olan çocukların sözcük okuma becerileri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 7(1), 29-36.

Baydık, B. (2003). Filizlenen okuryazarlık ve desteklenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 4(2), 77-89.

Baydık, B. (1997). Özel eğitimde kaynaştırma ve okul öncesi kurumların kaynaştırmadaki önemi. Milli Eğitim, Ekim(136), 27-29. 

 

 

Kitaplar ve kitap bölümü

 

Uluslararası

 

Baydık, B. (2011).Sonder-/Förderschulproblematik und Migration. İçinde Z. Korkmaz, E. Kunter ve O. Dağhan (Ed.), Sonderschule/förderschule sorunu ve göçmen toplumu, (s. 79-83). Duisburg-Essen: Die Gaste Yayınları. (Kitap Almanca ve Türkçe basılmıştır.)

 

Ulusal

 

Ortak yazarlı (2017). Geçici koruma altında özel eğitime ihtiyacı olan bireylere yönelik özel eğitim hizmetleri kılavuz kitabı. Milli Eğitim Bakanlığı.

Baydık, B. (2016).Sosyal beceri öğretim programı öğretim yöntemleri.S.  Y. Doğru ve Zübeyde Doğan (Çev. Ed.). (s. 29-46) Erken çocukluk döneminde Sosyal Beceri Öğretim Programı. Ankara: Nobel.

Baydık, B. (2012).Okuma güçlükleri olan çocukların yaşadıkları temel sorunlar. S.  Y. Doğru (Ed.). Öğrenme güçlükleri (s. 131-166) içinde. Ankara: Eğiten Kitap. 

Baydık, B. (2012).Okuma güçlükleri.S. Y. Doğru (Ed.). Öğrenme güçlükleri (s. 117-130) içinde. Ankara: Eğiten Kitap. 

Zihinsel engelli bir çocuğum var.Ortak yazarlı, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları, No:90 (Anne babalara yönelik el kitapları).1995, Ankara.

İşitme engelli bir çocuğum var.Ortak yazarlı, T. C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları, No:91 (Anne babalara yönelik el kitapları).1995, Ankara.

Bedensel engelli bir çocuğum var.Ortak yazarlı, T. C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları, No:92 (Anne babalara yönelik el kitapları).1995, Ankara.

Bıyıklı, L., Baydık, B. ve Ünsal, P. (Ed.) (2002). 12. Ulusal Özel Eğitim Kongresi: Yöntemler, yaklaşımlar, stratejiler. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, no: 193.

 

 

Komisyon raporları

 

Özürlü Bireylerin Eğitimi (Özel Eğitimde Erken Eğitim) Alt Komisyon Raporu. Ι. Özürlüler Şurası (29 Kasım-02 Aralık 1999) : Çağdaş toplum, çağdaş yaşam ve özürlüler, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Ankara.

Okul Öncesi, İlköğretim, Ortaöğretim, Mesleki-Teknik Eğitim, Yetişkin Eğitimi ve Özel Eğitim (Özel Eğitimde Sorunlar ve Çözüm Önerileri) Çalıştay Raporu. Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitimin Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı (10-11 Şubat 2004). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Yayınları, No: 194).

 

 

 

 

 

Bilimsel toplantılardaki sözlü sunumlar

 

Uluslararası

 

Bildiri adı

İsimler

Etkinlik adı

Tarih

Yer

Assessment of print awareness skills of children who live in children’s residential care homes

Türk, Z., & Baydık, B.

(Baydık tarafından İngilizce sunulmuştur.)

Fourth International Mediterranean Social Sciences Congress (MECAS 4)

2018- 3-6 September

Podgorica, Montenegro

Examining reading comprehension and summarizing strategy skills of successful and unsuccessful readers

 

Bahap Kudret, Z.,& Baydık, B.

 

(Kudret tarafından İngilizce sunulmuştur.)

6th Cyprus International Conference on Educational Research

2017, 4-6 May

Kyrenia, North Cyprus

Yaratıcı dramanın üstün yetenekli öğrencilere sosyal becerileri kazandırmadaki etkililiği

Çiçek, D., Okvuran, A. ve Baydık, B.

