PROF.DR. FATMA BIKMAZ    
Adı : FATMA
Soyadı : BIKMAZ
E-posta : bikmaz@ankara.edu.tr, fatmahazir@gmail.com
Tel : 3633350
Ünvan : PROF.DR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : EĞİTİM PROGRAMLARI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler


Doğum Yeri ve Yılı:

Ankara, 1970 

Yazışma Adresi :

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Programları Bölümü     06590   Ankara/Türkiye

Telefon :

312-3633350

Faks :

312-3636145 

e-posta :

bikmaz@ankara.edu.tr, fatmahazir@gmail.com

EĞİTİM BİLGİLERİ

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Ankara Üniversitesi  

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Eğitim Programları ve Öğretim 

Doktora 

2001

Ankara Üniversitesi  

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Eğitim Programları ve Öğretim 

Yüksek Lisans 

1993

Ankara Üniversitesi  

Eğitim Bilimleri Fakültesi 

Eğitim Programları ve Öğretim 

Lisans 

1990

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Ankara Üniversitesi  

Türkiye 

Ankara 

Eğitim Programları ve Öğretim 

Doç. Dr. 

2012-

Columbia University 

ABD 

New York

Teachers College 

Doç. Dr. 

2011-2012

Ankara Üniversitesi  

Türkiye 

Ankara 

Eğitim Programları ve Öğretim 

Doç. Dr. 

2010-2011

Ankara Üniversitesi  

Türkiye 

Ankara 

İlköğretim  

Doç. Dr. 

2008-2010

Ankara Üniversitesi  

Türkiye 

Ankara 

İlköğretim  

Yrd. Doç. Dr. 

2006-2008

Ankara Üniversitesi  

Türkiye 

Ankara 

İlköğretim  

Ar. Gör. (Dr.) 

2001-2006

Ankara Üniversitesi  

Türkiye 

Ankara 

İlköğretim  

Ar. Gör.

1999-2001

Arizona State University 

ABD 

Phoenix 

Faculty of Education

Ar. Gör.

1998-1999

Ankara Üniversitesi  

Türkiye 

Ankara 

Eğitim Programları ve Öğretim 

Ar. Gör.

1991-1999

UZMANLIK ALANLARI

Uzmanlık Alanları

PROGRAM GELISTIRME, OGRETMEN EGITIMI, ILKOGRETIM FEN PROGRAMLARI

ÖDÜLLER

Ödülün Adı

Alındığı Kuruluş

Yılı

Singapore Cooperation Programme Training Awards (August 14-27 2007) Topic: Enhancing Pedagogy Skills for Teacher Trainers

Ministry of Foreign and NIE

2007

YAYINLAR

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

Bıkmaz, F., Aksoy, E., Altınyüzük, C. & Tatar, Ö. (2013). Eğitimde Program Geliştirme Alanında Yapılan Doktora Tezlerine Ait İçerik Çözümlemesi (1974-2009). Eğitim ve Bilim Dergisi, 38,168, 259-274. 

 Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

Çakmak-Demircigil, G., Demirhan İşcan, C., Kadıoğlu, E., Hazır-Bıkmaz, F., Çok, ve diğ. Çocuklarda Kimyasal Maddelere İlişkin Farkındalığın Artırılması: Bir Öğretim Materyalinin Geliştirilmesi ve Denenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 46, 1, 227-250, 2013

Öztürk, E. & Bıkmaz, F. (2013). Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerine Göre İlköğretim Programları: Çankırı İli Örneği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 46,1, 251-276, 2013.

Demirhan İşcan, C. & Hazır Bıkmaz, F. Eğitim Programları ve Öğretim Alanında Lisansüstü Eğitim Programlarının Analizi . Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45 (1), 107-138, 2012.

Bıkmaz, H. F., Çelebi, Ö., Ata, A., Özer, E., Soyak, Ö. & Reçber, H. Scaffolding strategies applied by student teachers’ to teach mathematics. The International Journal of Research in Teacher Education, 1(special Issue), 25-36, 2010.

Hazır, F., Ortaöğretimde yenileşme çalışmalarının kritik analizi. A.Ü Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1, Ankara, 1993.

Gürkan, T. ve Hazır, F., İlkokul ders kitaplarının cinsiyet rollerine ilişkin kalıpyargılar yönünden analizi (1925-1995).Yaşadıkça Eğitim, 52, 25-32, 1997.

Güler, D. S. ve Bıkmaz, H. F. Anasınıflarında fen etkinliklerinin gerçekleştirilmesine ilişkin öğretmen görüşleri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1, 2, 249-278, 2002.

