PROF.DR. BAHADIR GÖNENÇ    
Adı : BAHADIR
Soyadı : GÖNENÇ
E-posta : bgonenc@ankara.edu.tr
Tel : 03123170315/4384
Ünvan : PROF.DR.
Birim : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm : KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

KİŞİSEL BİLGİLER:


Doğum yeri : Kayseri

Doğum tarihi : 16. 06. 1967

Medeni hali : Evli – 2 çocuk babası

Tabiyeti : T.C.

Yabancı dil : İngilizce

Kan grubu : A Rh (+)KAZANILAN AKADEMİK DERECELER:


YÜKSEK LİSANS, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1988


DOKTORA, Parazitoloji Anabilim Dalı Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1995


DOÇENT, Parazitoloji Anabilim Dalı Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2000

PROFESÖR Parazitoloji Anabilim Dalı Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2006


AKADEMİK / İDARİ GÖREVLER:


1. Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmetler Birimi İhale Komisyon Üyeliği 2004 – Devam.

2. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dağcılık Topluluğu Sorumlu Öğretim Üyeliği. 1999 – Devam.


UZMANLIK ALANLARI:

1. Helmintoloji 

2. Genel Parazitoloji

3. Balık hastalıkları

VERDİĞİ DERSLER: 

Lisans:

 

1. Parazitoloji

2. Helmintoloji

3. Su Ürünleri ve Hastalıkları

4. Paraziter Zoonozlar

5. Akvaryum Balıkları Hastalıkları

  

 

Lisansüstü:

 

1. Sağlık Bilimleri Enstitüsünün müfredatında belirtilen zorunlu ve/veya seçmeli yüksek lisans ve doktora dersleri yıl, sömestre ve koşullara göre Bilim dalı öğretim üyeleri tarafından değişmeli olarak verilmektedir.

 

 

BİLİMSEL MAKALELER

 

1. Gönenç, B. (1992). Eşekte Probstmayria vivipara Probstmayr, 1865 olgusu. Ankara Üniv. Vet.Fak.Derg., 39: 300-309. 

2. Sarımehmetoğlu,O., Gonenç, B., Pişkin, Ç., Ayaz, E. (1993). Koyun, keçi, sığır ve mandalarda Cysticercus tenuicollis’in yayılışı. Ankara Üniv Vet.Fak.Derg., 40: 488-496. 

3. Tiğin, Y., Gönenç, B., Sarımehmetoğlu, O. (1996). Paramphistomum sp. yumurtalarının gelişimine radyasyonun etkisi. T. Parazitol. Derg. 20: 243-249. 

4. Burgu, A., Öge, S., Gönenç, B. (1996). Farelerde Aspiculuris tetraptera ve Syphacia obvelata’ya karşı doramectin ve ivermectin’in etkisi. Kafkas Üniv.Vet.Fak.Derg., 2: 135-138.

5. Gönenç, B., Gıcık, Y., Kalınbacak, F., Buluş, F. (1997). Keçilerde Strongyloides papillosus ve Skrjabinema sp.’ye doramectin ve moxidectinin etkisi. Ankara Üniv. Vet.Fak.Derg., 44: 81-85. 

6. Gönenç, B., Burgu, A. (1997). Probstmayria vivipara olgun ve gelişim dönemlerinin genel özellikleri. Ankara Üniv. Vet.Fak.Derg., 44: 87-91. 

7. Gönenç, B. (1997). Eşeklerde (Equus asinus, L.) sindirim sistemi helmintleri. Ankara Üniv. Vet.Fak.Derg., 44: 325-335. 

8. Burgu, A., Öge, S., Gönenç, B. (1997). Farelerde Hymenolepis nana’ya bazı antelmentiklerin etkisi. Etlik Vet. Mikrobiyol.Derg. 9: 7-15. 

9. Gönenç, B., Ayaz, E., Gıcık, Y. (1998) At ve eşeklerde kist hidatiğin yayılışı ve protoskolekslerin farelerde sekonder kist oluşturma yeteneği. T.Parazitol.Derg., 22: 428-431. 

