DOÇ. DR. MEHMET SERHAT BİRENGEL    
Adı : MEHMET SERHAT
Soyadı : BİRENGEL
E-posta : birengel@medicine.ankara.edu.tr, serhatbirengel@gmail.com
Tel : 312-5082681
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : ENFEKSİYON HAST. VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ABD
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/mehmet-serhat-birengel
Kişisel Akademik Bilgiler

Doğum Tarihi : 17/08/1967

 

Görevi/Ünvanı:  Doçent Doktor

 

Adresi:  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi  Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı  Akademik Yerleşke M Blok 01. Kat Samanpazarı / ANKARA/ TÜRKİYE

 

Kariyeri

Tıp doktoru                     1990

Genel Pratisyen               1991

Araştırma Görevlisi         1991-1996

Uzman Doktor                  1996-2000

Yardımcı Doçent Doktor  2000-2012

Doçent                             2012-

 

İlgi alanları


HIV/ AIDS tanısı, tedavisi ve epidemiyolojisi

İnfeksiyon İmmunolojisi

Kronik viral hepatitlerin tanısı, tedavisi ve epidemiyolojisi

Nozokomiyal infeksiyonlar ve  epidemiyolojisi

Antimikrobiyal kemoterapi

Hekim hasta iletişimi-Profesyonelizm  

 

Dersler:

Dönem 4

1. HIV / AİDS

2. Tifo

3. Bruselloz

4. Tetanoz

5. Şarbon

6. Enfeksiyon hastalıklarının genel belirti ve bulguları

7. Bulaşıcı hastalıkların ihbarı ve bildirim sistemi

       

Dönem 3:

1.       Ateşi olan hastaya yaklaşım

2.       Diyaresi olan hastaya yaklaşım

3.       Hekimler için İletişim becerileri

4.       İletişim Becerileri Eğitimi: Çatışma Çözme

 


 

Yabancı dil

İngilizce

Halen Görev Yaptığı Yer

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

 

Yönetilen Tıpta Uzmanlık Çalışmaları :

1.       Öztürk, SÖ. Toplum  Kökenli Üriner Sistem Enfeksiyonlarında GSBL (+) E. coli  İzolatlarında Risk Faktörleri ve Moleküler Tiplendirme, Ankara Üniversitesi, 2007.

2.       Kutlu, H. Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Hemodiyaliz, Böbrek Nakli Hastaları ve Sağlık Personelinin Aşı ve Aşılanma Konusunda Bilgi ve Eğilimlerinin Değerlendirilmesi.

3.       Dr. Suna Öğücü: Soluble Triggering Receptor Expressed on Myeloid Cells-1, Prokalsitonin ve C-reaktif Proteinin Septik ve Bakteriyemik Hastaların Tanısı ve Prognoz Üzerine Etkilerinin İncelenmesi.

4.       Müge Ayhan: Non Nötropenik Yoğun Bakım Hastalarında Erken Antifungal Tedavi Amacıyla Kandida Kolonizasyonu Değerlendirmek İçin “Kandida Skoru” Kullanımı.

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

1.       Bruselloziste sCD14, sTNF-RI ve sTNF-RII, sIL-2Ra Ölçümü. Yardımcı araştırmacı, 2004.

2.       Toplum Kökenli Üriner Sistem Enfesiyonu Etkeni Escherichia coli ve Klebsiella Türlerinde Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Tayini ve Genetik Analizi, Proje yöneticisi, 2007.

3.       Ceftobiprole Local Antibiotic Susceptibility Surveillance Study (CLASS) 2007-2009, Yardımcı araştırmacı

4.       DORINOS3008: A Study of the Safety and Effectiveness of Doripenem in the Treatment of Patients With Ventilator-associated Pneumonia, Yardımcı araştırmacı 2008 - (devam etmektedir)

5.       Behçet Hastalığı’nda serum ürokinaz plazminojen aktivatör reseptör düzeyleri, Yardımcı araştırmacı, 2009

 

İdari ve Eğitim Görevleri :

AÜ Tıp Fakültesi, Fakülte Kurulu, Yardımcı Doçent Temsilcisi 2006-2008

AÜ Tıp Fakültesi, Yönetim Kurulu, Yardımcı Doçent Temsilcisi 2008-2011

Ankara Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi 2005-2009

Ankara Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Konsey Üyesi 2003-

AÜ Tıp Fakültesi, Mezuniyet Öncesi Eğitimi Koordinasyon ve Müfredatı Geliştirme Kurulu Üyesi, 2009-