 

(Çiçek tarafından Türkçe sunulmuştur.)

International Congress of Eurasian Social Sciences (ICOESS)

2017, 4-7 April

Antalya, Turkey

Special education teacher candidates’ knowledge and awareness regarding children’s literature

Baydık, B.,& Aslan, C.

 

(Baydık tarafından İngilizce sunulmuştur.)

9 th World Conference on Educational Sciences (WCES 2017)

  2017, 1-3 February

Nice, France

 

Views of Guidance and Research Centres’ staff on special education services

Baydık, B.

 

(Baydık tarafından İngilizce sunulmuştur.)

5th World Conference on Psychology and Sociology

2016, 24-26 November

Hammamet, Tunisia

Teachers’ evidence based practices to promote reading achievement of students with reading

difficulties

Baydık, B.

 

(Baydık tarafından İngilizce sunulmuştur.)

18th Annual International Conference on Education

2016, 16-19 May

Athens, Greece

Assessment of the writing skills of Turkish-speaking first graders with

reading difficulties

Kudret, Z., Baydık, B., & Ceylan, M.

 

(Kudret tarafından İngilizce sunulmuştur.)

International Society on Early Intervention Conference: Children’s Rights and Early

Intervention

2016, 8-10 June

Stockholm, Sweden.

Examination

reading skills of students with reading difficulties in different text genres

Ceylan, M., & Baydık, B.

 

(Ceylan tarafından İngilizce sunulmuştur.)

Cyprus International Conference on Educational Research

2016, 31 March – 02 April

Kyrenia, North Cyprus

School administrators’ opinions on special education teachers’ competencies

Baydık, B, Bahap Kudret, Z,    Seçkin Yılmaz, Ş., &  Ceylan, M.

 

(Baydık tarafından İngilizce sunulmuştur.)

International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges.

2015, 13-15 May

Ankara, Turkey

Reading comprehension skills of students with reading difficulties who were thought beginning reading and writing by using different teaching methods

Baydık, B., Sakallı Demirok, M., Seçkin, Ş., & Nuri, C.

 

(Baydık tarafından İngilizce sunulmuştur.)

6th World Conference on Educational Sciences (WCES),

2014, 6-9 December

 

Valletta, Maltese Islands

Evaluation of texts in Turkish teaching course books in terms of reading comprehension instruction

Baydık, B., & Bayraktar, A.

 

(Baydık tarafından İngilizce sunulmuştur.)

 

the International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference for Academic Disciplines

2013, 8-11 April

Paris, France

Kinds of feedback given teacher-student writing conferences

Bayraktar, A., & Baydık, B.

 

(Bayraktar tarafından İngilizce sunulmuştur.)

the International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference for Academic Disciplines

2013, 8-11 April

Paris, France

Reading fluency of elementary students’ with and without reading disability

Seçkin, Ş., & Baydık, B.

 

(Seçkin tarafından İngilizce sunulmuştur.)

New Trends on Global Education Conference

2012, 24-26 September

Kyrenia, North Cyprus

An examination of reading skills of students with reading difficulties in informative and narrative texts

Baydık, B., & Seçkin, Ş.

 

(Baydık tarafından İngilizce sunulmuştur.)

International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference for Academic Disciplines

2012, 19-22 June

Florence, Italy

Examining views of teachers on the effects of use of phonics in teaching reading and writing

Baydık, B.,& Bahap Kudret, Z.

 

(Baydık tarafından İngilizce sunulmuştur.)

World Conference on Educational Technology Researches

2011, 5-9 July

Kyrenia, North Cyprus

Dil ve kültür farklılığı olan öğrencilerin değerlendirilme ve eğitim sorunları

Baydık, B.

 

(Baydık tarafından Türkçe sunulmuş ve smultane Almanca çevirisi yapılmıştır.)