10. Gönenç, B., Ayaz, E., Kalınbacak, F. (1998). Köpeklerde askarit ve bazı sestod enfeksiyonlarına Drontal Plus’ın etkisi. T.Parazitol.Derg., 22: 442-444. 

11. Burgu,A., Gönenç, B., Sarımehmetoğlu,O. (1999). Tiftik keçilerinde Skrjabinema ve diğer helmint enfeksiyonlarının yayılışı. Ankara Üniv. Vet.Fak.Derg., 46: 137-142. 

12. Doğanay, A., Gonenç, B., Yarsan, E. (1999) The effect of Albendazole on secondary hydatidosis in mice. T.Parazitol.Derg., 23: 190-193. 

13. Doğanay, A., Burgu, A., Gönenç, B., Sarımehmetoğlu, H.O. (2000) Koyun kist hidatik protoskolekslerinin protein yapısının analizi ve spesifik antijenlerin saptanması. Ankara Üniv. Vet.Fak.Derg., 47: 63-71. 

14. Burgu,A., Doğanay,A., Gönenç,B., Sarımehmetoğlu, H.O., Kalınbacak, F. (2000). Analysis of the fluids of hydatid cysts from sheep by using SDS-Page method and the determination of specific antigens in protein structure by using Western blot. Tr.J.Vet.Anim.Sci., 24: 493-500. 

15. Sarımehmetoğlu, H.O., Burgu, A., Ayçiçek, H., Gönenç, B., Tanyüksel, M., Kara,M. (2001). Application of Western blotting procedure for the immunodiagnosis of visceral larva migrans in mice by using excretory/secretory antigens. Dtsch. Tierärztl. Wschr., 108: 390-392. 

16. Gonenç, B., Sarımehmetoğlu, H.O. (2001). Continuous feed medication with nitroscanate for the removal of Hymenolepis nana in naturally infected mice and rats. Dtsch.Tierärztl. Wschr., 108: 434-436.

17. Sarımehmetoğlu, H.O., Gonenç, B., Adanır, R., Kozan, E. (2001). The effects of nitroscanate against ascarid and Dipylidium caninum Infections in dogs. Tr J. Anim.Sci. 26: 341-343 

18. Gonenç, B. (2002). The analysis of the crude antigen of Hymenolepis nana from mice by using SDS-PAGE method and the determination of specific antigens in protein structure by using Western blotting. Tr J. Anim.Sci. 26: 1067-1071.

19. Kara M, Sarimehmetoglu HO, Gonenc B (2003) The determination of immune reactive proteins in Cysticercus tenuicollis cyst fluids by SDS-PAGE and Western blotting in sheep. Parasite, 10 : 141-145.

20. Doganay A, Burgu A, Sarimehmetoglu O, Tanyuksel M, Gonenc B, Kozan E, Yildirim A (2003) Diagnosis of hydatidosis in human beings and sheep by indirect flourescence antibody technique. Indian Vet. J., 80: 1230-1233.

21. Sarimehmetoglu O, Bumin A, Gonenc B (2004). Diagnosis of secondary hydatid cysts in white mice by ultrasonography and Doppler examination Revue De Medecine Veterinaire 155: 587-590.

22. Gonenc B, Oguz H, Sarimehmetoglu HO, Kara M, Kircali F (2004). Comparison of crude and excretory/secretory antigens for the diagnosis of Fasciola hepatica in sheep by Western blotting. Tr J. Anim.Sci., 28: 943-949.

23. Kozan E, Gonenc B, Sarimehmetoglu O, Aycicek H (2005) Prevalence of helminth eggs on raw vegetables used for salads. Food Control 16: 239-242.

24. Burgu, A., Sarımehmetoğlu, O., Gönenç, B., Öge, H., Şahin, G., Aypak, S. (2007). Effect of immunization with purified spesific proteins on the formation of secondary hydatid cysts in mice. Dtsch.Tierarztl.Wschr., 114: 280-284.

