DOÇ. DR. BURCU ERTAŞ DÖLEK    
Adı : BURCU
Soyadı : ERTAŞ DÖLEK
E-posta : bdolek@ankara.edu.tr
Tel : 312.6000100/1626
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/burcu-ertas-dolek
Kişisel Akademik Bilgiler

Görüşme Saatleri:

Görüşme Saatleri

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi

 

10:00-12:00

 

 

 

 

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu

Ankara Üniversitesi

2000

Yüksek lisans

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Ankara Üniversitesi

2004

Doktora

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Gazi Üniversitesi

2010

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities)

1. Ertaş Dölek, B. (2017). 18 Yaş Üzeri Sağlıklı Yetişkin Bireylerin, Egzersiz Alışkanlıklarının İncelenmesi. Journal of Human Sciences, 14(2), 1924-1937

2. Ertaş Dölek, B., ERSÖZ, G (2017). Genç Kadın Yüzücülerde, Farklı Menstruasyon Dönemlerinin, Seçilmiş Performans Kriterlerine Etkileri. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spormetre Dergisi Cilt: 15 Sayı: 2 Sayfa: 093-100 

3. Gürses, V,V., Karabıyık, H., Akgül, M,Ş., Ertaş Dölek, B., Koz, M. (2016). The Effects of Hydrotherapy on Recovery of Swimmers . International Journal of Science Culture and Sport, September 2016: 4 (Special Issue 2).

4. Ertaş Dölek, B., Yıldıran, İ., Koz, M. (2014). Yüzmenin Neden Olduğu Vücut Sıvı Dengesindeki Değişimlerin Yüzme Performansına Etkisi. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spormetre Dergisi, Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa: 089-104.

5. Çetin, E., Bilgin, U., Can Schurmann, B., Yarım, İ., Ertaş Dölek, B. (2011 Yayın Kararı). Blood Lactate Level Responses and Comparison with Submaximal Running and Roller Skiing in Cross-County Skiers. International Journal Collegium Antropologicum.

6. Orhan, O., Bilgin, U., Cetin. E., Oz, E., Ertas Dolek, B. (2010). The Effect of Moderate Altitude on Some Respiratory Parameters of Physical Education and Sports' Students. Journal of Asthma, Volume 47, Number 6, pp. 609-613(5).

7. Çetin, E., Ertaş Dölek, B., Orhan, Ö. (2008) Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Ergojenik Yardımcılar, Doping ve Sağlık Hakkındaki Bilgi ve Alışkanlıklarının Belirlenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, , Cilt 6, Sayı 3, 129-132

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

1. Ertas Dolek, B. (2016). Swimming Stroke Parameters and Their Effects on Performance. 21st Annual Congress of the European Collage of Sport Science, 6th-9th July 2016, Vienna / Austria. Sözel Sunum.

2. Dedeoglu, T., Ertas Dolek, B. (2016). Physical and Physiological Performance of Young Swimmers During the Swimming Season. 21st Annual Congress of the European Collage of Sport Science, 6th-9th July 2016, Vienna / Austria. Poster Sunum.

3. Gürses, V,V., Karabıyık, H., Akgül, M,Ş., Ertaş Dölek, B., Koz, M. (2016). Yüzücülerde Hidroterapinin Toparlanma Üzerine Etkisi. 5th International Confrence on Science Culture and Sport, 13-15 April 2016, Turkistan / Kazakhstan. Sözel Sunum.

4. Yildirim, A., Ertas Dolek, B., Gürses, V., Oskouei, M.M. (2014). Investigation of Hearth Rate Responses During the Korfball Game to Determine Exercise Intensity in Sedentary. 19st Annual Congress of the European Collage of Sport Science, 2nd-5th July 2014, Amsterdam  / The Netherlands. Poster Sunum.

5. Cicioglı, İ., Taskiran, OO., Zadeh, NG., Paydar, A., Demir, A., Bagci E., Atalay, F., Ertas Dolek B. (2011). The Influence of Two Months of Yoga and Pilates Training Programs on Elderly Women’s Physical Fitness Level with Senior Fitness Test. International Conference on Health, Wellness and Society, 20-22 January 2011, University of California, Berkeley, USA Sözel Sunum.

6. Ertas Dolek, B., Yildiran, İ., Koz, M. (2010). Yüzme Antrenmanı Öncesinde ve Sonrasında Kan Hematokrit Düzeyi. 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 10-12 Kasım 2010, Antalya, Türkiye. Sözel Sunum.

