DOÇ. DR. BERKAN ÇELİKTEN    
Adı : BERKAN
Soyadı : ÇELİKTEN
E-posta : bcelikten@ankara.edu.tr
Tel : 2965619
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Bölüm : KLİNİK DİŞ HEKİMLİĞİBİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/berkan-celikten
Kişisel Akademik Bilgiler