PROF.DR. BÜLENT ABDURRAHMAN ERDEMLİ    
Adı : BÜLENT ABDURRAHMAN
Soyadı : ERDEMLİ
E-posta : bulenterdemli64@gmail.com, berdemli@medicine.ankara.edu.tr
Tel : 03125082321
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI