DOÇ.DR. MEHMET SERHAT BİRENGEL    
Adı : MEHMET SERHAT
Soyadı : BİRENGEL
E-posta : birengel@medicine.ankara.edu.tr, serhatbirengel@gmail.com
Tel : 312-5082681
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : ENFEKSİYON HAST. VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ABD