25. Burgu, A., Sarımehmetoğlu, O., Gönenç, B., Doğanay, A., Öge, H., Öge, S., Şahin, G., Aypak, S., Avcıoğlu, H., Bölükbaş, C., Araz, E. (2010). Purification of specific proteins from hydatid cyst fluids of sheep liver and application to ELISA. Revue.  Med. Vet., 161(1):10-15.

26. Oge, H.; Oge, S.; Gonenc, B.; Ozbakıs, G.; Astı, C.(2012) Coenurosis in the lumbar region of a goat: a case report.  Institute of Agricultural Economics and Information, Prague, Czech Republic, Veterinární Medicína, 57, 6, pp 308-313, 31.

27. Gonenc, B ; Oge, H ; Oge, S ; Emir, H ; Ozbakis, G ; Asti, C (2012): First record of Lyperosomum longicauda Rudolphi,1809 (Trematoda: Dicrocoeliidae) in Northern Bald Ibis (Geronticus eremita) in Turkey. Ankara Vet.Fak.Derg. 59, (3), 227-230.

28. Doganay, A; Gonenc, B ; Sarimehmetoglu, HO ; Oge, H; Oge, S; Adanir,; Avciogl ; Tanyuksel, M. (2013): Analysis of cyst fluid antigens from different hosts for the serodiagnosis of hydatidosis . Ankara Vet.Fak.Derg. 60, (1), 33-37.

29. Oge, S ; Oge H ; Gonenc, B ; Ozbakis, G ; Yıldız, C (2013): Presence of Toxocara eggs on the hair of dogs and cats. Ankara Vet.Fak.Derg. 60, (2), 171-176.

 

 

 

TEBLİĞLER

 

1. Gönenç, B. (1993). Bir eşekte Probstmayria vivipara Probstmayr, 1865 olgusu. 8. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 7-10 Eylül 1993, Trabzon.

2. Sarımehmetoğlu, H.O., Gönenç, B., Pişkin, Ç., Ayaz, E. (1993). Koyun , keçi, sığır ve mandalarda Cysticercus tenuicollis’in yayılışı. 8. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 7-10 Eylül 1993, Trabzon.

3. Burgu, A., Gönenç, B. (1995). Probstmayria vivipara’nın gelişim dönemleri ve özellikleri. 9. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 24-27 Ekim 1995, Antalya.

4. Tiğin, Y., Gönenç, B., Sarımehmetoğlu, O. (1995). Paramphistomum sp. yumurtalarının gelişimine radyasyonun etkisi. 9. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 24-27 Ekim, 1995 Antalya.

5. Burgu, A., Öge,S., Gönenç, B. (1997). Farelerde Aspiculuris tetraptera ve Syphacia obvelata’ya karşı doramectin ve ivermectin’in etkisi. 10. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 8-12 Eylül 1997, Ankara.

6. Gönenç, B., Gıcık, Y., Kalınbacak, F., Buluş, F. (1997). Keçilerde Strongyloides papillosus ve Skrjabinema sp.’ye doramectin ve moxidectinin etkisi. 10. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 8-12 Eylül 1997, Ankara.

7. Gönenç, B., Ayaz, E., Gıcık, Y. (1997). Equidelerde kist hidatiğin yayılışı ve protoskolekslerin farelerde sekonder kist oluşturma yeteneği. 10. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 8-12 Eylül 1997, Ankara.

8. Doğanay, A., Gönenç, B., Yarsan, E.(1997). Farelerde sekonder hidatidozun oluşumuna karşı albendazolün koruyucu etkisi. 10. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 8-12 Eylül 1997, Ankara.

9. Gönenç, B., Ayaz, E., Kalınbacak, F. (1997). Köpeklerde askarit ve bazı sestod enfeksiyonlarına Drontal Plus’ın etkisi. 10. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 8-12 Eylül 1997, Ankara.