7. Ertas Dolek, B., Atesoglu,U., Cetin E. (2010). Comparison of the Pre and Post Competition Physiological Parameters of the Elite Triathletes.15th Annual Congress of the European Collage of Sport Science, 23-26 June 2010, Antalya, Turkey. Poster Sunum.

8. Ertas Dolek, B., Bagci Bosi, AT., Cakici, KC. (2010). Monitoring and Evaluating the Body Compositions of 1st to 7th Grade Students in a School at Ankara with BIA Method. VII.International Nutrition and Dietetics Congress, 14-18 April 2010, Istanbul, Turkey. Poster Sunum.

9. Ertas  Dolek, B., Cakici, K,C. (2009). Investigation of Selected Physiological Parameters of Turkish Masterclass Swimmers. 14th Annual Congress of The European Collage of Sport Science, 24-27 June 2009, Oslo, Norway. Poster Sunum.

10. Ertas Dolek, B., (2009). Investigation of Selected Physical Paremeters of Junior (11-12 years old) Male Basketball Players and Sedantary Counterparts. 14th Annual Congress of The European Collage of Sport Science, 24-27 June 2009, Oslo, Norway. Poster Sunum.

11. Çetin, E., Can, B., Ertaş Dölek, B., Ateşoğlu, U. (2008). Tekerlekli Kayak ve Koşu Egzersizlerinin Kan Laktik Asit Seviyesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi.10. Uluslar Arası Spor Bilimleri Kongresi, 23-25 Ekim 2008, Bolu. Poster Sunum.

12. Ertas Dolek, B., Koz, M. (2008). Comparison of Two Body Fat Percentege Measurement Methods (BIA vs Skin Fold) According to Sex in Swimmers. 13th Annual Congress of European Collage of Sport Science, 9-12 July 2008, Estoril, Portugal. Poster Sunum. 

13. Ertas Dolek, B., Koz, M. (2007). Body composition of Elite Turkish Swimmers. 12th Annual Congress of European Collage of Sport Science, 11-14 July 2007, Jyväskylä, Finland. Poster Sunum.

14. Orhan, Ö., Çetin E., Ertaş Dölek, B. (2006). Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Ergojenik Yardımcılar, Doping ve Sağlık Hakkındaki Bilgi ve Alışkanlıklarının Belirlenmesi. 9.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 3-5 Kasım 2006, Muğla. Poster Sunum.

15. Ertaş, B., Koz, M. (2004). Comparison of Body Composition Between 13-18 Years Swimmers and Non Athlethic Girls. The 10th Ichper.Sd Europe Congress & The Tssa 8th International Sports Science Congress, 17-20 Kasım.2004 Antalya. Poster Sunum.

16. Balcı, V., Yenel, F., Devecioğlu, S., Acar, Za., Koca, C., Ertaş Dölek, B. (2005).  Çocuğun Oyun ve Spor Hakkından Sorumlu Olanlar. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Spor ve Beden Eğitimi İhtisas Komitesi, Çocuğun Oyun ve Spor Hakkı Çalıştayı, 24.Haziran.2005, Ankara, Uzmanerkil Bildiri.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.Balcı, V., Yenel, F., Devecioğlu, S., Acar, Za., Koca, C., Ertaş Dölek, B. Çocuğun Oyun ve Spor Hakkından Sorumlu Olanlar. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Spor ve Beden Eğitimi İhtisas Komitesi, Çocuğun Oyun ve Spor Hakkı Çalıştayı, 24.Haziran.2005, Ankara, Uzmanerkil Bildiri.

Projeler

1. Yüzmenin Neden Olduğu Vücut Sıvı Dengesindeki Değişimlerin Yüzme Performansına Etkisi, Gazi Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeler Birimi, Proje Kodu: 20/2007-3; Yardımcı Araştırmacı

2. Sporcu ve Aktif Kadınlarda Denge Değerlendirilmesi ve Denge Egzersizlerinin Seçilmiş Motor Becerilere ve Yaralanma Risklerine Etkisi, Ankara Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Proje Kodu: 13B5552001; Yardımcı Araştırmacı

Yurtdışı Görevler

1. Madrid Teknik Üniversitesi / İspanya, 01.06.2016-31.08.2016