PROF.DR. ATİKE SEMRA BİLGİÇ    
Adı : ATİKE SEMRA
Soyadı : BİLGİÇ
E-posta : bilgi_silc@science.ankara.edu.tr, Semra.bilgic@science.ankara.edu.tr
Tel : 1020
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : Kimya Bölümü - Fizikokimya Anabilim Dalı
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/atike-semra-bilgic
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. ATİKE SEMRA BİLGİÇ

 

 

TC Kimlik No / Pasaport No:

43996361854 

Doğum Yılı:

1954 

Yazışma Adresi :

ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Kimya Bölümü    06100   Ankara/Türkiye

Telefon :

2126720/1020 

Faks :

2232395 

e-posta :

bilgic@science.ankara.edu.tr 


EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye 

Ankara Üniversitesi  

FEN FAKÜLTESİ 

KİMYA  

Doktora 

1976 


AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Ankara Üniversitesi  

Türkiye 

Ankara 

KİMYA 

Prof. Dr. 

1976-

Ankara Üniversitesi  

Türkiye 

Ankara 

KİMYA  

Prof. Dr. 

1976-2012


UZMANLIK ALANLARI

Uzmanlık Alanları

Temel Bilimler

Elektrokimya, korozyon ,fiziksel kimya eğitimi, kuantum kimyasal çalışmalar


DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

13

Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

2

Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı

Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı

Tamamlanan

Devam Eden

Yüksek Lisans

5

Doktora

3

Uzmanlık

Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/sorumluluk/olay/üyelik vb.)

Yurt Dışı Yayınlar

1.       M. Kabasakaloğlu, S. Bilgiç, The effect of Thalium (I) salts on the electrochemical properties of gold, J. Islam Acad. Sci., Vol: 3, No: 4, 287-291, 1990.

2.       A.A. Aksüt., S. Bilgiç, “The effect of amino acids on the corrosion of nickel in H2SO4, Corros. Sci., Vol: 33, No: 3, 379-387, 1992.

3.       S. Bilgiç, A.A. Aksüt, The effect of amino acids on the corrosion of cobalt in H2SO4, Brit. Corros. J., Vol: 28, No: 1, 59-62, 1993.

4.       Ş. Canay, N. Hersek, A. Çulha, S. Bilgiç, Evaluation of titanium in oral conditions and its electrochemical corrosion behaviour, J. Oral Rehabil., 25, 759-764, 1998.

5.       Şahin, M., S. Bilgiç, The effect of crotyl alcohol on the corrosion of austenitic chromium-nickel steel, App. Surf. Sci., 147, 27-32, 1999.

6.       S. Bilgiç, N. Çalışkan, The effect of N–(1–toluidine) salicylaldimine on the corrosion of austenitic chromium – nickel steel, App. Surf. Sci., 152, 107-114, 1999.

7.       N. Çalışkan, S. Bilgiç, Effect of iodide ions on the synergistic inhibition of the corrosion of manganese – 14 steel in acidic media, App. Surf. Sci., 153, 128-133, 2000.

8.       S. Bilgiç, N. Çalışkan, An investigation of some Schiff bases as corrosion inhibitors for austenitic chromium-nickel steel in H2SO4, J. App. Electrochem., 31, 79-83, 2001.

9.       S. Bilgiç, M. Şahin, The corrosion inhibition of austenitic chromium – nickel steel in H2SO4 by 2–butyn–1–ol, Mater. Chem. Phys., 70, 290-295, 2001.

10.     Ş. Canay, M.C. Çehreli, S. Bilgiç, In vitro evaluation of the effect of a current bleaching agent on the electrochemical corrosion of dental alloys, J. Oral Rehabil., 29, 1014-1019, 2002

11.     S. Bilgiç, The inhibition effects of benzoic acid and salicylic acid on the corrosion of steel in sulfuric acid medium, Mater. Chem. Phys., 76, 52-58, 2002.

12.     M. Dartar Öztan, A.A. Akman, L. Zaimoğlu, S. Bilgiç, Corrosion rates of stainless-steel files in different irrigating solutions, Int. Endodon. J., 35, 655-659, 2002.

13.     M. Şahin, S. Bilgiç, H. Yılmaz, The inhibition effects of some cyclic nitrogen compounds on the corrosion of the steel in NaCl mediums, App. Surf. Sci., 195,        1-7, 2002.