10. Burgu, A., Öge,S., Gönenç, B. (1997). Farelerde Hymenolepis nana’ya bazı antelmentiklerin etkisi. 10. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 8-12 Eylül 1997, Ankara.

11. Doğanay, A., Burgu, A., Gönenç, B., Sarımehmetoğlu, H.O. (1999). Koyun kist hidatik protoskolekslerinin protein yapısının analizi ve spesifik antijenlerin saptanması. 11. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 6-10 Eylül 1999, Sivas.

12. Sarımehmetoğlu, H.O., Burgu, A., Ayçiçek, H., Gönenç, B., Tanyüksel, M., Kara,M. (2001). Toxocara canis ile deneysel enfekte farelerde visceral larva migransın ES antijeni kullanılarak western blot yöntemi ile tanısı. 12. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 24-28 Eylül 2001, Sivas.

13. Sarımehmetoğlu, H.O., Gonenç, B., Adanır, R., Kozan, E. (2001).Köpeklerde askarit ve Dipylidium caninum enfeksiyonlarına Nitroscanate’nin etkisi. 12. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 24-28 Eylül 2001, Sivas.

14. Öge, H., Gönenç, B. (2003). Fasciolosis, Panelinde Fasciolosis’de Tanı bölümü sunumu. 13. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 8-12 Eylül, Konya. 

15. Doğanay, A., Burgu, A., Sarımehmetoğlu, O., Tanyüksel M., Gönenç, B., Kozan, E., Yıldırım, A. (2003). İnsan ve Koyunlarda Hidatidozun İndirekt Florasan Antikor Tekniği ile teşhisi. 13. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 8-12 Eylül, Konya. 

16. Gonenc B, Oguz H, Sarimehmetoglu HO, Kara M, Kircali F. Comparison of crude and excretory/secretory antigens for the diagnosis of Fasciola hepatica in sheep by Western blotting. Tr J. Anim.Sci., 28: 943-949. 6 th International Sheep Veterinary Congress. 17-21 Haziran 2005, Greece.

17. Burgu A, Sarımehmetoğlu HO, Gönenç B, Öge H, Şahin G, Aypak S : Farelerde pürifiye spesifik protein immünizasyonunun sekonder kist hidatik oluşumuna etkisi. 14. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18-25 Eylül 2005, İzmir.

18. Doğanay A, Gönenç B, Sarımehmetoğlu O, Öge S, Tanyüksel M, Avcıoğlu H : Hydatidosisin serodiagnosisinde kist sıvısı antijenlerinin SDS-PAGE ve western blotting yöntemleri ile karşılaştırılması. 14. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18-25 Eylül 2005, İzmir.

19. Gönenç, B, Sarımehmetoğlu O, İça, A, Kozan E : Laboratuar farelerinde bazı akar ve nematodlara karşı selamectinin etkisi. 14. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18-25 Eylül 2005, İzmir.

20. Burgu, A., Doğanay, A., Öge, H., Öge, S., Sarımehmetoğlu, O., Gönenç, B., Bölükbaş, C.S. (2006). Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde Echinococcosis Çalışmaları. 3.Ulusal Hidatidoloji Kongresi 6-7 Eylül, Samsun.

21. Gönenc,B, Sarımehmetoğlu HO, İça A, Kozan, E (2006) Efficacy of selamectin against mites (Myobia musculi, Mycoptes musculinus and Radfordia ensifera) and nematodes (Aspiculuris tetraptera and Syphacia obvelata) in mice. Laboratory Animals 40:210-213. The 15 Congress of the Federation of Asian Veterinary Associations (FAVA 2008) 27-30 October 2008, Sofitel Centara Grand & Bangkok Convention Centre (BCC), Bangkok, Thailand.

