DOÇ.DR. BURAK BİLECENOĞLU    
Adı : BURAK
Soyadı : BİLECENOĞLU
E-posta : bbilecenoglu@yahoo.com, bilecenoglu@ankara.edu.tr
Tel : 312 2965738
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL DİŞ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Ankara’da 18.03.1977 tarihinde doğdum. İlkokul 1. ve 2. sınıfları Ankara Kurtuluş İlkokulu’nda okudum. Daha sonra girdiğim sınavda başarılı olarak 3. sınıfta T. E. D. Ankara Koleji’ne girdim. İlk, orta ve lise eğitimimi T. E. D. Ankara Koleji’nde tamamladım  ve 1994 yılında mezun oldum.

 Aynı yıl Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni kazandım. Ağustos 1999 yılında “78.13” not ortalamasıyla Diş Hekimi ünvanıyla mezun oldum.

Eylül 1999 tarihinden itibaren Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. B. Ufuk Şakul ile birlikte teorik, disseksiyon ve pratik eğitimlerine katıldım.

2001 yılı güz döneminde Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in danışmanlığında doktora programına başladım.

Ekim 2002 tarihinde Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne yatay geçiş başvurusu yaptım ve başvurumun kabulünü takiben Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. Alaittin Elhan’ın danışmanlığında doktora eğitimime devam ettim. Tüm doktora eğitimim boyunca Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nda ve Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dalı’nda teorik, disseksiyon ve pratik çalışmalara katıldım.

Mart 2007 tarihinde "Lumbal Vertebraların Interiliak Hat ile Olan İlişkisi ve Klinik Önemi" konulu tezimi savunarak doktoramı tamamlamamı takiben 01.04.2007 tarihinde Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’na Öğretim Görevlisi olarak atandım. Ocak 2009 tarihinde Yardımcı Doçentlik ünvanını aldım. Nisan 2007 tarihinden Mart 2011 tarihine kadar Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nda tüm teorik, disseksiyon ve pratik derslerinin yanında asistan eğitimini gerçekleştirdim.

Nisan 2011 tarihinde Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı'na Yardımcı Doçent olarak atandım. O tarihten bugüne kadar tüm teorik, disseksiyon ve pratik derslerini gerçekleştirmekteyim. Ekim 2013 tarihinde Doçentlik ünvanımı aldım. 

 İngilizce yabancı dilini çok iyi derecede konuşup yazabilmekteyim.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 

(Ocak-2017 itibariyle)

Adı Soyadı: BURAK BİLECENOĞLU

Doğum Tarihi: 18 MART 1977

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 DİŞ HEKİMLİĞİ

Ankara Üniversitesi

1999

Doktora

 ANATOMİ

Ankara Üniversitesi

2007

Yrd. Doç. Dr.

 ANATOMİ

Ufuk Üniversitesi

2009

Doçent

 ANATOMİ

 

2013

 

Doktora Tezi ve Danışmanı: LUMBAL VERTEBRALARIN INTERILIAK HAT İLE OLAN İLİŞKİSİ ve KLİNİK ÖNEMİ - Prof. Dr. Alaittin ELHAN

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Doktora Öğrencisi

Meram Üniversitesi Tıp Fakültesi

2001-2002

Doktora Öğrencisi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

2002-2007

Öğretim Görevlisi

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

2007-2009

Yrd. Doç. Dr.

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

2009-2011

Yrd. Doç. Dr.

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

2011-2013

Doçent

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

2013-...

İdari Görevler:

- Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem II Koordinatörlüğü (2008-2009)

- Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Koordinatörlüğü (2009-2011)

- Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (2011-2013)

- Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2011-2013)

- Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ANKUZEM Koordinatörlüğü (2012-…)

- Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ERASMUS/FARABİ Koordinatörlüğü (2012-…)

- Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi BOLOGNA Koordinatörlüğü (2012-…)

- Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2014-…)

- Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Koordinasyon Kurulu Üyeliği (2014-..)

- Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sosyal Komisyon Başkanlığı (2014-2016)

- Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı (2016-…)

- Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Temel Diş Hekimliği Bilimleri Bölüm Başkanlığı (2016-…)

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

- Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği (2001-…)

- Anatomi Araştırmaları Derneği (2003-…)

- Avrupa DentoMaksillofasiyal Radyoloji Derneği (EADMFR) (2015-…)

 

Ödüller:

1. “Detailed Anatomy and Classification of the Pterygopalatine Canal with Cone Beam Computed Tomography”, İçen, M., Orhan, K., Şakul, BU., Bilecenoğlu, B. XIIth Congress of Dento-Maxillofacial Radiology, 2-5 June 2010, İstanbul, TURKEY, EADMFR Travel Grant.