Sonderschule/Förderschule Sorunu ve Göçmen Toplumu Paneli (Davetli konuşmacı)

2010, 13 Şubat

Essen, Deutschland

The variables predicting the sociometric status of elementary students with and without special needs

H.Bakkaloğlu, H. & Baydık, B.

 

(Baydık tarafından İngilizce sunulmuştur.)

2nd International Conference on Special Education

2008,

18-21 Jun

Marmaris, Turkey

 

 

Ulusal

Bildiri adı

İsimler

Etkinlik adı

Tarih

Yer

Okuma güçlükleri ve okuma yazma eğitimi

Baydık, B.

 

(Davetli konuşmacı)

 

Engel Sorunu ve Eğitimi Paneli

2014, Mayıs

Zonguldak, Türkiye

Özel gereksinimli bireylerin eğitimleri

Baydık, B.

 

(Davetli konuşmacı)

Engellilik ve Engelli Bireylerin Topluma Kazandırılması Konferansı

2013, Aralık

Izmir, Türkiye

Zihinsel yetersizliği olan ve normal gelişim gösteren çocukların erken okuryazarlık becerileri ve annelerinin erken okuryazarlık uygulamaları.

Tuncer, F. ve Baydık, B.

 

(Tuncer tarafından sunulmuştur.)

7. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi

2012, 17-19

Ekim

Ankara, Türkiye

Sınıf öğretmenlerinin okuma güçlüğü olan öğrencilerin okuma akıcılığı sorunlarına ve okuma akıcılığını artırmaya yönelik kullandıkları yöntemlere ilişkin görüşlerinin incelenmesi

Baydık, B., Ergül, C., ve Bahap, Z.

 

(Baydık tarafından sunulmuştur.)

20. Ulusal Özel Eğitim Kongresi

2010, 21-23 Ekim

Gaziantep, Türkiye

Özel eğitim öğretmen

adaylarının ve öğretmenlerinin zihin engelliler öğretmenliği lisans programı yeterliklerine ilişkin görüşleri ve bu görüşlerin farklı değişkenler açısından incelenmesi

Ergül, C., Baydık, B., ve Demir, Ş.

 

(Ergül tarafından sunulmuştur.)

20. Ulusal Özel Eğitim Kongresi

2010, 21-23 Ekim

Gaziantep, Türkiye

Okuma güçlüğü olan ve olmayan

çocukların sözcük okuma becerilerinin karşılaştırılması

Baydık, B., ve Ege, P.

 

(Baydık tarafından sunulmuştur.)

III. Dil ve

Konuşma Bozuklukları Kongresi

2005, 2-4 Haziran

Ankara, Türkiye

Geçiş planları: Değişen roller, beklentiler

Akçamete, G. ve Baydık, B.

(Akçamete tarafından sunulmuştur.)

9. Özel Eğitim Kongresi

1999, 22-23 Kasım

Eskişehir, Türkiye

 

Akademik Danışmanlıklar

2018-2019 Akademik Yılı

A. Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Programı 4. Sınıflar Akademik Danışmanlığı

2017-2018 Akademik Yılı

A. Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Programı 3. Sınıflar Akademik Danışmanlığı

2011-2012 Akademik Yılı

A. Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Zihin Engelliler Öğretmenliği Programı 4. Sınıflar Akademik Danışmanlığı

2008-2009 Akademik Yılı

A. Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Zihin Engelliler Öğretmenliği Programı 1. Sınıflar Akademik Danışmanlığı

2008-2009 Akademik Yılı

A. Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Zihin Engelliler Öğretmenliği Programı Yan Dal-Çift Anadal Danışmanlığı

2007-2008 Akademik Yılı

A. Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Zihin Engelliler Öğretmenliği Programı 4. Sınıflar Akademik Danışmanlığı

 

 

 

 

 

Diğer Bilimsel Etkinlikler

 

ERASMUS Hareketliliği

 

Eğitim alma

 

21-30 Eylül, 2013, University of London, Institute of Education. Reading Recovery Center çalışmalarına katılım (Enstitüde ve okullardaki çalışmalara ve toplantılara katılım)

 

Eğitim verme

 

23-29 Mart 2014, Maribor University, Faculty of Education. Okuma güçlükleri ana başlığı altında lisans ve lisansüstü öğrencilerine 5 günlük ders verme hareketliliği.