22. Burgu, A., Sarımehmetoğlu, O., Gönenç, B., Öge, H., Şahin, G., Aypak, S. (2008). Effect of immunization with purified spesific proteins on the formation of secondary hidatid cysts in mice. FAVA 2008. The 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Associations. 27-30 October Bangkok, Thailand.

23. Burgu, A.; Sarmehmetoglu, O.; Gonenc, B.; Doganay, A.; Oge, H.; Oge, S.; Sahin, G.; Aypak, S.; Avcoglu, H.; Bolukbas, C. S.; Araz, E. Purification of specific proteins from Hydatid Cyst fluids of sheep liver and application to ELISAs. Revue de Médecine Vétérinaire; 161:10-15 BSP Spring Meeting, Nottingham, Monday 11th April to Thursday 14th April 2011.

24. Gonenc, B., Emir, H. (2015). Anadolu Yaban Koyunlarında (Ovis gimelinii anatolica) Sindirim Sistemi Helmintleri. 19. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 5-9 Ekim 2015, Erzurum.

25. Cengiz, G., Aştı, C., Gonenc B., Emir, H. (2015). Türkiye’de Saz Kedisinde (Felis chaus Güldenstadt, 1776) İlk Rictularia cahirensis Olgusu. 19. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 5-9 Ekim 2015, Erzurum.

 

 DERLEME MAKALELER

 

Gönenç, B. (2000). Sülüklerin genel özellikleri, patojenite ve tedavi şekilleri. Kafkas Üniv.Vet.Fak.Derg., 1-2: 137-144. 

 

  

KİTAPLAR

 

1. Fasciolosis (2003). Ed. Tınar R, Korkmaz M. –Bölüm 9, Öge H, Gönenç B. Tanı. Türkiye Parazitoloji Dern. Yayın No 18: 135-143.

2. Echinococcosis (2004). Ed. Altıntaş N, Tınar R, Çoker A. - Bölüm 3.2., Gönenç B, Doğanay, A., Öge, H. Echinococcosisin Patojentesi ve Kliniği. Hidatidoloji Derneği Yayın No 1: 285-294.

3.Gönenç,  B., Doğanay, A., Öge, H. 2004. Echinococcosisin Patojenitesi ve Kliniği. S: 285-294. Echinococcosis. Ed. N. Altıntaş, R. Tınar, A. Çoker. Hidatidoloji Derneği Yayın No 1.  Ege Üniv. Matbaası, Bornova, İzmir.

4. Burgu, A., Doğanay, A., Öge, H., Öge, S., Sarımehmetoğlu, O., Gönenç, B., Bölükbaş, C. 2007. Cestod Enfeksiyonlarında Bağışıklık I. Genel Bakış ve Değişik Konaklarda Erişkin Cestodlar için Bağışıklık Yanıtının İrdelenmesi. S: 552-562. Helmint Enfeksiyonlarında İmmunite. III.Bölüm. Ed. M.A Özcel, A. İnci, N. Turgay, E. Köroğlu. Tıbbi ve Veteriner İmmunoparazitoloji. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayın No 21. Meta Basım, Bornova, İzmir.

5.Öge, S., Sarımehmetoğlu, O., Gönenç, B., Burgu, A., Doğanay, A., Öge, H., Bölükbaş, C.S . 2007. Cestod Enfeksiyonlarında Bağışıklık II. Bazı Metacestod Enfeksiyonları İçin Bağışıklık Yanıtının İrdelenmesi. S: 563-575. Helmint Enfeksiyonlarında İmmunite III.Bölüm. Ed. M.A Özcel, A. İnci, N. Turgay, E. Köroğlu. Tıbbi ve Veteriner İmmunoparazitoloji. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayın No 21. Meta Basım, Bornova, İzmir.

 

 

 

VERDİĞİ TEZLER

 

DOKTORA TEZİ: Eşeklerde sindirim sistemi helmintleri

 

 

Doktora (Biten):

 

1. Hasan Emir  (Anadolu Yaban Koyunlarında (Ovis gimelinii anatolica) Sindirim Sistemi Helmintleri)

2. Görkem Cengiz

 

PROJELER

  

1. Tigin, Y., Gönenç, B. (1997) Eşeklerde (Equinus asinus L) sindirim sistemi helmintleri. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi. Proje no:92-30-00-17.

