ARŞ. GÖR. DR. BERK BENLİOĞLU    
Adı : BERK
Soyadı : BENLİOĞLU
E-posta : benlioglu@ankara.edu.tr, benliogluberk@hotmail.com
Tel : 0312 596 18 81
Ünvan : ARŞ. GÖR. DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/berk-benlioglu
Kişisel Akademik Bilgiler

Lise: Ankara Kurtuluş Lisesi (2002-2005)

Lisans: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği Bölümü Tarla Bitkileri Alt Programı (2005-2010)

Yüksek Lisans: ARPA (Hordeum vulgare L.) EMBRİYO KÜLTÜRÜNE UYGULANAN FARKLI 2,4-D DOZLARININ REJENERATİF SÜRGÜNLERDE KROMOZOM YAPISINA ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı (2010-2013)

Doktora:  MAKARNALIK BUĞDAY (Triticum durum Desf.)’DA KURAĞA TOLERANSLI REJENERANTLARIN IN VITRO SELEKSİYONU. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı (2013-2017)

Çalıştığı Kurumlar

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ziraat Mühendisi  (03.2011-08.2011)

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Araştırma Görevlisi (2011-     )

YAYIN LİSTESİ

Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler 

Akdoğan G., Benlioğlu B. ve Güler M. 2013. Serin İklim Tahıllarında Tarlanın Ekime Hazırlanması. Tarım Türk Dergisi 38: 140-142 


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 

Özgen Ö., Emiroğlu H., Serpen A. S. ve Benlioğlu, B. 2013. Tüketiciler ve Genetiği Değiştirilmiş Ürün Grupları: Algılar ve Etik İnançlar Üzerine Bir Araştırma. Akdeniz Iletisim, Sayı: 20, Sayfa: 236-246.

Çiftçi, C.Y. ve Benlioğlu, B. 2014.  Türkiye’de Tarımsal Öğretimle İlgili Meslek Yüksek Okulları. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Hakemli Yayın Organı. Sayı: 361 S: 4-13

Özgen, Ö. Emiroğlu H., Serpen A. S., ve Benlioğlu B. 2014. Halkın Genetiği Değiştirilmiş Ürünlere/Üretilme Süreçlerine Yönelik Algıları ve Etik İnançları. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Sayı: 37. 

Benlioğlu B. ve Özkan U. 2015. Bazı Arpa Çeşitlerinin (Hordeum vulgare L.) Çimlenme Dönemlerinde Farklı Dozlardaki Tuz Stresine Tepkilerinin Belirlenmesi.. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2(24), 109-114.

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 

Benlioğlu, B. and Özgen M. 2014. The Effect of Different 2,4-Dicholorophenoxyacetic Acid Doses on Chromosomal Structure of Regenerants In Barley (Hordeum vulgare L.) Embryo Culture. International Journal of Advanced Biotechnology and Research. Vol:5, Issue:3, Paper: 533-538

Benlioglu B., Tuna D.E., Birsin M.A. and Ozgen A.M. 2015. Effect of growth regulators on tissue culture parameters in rice (Oryza sativa L.). Ekin J Crop Breed and Gen 1-2:43-46. 

Özkan U. and Benlioğlu B. 2015. Karyotype Analysis of the Fiddleneck (Phacelia tanacetifolia Benth.).. Journal of Agricultural Science and Technology A (5), 336-339., Doi: 10.17265/2161-6256/2015.05.004

 

SCI, SCI Expanded Kapsamında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler 

Özgen,  M., Avcı Birsin M. and Benlioğlu, B. 2015. Biotechnological characterization of a diverse set of wheat progenitors (Aegilops sp. and Triticum sp.) using callus culture parameters. Plant Genetic Resources: Characterization and Utilization; 1–6. doi:10.1017/S1479262115000350

 

Ulusal Kongre ve Sempozyumlarda Sunulan Bildiriler  

Benlioğlu B., Tuna D.E., Birsin Avcı M. ve Özgen M., Yulafta tane iriliğinin doku kültürü parametrelerine etkisi. X. Tarla Bitkileri Kongresi 10 – 13 Eylül 2013 Konya (Sunulu Bildiri)

Benlioğlu B, Tuna D.E., Birsin Avcı. ve M. Özgen M., Arpada Farklı Kültürlerin Kallus Oluşumu ve Rejenerasyona Etkisi. X. Tarla Bitkileri Kongresi 10 – 13 Eylül 2013 Konya (Sunulu Bildiri)

Çiftçi C.Y. ve Benlioğlu B. Ankara’da Tarımsal Yüksek  Öğretiminin Gelişimi. Cumhuriyetin 90. Yılında Başkent Ankara Sempozyumu.

Adak M. S., Kayan N. ve Benlioğlu B. Yemeklik Tane Baklagiller Üretiminde Değişimler Ve Yeni Arayışlar. VIII. Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, 1216 Ocak 2015 Ankara.

Özgen  M., Avcı Birsin M., Benlioğlu B., Emiroğlu, H. Ve Önde, S., BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ ve BİYOGÜVENLİK: GDO’larda Son Gelişmeler. VIII. Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, 12-16 Ocak 2015 Ankara.

Özgen  M., Avcı Birsin M., Ulukan H., Benlioğlu B., Peşkircioğlu M., Koyuncu N., Yıldız A. ve Tuna D.E., İklim Değişikliği ve Bitkisel Gen Kaynakları. VIII. Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, 12-16 Ocak 2015 Ankara.   

Özkan U. ve Benlioğlu B. 2015. Yonca (Medicago sativa L.)’ da Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Çimlenme Parametreleri Üzerine Olan Etkileri.. 11. Tarla Bitkileri Kongresi, Çanakkale.

 

Uluslararası Kongre ve Sempozyumlarda Sunulan Bildiriler 

Benlioğlu, B., Tuna, D. E., Birsin, Avcı., M., Özgen. M. 2013. Effect Of Growth Regulators on Tissue Culture Parameters In Rice (Oryza Sativa L.). International Plant Breeding Congress 10-14 November 2013 Antalya Turkey.

Önde, S., Demir, P., Benlioğlu B., Birsin M.,  Özgen M. and Severcan F. 2014. Phylogenetic differentiation of Triticum and Aegilops species by ATR-FTIR Spectroscopy. The Third International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species. 19-23 April 2014 Antalya Turkey. (Sunulu Bildiri).

Kansu, Ç., Dizkırıcı A., Önde, S., Benlioğlu B., Birsin M.,  Özgen M. and Kaya Z. 2014. Molecular phylogeny of Triticum and Aegilops genera based on complete sequences of ITS rDNA gene. The Third International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species. 19-23 April 2014 Antalya Turkey. (Sunulu Bildiri)

Kara, S., Benlioğlu, B., Güler, M. 2014. Türkiye Tahıl Tohumculuğunun Durumu. 5. Uluslararası Tohumculuk kongresi 19- 23 Ekim 2014. Diyarbakır.