14.     S. Bilgiç, H. Yılmaz, Effect of Alkaline Metal Halides on the Corrosion Inhibition of Steel in Sulfuric Acid Containing Benzoid Acid, Materials Chemistry and Physics, 79, No:1, 5-8, 2003

15.     M. Şahin, S. Bilgiç, The inhibition effects of some heterocyclic nitrogenous compounds on the corrosion of the steel in CO2-saturated NaCl solutions, Anti-Corrosion Methods and Materials, Vol: 50, No: 1, 34-39, 2003

16.     M. Karakuş, M. Şahin, S. Bilgiç, An investigation on the inhibition effects of some new dithiophosphonic acid monoesthers on the corrosion of steel in 1M HCl medium, Materials Chemistry and Physics, 92, 565-571, 2005

17.     R. Hasanov, M. Sadıkoğlu and S. Bilgiç, Electrochemical and quantum chemical studies of some Schiff bases on the corrosion of steel in H2SO4 solution, Applied Surface Science, Vol: 253, No: 8, 3913-3921, 2007

18.     D. Çetin, S. Bilgiç, S. Dönmez, G. Dönmez,  Determination of biocorrosion of low alloy steel by sulfate-reducing, Desulfotomoculum sp. isolated from crude oil field, 841-847, Materials and Corrosion, Vol: 58, No: 11, 823-897, 2007

19.     Demet Çetin, Semra Bilgiç and Gönül Dönmez, Biocorrosion  of Low  Alloy Steel  by Desulfotomaculum sp. And Effects of Biocides on Corrosion Control,  ISIJ International, Vol:47, No.7, 1023-1028, 2007

20.     M. Şahin, G. Gece, F. Karcı, S. Bilgiç, Experimental and theoretical study of the effect of some heterocyclic compounds on the corrosion of low carbon steel in 3.5% NaCl medium, J. Appl. Electrochem., 38, 809 – 815, 2008

21.     R. Hasanov, S. Bilgiç, Monolayer and bilayer conducting polymer coatings for corrosion protection of steel in 1 M H2SO4 solution, Prog. Org. Coat., 64, 435-445, 2009

22.     G. Gece, S. Bilgiç, Quantum chemical study of some cyclic nitrogen compounds as corrosion inhibitors of steel in NaCl media, Corros. Sci., 51, 1876 – 1878, 2009

23.     R. Hasanov, S. Bilge, S. Bilgiç, G. Gece, Z. Kılıç, Experimental and theoretical calculations on corrosion inhibition of steel in 1 M H2SO4 by crown type polyethers, Corros. Sci., 52, 984 – 990, 2010

24.     G. Gece, S. Bilgiç, Ö. Türkşen, Quantum chemical studies of some amino acids on the corrosion of cobalt in sulfuric acid solution, Mater. Corros., 61, 141 – 146, 2010

25.     G. Gece, S. Bilgiç, A theoretical study of some hydroxamic acids as corrosion inhibitors for carbon steel, Corros. Sci., 52, 3304 – 3308, 2010

26.     G. Gece, S. Bilgiç, A theoretical study on the inhibition efficiencies of some amino acids as corrosion inhibitors of nickel, Corros. Sci., 52, 3435 – 3443, 2010

27.     R. Hasanov, S. Bilgiç, G. Gece, Experimental and theoretical  studies on the corrosion  properties of some conducting polymer coatings, Journal of Solid State Electrochemistry., 15, 1063 – 1070, 2011.

28.     A. Aytaç, S. Bilgiç, G. Gece, N. Ancın, S.G. Öztaş, Experimental and theoretical study of inhibition effects of some Schiff bases as corrosion inhibitors of aluminium in HCl, Materials and Corrosion, 63 ,729-734, 2012.

29.     Gökhan Gece and S.Bilgiç, Molecular-Level Understanding of the inhibition efficiency of some inhibitors of zinc corrosion by quantum chemical approach,Industrial &Engineering Chemistry Research,51,14115-14120, 2012.  

30.     Seval  Akpolat and Semra Bilgiç, The Protective Effect of Polypyrrole Coating on the Corrosion of Steel Electrode in Acidic Media, Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces, 50, 266-272, 2014.

31.  EvşenTamam,Kevser Aydın, Semra Bilgiç,Electrochemical Corrosion and Surface Analyses of a Ni-Cr Alloy in Bleaching Agents, Journal of Prosthodontics, 23, 549-558, 2012.

32. Evşen Tamam, Kevser Aydın, Semra Bilgiç,The Effect of Porcelain Firing on  Electrochemical Behaviour of a Dental Alloy in Hydrogen Peroxide, Journal of Prothodontics,24,401-406, 2015.

33.     G. Gece and S.Bilgiç, A computational study of two hexitol borates as corrosion inhibitors for steel, International Journal of  Corrosion  and  Scale Inhibition ,6,476-484, 2017 .