2. “CBCT Evaluation of Topography of the Mylohyoid Ridge and its Relation to the apices of Posterior Teeth and Mandibular Canal”, Aksoy, S., Orhan, K., Bilecenoğlu, B., Şakul, BU., Ersoy, AE. XIIth Congress of Dento-Maxillofacial Radiology, 2-5 June 2010, İstanbul, TURKEY, EADMFR Travel Grant.

3. “Evaluation of Bifid Mandibular Canal with Cone Beam Computed Tomography in a Turkish Adult Population”, Orhan, K., Aksoy, S., Bilecenoğlu, B., Şakul, BU., Paksoy, CS. 2010 EADMFR Research Award.

 

 Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2014-2015

Güz

Anatomi

Ankara Üniv. Diş Hekimliği  Fakültesi-1. Sınıf

2

0

213

Güz

Anatomi

Ankara Üniv. Diş Hekimliği  Fakültesi-2. Sınıf

2

2

209

Güz

Araştırma Teknikleri ve Sunum

Ankara Üniv. Diş Hekimliği  Fakültesi-5. Sınıf

1

0

18

Güz

Anatomi

Ankara Üniv. SHMYO

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği

2

2

21

İlkbahar

Anatomi

Ankara Üniv. Diş Hekimliği  Fakültesi-1. Sınıf

2

0

213

İlkbahar

Anatomi

Ankara Üniv. Diş Hekimliği  Fakültesi-2. Sınıf

2

2

209

İlkbahar

Topografik Anatomi

Ankara Üniv. Diş Hekimliği  Fakültesi-4. Sınıf

1

0

176

İlkbahar

Araştırma Teknikleri ve Sunum

Ankara Üniv. Diş Hekimliği  Fakültesi-5. Sınıf

1

0

18

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2015-2016

Güz

Anatomi

Ankara Üniv. Diş Hekimliği  Fakültesi-1. Sınıf

2

0

221

Güz

Anatomi

Ankara Üniv. Diş Hekimliği  Fakültesi-2. Sınıf

2

2

223

Güz

Araştırma Teknikleri ve Sunum

Ankara Üniv. Diş Hekimliği  Fakültesi-5. Sınıf

1

0

18

Güz

Anatomi

Ankara Üniv. SHMYO

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği

2

2

42

İlkbahar

Anatomi

Ankara Üniv. Diş Hekimliği  Fakültesi-1. Sınıf

2

0

221

İlkbahar

Anatomi

Ankara Üniv. Diş Hekimliği  Fakültesi-2. Sınıf

2

2

223

İlkbahar

Topografik Anatomi

Ankara Üniv. Diş Hekimliği  Fakültesi-4. Sınıf

1

0

197

İlkbahar

Araştırma Teknikleri ve Sunum

Ankara Üniv. Diş Hekimliği  Fakültesi-5. Sınıf

1

0

18

 

İlkbahar

Anatomi (Yüksek lisans), Adli Bilimler Enstitüsü, Antropoloji

2

0

4

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. “Possible anatomic structures causing entrapment neuropathies of the median nerve: an anatomic study”, Bilecenoglu B, Uz A, Karalezli N., Acta Orthop Belg. 2005 Apr;71(2):169-76. Review.

A2. “Two anatomic variations in the arm related to the median nerve”, Bilecenoglu B, Uz A, Karalezli N, Issi S, Saudi Med J. 2005 Nov;26(11):1827-8.

A3. “Clinical and anatomical study of retromolar foramen and canal”, Bilecenoglu B, Tuncer N, J Oral Maxillofac Surg. 2006 Oct;64(10):1493-7.

A4. “Influence of defect depth on resonance frequency analysis and insertion torque values for implants placed in fresh extraction sockets: a human cadaver study”, Turkyilmaz I, Sennerby L, Yilmaz B, Bilecenoglu B, Ozbek EN, Clin Implant Dent Relat Res. 2008 Mar;11(1):52-8.

A5. “Effect of third molar on the morphology of the pterygopalatine canal: A cone beam computed tomography study”, Orhan K, Icen M, Bilecenoğlu B, Sakul BU, Int J CARS (2010) 5 (Suppl 1): 238-240.