AÜ Tıp Fakültesi, Mezuniyet Öncesi Dönem 4 Kurulu Başkan Yardımcılığı, 2009-2017

AÜ Tıp Fakültesi, Mezuniyet Öncesi Dönem 3 Kurulu Başkan Yardımcılığı, 2009-2016

AÜ Tıp Fakültesi, Mezuniyet Öncesi Dönem 3 Modül Başkanlığı, 2009-2017

AÜ Tıp Fakültesi, Eğitim Etkinlikleri Koordinasyon Grubu Üyeliği 2009-

AÜ Tıp Fakültesi, Mezuniyet Öncesi Dönem 3 Kurulu Başkanlığı, 2016-2017

AÜ Tıp Fakültesi, Mezuniyet Öncesi Dönem 4 Kurulu Başkanlığı, 2017-

AÜ Tıp Fakültesi, Mezuniyet Öncesi Dönem 5 Kurulu Başkanlığı, 2017-

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler ve Görevler:

1.Viral Hepatitle Şavaşım Derneği  (VHSD, Yönetim Kurulu Üyesi 2013-2015, 2016- )

2. İlaç Bilincini Geliştirme Ve Akılcı İlaç Derneği (Başkan yardımcılığı, 2014-)

3.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) 

4.Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD)

5. HIV/AİDS Korunma ve Eğitim Derneği (HAKED)

6. AİDS'le Savaşım Derneği Ankara Şubesi 

7.Ankara Mikrobiyoloji Cemiyeti

8.Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti  (TMC)

9. Infectious Diseases Society of America (IDSA)

10. European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)

 

Sertifikalar:

·         Gazi Üniversitesi/Sağlık Bakanlığı, Klinik Araştırmacı Eğitim Programı. 15 Aralık 2009, Ankara.

·         Sağlık  Bakanlığı Ulusal Sertifika Programı: Hastane Enfeksiyonları Enfeksiyon Kontrol Hekimi Eğitimi 4-8 Mayıs 2009, Ankara.

·         EKMUD, Enfeksiyon Hastalıkları Epidemiyolojisi: Salgın Analizi Kursu. 5-6 Mayıs 2007, Ankara.

 

Yayınlar:

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. S.Birengel, F.N.Yalçındağ, A.Yalçındağ, E.Sahli, F.Batıoğlu. Urokinase plasminogen activator receptor levels in Behcet's disease, Thromb Res 2011;128(3):274-6. 

A2. H.Kurt, O.Karabay, S.Birengel, O.Memikoglu, G.Y.Bozkurt, A.Yalçı. Effects of Legal Antibiotic Restrictions on consumption of Broad Spectrum Beta Lactam Antibiotics, Glycopeptides and Amphotericin B. Chemotherapy 2010;56:359–63.

A3. E.Ayaslioglu, E.Tekeli, S.Birengel. Significant Elevation of Serum Soluble CD14 Levels in Patients with Brucellosis. Jpn J Infect Dis 2005;58:11-4.

A4. S.Cesur, N.T.Hoca, G.Tarhan, F.Cimen, I.Ceyhan, A.N.Annakkaya, T.Aslan, S.Birengel. Tüberkülozlu hastalar, yakın temaslıları, sağlık çalışanları ve tüberküloz laboratuvarı personelinde Quantiferon-TB Gold ve tüberkülin cilt testinin değerlendirilmesi. Mikrobiyol Bul 2010;44(4):553-60.

A5. H.Erdem, S.Kilic, O.Coskun, Y.Ersoy, A.Cagatay, P.Onguru, S.Alp (S.Birengel; member of the Turkish Bacterial Meningitis in the Elderly Study Group). Community acquired acute bacterial meningitis in the elderly in Turkey. Clin Microb Infect 2010;16:1223-9.

A6. F.Albayrak, O.Memikoğlu, Ö.Kurt, F.Çokça, S.Birengel, E.Tekeli. A Case of Anthrax Meningitis. Scand J Infect Dis 2002;34:627-8.