Bıkmaz, H. F. İlköğretim 4 ve 5. Sınıf fen bilgisi dersi yazılı sınav sorularının öğrenme düzeylerine ve türlerine göre analizi. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8, 74-85, 2002.

Bıkmaz, H. F. (2002). Öğrenme biçimlerini okula getirmede 4Mat sistemini kullanma. (Çeviri, Bernice Mc Carty). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 34, 12, 105-111.

Güler, D. S. ve Bıkmaz, H. Anasınıflarında fen etkinliklerinin gerçekleştirilmesine ilişkin öğretmen görüşleri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1, 2, 249-278, 2002.

Bıkmaz, H. F. Fen öğretiminde öz yeterlik inancı ölçeği. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1, 2, 197-210, 2002.

Bıkmaz, H. F. ve Güler, D. Velilerin sınıf öğretmenlerinden beklentileri ve sınıf öğretmenlerinin bu beklentilere uygunluğu. Kuramdan Uygulamaya Eğitim Bilimleri, 2, 2, 445-472, 2002.

Deryakulu, D. ve Bıkmaz, H. F. Bilimsel epistemolojik inançlar ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik Çalışması. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 2, 4, 243-257, 2003.

Bıkmaz, H. F. İlköğretim 4 ve 5. Sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersindeki başarılarını etkileyen faktörler. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3, 11, 117-127, 2003.

Gürkan, T., Duman, T., Güneysu, S., Yalın, H. İ., Olkun, S., Bıkmaz, H. F., Öztürk, M. K., Çakıroğlu, A., Topçu, B. ve Güldere, Y. Z., Öğretmen yeterliği taslağında yer alan yeterlik alanları, Aklın ve Bilimin Aydınlığında Eğitim Dergisi, 5, 58, 27-39, 2004.

Bıkmaz, H. F. Sınıf öğretmenlerinin fen öğretiminde öz yeterlik inancı ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması”. Milli Eğitim Dergisi, 31(161), 172-180, 2004.

Bıkmaz, F. Yeni ilköğretim programları ve öğretmenler. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 39, 1, 97-116, 2006.

Bıkmaz, F. Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretiminde öz- yeterlik inançları ve öğretme-öğrenme anlayışları. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 25, 34-44, 2006.

Bıkmaz, F. An analysis of the curriculum reform movement in Turkey. International Journal of Educational Reform, 15, 2, 202-212, 2006.

Güler, D. ve Bıkmaz, F. İlköğretim programlarında sağlık bilinci: Sağlığa bütüncül yaklaşım çerçevesinde incelenmesi. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40,1, 215-242, 2007.

Bıkmaz, F. & Güler, D. An Evaluation of health and sexuality education in Turkish elementary school curricula”, International Journal of Sex Education, 7, 3, 277-292, 2007.

 Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

Bıkmaz, F., Çelebi; Ö., Ata, A., Özer, E. & Soyak, Ö., “Scaffolding strategies applied by student teachers’ to teach math”, The Second International Congress of Educational Research- social entrepreneurship democratic participation and educational research, Antalya-Turkey, April 29th - May 2nd 2010.

Bıkmaz, F. & Demirhan, C. “The weakness and strengths of the curriculum: Classroom teachers’ four years experiences”, International Conference on Primary Education, Hong Kong Institute of Education, Hong Kong, November 25-27th 2009.

Bıkmaz, F. & Demirhan, C. “An Adaptation of the Teaching Learning Conception Questionnaire”, International Conference on Educational Sciences, North Cyprus, Famagusta June 23-25th 2008.

Babadoğan, C. & Bıkmaz, F. “Telafi Eğitimi Fen ve Teknoloji Programının Uygulanmasına Özgü Öğretmen Yeterlikleri”, Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, Bakü, Azerbaycan, 12-14 Mayıs 2007.

Bıkmaz, F. & Demirhan-İşcan, C. “Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Programlarının Uygulanmasında Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri, III. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 4-5 Mayıs  2006.

Bıkmaz, F. & Demirhan-İşcan, C. “Teachers’ alternative conceptions about new curricula in Turkey”, Second World Curriculum Studies Conference (WCSC), Tampere, Finland, May 21-24th, 2006.

Bıkmaz, F. “The Curriculum Reform Movement in Turkey: Missing Points in the Proposed Constructivist Framework”, American Educational Research Association (AERA), Montreal, Canada, April 11-15th 2005.

Gürkan, T. & Hazır, F. “Analysis of primary school textbooks for sex role stereotyping”, ICET World Assembly, Teacher Education: An Imperative for National Development. Istanbul, 1994.