A6. “Neurovascular relationship between abducens nerve and anterior inferior cerebellar artery”, Esmer AF, Sen T, Bilecenoglu B, Tuccar E, Uz A, Karahan ST, Folia Morphol (Warsz). 2010 Nov;69(4):201-3.

A7. “Evaluation of bifid mandibular canals with cone-beam computed tomography in a Turkish adult population: a retrospective study”, Orhan K, Aksoy S, Bilecenoglu B, Sakul BU, Paksoy CS, Surg Radiol Anat. 2011 Aug;33(6):501-7. Epub 2010 Dec 16.

A8. “Investigation of pterygoid hamulus morphology using cone beam CT: preliminary results.”, Orhan K, Sakul BU, Oz U, Bilecenoglu B. Int J CARS (2011) 6 (Suppl 1): 382-383.

A9. “ The effect of posterior wall of maxillary sinus thickness on the morphology of the pterygopalatine canal.”, Orhan K, Icen M, Bilecenoglu B, Sakul BU, Kose SK. Int J CARS (2011) 6 (Suppl 1): 383-384.

A10. “Evaluation of the pterygoid hamulus morphology using cone beam computed tomography”, Orhan K, Sakul BU, Oz U, Bilecenoglu B, Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2011 Aug;112(2):e48-55.

A11. “The Effect of Removable Partial Dentures on Alveolar Bone Resorption: A Retrospective Study with Cone-Beam Computed Tomography”, Ozan O, Orhan K, Aksoy S, Icen M, Bilecenoglu B, Ufuk Sakul B, J Prosthodont. 2012 Jun 1. doi: 10.1111/j.1532-849X.2012.00877.x. [Epub ahead of print]

A12. “Cervicofacial Emphysema After Dental Treatment with Emphasis on the Anatomy of the Cervical Fascia”, Bilecenoglu B, Onul M, Altay OT, Şakul BU, J Craniofac Surg. Vol 23, Number 6, Nov 2012, DOI: 10.1097/SCS.0b013e3182aef02.

A13. “Evaluation of the superior semicircular canal morphology using cone beam computed tomography: a possible correlation for temporomandibular joint symptoms”, Kurt H, Orhan K, Aksoy S, Kursun S, Akbulut N, Bilecenoglu B, Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2014 Mar;117(3):e280-8. doi: 10.1016/j.oooo.2014.01.011. Epub 2014 Jan 16.

A14. “Evaluation of genial tubercle anatomy using cone beam computed tomography”, Kolsuz ME, Orhan K, Bilecenoglu B, Sakul BU, Ozturk A, J Oral Sci. 2015;57(2):151-6. doi: 10.2334/josnusd.57.151.

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. “Clinical and Anatomical Patterns of Posterior Interosseal Nerve Paralysis” (POSTER), Acar Hİ, Apaydın N, Ay S, Elhan A, Tekdemir İ, Bilecenoğlu B, 1st Joint Meeting of EACA and AACA, Graz, Austria, 2003.

B2. “Possible Anatomic Structures Causing Entrapment Neuropathies of the Median Nerve: An Anatomic Study” (POSTER), Bilecenoglu B, Uz A, Karalezli N, VIth International Symposium of Clinical Anatomy, October 8-10, Varna, Bulgaria, 2004.

B3. “Two Anatomic Variations that can Cause Entrapment Neuropathy of the Medıan Nerve” (POSTER), Karalezli N, Bilecenoglu B, Uz A, Issi S, VIth International Symposium of Clinical Anatomy, October 8-10, Varna, Bulgaria, 2004.

B4. “Anterior Interosseous Nerve: An Anatomic Study” (POSTER), Uz A, Bilecenoglu B, VIth International Symposium of Clinical Anatomy, October 8-10, Varna, Bulgaria, 2004.

B5. “Üçüncü Molar Diş Çekimini Takiben Gelişen Gecikmiş Fasiyal Paraliz: Vaka Raporu” (POSTER), Şakul BU, Görür Dİ, Orhan K, Bilecenoğlu B, XVIth International Congress of Turkish Oral and Maxillofacial Surgeons, Antalya, Türkiye, 2008.

B6. Detailed Anatomy and Classification of the Pterygopalatine Canal with Cone Beam Computed Tomography” (SÖZLÜ BİLDİRİ), İçen M, Orhan K, Şakul BU, Bilecenoğlu B, XIIth European Congress of Dento-Maxillo Facial Radiology, 2-5 June, İstanbul, Türkiye, 2010.