A7. MC.Keven, S.Birengel, F.Çokça. Tuberculosis of the thyroid gland: a case report. Clin Microbiol Infect 2001;7(9):514.

A8. G.M.Rossolini, M.S.Dryden, R.S.Kozlov, A.Quintana, R.K.Flamm, J.M.Läuffer, E.Lee and I.Morrissey on behalf of the CLASS study group* (S Birengel). Comparative activity of ceftobiprole against Gram-positive and Gram-negative isolates from Europe and the Middle East: the CLASS study. J Antimicrob Chemother 2011; 66: 151–159

A9. Erdem, Hakan; Kurtaran, Behice; Arun, Özgür; Ylmaz, Havva; Çelebi, Güven; Özkaya, Hacer Deniz; Kaya, Selçuk; Birengel, Serhat; Güner, Rahmet; Demiroglu, Yusuf Ziya; Demirdal, Tuna; Tekin-Koruk, Süda; Coskun, Ömer; Kazak, Esra; Çelen, Mustafa Kemal; Akova, Murat; Timurkaynak, Funda; Alpay, Yesim; Ylmaz, Emel; Saçar, Suzan; Aydn, Ahmet Fakih; Bodur, Hürrem; Elaldı, Nazif; Inal, Ayse Seza; Saba, Rabin; Tok, Duran; Agalar, Canan; Candevir, Aslhan; Parlak, Mehmet; Sipahi, Oguz Resat; Ylmaz, Gürdal; Koçak, Nafiz; Öncü, Serkan; Srmatel, Fatma; Küçükardal, Yasar; Güzel-Tunçcan, Özlem; Mete, Bilgül; Doyuk-Kartal, Elif; Ulcay, Asım; Senol, Esin; Dayan, Saim; Leblebicioglu, Hakan; Tabak, Fehmi; Gorenek, Levent; Ulusoy, Sercan; Ayaz, Celal; Ergonul, Onder; Aksu, Hasan Salih Zeki. The Place and the Efficacy of Infectious Disease Consultations in the Hospitals Infectious Diseases in Clinical Practice. 20(2):131-136, 2012.

A10.Erdem H, Tekin-Koruk S, Koruk I, Tozlu-Keten D, Ulu-Kilic A, Oncul O, Guner R, Birengel S, Mert G, Nayman-Alpat S, Eren-Tulek N, Demirdal T, Elaldi N, Ataman-Hatipoglu C, Yilmaz E, Mete B, Kurtaran B, Ceran N, Karabay O, Inan D,

Cengiz M, Sacar S, Yucesoy-Dede B, Yilmaz S, Agalar C, Bayindir Y, Alpay Y, Tosun S, Yilmaz H, Bodur H, Erdem HA, Dikici N, Dizbay M, Oncu S, Sezak N, Sari T, Sipahi OR, Uysal S, Yeniiz E, Kaya S, Ulcay A, Kurt H, Besirbellioglu BA,

Vahaboglu H, Tasova Y, Usluer G, Arman D, Diktas H, Ulusoy S, Leblebicioglu H. Assessment of the requisites of microbiology based infectious disease training under the pressure of consultation needs. Ann Clin Microbiol Antimicrob. 2011 Dec 16;10:38.

A11. E.D. Eruz, S. Birengel, A.Azap, and G.Y.Bozkurt. A case of Brucellosis presenting with multiple hypodense splenic lesions and bilateral pleural effusion. ISSN: 1687-9627 (Print) Volume 2011, Article ID 614546, 4 pages doi:10.1155/2011/614546  http://www.hindawi.com/journals/crim/2011/614546/

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. F.N.Yalçındağ, S.Birengel A.Yalçındağ, E.Sahli, F.Batıoğlu. Urokinase plasminogen activator receptor levels in Behcet's disease. 4th Annual Symposium of the Society for Ophthalmo-Immunoinfectiology in Europe. Abstract Book, p:72. September 15-18 2010, Bad Blaumau, Austria.

B2. E.Ayaslioglu, E.Tekeli, S.Birengel.  Serum TNF- alpha, Soluble TNF-Receptor I and II levels in patients with brucellosis. FOCIS 2009, 9th Annual Meeting, Federation of Clinical Immunology Societies Abstract Supplement - Volume 131, Supplement 1 - Page S130 (2009) 11-15 June 2009, San Francisco, California.