Çakmak-Demircigil, G., Kadıoğlu, E., Çakır, H., Karaarslan, A., Gürer-Orhan, H., Orhan, H., Çok, F., Hazır-Bıkmaz, F., Karahalil, B., Aydın, A., Ok, B., Şensoy, G., Malforms, T., Lubievska, K., Sybilski, W. & Örberg, J. “Kimyasalların Zararları Konusunda Çocukların Farkındalıklarının Arttırılması Projesi”, 7. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Kongresi, 30 Mayıs - 1 Haziran 2009, ODTU, Ankara.

Arcak, S., Sözüdoğru Ok, S., Bıkmaz, F, Kutlu, Ö & Haktanır, K. “Toprak Bilim Okulu Eğitim Programı”, 8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Eskişehir, 27-29 Mayıs 2009.

Bıkmaz, H. F. “Fen ve Teknoloji Öğretim Programı: İstenenler, Yapılanlar ve Öneriler”, TUBA II. Bilim Eğitimi Çalıştayı, Ankara, 15-16 Ekim 2008.

Arcak, S., Sözüdoğru Ok, S., Bıkmaz, F, Kutlu, Ö & Haktanır, K. “Doğayı Öğrenmede Bir Proje Örneği: Toprak Bilim Okulu” Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, Ankara, Ekim 2008.

Bıkmaz, H. F. & Demirhan İşcan, C. “İlköğretim Programlarıyla Nasıl Bir Çocuk Yetiştirilmek İsteniyor? Hayat Bilgisi Dersi Örneği”, Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, Ankara, Ekim 2008.

Bıkmaz, H. F. “Sınıf Öğretmeni ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Epistemolojik İnançları ve Öğretme-Öğrenme Konusundaki Bireysel Teorileri”, VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bolu, 27-29 Ağustos 2008.

Gürkan, T. ve Hazır, F., İlkokul ders kitaplarının cinsiyet rollerine ilişkin kalıpyargılar yönünden analizi (1925-1995), III. Ulusal PDR Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana, 1996

Bıkmaz, H. F. ve Güler, D. S., Türkiye’de ilköğretim programlarında ergenlerin sağlık bilincinin geliştirilmesiyle ilgili konuların analizi. 26. Pediatri Günleri, Istanbul, 20-22 Nisan 2004.

Güler, D. S. ve Bıkmaz, H. F., Öğretmen adaylarının cinsel sağlık eğitimi dersine ilişkin beklentileri. Cinsellik ve Cinsel Tedaviler V. Ulusal Kongresi, İstanbul, 24-26 Mayıs 2004.

Güler, D. S. ve Bıkmaz, F., Popüler kültür ve okul. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, Ankara, 12-14 Ekim 2005.

Bıkmaz, H. F. , Fen programlarında cinsel konular. Cinsellik ve Cinsel Tedaviler VII. Ulusal Kongresi, İstanbul, 21-24 Kasım 2006.

Diğer yayınlar

Bikmaz, F. (2012). Sexual and Reproductive Health Education and Healthy Life Style Promotion in Turkey: Review report. UNFPA National Report.

Bikmaz, F. (2012). Exploring Teaching Practice through Education Rounds. Columbia University Teachers College Teaching Residents Bulletin, 2 (3), 1-4. http://www.tc.edu/teachingresidents/Id=About+TR%40TC&Info=TR%40TC+Bulletin

Holdsworth, P., Snoek, M., Swennen, A., Jónasson J.T., Torfi, J., Jonsdottir, E. K., Bikmaz, F.  & Others.  The Profession of Teacher Educator in Europe. Education and Training 2020 programme Cluster 'Teachers and Trainers'. Report of a Peer Learning Activity in Reykjavik, Iceland
21-24 June 2010.

Bıkmaz, H. F. (2003). Çoklu zeka kuramı ve fen öğretimi. Aktif Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri Seminer Ders Notları içinde (s. 44-59). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi.

Bıkmaz, H. F. (2003). Öğrenme evreleri yaklaşımı. Aktif Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri Seminer Ders Notları içinde (s. 34-43). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi.

Bıkmaz, H. F. (2004). Öğretimin Planlanması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi.

Bıkmaz, H. F. (2004). Öz yeterlik inancı (Editörler Y. Kuzgun ve D. Deryakulu), Eğitimde bireysel farklılıklar içinde (s.289-314). Nobel Yayınları, Ankara.

Bıkmaz, F. (2005).İlköğretim Müfredatında Sağlık. (Yayına hazırlayan: Nuray Fincancıoğlu), Ergenlerde Sağlık Bilinci içinde (s.93-102). İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı Yayınları, İstanbul.