DR.ÖĞR.ÜYESİ İPEK PINAR UZUN    
Adı : İPEK PINAR
Soyadı : UZUN
E-posta : pinarbekar@gmail.com, bekar@ankara.edu.tr
Tel : 03123103280/1693
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : Dilbilim Bölümü / Uygulamalı Dilbilim Anabilim Dalı
Kişisel Akademik Bilgiler
Son Güncelleme: 08.01.2019

İletişim Adresi
Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Kütüphane Binası
Dilbilim Bölümü, Z-09 
06100, Sıhhiye, Ankara
0312-310-32-80-1693
E-mail: pinarbekar@gmail.com // bekar@ankara.edu.tr
Web Adresi: www.pinarbekar.com


EĞİTİM
(2010-2016)
DOKTORA, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Dilbilim Bölümü
Tez Başlığı: Türkçede Eylem-Sonu Konumunda Bürün-Sözdizim Etkileşimi: Bir Elektrofizyolojik İnceleme

(2007-2010)      
YÜKSEK LİSANS, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dilbilim Bölümü
Tez Başlığı: Şizofrenlerin Sözlü Metinlerinde Duygudurum Görünümleri

(2003-2007)
LİSANS, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dilbilim Bölümü
Tez Başlığı: Türkçede Karşıtsal Odak Üzerine Bir Gözlem

AKADEMİK POZİSYONLAR

(2019-)
Dr. Öğr. Üyesi, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Uygulamalı Dilbilim Anabilim Dalı, Dilbilim Bölümü
(2016-)
Araştırma Görevlisi, Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Uygulamalı Dilbilim Anabilim Dalı, Dilbilim Bölümü
(2013-2016)         
Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Uygulamalı Dilbilim Anabilim Dalı, Dilbilim Bölümü
(2013-sürmekte)           
Proje Asistanı, "Türkçe Sözlü Dilde Fonolojik Anlamlandırma Süreçlerinin Beyindeki Lokalizasyonu: Bir Elektrofizyolojik İnceleme" başlıklı TÜBİTAK 1001 Projesi, Proje No: 112K394
(2009-2013)
Proje Araştırmacısı, "Gelişimsel Disleksi: Dilbilim ve EEG Verilerinin İlişkilendirilmesi" başlıklı Bilimsel Araştırma Projesi, Ankara Üniversitesi, Proje No: 10B303001

VERDİĞİ DERSLER

(2014-)
Ankara Üniversitesi Dilbilim Bölümü - Lisans
DBB411 Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri
(2017-)

Ankara Üniversitesi Dilbilim Bölümü - Lisans
DBB134 Bilimsel Araştırmanın Temelleri
(2017-)
Ankara Üniversitesi Dilbilim Bölümü - Lisans
DBB124 Karşılaştırmalı Dil İncelemeleri - Sesbilimsel Tipoloji
(2018-2019)
Ankara Üniversitesi Dilbilim Bölümü - Lisans
DBB215 Biçimbilim
(2015-)
Ankara Üniversitesi Dilbilim Bölümü - Yüksek Lisans
06005037 Türkçenin Ses Dizgesinin İşleyişi - I
06005038 Türkçenin Ses Dizgesinin İşleyişi - II
(2016-)
Ankara Üniversitesi Dilbilim Bölümü - Yüksek Lisans
91005001 Araştırma Yöntemleri

(2016-)
Ankara Üniversitesi Dilbilim Bölümü - Doktora
92006001 Araştırma Yöntemleri

ÖDÜLLER
(2014)      
TÜBİTAK-BİDEB 2214/A Yurtdışı Doktora Sırası Burs Programı 2013-II.Dönem, Almanya
Max Planck Enstitüsü, Bilişsel ve Nörobilimler (Human Cognitive and Brain Sciences), Nöropsikoloji Bölümü
Burs Danışmanları: Prof. Dr. Angela D. Friederici, Dr. Daniela Sammler

ARAŞTIRMA ALANLARI
Sesbilim, Akustik Sesbilgisi, Bürün-Sözdizim Etkileşimi, Nörodilbilim, Psikolinguistik