B3. N.Örmeci, M.Arhan, O.Yüksel, H.Erdem, S.Birengel, F.Ekiz, Ş.Çoban, H.Özkan, A.Dökmeci. Percutaneous treatment of hydatid cyst in the liver by Ormeci method. 5th APASL Single Topic Conference, Abstract Book p:107; O-10. 17-20 May 2009, İstanbul, Türkiye.

B4. N.Örmeci, H.Erdem, F.Bölükbaş, E.Erden, S.Birengel, F.Ekiz, M.Palabıyıkoğlu, İ.Balık, Y.Nazlıgül. Effectiveness of pegylated interferon alfa-2b in chronic hepatitis D: One year versus two years. 5th APASL Single Topic Conference, Abstract Book p:112-3; P-04. 17-20 May 2009, İstanbul, Türkiye.

B5. M.Yakut, Y.Üstün, N.Örmeci, H.Özkan, H.Erdem, S.Birengel, İ.Balık, A.Dökmeci. Long term follw-up for the patients treated with pegylated interferon plus ribavirin for chronic hepatitis C. 5th APASL Single Topic Conference, Abstract Book p:171; P-114. 17-20 May 2009, İstanbul, Türkiye.

B6. A.S.Tekiner, A.G.Ceyhun, S.Birengel, E.Tekeli, N.Düzgün. Prevelance of Hepatitis B Virus, Hepatitis C Virus Antibody And HIV In Ankara University School Of Medicine İbn-i Sina Hospital Staff. European General Practice Research Workshop. (Infectious Diseases in General Practice). 8th–11th May, 2003. Dedeman Hotel Ankara - Turkey.

B7. S.Cesur, F.Albayrak, S.Birengel, T.Sözen. Methicillin resistance in both Staphylococcus aureus and coagulase negative staphylococci in blood cultures 11th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), 1-4 Apr 2001, İstanbul, Turkey, P570. Clin Microbiol Infect 2001; 7 (Suppl):98 [Poster Abstract].

B8. F.Albayrak, S.Cesur, S.Birengel, O.Meco. Antimicrobial susceptibility of Salmonella and Shigella strains isolated from stool samples against ampicillin, cotrimoxazole, chloramphenicol and ciprofloxacin. 11th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), 1-4 Apr 2001, İstanbul, Turkey P1442. Clin Microbiol Infect 2001; 7 (Suppl):310 [Poster Abstract].

B9. H.Kurt, S.Tunçbilek, E.Tunçbilek, S.Birengel, E.Tekeli. Single dose azithromisin in the treatment of chlamydial urethritis in males. International Congress of Sexually Transmitted Diseases, The 12th Meeting of the ISSTDR. Programme and abstract book, P723 . 19-22 October 1997; Seville,  Spain.

 

C2. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:

C2.1 S.Birengel. Rekürren İnfeksiyonları ve Lökosit Anormallikleri Olan Hastalar (Çeviri). Current-İnfeksiyon Hastalıkları. Tanı ve Tedavi. Dündar İH. çeviri editörü. La Pine TR, Hill HR Lange Current Diagnosis & Treatment in Infectious Diseases, Wilson WR, Sande MA, Eds. 2001, USA’de. Cilt 2, Sayfa: 356-369, Nobel Tıp Kitabevleri. Ankara 2004.

C2.2. S.Birengel. İnfluenza (Grip), Önemli ve Sorunlu VİRAL İNFEKSİYONLAR kitabında. Editörler: Sercan Ulusoy, Hakan Leblebicioğlu. s: 127-49. Bilimsel Tıp Yayınevi, 2011, Ankara.

C2.3. S.Birengel, E.Tekeli. Kronik hepatitlerin epidemiyolojisi, Kronik Hepatitlerin Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar kitabında. Editörler: İftihar Köksal, Hakan Leblebicioğlu. s: 11-24. Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, 2009.

C2.4. İ.Balık, S.Birengel. Oksazolidinonlar: Linezolid-Eperozolid, Güncel Bilgiler Işığında ANTİBİYOTİKLER kitabında. Leblebicioğlu H, Usluer G, Ulusoy S, Editörlüğünde. s: 429-440. Bilimsel Tıp Yayınevi, 2008. Ankara.