6-10 Eylül 2014, Maribor University, Faculty of Education. Türkiye’deki özel eğitim ve kaynaştırma uygulamaları ana başlığı altında lisans ve lisansüstü öğrencilerine 5 günlük ders verme hareketliliği.

22-26 Haziran 2015, Seville University, Faculty of Education. Türkçe konuşan çocukların okuma güçlükleri ana başlığı altında doktora öğrencilerine 5 günlük ders verme hareketliliği.

 

Yurt dışı deneyimi

 

2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca 9.10.2000-8.1.2001 tarihleri arasında

Almanya’da doktora tezi ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunma.

 

 

Eğitim-Öğretim ile ilgili eğitim alma

 

10.11.1998-12.1.1999 tarihlerinde Çağdaş Drama Derneği’nin açmış olduğu 8

hafta 24 saatlik yaratıcı drama kursuna katılım.

 

 

Diğer

 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Birimine başvuran işitme engelli çocuklara eğitim hizmeti verilmesi.

 

 

Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Etkinliklerde Düzenleyici/Danışma Kurulu Üyesi, Panel Yöneticisi Olarak Görev

 Alma

 

Ulusal

 

11-13 Ekim 2018, 28. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Eskişehir, Bilim Kurulu Üyeliği

3-4 Mayıs 2018, 8. Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongresi, Trabzon, Bilim Kurulu Üyeliği

9-11 Ekim 2015, Uluslararası Engellilerin Sosyal Refahı Açısından Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kongresi, Ankara, Bilim Kurulu Üyeliği

25-27 Eylül 2014, 24.Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Edirne, Bilim Kurulu Üyeliği

30 Ekim-1 Kasım 2013, 23. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Bolu, Bilim Kurulu Üyeliği

5-7 Mayıs 2013, 7. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Kocaeli, Bilim Kurulu Üyeliği

4-6 Ekim 2012, Kamusal Eğitim Sempozyumu, Ankara, Düzenleme Kurulu Üyeliği

4-6 Ekim 2012, Kamusal Eğitim Sempozyumu, Ankara, Bilim Kurulu Üyeliği

5-7 Ekim 2011, 3. Ulusal Çocuk  ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, Ankara, Düzenleme Kurulu Üyeliği

22–24 Ekim 2009, 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Marmaris, Düzenleme Kurulu ve Danışma Kurulu Üyeliği

2-3 Mart 2006, Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitim Fakülteleri ve Topluma Hizmet İşlevi” Çalıştayı, Ankara, Düzenleme Komitesi Üyeliği

1-3 Mart 2005, Öğretmen Yetiştirmede Kalite Sorunları” konulu Çalıştayı, Ankara,  Düzenleme Komitesi Üyeliği

11-12 Kasım 2002, 12. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Ankara, Program ve Düzenleme Kurulu Üyeliği

 

Uluslararası

 

7-9 December 2017, International Conference on Special Education, Thessaloniki, Greece, Uluslararası Bilim Kurulu Üyeliği

7-8 December 2017, Education Conference, EDUCCON, Ankara, Türkiye, Bilim Kurulu Üyeliği

13-15 March 2016, International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges, Ankara, Türkiye, Uluslararası Bilim Kurulu Üyeliği

 

Panel Yöneticiliği

 

Ulusal

 

30 Ekim-1 Kasım 2013, 23. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Bolu,

5-7 Ekim 2011, 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, Ankara- Çocuk Edebiyatı Algısında Farklılıklar (6 Ekim-4. Oturum)

 

Uluslararası

 

1-2 February 2017, 9 th World Conference on Educational Sciences (WCES 2017), Nice, France

13-15 March 2016, International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges, Ankara, Turkey

 

 

 

Dergilerde Editörler Kurulu /Yayın Kurulu Üyeliği, Hakemlik / Danışma Kurulu Üyeliği

 

Editörler Kurulu /Yayın Kurulu Üyeliği

 

Dergi

Dizin

Görev

Tarih

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi

(TÜBİTAK/ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, ProQuest Political Science Journals, EBSCO Publishing’de dizinlenmektedir.)