ARAŞTIRMA PROJELERİ
(2013-2016)
TÜBİTAK 1001 Bilimsel Araştırma Projeleri / Ankara Üniversitesi
“Türkçe Sözlü Dilde Fonolojik Anlamlandırma Süreçlerinin Beyindeki Lokalizasyonu: Bir Elektrofizyolojik İnceleme” (İclal Ergenç, Canan Kalaycıoğlu, Özgür Aydın). Project No: 112K394.
(2009-2013)
Ankara University, BAP / Ankara Üniversitesi
“Gelişimsel Disleksi: Dilbilim ve EEG Verilerinin İlişkilendirilmesi” (Canan Kalaycıoğlu, İclal Ergenç, Sıla Ay, Simge Aykan, Başak Alpas, Kağan Gürkan). Project No: 10B3030001. Ankara Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri.
(2005-2007)
University of Potsdam, Scientific Research Council / Postdam Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi, Ortak Proje.
“The Use of Prosodic and Vowel Harmonic Cues for the Segmentation of Words by German and Turkish Infants During the First Year” (with Anja van Kampen, Barbara Höhle, İclal Ergenç, Başak Alpas, Selen Demirdöğenler). University of Potsdam, Scientific Research Council.


                             YÜRÜTTÜĞÜ LİSANSÜSTÜ TEZLER

Reyhan, K. (2019-). Türkçede Ünsüz İkizleşmesinin Akustik İncelemesi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi (Sürmekte).

Eksiner, H. (2019-). Anadili Türkçe Olan Tutuk Afazili Bireylerde Ezgi Görünümleri. Ankara Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Terapisi Bölümü. Yüksek Lisans Tezi. (Eş Danışmanlık). (Sürmekte).


YAYINLAR & SEMİNERLER
Uluslararası (SSCI) İndeksli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
(2014)
Makaroğlu, B., Bekâr, İ.P., Arık, E. (2014). 'Evidence for minimal pairs in Turkish Sign Language (TİD)'. Poznan Studies in Contemporary Linguistics (PSiCL), 50(3), s.207-230. De Gruyter Yayınları. Doi: 10.1515/psicl-2014-0015 (SSCI/AHCI).

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
(2017)
Bekâr, İ.P. 'Türkçede İşitsel Deneylerde Kullanılan Çapraz Birleştirmeli Uyaran Tekniğinin Sınanması'. Dilbilim Araştırmaları Dergisi (2017/1). s.29-55. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları. DOI: 10.18492/dad.325482
(2014)
Bekâr, İ.P. 'Dilin Algılanması ve Anlamlandırılması Süreçlerinde Bürün Dizgesinin Beyindeki İşlemlenişi'. Dilbilim Araştırmaları Dergisi (2013/II). s. 1-18. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
(2013)
Ergenç, İ. ve Bekâr, İ.P. 'Türkçede Ünsüz İkizleşmesi''. Dilbilim Araştırmaları Dergisi (2013/I). s. 173-191. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.

Doktora Tezinden Üretilen Yayınlar
(2017)
Bekâr, İ.P. 'Türkçede İşitsel Deneylerde Kullanılan Çapraz Birleştirmeli Uyaran Tekniğinin Sınanması'. Dilbilim Araştırmaları Dergisi (2017/1). s.29-55. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları. DOI: 10.18492/dad.325482

Uluslararası Kitap Bölümleri
(2015)
Ay, S. & Bekar, İ.P. (2015). A devoicing analysis of vowel [ï] in voiceless consonant surroundings". In D. Zeyrek, Ç. S. Şimşek, U. Ataş, & J. Rehbein (Eds.), Ankara Papers in Turkish and Turkic Linguistics (Turcologica Vol. 103) (pp. 2-12). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
(2015)
İvoşeviç, S. & Bekar, İ.P. (2015). Acoustic correlates of focus in Turkish. In D. Zeyrek, Ç. S. Şimşek, U. Ataş, & J. Rehbein (Eds.), Ankara Papers in Turkish and Turkic Linguistics (Turcologica Vol. 103) (pp. 20-27). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
(2009)
Çiyiltepe, M., Bekâr, İ.P. ve Ergenç, İ. 'Changing Formant Values: Synthesis of Four Regions of Turkey'. In S. Ay, Ö. Aydın, İ. Ergenç, S. Gökmen, S. İşsever & D. Peçenek (Eds.), Essays on Turkish Linguistics: Proceedings of the 14th International Conference On Turkish Linguistics (6-8 August, 2008). Turcologica Series 79. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag. p.3-9.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
(2019)
Uzun, İ.P. ve Ayabakan İpek, M. (2019). ''Türkçe Sözlükte Sesbilimsel Sunulum Üzerine Sözlüksel Tabanlı Bir Öneri". Dil Dergisi (170/2): 91-110. (Kabul Edildi).
(2018)
Arıca-Akkök, E. ve Uzun, İ.P. (2018). Metaphor Processing in Turkish: An Eye-Movement Study. Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi 15 (1): 105-124.
(2016)
Bekâr, İ.P. 'Türkçe ve Rusçanın Söylemsesbilimsel Karşılaştırması'. Ankyra, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (7):1, s.142-163. Ankara Üniversitesi Yayınları. Doi:10.1501/sbeder_0000000113.
(2014)
Bekâr, İ.P. 'Türkçe Sözlü Metinlerde Afektif Ezgi Görünümleri: Şizofenler, Sağlıklı Hasta Yakınları ve Sağlıklı Bireyler Arasında Karşılaştırmalı Bir Gözlem'. Ankyra, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (5):2, s.31-58. Ankara Üniversitesi Yayınları. Doi: 10.1501/sbeder_0000000070.
(2013)
Bekar, İ.P. 'Türkçe ve Macarcanın Ses Yapılarının Karşılaştırılması Üzerine Bir Gözlem'. Dil Dergisi (160): 66-81.