C2.5. S.Birengel. Hastane Kökenli Pnömoniler. Akciğer İnfeksiyonları Tanı ve Tedavi kitabında. Editörler: İsmail Savaş, S.Birengel. Sayfa: 57-76. Poyraz Tıbbi Yayıncılık San ve LTŞ, Ankara, Mayıs 2007.

C2.6. S.Birengel, E.Tekeli. Kronik Hepatit B’de epidemiyolojik, virolojik, fizyopatolojik ve klinik özellikler, tanımlamalar. Kronik Hepatitlerin Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar kitabında. Editörler: İftihar Köksal, Hakan Leblebicioğlu. Sayfa: 11-22. Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, Ekim 2006.

C2.7. S.Birengel, E.Tekeli. HIV-AIDS. Medikal Tedavi Kitabı. Candan İ, Editörlüğünde. Cilt 2, s: 1983-1995. ANTIP AŞ. Tıp Kitapları ve Bilimsel Yayınlar, 2003 Ankara.

C2.8. S.Birengel. Helmint İnfeksiyonları. Medikal Tedavi Kitabı. Candan İ, Editörlüğünde. Cilt 2, s: 1959-74. ANTIP AŞ. Tıp Kitapları ve Bilimsel Yayınlar, 2003 Ankara.

C2.9. E.Tekeli, S.Birengel. Aşı-İmmunizasyon. Medikal Tedavi Kitabı. Candan İ, Editörlğünde. Cilt 2, s: 1129-1141. ANTIP AŞ. Tıp Kitapları ve Bilimsel Yayınlar, 2003 Ankara.

C2.10. İ.Balık, S.Birengel. Oksazolidinonlar: Linezolid-Eperozolid. Güncel Bilgiler Işığında ANTİBİYOTİKLER Kitabı. Leblebicioğlu H, Usluer G, Ulusoy S, Editörlüğünde. s: 365-374. Bilimsel Tıp Yayınevi, Ocak 2003 Ankara.

C2.11. S.Birengel, E.Tekeli. Akkiz İmmun Yetmezlik Sendromu (AIDS) ve Kalp. Kardiyoloji. Candan İ, Oral D, Editörlüğünde. S: 1251-1258. ANTIP Tıp Kitapları ve Bilimsel Yayınları, Ankara, 2002.

C2.12. O.Meço, S.Birengel. Viral Hemorajik Ateşler. İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi Kitabı, Cilt 1:Sistemlere Göre İnfeksiyonlar. Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M, Editörlüğünde. S: 884-893. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2002.

C2.13. O.Meço, S.Birengel. Borrelia Türleri. Başlıca Bakteriyel, Paraziter ve Mikotik Enfeksiyon Hastalıkları Kitabı. Serter D, Ertem E, Gökengin D, Editörlüğünde. Bölüm 41, s:325-335. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2000.

C2.14. Viral Hepatitle Savaşım Derneği II. Viral Hepatit Tanı ve Tedavi Rehberi Çalışma Grubu -II. Viral Hepatit Tanı ve Tedavi Rehberi. Viral Hepatit 2009 kitabında. Ed. F. Tabak, İ. Balık. 355-361; İstanbul Medikal Yayıncılık Ltd. Şti., İstanbul, 2009

C2.15. S.Birengel. Ateş ve Renal Transplant Alıcısı. İnfeksiyon Hastalıklarında Klinik Problemler El Kitabı’nda, 5. baskı. Ünal S, Leblebicioğlu H., çeviri editörleri. Manuel of Clinical Problems in Infectious Diseases. Gantz NM, Brown RB, Berk SL, Myers JW, eds.  Lippincott Williams & Wilkins. Sayfa: , Güneş Kitabevi, Ankara, 2012.

C2.16. S.Birengel. Yurtdışı Seyahatini İzleyen Ateş. İnfeksiyon Hastalıklarında Klinik Problemler El Kitabı’nda, 5. baskı. Ünal S, Leblebicioğlu H., çeviri editörleri. Manuel of Clinical Problems in Infectious Diseases. Gantz NM, Brown RB, Berk SL, Myers JW, eds.  Lippincott Williams & Wilkins. Sayfa: , Güneş Kitabevi, Ankara, 2012.