Danışma Kurulu Üyeliği

2008-devam

 

 

 

 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

TÜBİTAK/ULAKBİM (Sosyal Bilimler Veri Tabanı

DOAJ Directory of Open Access Journals

ASOS INDEX

ProQuest Political Science Journals

EBSCO Publishing’de dizinlenmektedir.)

Editörler Kurulu Üyeliği

04.02.2008-2012

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi

-

Editör Yardımcılığı

Eylül 2008-1.3.2010

 

Özel Eğitim Dergisi

-

Yayın Koordinatörü

1997-1998

 

 

Dergilerde Hakemlik

Dergi

Dizin

Görev

the Journal of Anthropologist

AWER ındexes

Hakemlik

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISI (THOMSON REUTERS MASTER JOURNAL LIST), (TÜBİTAK/ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, ASOS INDEX

Hakemlik

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Index Copernicus, Google Scholar, ULAKBIM, Türk Eğitim İndeksi ve ASOS

Hakemlik

Eğitim ve Bilim

SSCI

Hakemlik

KUYEB

SSCI

Hakemlik

Çağdaş Tıp Dergisi

 

Hakemlik

İlköğretim Online

DOAJ IndexCopernicus

AERA

eJournals in Education

NewJour

Ebsco

Ulakbim

Hakemlik

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Ulakbim

DOAJ, ASOS INDEX

ProQuest

Political Science Journals

EBSCO

Hakemlik

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi

(TÜBİTAK/ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, ProQuest Political Science Journals, EBSCO Publishing’de dizinlenmektedir.)

Danışma Kurulu Üyeliği/Hakemlik

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tübitak ULAKBİM Ulusal Veri Tabanı, DOAJ (Directory of Open Access Journals), SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) ve Türk Eğitim İndeksi (tei)

Hakemlik

 

Diğer Hakemlikler

 

SOBAG – SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMA GRUBU’na sunulan proje için iç ve dış danışmanlık (Farklı zamanlarda)

Member of the BMENA Literacy Hub Review Board (International Reviewer): 14.11.2006-19.7.2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplum Eğitimine Yönelik Çalışmalar

(Verdiği Konferanslar / Seminerler, Yürütülen Hizmetiçi Eğitim Programları ve Diğer Kurum / Kuruluşlarda Eğitim Öğretim

 Etkinliklerine Katkı)

 

Etkinlik

Konu

Düzenleyen

Tarih

Görev

Yer

 

Seminer

Özel Öğrenme Güçlüğü Belirtileri Öğrenme ve Eğitimi

Ankara Karacaören İlkokulu

6 Şubat 2018

Öğretim Elemanı

Ankara

Seminer

Özel öğrenme güçlüğü eğitim uygulamaları kursu

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

18-22 Eylül

2017

Öğretim Elemanı

Ankara

Seminer

Özel öğrenme güçlüğü eğitim uygulamaları kursu

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

11-15 Eylül

2017

Öğretim Elemanı

Lara, Antalya

Seminer

Suriyeli öğrencilere yönelik özel eğitim hizmetlerinin güçlendirilmesi öğretmen eğitimi programi

Milli Eğitim Bakanlığı

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Araştırma – Geliştirme ve projeler Daire Başkanlığı

08-12 Mayıs

2017

Öğretim Elemanı

Manavgat, Antalya

Seminer

Okuma ve yazma güçlükleri

ÖZDER (Özel Eğitimciler Derneği)

15 Haziran 2014

Öğretim Elemanı

Antalya

Seminer

Öğrenme güçlükleri

ÖZEV

9 Mayıs 2014

Öğretim Elemanı

Bartın

Seminer

Öğrenme güçlükleri

ÖZEV

9 Mayıs 2014

Öğretim Elemanı

Kilimli

Çalıştay

Okuma güçlükleri ve okuma güçlüklerinin değerlendirilmesi

Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

 

