PROF.DR. BEKİR KOÇ    
Adı : BEKİR
Soyadı : KOÇ
E-posta : bekirkoc@ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : TARİH BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Öğrenim Durumu ve Akademik Unvanlar:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Tarih

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

1993

Y. Lisans

Tarih (Yakınçağ)

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

1996

Doktora

Tarih (Yakınçağ)

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2002

Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih   Bölümü  

   1994-2005

Yrd.Doç.Dr.

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü    

   2005-2010

Doç.Dr.

Üniversitelerarası Kurul 

  Nisan 2010

Akademik Çalışmalar:

A. Makaleler:

A1. “Osmanlı Devleti’ndeki Orman ve Koruların Tasarruf Yöntemleri ve İdarelerine İlişkin Bir Araştırma”, Ankara Üniversitesi, Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, OTAM sayı 10(1999), ss.139-158.

A2. “Hatt-ı Hümâyûnların Diplomatik Özellikleri ve Padişahı Bilgilendirme Sürecindeki Yerleri”, Ankara Üniversitesi, Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, OTAM sayı 11(2000), ss 305-313.

A3. “Midhat Paşa’nın Niş ve Tuna Vilayetlerindeki Yenilikçi Valiliği”, Kebikeç, İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırma Dergisi, sayı 18(2004), ss.407-415.

A4. “1870 Orman Nizamnâmesi’nin Osmanlı Ormancılığına Katkısı Üzerine Bazı Notlar”, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü, Tarih Araştırmaları Dergisi, cilt 24, sayı 37(2005), ss.231-257.

A5. “Islahhanelerin Finans Olanakları ve İç İşleyişleri”, Ankara Üniversitesi, Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, OTAM sayı 20(Güz 2006), ss.185-196.

A6. “Tanzimat Sonrası Hukuk Metinlerinde Çevre Bilincinin Arka-planı Olarak “Av Yasak ve Sınırlılıkları” Üzerine Bazı Düşünceler”,  Ankara Üniversitesi, Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, OTAM sayı 19(Bahar 2006), ss.271-281. (Bu makale, elektronik ortamda yayımlanan Acta Turcica adlı derginin 1. sayısında da (Ocak 2009, ss.153-163) yayımlanmıştır.

A7. “Migrants from the North Caucasus in Eastern Anatolia: Some Notes of their Settlement and Adaptation (Second Half of the 19th Century-Beginning of the 20th Century)”, Journal of Asian History, 40(2006)1. (Georgy Chochiev ile birlikte), pp.80-103.

A8. “Osmanlı Islahhanelerinin İşlevlerine İlişkin Bazı Görüşler”, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, cilt: 6, sayı:2(2007), ss.113-127.

A9. “Regulations on the Exemption from Customs Duty Granted to the Church During the Tanzimat Era”, Zbornik Radova, Vol.31(2007), br8(sv.2). (İlknur Haydaroğlu ile birlikte), pp.135-142.  

A10. “Midhat Paşa’nın İlk Sadaretinde Vilayetlere Gönderdiği Önemli Bir Emirname ve Bazı Düşünceler”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, cilt 5, sayı 3(Eylül 2008), ss.50-74.  

A11. “Osmanlı Devleti’nde Islahhane ve Sanayi Mekteplerinin Kuruluş Sürecine Dair Bazı Gözlemler”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, cilt 7, sayı 2(2010), ss.197-217.

A12. “Ankara Vilayeti Salnamelerine Göre XIX. Yüzyılın Son Çeyreğinde Ankara”, Tarihte Ankara Uluslararası Sempozyumu, Bildiriler, Ankara 2012.