C2.17. S.Birengel. Hiperpreksi ve Hipertermi. İnfeksiyon Hastalıklarında Klinik Problemler El Kitabı’nda, 5. baskı. Ünal S, Leblebicioğlu H., çeviri editörleri. Manuel of Clinical Problems in Infectious Diseases. Gantz NM, Brown RB, Berk SL, Myers JW, eds.  Lippincott Williams & Wilkins. Sayfa: , Güneş Kitabevi, Ankara, 2012.

C2.18. S.Birengel. Granülositopenik Hastada Ateş. İnfeksiyon Hastalıklarında Klinik Problemler El Kitabı’nda, 5. baskı. Ünal S, Leblebicioğlu H., çeviri editörleri. Manuel of Clinical Problems in Infectious Diseases. Gantz NM, Brown RB, Berk SL, Myers JW, eds.  Lippincott Williams & Wilkins. Sayfa: , Güneş Kitabevi, Ankara, 2012.

C2.19. S.Birengel. Nedeni Bilinmeyen Ateş. İnfeksiyon Hastalıkların da Klinik Problemler El Kitabı’nda, 5. baskı. Ünal S, Leblebicioğlu H., çeviri editörleri. Manuel of Clinical Problems in Infectious Diseases. Gantz NM, Brown RB, Berk SL, Myers JW, eds.  Lippincott Williams & Wilkins. Sayfa: , Güneş Kitabevi, Ankara, 2012.

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. G.Y.Bozkurt, H.Kutlu, E.D.Erüz, E.Yanmaz, O.Memikoğlu, A.Azap, İ.Balık, (Grip Polikliniği Çalışma Grubu: N.Bayraktar, H.Aslaner, S.Ö.Durgun, G.Çınar, Ö.Ünal, H.Ünal, A.Arslan, B.Coşkun, M.Ayhan, S.Birengel, F.Yörük, H.Kurt).Grip Polikliniği Verileri Işığında Pandemik İnfluenza Salgını. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2010;63(3):73-7.

D2. S.Cesur, Y.Çapar, P.Demir, Ö.Yüksel, S.Birengel, T.H.Sözen, H.Kurt, E.Tekeli. Brusellozlu 104 olgunun retrospektif incelenmesi. İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2004;18(2):169-73.

D3. S.Cesur, F.Albayrak, S.Birengel, T.H.Sözen. 1997-1999 yıllarında dışkı örneklerinden izole edilen Salmonella ve Shigella suşlarının ampisillin, trimetoprim-sulfametoksazol, kloramfenikol ve siprofloksasin’e karşı antibiyotik duyarlılıkları. İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection), 2004;18(1):65-8.

D4. S.Cesur, P.Topçuoğlu, O.Aşık, S.Birengel, M.Özcan. Acute Hepatic Failure in a case with Lymphoblastic Leukemia. Turk J Med Sci 2004;34:275-9.

D5. S.Cesur, K.Akin, F.Albayrak, S.Birengel, H.Kurt, I.Balik. Kronik hepatit B ve C saptanan hastalarda ekstrahepatik bulguların sıklığı: 435 hastanın retrospektif olarak incelenmesi. Mikrobiyol Bul 2003;37(2-3):187-93.

D6. S.Cesur, F.Albayrak, H.Atalar, S.Birengel, E.Tekeli, O.Meço. Salmonella enteritidis’e bağlı osteomyelit olgusu. İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2003;17(2):209-10.

D7. S.Cesur, F.Albayrak, D.Özdemir, S.Birengel, T.H.Sözen. Pott Hastalığı Tedavisi Sonrasında Tüberkülom Gelişen Olgu. İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2003;17(1):89-91.

D8. S.Cesur, K.Akın, İ.Doğaroğlu, S.Birengel, İ.Balık. Ankara bölgesinde erişkinlerde Hepatit A ve Hepatit E seroprevalansı. Mikrobiyol Bul 2002;36(1):79-83.

D9. S.Cesur, F.Albayrak, S.Birengel, Z.Kolcu Z, E.Tekeli. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının karbapenem ve diğer betalaktam antibiyotiklere duyarlılıkları. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2002;32:203-6.

D10. S.Cesur, S.Birengel, T.H.Sözen, E.Tekeli. Brusellozlu Olguların İncelenmesi. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2002;32:123-6.