26 Nisan 2014

Öğretim Elemanı

 

Ankara

Çalıştay

 

Yakın Doğu Üniversitesi

8-9-10 Ocak 2014

Öğretim Elemanı

Lefkoşa, KKTC

Seminer

Okuma güçlükleri

Ankara Üniversitesi Vakıf Okulları

2012-2013

Eğitim Öğretim Yılı Eylül

Öğretim Elemanı

Ankara

Seminer

Kaynaştırma

Ankara Üniversitesi Vakıf Okulları

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Haziran Dönemi

Öğretim Elemanı

Ankara

Seminer

Hiperaktivite, sınıf yönetimi ve kaynaştırma eğitimi

Ankara Üniversitesi Vakıf Okulları

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Eylül Dönemi

Öğretim Elemanı

Ankara

Seminer

Sınıf Yönetimi

MEB Dutluk İlköğretim Okulu Mamak

2009-2010 Öğretim Yılı

Öğretim Elemanı

Ankara

Konferans

Dil ve Kültür Farklılığı Olan Öğrencilerin Değerlendirilmesi ve Eğitim Sorunları

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi

11-05-2010

 

Konuşmacı

Bolu

Radyo programı

Sonderschule/

Förderschule Sorunu ve Göçmen Toplumu Konusunda 13 Şubat 2010’da Duisburg Essen Üniversitesi’nde Gerçekleşleştirilen Panelin Değerlendirilmesi

Dünya Hali Programı

(TRT-Yurdun Sesi)

2010

Konuşmacı

Ankara

Comenius Projesi Önerisi Hazırlama Çalışmaları

 

Ankara Üniversitesi Vakıf Okulları

2010

Danışman

Ankara

 

 

 

 

 

Seminer

Kaynaştırmada İlk Okuma-Yazma  Uygulamaları

Kuşadası Rotary Kulübü ile Kuşadası Milli Eğitim Müdürlüğü

18-19 Ekim 2008

Öğretim elemanı

Kuşadası/Aydın

Çocuk

Gelişimi Eğitimi Kursu

Öğrenme Güçlükleri

Milli Eğitim Bakanlığı

15 Ekim-26 Ekim 2007

Öğretim elemanı

Ankara

Branş

Eğitimi Kursu

Zihin Engellilerde Türkçe, Okuma-Yazma Öğretim Teknikleri

Milli Eğitim Bakanlığı

17 Haziran-27 Temmuz 2002

Öğretim elemanı

Ankara

29 Kasım-3 Aralık 1999 tarihleri arasında gerçekleştirilen 1. Özürlüler Şurası’nın ön rapor hazırlama çalışmaları

Özürlülerin Toplumsal Yaşama Tam Katılımı

 

Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı

1998-1999 Çalışma bir yıl sürmüştür.

Komisyon raportörlüğü

Ankara

29 Kasım-3 Aralık 1999 tarihleri arasında gerçekleştirilen 1. Özürlüler Şurası

Özürlü Bireylerin Eğitimi: Özel Eğitimde Erken Eğitim

Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı

1998-1999 Çalışma bir yıl sürmüştür.

Alt komisyon raportörlüğü

Ankara

 

 

 

Verdiği ve Vermekte Olduğu Dersler

 

Lisans (Ankara Üniversitesi)

 

Ders Kodu

Ders Adı

Öğretim Yılı

Dönem

AZE301

Okuma Yazma Öğretimi (3 kredi)

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012

2010-2011

2009-2010

2008-2009

Güz

AZE316

Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilere Okuduğunu Anlama Stratejisi Öğretimi (3 kredi)

2016-2017

2015-2016

Bahar

MTB305

Özel Eğitim (2 kredi)

2017-2018

2016-2017

2015-2016

Güz

GZE304

Topluma Hizmet Uygulamaları (1 kredi)