Ulusal Kitaplar ve Editörlük
(2019-)
Uzun, İ.P. Kuramsal ve Uygulamalı Sesbilim. (Editörlük). (Hazırlık aşamasında).
(2019-)
Ergenç, İ. ve Uzun, İ.P. Türkçenin Sesbilimi. (Hazırlık aşamasında).
(2017)
Ergenç, İ. ve Bekar Uzun, İ.P. Türkçenin Ses Dizgesi. Seçkin Yayınları. Ankara. (ISBN: 978-975-02-4522-0).
(2017)
30. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri.
(Yay. Makaroğlu, B., Bekar, İ.P. ve Arıca-Akkök, E.). Dilbilim Derneği Yayınları.

Hakemlikler
(2019)
Studies in Psychology, Psikoloji Çalışmaları Dergisi (Web of Science, ESCI)
(2018-2019)
Dil Dergisi (Ulakbim)
(2017)
International Journal of Language & Communication Disorders. (Eds. S. Bloch & C. McKean) Wiley Online Library (Web of Science, SSCI)
(2016)
Arık, E. (Ed.). (2016). Ellerle Konuşmak: Türk İşaret Dili Araştırmaları. Koç Üniversitesi Yayınları: İstanbul.

Uluslararası Hakemli Konferanslarda Yayınlanan ve Sunulan Bildiriler ve Posterler
(2019)
Uzun, İ.P., Kırcalı, E. ve Güçlütürk, Y. 'İkinci Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Ünlü Boşluğu Dizilişlerinin Sesbilimsel Görünümleri'. 12. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı (UTEOK2019). 3-5 Ekim, 2019, Ankara.
(2019)
Uzun, İ.P. ve Aydın, Ö. A Pupillometric Study of Prosody-Syntax Interaction in Turkish. 16th Old World Conference on Phonology (OCP), 16-18 Ocak, 2019. İtalya, Verona.
(2018)
Uzun, İ.P., Kırcalı, E., Güçlütürk, Y. ve Reyhan, K. 'Yarı Ünlülerin Sesin Üretimi ve İşitsel Algılama Süreçlerinde Türkçe Öğretimindeki Rolü'. 11. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı (UTEOK2018). 4-6 Ekim, 2018, Ankara.
(2015)
Bekar, İ.P. ve Aydın, Ö. 'The effect of thematic roles and prosody in the detection of ungrammaticality in Turkish'. 2nd International Symposium on Brain and Cognitive Science (ISBCS15). 19 Nisan, 2015. METU, Ankara.
(2015)
Bekar, İ.P., Aydın, Ö. ve Ergenç, İ. 'Brain Potentials of Prosody-Syntax Interaction in Turkish'. 2nd International Symposium on Brain and Cognitive Science (ISBCS15). 19 Nisan, 2015. METU, Ankara.
(2015)
Bekar, İ.P. ve Aydın, Ö. 'The effect of thematic roles and prosody in the detection of ungrammaticality in Turkish'. XII International Symposium of Psycholinguistics. 1-4 Temmuz, 2015. Valencia, İspanya.
(2015)
Bekar, İ.P., Aydın, Ö. ve Ergenç, İ. 'Brain Potentials of Prosody-Syntax Interaction in Turkish'.  XII International Symposium of Psycholinguistics. 1-4 Temmuz, 2015. Valencia, İspanya.