B7. “CBCT Evaluation of Topography of the Mylohyoid Ridge and its Relation to the Apices of Posterior Teeth and Mandibular Canal” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Aksoy S, Orhan K, Bilecenoğlu B, Şakul BU, Ersoy AE, XIIth European Congress of Dento-Maxillo Facial Radiology, 2-5 June, İstanbul, Türkiye, 2010.

B8. “Evaluation of Bifid Mandibular Canal with Cone Beam Computed Tomography in a Turkish Adult Population” (POSTER), Orhan K, Aksoy S, Bilecenoğlu B, Şakul BU, Paksoy CS, XIIth European Congress of Dento-Maxillo Facial Radiology, 2-5 June, İstanbul, Türkiye, 2010.

B9. “Evaluation of Pterygomaxillary Fissure (Junction) with Cone Beam Computed Tomography Using a 3D Reconstruction Program: Considerations for Maxillar Nerve Block” (POSTER), İçen M, Orhan K, Bilecenoğlu B, Şakul BU, XIIth European Congress of Dento-Maxillo Facial Radiology, 2-5 June, İstanbul, Türkiye, 2010.

B10. “Evaluation of Interclinoıd Ligament Ossification Using Cone Beam Computed Tomography: Preliminary Results” (POSTER), Şakul BU, Orhan K, Aksoy S, Bilecenoglu B, Görür DI, Özturk A, Köse K, 16th Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS), April 28 - May 1, Bucharest, Romania, 2011.

B11. “CBCT Identification of Anatomoradiological Landmarks in Trigeminal Neuralgia” (SOZLU BİLDİRİ), Orhan K, Gorur DI, Bilecenoglu B, Sakul BU, Ozturk A, Kose K, 18th International Congress of Dento-Maxillofacial Radiology, May 25-29, Hiroshima, Japan, 2011.

B12. “MR Evaluation of the Lingual Nerve Relation to the Mandibular Molar Region” (POSTER), Toptaş M, Bilecenoğlu B, Orhan K, Şakul BU, 17th Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS), May 3-6, Tirana, Albania, 2012.

B13. “Evaluation of Atlantodental Interval in a Group of Turkish Population Using 3D CBCT Images Reconstructed from a Volumetric Rendering Program” (POSTER), Bilecenoğlu B, Orhan K, Şakul BU, 17th Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS), May 3-6, Tirana, Albania, 2012.

B14. “Evaluation of Lateral Atlantodental Interval in a Turkish Pediatric Population Using Cone Beam Computed Tomography” (POSTER), Şakul, BU, Bilecenoğlu B, Orhan K, 17th Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS), May 3-6, Tirana, Albania, 2012.

B15. “Anterior Interosseous Nerve: Description of Surgical Landmarks”, Uz A, Bilecenoglu B, European Joint Congress of Clinical Anatomy, June 26-29, Lisbon, Portugal, 2013.

B16. “Anatomical Analysis of Genial Tubercle Position and Dimensions by Conebeam Computerized Tomography According to Malocclusions in a Group of Turkish Patients”, Sakul BU, Orhan K, Bilecenoglu B, Ozturk A, European Joint Congress of Clinical Anatomy, June 26-29, Lisbon, Portugal, 2013.

B17. “Mandibular Kanal Varyasyonu: Bir Olgu Sunumu” (POSTER), Bilecenoglu B, Kolsuz E, Orhan K, 20th International Scientific Congress of Aegean Dental Chambers, November 8-10, Izmir, Turkey, 2013.

B18. “Sert Damakta Malign Melanoma: Bir Olgu Sunumu” (POSTER), Kolsuz E, Bilecenoglu B, Orhan K, 20th International Scientific Congress of Aegean Dental Chambers, November 8-10, Izmir, Turkey, 2013.

B19. “Morphometric Evaluation of the Nasolacrimal Canal Using CBCT” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Bilecenoglu B, Kolsuz ME, Kurt H, Eren H, Orhan K, 15th European Congress of DentoMaxilloFacial Radiology, 15-18 June, Cardiff, Wales, 2016.

B20. “Case Report: Intravascular Papillary Endothelial Hyperplasia (IPEH)” (POSTER), Bilecenoglu B, Seki U, Orhan K, 15th European Congress of DentoMaxilloFacial Radiology, 15-18 June, Cardiff, Wales, 2016.

 

C. Yazılan ulusal-uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. “Ağız, Çene ve Yüz bölgelerine ait Nöral Anatomi” (BÖLÜM), Prof. Dr. Ufuk Şakul, Dt. Burak Bilecenoğlu, “Diş Hekimliği’nde Ağrı”, Türk Diş Hekimleri Birliği, Ankara, Haziran 2002.