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

Bahar

GSÖ404

İlköğretimde Kaynaştırma (2 kredi)

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012

2009-2010

Bahar

ASÖ416

Farklılaştırılmış Öğretim (2 kredi)

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

Bahar

MZE401

Öğretmenlik Uygulaması 1 (2 kredi)

2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012

Güz

GBT402

Kaynaştırma (2 kredi)

2014-2013

2012-2013

2011-2012

2010-2011

2009-2010

Bahar

ZEÖ301

Zihin Engellilere Okuma Yazma Öğretimi

(3 kredi)

2007-2008

2006-2007

2005-2006

2002-2003

2001-2002

Güz

ZEÖ302

Zihin Engellilere Türkçe Öğretimi (3 kredi)

2007-2008

2006-2007

2005-2006

2002-2003

2001-2002

Bahar

ZEÖ405

Zihin Engellilerin Ders Planlarına Yönelik Öğretim Materyali Geliştirme (3 kredi)

2002-2003

Bahar

AZE303

Zihin Engellilere Günlük Yaşam ve Sosyal Beceri Beceriler Öğretimi (3 kredi)

2011-2012

2010-2011

2009-2010

208-2009

 

Güz

ZEÖ310-

 

Zihin Engellilere Günlük Yaşam ve Özbakım Becerileri Öğretimi (3 kredi)

2007-2008

2006-2007

2005-2006

2004-2005

2003-2004

Bahar

AZE307

Öğrenme Güçlüğü

2009-2010

2008-2009

Güz

SZE305

Öğrenme Güçlüğü (2 kredi)

2008-2009

Güz

SZE304

Kaynaştırma (2 kredi)

2008-2009

Bahar

MOÖ306

Özel Eğitim (3 kredi)

2008-2009

Bahar

SZE204

 

Öğrenme Güçlüğü (3 kredi)

2007-2008

2006-2007

2005-2006

2004-2005

2003-2004

Bahar

SZE403

Kaynaştırma (2 kredi)

               

2007-2008

2006-2007

2005-2006

2004-2005

Güz

ZEÖ351

Özel Eğitim (3 kredi)

2007-2008

2006-2007

Güz

ÖEB202

Özel Eğitimde Kaynaştırma (3 kredi)

2004-2005

Bahar

 

 

Lisanüstü Dersler

 

Tezsiz yüksek lisans

 

Ders Kodu

Ders Adı

Öğretim Yılı

Dönem

OÖA537

Kaynaştırma Eğitimi (3 kredi)

2009-2010

Güz

 

 

Yüksek lisans (Özel Eğitim Programı)

 

Ders Kodu

Ders Adı

Öğretim Yılı

Dönem

600400716060

Uzmanlık Alan Dersi

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

Güz

600400716060

Uzmanlık Alan Dersi

2016-2017

2015-2016

2014-2015

Bahar

600400717060

Seminer

2015-2016

2014-2015

Güz

600400717060

Seminer

2015-2016

2014-2015

Bahar

ÖZE5051

Okuma Akıcılığının Geliştirilmesi ve Okuduğunu Anlama Stratejileri (3 kredi)

2016-2017

2015-2016

2013-2014

2012-2013

Güz

ÖZE5057

Okuryazarlık Becerilerinin Değerlendirilmesi ve Desteklenmesi (4 kredi)

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

Güz

ÖZE9021

Okuryazarlık Araştırmaları (Uzmanlık)

2013-2014

2012-2013

2011-2012

Güz

ÖZE9021

Okuryazarlık Araştırmaları (Uzmanlık)

2013-2014

2012-2013

2011-2012

Bahar

ÖZE5021

Okuma akıcılığının geliştirilmesi

2011-2012

Güz-Bahar

ÖZE5721

Okuryazarlık gelişiminde yeni uygulamalar (Seminer)

2011-2012

Güz-Bahar

ÖZE5022

Okuduğunu anlama stratejileri (3 kredi)

2010-2011

Bahar

 

 

Yüksek lisans (Kaynaştırma Programı)