2. Burgu, A., Doğanay, A., Gönenç, B., Sarımehmetoğlu, H.O., Kalınbacak, F. (1999). Koyun kökenli kist hidatik sıvılarının SDS-PAGE metoduyla analizi ve Western blot metoduyla protein yapısındaki spesifik antijenlerin saptanması. TÜBİTAK, Proje no: VHAG-1343.

3. Burgu, A., Doğanay, A., Gönenç, B., Sarımehmetoğlu, H.O., Kalınbacak, F. (1999). Koyun kökenli kist hidatik sıvılarının SDS-PAGE metoduyla analizi ve Western blot metoduyla protein yapısındaki spesifik antijenlerin saptanması. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi. Proje no: 97-10-00-10.

4. Doğanay, A., Burgu, A., Gönenç, B., Sarımehmetoğlu, H.O. (1998). Koyun kökenli kist hidatik protoskolekslerinin antijenik yapısının SDS-PAGE metoduyla analizi ve Western blot metoduyla protein yapısındaki spesifik antijenlerin saptanması. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi. Proje no: 98-10-00-07.

5. Sarımehmetoğlu, H.O., Burgu, A., Ayçiçek, H., Gönenç, B., Tanyüksel, M., Kara, M. (2000). Toxocara canis ile deneysel enfekte farelerde visceral larva migransın ES antijeni kullanılarak Western blot yöntemi ile tanısı. TÜBİTAK, Proje no: VHAG-1467.

6. Doğanay, A., Burgu, A., Tanyüksel, M., Sarımehmetoğlu, H.O., Gönenç, B., Kozan, E., Yıldırım, A. (2000). Kist hidatik protoskoleks kesit antijenleri kullanılarak insan ve koyunlarda hidatidozun IFAT ile teşhisi. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi. Proje no: 2000-08-10-023.

7. Burgu, A., Sarımehmetoğlu, O., Gönenç, B., Öge, H., Şahin, G., Aypak, S. (2003). Farelerde pürifiye spesifik protein immünizasyonunun sekonder kist hidatik oluşumuna etkisi. Ankara Üniv. Bilim. Proje. Müd. 2003-0810055

8. Doğanay, A., Sarımehmetoğlu, O., Gönenç, B., Öge, S., Tanyüksel, M., Adanır, R. (2003). Hydatidosisin serodiagnosisinde kist sıvısı antijenlerinin SDS-PAGE ve Western Blotting yöntemleri ile karşılaştırmalı analizi.

9) Öge H, Öge S, Gönenç B, Sarımehmetoğlu HO, Özbakış G, Aştı C (2015). Ankara yöresi köpeklerinde E. granulosus’un varlığının copro Nested-PCR yöntemi ile araştırılması. Ankara Üniversitesi BAP. Proje No: 12B3338002.                                                                        

10) Öge H, Öge S, Gönenç B, Sarımehmetoğlu HO, Özbakış G, Aştı C (2013-devam ediyor). Farelerde visceral larva migrans (Toxocara canis) tedavisinde albendazol ve çörekotu yağının (thymoquinone) kombinasyonunun etkisi. Ankara Üniversitesi BAP. Proje No: 13B3338006.

11) Gönenç B, Öge H, Öge S, Sarımehmetoğlu HO, Aştı C, Cengiz G, Özbakış G. (BAP 12.03.2015-devam ediyor). Ankara bölgesinde koyunlarda Fasciola hepatica enfeksiyonunun dışkı kan ve sütte farklı test kitleri ve excretion/secretion antijeni kullanılarak ELISA yöntemi ile karşılaştırılmalı teşhisi. Ankara Üniversitesi BAP. Proje No: 15B0239001.