34.  Gül Seda Öz and Semra Bilgiç , The inhibition effect of sodium tetraborate on the corrosion of steel in KOH media , International journal of Corrosion and Scale Inhibition, 3, 390-408, 2018.

35.   Rovshan Hasanzade, Semra Bilgiç, Gökhan Gece, Özlem Türkşen, Electrochemical and theoretical assesment of the effect of two biocides on the corrosion of petroleum steel in sulfur-polluted Black Sea water, Materials and Corrosion, 70, 2334-2342, 2019.  

 

 B – Yurt İçi Yayınlar

1.       S. Bilgiç, M. Kabasakaloğlu, The Electrochemical Behaviour of Gold in Citric Acid Solutions, Commun. Fac. Sci.. Univ. Ank. Série B: Chimie, Vol: 27, 115-127,1981        

2.       S. Bilgiç, M. Kabasakaloğlu, Anodic Oxidation of Propanol on Gold Electrode, Chim. Acta Turc., Vol: 13, No: 3, 419-432, 1985.

3.       S. Bilgiç, M. Kabasakaloğlu, Adsorption and Inhibition Effects of Acids on Gold, Chim. Acta Turc., Vol: 14, No: 2, 235-250, 1986.

4.       A. Aksüt, S. Bilgiç, The Reduction Mechanism of Allyl Alcohol on Iron Surface and the Effect on the Corrosion of Iron, Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Series B, Vol: 33, No: 1-2, 33-44, 1987.

5.       A.A. Aksüt, S. Bilgiç, The Passivation of Fe – Cr Alloys and Pure Nickel in a Medium of H2SO4 Containing Propargyl Alcohol, Chim. Acta Turc., Vol: 16,       No: 3, 369-384, 1988.

6.       S. Bilgiç, M. Kabasakaloğlu, The Investigation of Electrochemical Behaviour of Gold Electrode in Organic Acids the Effect of the Number of COOH Groups, Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Série B, Vol: 34, No: 1-2, 29-41, 1988.

7.       S. Bilgiç, The Effect of Cu Adatoms upon the Electrochemical Properties of Gold, Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Série B, Vol: 35, No: 1-2, 75-82, 1989.

8.       S. Bilgiç, A.A. Aksüt, Demirin Korozyonuna Bazı Amino Asitlerin Etkisi ve Sıcaklıkla Değişimi, Korozyon, Vol: 3, No: 3, 105-109, 1991.

9.       S. Bilgiç, The Preparation of Platinum and Gold Single Crystal Surfaces and Voltammetric Behaviours of These Electrodes, Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Série B, Vol: 45, 67-84, 1999 (Derleme).

10.     S. Bilgiç, The Inhibition Effects of Acetylenic Alcohols on the Corrosion of Iron and Steels in Acid Media, Korozyon, Vol: 10, No: 1-3, 3-10, 1999 (Derleme).

11.     S. Bilgiç, Study of the Inhibition Effects of Natural Honey and Molasses on the Corrosion of Iron in Acid Medium, Korozyon, Vol: 10, No: 1-3, 29-35, 1999.

12.     N. Çalışkan, S. Bilgiç, The Electrooxidation of Crotyl Alcohol on Gold Electrode, Chim. Acta Turc., Vol: 28, No: 3, 21-31, 2000.

13.     M. Şahin, R. Say, S. Bilgiç, The Investigation of the Corrosion Rates of the Waste Batteries at the Garbage Medium and Their Effects to the Environment, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Journal of the Institute of Science and Technology of Gazi University), Vol: 14, No: 1, 85-90, 2001.

14.     S. Bilgiç, Corrosion Inhibition Effects of Eco Friendly Inhibitors in Acid  Media, Korozyon, Vol: 13, No: 1, 3-11, 2005.

15.     Mehmet Can Göktaş, Semra Bilgiç, Dilek Dalat, Ebru Özeser Demiryürek, Ni-Ti Kanal Farklı İrrigasyon Solüsyonlarında Korozyon Hızlarının Değerlendirilmesi,  A.Ü.Diş Hek. Fak. Derg, 38,1, 23-28, 2011.

16.     S.Bilgiç, Fiziksel Kimya Eğitiminin Önemi, BAU Fen Bil..Enst. Dergisi , 14,2, 41-51, 2012.

17.     S.Bilgiç, Plant Extracts as  Eco-friendly  Corrosion Inhibitors for Steels in Acidic Media Korozyon, Vol: 22, No:1-3, 4-14, 2016.