(2014)
Bekâr, İ.P., Aydın, Ö., Kalaycıoğlu, C. ve Ergenç, İ. 'Brain Potentials of prosodic processing in word-final position: Evidence from Turkish'. 17. Uluslararası Türk Dilbilim Konferansı (ICTL 17), Rouen Üniversitesi, Rouen/Fransa. 3-5 Eylül, 2014.
(2014)
Aykan, S. Bekâr, İ.P., Oğuzhan, M., Ay, S., Gürkan, C.K., Büyüktürkoğlu, K., Ergenç, İ. ve Kalaycıoğlu, C. 'Word and non-word reading processing in children with developmental dyslexia: an ERP study'. 9th FENS Forum of Neuroscience, Milan, İtalya, 5-9 Temmuz, 2014.
(2013)
Bekâr, İ.P. Ergenç, İ., Ay, S. ve Gürkan, C.K. 'Gelişimsel Disleksi Tanısı Konmuş Çocukların Okuma Süreçlerinde Yaptıkları Yineleme Yanlışları Üzerine Bir Gözlem'. 6. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı. Niğde Üniversitesi, Niğde, Türkiye. 4-6 Temmuz, 2013.
(2012)
Ay, S.  ve Bekâr, İ.P. 'A Devoicing Analysis of Vowel /ı/ in Voiceless Consonant Surrounding'. Proceedings of the 16th International Conference On Turkish Linguistics. Edited by Deniz Zeyrek, Çiğdem Sağın-Şimşek, Ufuk Ataş and Johnen Rehbein). Series Turcologica. Wiesbaden: Harrowitz. (Basımda).
(2012)
İvoşeviç-İpek, S.  ve Bekâr, İ.P. 'Acoustic Correlates of Focus in Turkish'. Proceedings of the 16th International Conference On Turkish Linguistics. Edited by Deniz Zeyrek, Çiğdem Sağın-Şimşek, Ufuk Ataş and Johnen Rehbein). Series Turcologica. Wiesbaden: Harrowitz. (Basımda).
(2009)
Çiyiltepe, M., Bekâr, İ.P. ve Ergenç, İ. 'Changing Formant Values: Synthesis of Four Regions of Turkey'. In S. Ay, Ö. Aydın, İ. Ergenç, S. Gökmen, S. İşsever & D. Peçenek (Eds.), Essays on Turkish Linguistics: Proceedings of the 14th International Conference On Turkish Linguistics (6-8 August, 2008). Turcologica Series 79. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag. p.3-9.
(2008)
Çiyiltepe, M., Bekâr, İ.P. ve Ergenç, İ. 'Comparison of Prosodic Processing: Patients with Schizophrenia and Control Groups'. Proceedings of 12th International Clinical Phonetics and Linguistic Association (ICPLA). Poster Presentation. Haziran 2008, İstanbul, Türkiye.
(2008)
Çiyiltepe, M. ve Bekâr, İ.P. 'Okuma Hataları Analizi: Şizofren ve Kekeme Tanısı Almış Hastaların Morfolojik Yaklaşımla Karşılaştırılmalı Değerlendirmesi'. Proceedings of 8. International Congress on Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery. 17 Mayıs, 2008. Ankara, Türkiye.