C2. “Korrelatif Nöroanatomi” (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), Waxman, SG., Çeviri Editörü: Mehmet Yıldırım, Nobel Tıp Kitabevleri, 2002.

C3. “Temel Klinik Anatomi” (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), Moore, KL., Agur, AMR., Çeviri Editörü: Alaittin Elhan, Güneş Kitabevi Ltd. Şti., Ankara, 2005.

C4. “Pelvis ve Perine Anatomisi” (BÖLÜM), Prof. Dr. B. Ufuk Şakul, Öğr. Gör. Dr. Burak Bilecenoğlu, “Prostat”, Editör: M. Derya Balbay, Ankara, 2008.

C5. “Prostat Bezi Anatomisi”, (BÖLÜM), Prof. Dr. B. Ufuk Şakul, Öğr. Gör. Dr. Burak Bilecenoğlu, “Prostat”, Editör: M. Derya Balbay, Ankara, 2008.

C6. “Baş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi” (KİTAP), Prof. Dr. B. Ufuk Şakul, Yrd. Doç. Dr. Burak Bilecenoğlu, Özkan Matbaacılık, Ankara, 2009.

C7. “DUS - Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı” (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), Steinbacher DM, Sierakowski SR, Çeviri Editörleri: Dağdeviren A, Elhan A, Özgünen T, Şakul BU, Güneş Kitabevi Ltd. Şti., Ankara, 2012.

C8. “Baş ve Boyun Anatomisi Atlası” (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), Schuenke M, Schulte E, Schumache U, Voll M, Wesker K, Çeviri Editörü: Büyükmumcu M, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2013.

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. “Lumbal Vertebraların İnteriliak hat ile olan İlişkisi ve Klinik Önemi”, Bilecenoglu B, Elhan A, Sakul BU, Optimal Tıp Dergisi, 2007:(20), Sayı:2, 30-36.

D2. “Bir n. ischiadicus Vaka Raporu Altında Varyasyonlarına Genel Bir Bakış”, Tunç E, Bilecenoglu B, Sakul BU, Optimal Tıp Dergisi, 2008:(21), Sayı:1-4, 14-17.

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. “Probleme Dayalı Öğrenme” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Şakul BU, Bilecenoğlu B, VI. Ulusal Anatomi Kongresi, Edirne, 2001.

E2. “Retrofarengeal Lenf Nodülü Diseksiyonunun Cerrahi Anatomisi” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Tekdemir İ, Özlügedik S, Açar Hİ, Apaydın N, Esmer AF, Bilecenoğlu B, Issı S, Elhan A, VII. Ulusal Anatomi Kongresi, Diyarbakır, 2003.

E3. “N. medianus’un Ön Koldaki Seyri ve Klinik Uygulamalardaki Önemi” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Bilecenoğlu B, Uz A, Issı S, Elhan A, VII. Ulusal Anatomi Kongresi, Diyarbakır, 2003.

E4. “N. interosseous posterior Paralizis’inin Klinik ve Anatomik Örnekleri” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Apaydın N, Açar Hİ, Ay Ş, Elhan A, Tekdemir İ, Bilecenoğlu B, VII. Ulusal Anatomi Kongresi, Diyarbakır, 2003.

E5. “Ağız Otopsisi” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Şakul BU, Bilecenoğlu B, Orhan K, Görür Dİ, IX. Ulusal Anatomi Kongresi, Denizli, 2007.

E6. “Asemptomatik Bireylerde M. Temporalis'in TME'in Diski İle Insertio İlişkisinin Sinyal İntensite Değerlerinin Ölçülerek Tesbit Edilmesi” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Orhan K, Şakul U, Bilecenoğlu B, IX. Ulusal Anatomi Kongresi, Denizli, 2007.

E7. “Temporomandibuler Eklemin Morfolojik Özelliklerinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi” (SÖZLÜ POSTER), Kolsuz E, Bilecenoğlu B, Orhan K, XVI. Ulusal Anatomi Kongresi, Malatya, 11-14 Eylül 2014.

 

F. ATIFLAR

F1. ISI-Web of Science - Atıf sayısı: 87, h-indeks: 4

F2. Scopus - Atıf sayısı: 138, h-indeks: 6

F3. Google Scholar - Atıf sayısı: 260, h-indeks: 7, i10 indeks: 6