 

Ders Kodu

Ders Adı

Öğretim Yılı

Dönem

ÖEK513

Özel gereksinimli öğrencilerin akademik becerilerini değerlendirme çalışmaları (4 kredi)

2010-2011

Güz

ÖEK520

Kaynaştırma ortamlarında okuma yazma becerilerinin değerlendirilmesi ve öğretimi (3 kredi)

2010-2011

Bahar

ÖEK501

Özel gereksinimli öğrencilere beceri öğretimini konu alan araştırmalar (Seminer)

2010-2011

Güz

ÖEK505

Özel gereksinimli öğrencilere akademik becerilerin kazandırılması (Uzmanlık)

2010-2011

Güz

ÖEK518

Özel gereksinimli öğrencilere akademik beceri öğretimi (Uzmanlık)

2010-2011

Bahar

ÖEK513

Engelli çocukların ailelerinin eğitime katılım uygulamaları (4 kredi)

2009-2010

Güz

ÖE5013

Engelli çocukların ailelerinin eğitime katılım için gereksinimleri (Seminer)

2009-2010

Güz

ÖE513

Engelli çocukların ailelerinin eğitime katılımı (Uzmanlık)

2009-2010

Güz

ÖEK526

Kaynaştırmada okuma-yazmanın değerlendirilmesi ve öğretim yöntemleri (3 kredi)

2009-2010

Bahar

ÖEK516

Engelli çocukların ailelerinin eğitime katılımı (Uzmanlık)

2009-2010

Bahar

ÖEK530

Engelli çocukların ailelerinin eğitime katılım uygulamaları (4 kredi)

2009-2010

Bahar

 

 

 

 

 

Doktora

 

Ders Kodu

Ders Adı

Öğretim Yılı

Dönem

ÖZE6064

Cross-Linguistic Investigation of Reading and Spelling Difficulties  (ERASMUS dersi)

2014-2015

Bahar

600400806060

Uzmanlık Alan Dersi

2015-2016

2014-2015

Güz

600400806060

Uzmanlık Alan Dersi

2015-2016

2014-2015

Bahar

600400807060

Seminer

2015-2016

2014-2015

Güz

600400807060

Seminer

2015-2016

2014-2015

Bahar

ÖZE6052

Okuma Güçlükleri: Değerlendirme ve Öğretim Stratejileri (3 kredi)

2017-2018

 

Güz

ÖZE6052

Okuma Güçlükleri: Değerlendirme ve Öğretim Stratejileri (3 kredi)

2017-2018

2015-2016

2014-2015

2012-2013

Bahar

 

 

 

 

 

ÖZE6058

Okuma Güçlükleri için Öğretim Uygulamaları (6 kredi)

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

Bahar

ÖZE9023

Okuryazarlık Araştırmaları (Uzmanlık)

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2013-2014

2012-2013

2011-2012

Güz

ÖZE9023

Okuryazarlık Araştırmaları (Uzmanlık)

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2013-2014

2012-2013

2011-2012

Bahar

ÖZE6055

Okuma Güçlükleri için Değerlendirme Uygulamaları (6 kredi)

2017-2018

2013-2014

2012-2013

Güz

ÖE612SM

Özel eğitimde beceri öğretiminde kullanılan yeni yöntemler (2 kredi)

2010-2011

Bahar

ÖE601

Özel eğitimde akademik ve günlük yaşam becerilerinin değerlendirilmesi (Uzmanlık)

2010-2011

Güz

ÖE620

Özel eğitimde beceri kazanımını destekleme çalışmaları (Uzmanlık)

2010-2011

Bahar

ÖE613

Özel eğitimde beceri değerlendirme yöntemlerinin kullanılması (Uzmanlık)

2010-2011

Güz

ÖE616

Özel eğitimde akademik ve günlük yaşam becerilerinin öğretimi (Uzmanlık)

2010-2011

Bahar

ÖE620

Okumanın değerlendirilmesi ve okuma öğretim yöntemleri (3 kredi)

2009-2010

Bahar