Ulusal Hakemli Konferanslarda Yayınlanan ve Sunulan Bildiriler ve Posterler
(2017)
Arıca-Akkök, E. ve Bekâr, İ.P. (2017). "Türkçede Sessiz Okuma Sırasında Metaforların İşlemlenmesi". 31. Ulusal Dilbilim Kurultayı. 12-13 Mayıs, 2017, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. (Kabul Edildi).
(2017)
Bekâr, İ.P., Aydın, Ö. & Gültekin, E. (2017). Türkçede Bürün-Sözdizim Etkileşimi: Göz Bebeği Ölçümüne Dayalı Bir Gözlem. EyeTR Türkçe Okumada Göz Hareketleri Sempozyumu. METU, April 08, 2017.
(2016)
Bekâr, İ.P. (2017). "Türkçede Eylem-Sonu Konumunda Odağın Olaya İlişkin Potansiyeller Açısından İncelenmesi". 30. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri. s.233-241. 13-14 Mayıs, 2016, Ankara Üniversitesi, Ankara.
(2016)
Bekâr, İ.P., Aydın, Ö., Ergenç, İ. ve Kalaycıoğlu, C. (2016). "Türkçede Sessiz Okuma Sırasında Bürün: Göz Hareketleri Temelli İnceleme". 30. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri. s.337-345. 13-14 Mayıs, 2016, Ankara Üniversitesi, Ankara.
(2015)
Makaroğlu, B. ve Bekâr, İ.P. (2015). "Türk İşaret Dilinde Seslem Yapısının Dağılımsal Görünümleri". 29. Ulusal Dilbilim Kurultayı'nda Sunulan Bildiri. 21-22 Mayıs, 2015, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.
(2013)
Aykan, S. Bekâr, İ.P. ve Alpas, B. 'Gelişimsel Dislekside Hemisferler Arası İletim Hızı’. 11. National Neuroscience Congress. 28 April-1 May, 2013. Ege University, Medicine Faculty, İzmir. Poster Presentation.
(2011)  
Ay, S., Bekâr, İ.P. & Ergenç, İ. (2011). 'Türkçede Gelişimsel Disleksinin Sesbilimsel ve Biçimbilimsel Görünümleri'. 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri. s.481-488. (Haz.) Ç. Sağın-Şimşek & Ç. Hatipoğlu. Ankara: METU Basım İşliği.
(2011)
Çelik, F., Bekâr, İ.P. & Ergenç, İ. (2012). “Türkçe Islık Dilinde Ezgi Görünümleri”. Proceedings of 25. Ulusal Dilbilim Kurultayı. Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Adana. 5-7 Mayıs, 2011. s.114-120.
(2008)  
Çiyiltepe, M., Bekâr, İ.P. & Orberk, M.S. (2008). “Konuşmacı Tanımada/Tanımlamada Yöresel Söyleyiş Özellikleri ve Formant Analizi”. Proceedings of 22. Ulusal Dilbilim Kurultayı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, May, 2008. Van.
(2008)
Bekâr, İ.P. (2008). “Alıntı Sözcüklerde Dizimsel Etkileşim Sonucu /l/ ve /t/ Ünsüzlerinde Görülen Değişimler 21. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri. (Haz.). M. Aksan & Aksan Y.) Mersin Üniversitesi Yayınları. s.19-25.

Uluslararası ve Ulusal Sempozyumlarda Sunulan Seminerler
(2017)
Bekâr Uzun, İ.P. (2017). Türkçenin Ses Dizgesi. TRT Stajyer Spiker Eğitim Semineri. TRT Eğitim Dairesi Başkanlığı. 5 Ekim, Ankara. Davetli Konuşmacı.
(2017)
Bekâr, İ.P. (2017). Dilbilim ve Son Dönem Beyin Araştırmaları. 11. Ulusal Dilbilim Öğrenci Kurultayı. Mersin Üniversitesi, 20-21 Nisan, Ankara. Davetli Konuşmacı.
(2016)

Bekâr, İ.P. (2016). Dilbilimin Beyin Araştırmalarına Katkısı. I. HUDİT Dilbilim Hayatta Çalıştayı. 31 Mart 2016, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
(2014)
Bekâr, İ.P. Türkçede Eylem-Sonu Konumunda Prozodi-Sözdizim Etkileşimi'. Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Seminerleri, Aralık, 2014.
(2014)
Bekâr, İ.P. 'Syntactic and Prosodic Interaction of Focus Processing in Turkish'. Max Planck Enstitüsü, Bilişsel ve Nörobilimler Birimi, Leipzig, Almanya. 16 Mayıs, 2014.
(2013)
Aykan, S. ve Bekâr, İ.P. 'Gelişimsel Disleksi: Dilbilim ve EEG Verilerinin İlişkilendirilmesi'- EEG ve Dilbilim Laboratuvarları. Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Seminerleri, Nisan, 2013.
(2011)
Bekâr, İ.P. 'Linguistic Analysis of Reading and Writing Errors of Turkish Developmental Dyslexia: A Case Study.' Brain Imaging as a Tool to Study Mental Illness: Prof. Dr. Nancy Andreasen. (Bilimsel Araştırma Süpervizyonu: Prof. Dr. Nancy Andreasen ile Tartışıyoruz). Ankara University Beyin Araştırma ve Uygulama Merkezi (AÜBAUM). 6 January, 2011. Ankara.
(2008)
Ergenç, İ. ve Bekâr, İ.P. 'Şizofrenide Dil Sisteminin İşleyişi: Dilbilimsel Bir Bakış”. Ankara Üniversitesi, Nöropsikiyatri Topluluğu, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, 30 Nisan 2008.
(2008)
Bekâr, İ.P. 'Bürünsel Bir İnceleme: Şizofreni'. Ankara Linguistic Circle, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), 28 Kasım 2008. Ankara.