B.Kitaplar:

B1. Osmanlı Ormancılığı İle İlgili Belgeler I, Documents on Ottoman Forestry I, Orman Bakanlığı Yayınları, Ankara 1999. (Yrd.Doç.Dr. Eftal Ş. Batmaz ve İsmail Çetinkaya ile birlikte)

B2. 1830 Sayımında Ankara, Ankara Büyükşehir Belediyesi Eğitim Kültür Daire Başkanlığı Yayınları, Ankara 2000. (Prof. Dr. Musa Çadırcı, Yard. Doç.Dr. A. Latif Armağan ve Yard. Doç. Dr. Sedat Bingöl ile birlikte)

B3. Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar, Cilt 1, Yayın Koordinatörü Recep Cengiz, Anıtkabir Derneği Yayınları I, Ankara 2001. (Haldun Eroğlu ile birlikte)

B4. Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar, Cilt 2, Yayın Koordinatörü Recep Cengiz, Anıtkabir Derneği Yayınları I, Ankara 2001. (Haldun Eroğlu ile birlikte)

B5. Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar, Cilt 3, Yayın Koordinatörü Recep Cengiz, Anıtkabir Derneği Yayınları I, Ankara 2001. (Haldun Eroğlu ile birlikte)

B6. Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar, Cilt 4, Yayın Koordinatörü Recep Cengiz, Anıtkabir Derneği Yayınları I, Ankara 2001. (Haldun Eroğlu ile birlikte)

B7. Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar, Cilt 5, Yayın Koordinatörü Recep Cengiz, Anıtkabir Derneği Yayınları I, Ankara 2001. (Haldun Eroğlu ile birlikte)

B8. Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar, Cilt 6, Yayın Koordinatörü Recep Cengiz, Anıtkabir Derneği Yayınları I, Ankara 2001. (Haldun Eroğlu ile birlikte)

B9. Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar, Cilt 7, Yayın Koordinatörü Recep Cengiz, Anıtkabir Derneği Yayınları I, Ankara 2001. (Haldun Eroğlu ile birlikte)

B10. Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar, Cilt 8, Yayın Koordinatörü Recep Cengiz, Anıtkabir Derneği Yayınları I, Ankara 2001. (Haldun Eroğlu ile birlikte)

B11. Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar, Cilt 9, Yayın Koordinatörü Recep Cengiz, Anıtkabir Derneği Yayınları I, Ankara 2001, (Haldun Eroğlu ile birlikte), ss. 1-48.

B12. Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar, Cilt 24, Yayın Koordinatörü Recep Cengiz, Anıtkabir Derneği Yayınları I, Ankara 2001, (Haldun Eroğlu ile birlikte) ss.375-475.

B13. Esad Feyzi, Röntgen Şu’â’âtı ve Tatbîkât-ı Tıbbiye ve Cerrâhiyesi, Ses Matbaacılık, Ankara 2006. (Prof. Dr. Metin Ünsal’la birlikte)

B14. Bozkırdan Sanayinin Başkentine, Ankara Sanayi Tarihi, Ankara Sanayi Odası Yayınları, Ankara 2013. (Prof.Dr. M. Murat Baskıcı ile birlikte)

B15. Osmanlı Kent Yıllıklarında Ankara Salnâme-i Vilâyet-i Ankara, Ankara Sanayi Odası Yayınları, Ankara, Mart 2014.

C-Yayımlanmasına Katkıda Bulunulan Diğer Eserler:

C1. Anadolu’nun 60 Yıllık Bilim ve Kültür Köprüsü Ankara Üniversitesi, Ankara 2006, (Prof.Dr.Necdet Adabağ, Doç.Dr.H.Gazi Topdemir ve Hakan Kaderoğlu ile birlikte)

C2. Musa Çadırcı’ya Armağan Yazılar, Ankara 2012, (Doç.Dr.Selda Kılıç ve Yrd.Doç.Dr.Tülay Ercoşkun ile birlikte)

C3. Uluslararası Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkasya Üçgeninde Türkiye: Politik ve Kültürel Perspektifler Sempozyumu Bildiri Kitabı, Editör: Doç.Dr.Bekir Koç, Ankara 2013.

 D.Projeler:

D1. Proje Yöneticisi, TÜBİTAK, Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı(1001),  Osmanlı Devleti’nde Fakir, Kimsesiz ve Suçlu Çocukların Korunması Amacıyla Açılan Islahhanelere İlişkin Bir Araştırma (106K142).

D2. Proje Yöneticisi, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin 75 Yılı (11Y5358001).