Verdiği Yaz Okulu
(2018)
Uzun, İ.P. (2018). Akustik Sesbilim Yaz Okulu. Ankara Üniversitesi Dilbilim Bölümü Dilbilim Laboratuvarı, 10-13 Temmuz, 2018. Ankara.

Popüler Bilim Yayınları
(2017)
Bekar, İ.P. Erken Sözlüksel Edinim. Bilim ve Ütopya (275). Yıl:23. Aylık Bilim, Kültür ve Politika Dergisi.
(2017)
Bekar, İ.P. Anlamlandırmada Elektrofizyolojik İşlemleme. Bilim ve Ütopya (280). Yıl:23.
Aylık Bilim, Kültür ve Politika Dergisi.

Katıldığı Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Etkinlikler

(2019)
12. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Dedam, 2019. İzmir.
(2019)
33. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Mersin Üniversitesi, 2019. Mersin.
(2019)
16th Old World Conference on Phonology, Verona Üniversitesi, 2019. Verona, İtalya.
(2018)
11. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı, Ankara Üniversitesi, Tömer, 2018. Ankara.
(2017)
31. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Anadolu Üniversitesi, 2017. Eskişehir.
(2016)
30. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Ankara Üniversitesi, 2016. Ankara.
(2015)
29. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Kocaeli Üniversitesi, 21-22 Mayıs, 2015. Kocaeli.
(2017)
11. Ulusal Dilbilim Öğrenci Kurultayı, 20-21 Nisan, 2017, Mersin Üniversitesi, Mersin.
(2017)
EyeTR Türkçe Okuma Göz Hareketleri Sempozyumu. 08 Nisan 2017. ODTÜ.
(2016)
I. HUDİT Dilbilim Hayatta Çalıştayı. 31 Mart 2016, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
(2015)
XII International Symposium of Psycholinguistics. 1-4 Temmuz, 2015. Valencia, İspanya.
(2015)
29. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Kocaeli Üniversitesi, 21-22 Mayıs, 2015. Kocaeli. 
(2015)
 2nd International Symposium on Brain and Cognitive Science (ISBCS15). 19 Nisan, 2015. METU, Ankara.
(2014)
17th International Conference of Turkish Linguistics (ICTL). 3-5 Eylül, Rouen/Fransa.
(2013)
6. International Conference on Turkish Education and Teaching. Niğde University, Education Faculty, Niğde. 4-6 July, 2013.
(2013)
11. Ulusal Sinirbilim Kongresi. 28 April-1 May, 2013. Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İzmir.
(2012)
16th International Conference of Turkish Linguistics (ICTL). 6-8 August Ankara, Turkey. 
(2012)
Pyscholinguistics Symposium, METU, Department of Foreign Languages (22-23 October, 2012).
(2011)
Çukurova Üniversitesi, 25. Ulusal Dilbilim Kurultayı. 5-7 Mayıs Adana. (2010)
METU, 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı. 17-18 Mayıs, Ankara.(2008)
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 22. Ulusal Dilbilim Kurultayı. 8-9 Mayıs, Van.
(2008)
8. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 15-17 May, Ankara.
(2008)
12th International Clinical Phonetics and Linguistic Association (ICPLA), 25-28 June, İstanbul.
(2008)
14th International Conference of Turkish Linguistics (ICTL). 6-8 August, Antalya.
(2007)
Mersin Üniversitesi, 21. Ulusal Dilbilim Kurultayı. 10-11 Mayıs, Mersin.
(2006)
Maltepe Üniversitesi, 20. Ulusal Dilbilim Kurultayı. 12-13 Mayıs, İstanbul.
(2006)
METU, Trilingualism and Third Language Acquisition Conference. 26-27 May, Ankara.

BİLİMSEL ETKİNLİKLER

13. Dilbilim Öğrenci Konferansı, Ankara Üniversitesi Dilbilim Bölümü, Düzenleme Kurulu Üyesi
Bağlantı Adresi: http://www.13dok2019.com

30. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Ankara Üniversitesi Dilbilim Bölümü, Ankara
Düzenleme Kurulu Üyesi
Bağlantı Adresi: http://www.udk30.org/

Ankara Üniversitesi Dilbilim Topluluğu (ADİT) Akademik Danışmanı
Bağlantı Adresi: http://linguistics.humanity.ankara.edu.tr/?page_id=102

AKADEMİK ÜYELİKLER
Dilbilim Derneği