D11. S.Birengel. Akut Viral Hepatit C. Türkiye Klinikleri Gatroenterohepatoloji Dergisi. 2001;12:129-33.

D12. S.Birengel, A.Boşça, H.Kurt, E.Tekeli. Sağlıklı bireylerde ve bazı hasta gruplarında Lyme seropozitifliği. Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi 1999;4(1):51-7.

D13. A.Boşça, S.Birengel, H.Kurt, E.Tekeli. Toplumda kazanılmış pnömonilerde Legionella pneumophila'nın yeri ve ampirik tedavilerde makrolid grubu antibiyotiklerin etkinliği. Mikrobiyol Bul 1998;32(3):209-17.

D14. H.Kurt, H.Arslan, S.Tunçbilek, S.Birengel, E.Tekeli. Yatan hastaların klinik örneklerinden izole edilen Gram negatif bakterilerin in-vitro antibiyotik duyarlılıkları. Mikrobiyol Bul 1998;32(2):101-6.

D15. H.Kurt, S.Tunçbilek, E.Tunçbilek, S.Birengel, E.Tekeli. Single dose azithromisin in the treatment of chlamydial urethritis in males. Türkiye Tıp Dergisi –Dahili Tıp Bilimleri- 1998;5(3):165-7.

D16. S.Birengel, H.Kurt, A.Boşça, B.Erdem, E.Tekeli. Salmonella ve Shigella cinsi bakterilerin çeşitli antibiyotiklere in vitro duyarlılıkları. İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 1998;12(4):471-6.

D17. Ç.Kader, A.Erbay, S.Birengel, M.Gürbüz. Kan Donörlerinde Hepatit B Virusu, Hepatit C Virusu, İnsan İmmun Yetmezlik  Virusu ve  Sifilis  Seroprevalansı. Klimik Dergisi 2010;23(3):95-9.

D18. S.Birengel. Sinüzit-Etkenler ve direnç. Birinci Basamakta İnfeksiyon Hastalıklarının Tedavisi Dergisi 2008;1(4):101-4.

D19. Viral Hepatitle Savaşım Derneği II. Viral Hepatit Tanı ve Tedavi Rehberi Çalışma Grubu. VHSD-II.Viral Hepatit Tanı ve Tedavi Rehberi, Viral Hepatit dergisi 2008;13(2):51-6.

D20. K.O.Memikoğlu, H.Arabacı, A.Azap, A.Yeşilkaya, S.Birengel, İ.Balık. Türkiye’de Hepatit C Tanısı: Seroloji Nasıl Yardımcı Olur? Viral Hepatit Dergisi 2007;12(2):68-72.

D21. A.Azap, H.Polat, K.O.Memikoğlu, S.Birengel, Ç.Kader, E.Tekeli. Hepatit Delta Virus Seroprevalansı: Rutin Laboratuvar Test Çalışmalarının Önemi. Viral Hepatit Dergisi 2005;10(2):85-9.

D22. S.Birengel. Akut Viral B Hepatitli Olguların Klinik ve Muhtemel Bulaş Yolları Açısından Değerlendirilmesi. Viral Hepatit Dergisi 2003;8(3):148-51.

D23. S.Birengel. Seyahate çıkanlar için profilaksi. KLİMİK Dergisi, 2003; 16(özel sayı):166-169.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. S.Birengel, İ.Balık, S.Tosun, N.Örmeci, F.Tabak, N.Saltoğlu, İ.Şencan, R.Çaylan, Y.Gürbüz, N.Öztoprak. HBsAg ve anti-HCV belirlemede kaset test ile EIA yöntemlerinin tutarlılığı,  X. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Kongre kitabı s: 131 (P04-01. 1-4 Nisan 2010, Antalya.

E2. Ç.Kader, A.Erbay, S.Birengel, M.Gürbüz. Kan Donörlerinde Hepatit B Virusu, Hepatit C Virusu, İnsan İmmun Yetmezlik  Virusu ve  Sifilis  Seroprevalansı ,  X. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Kongre kitabı s: 108 (P02-06). 1-4 Nisan 2010, Antalya.

E3. N.Bayraktar, E.Yanmaz, Z.K.Bayındır, G.Çınar, S.Ö.Öztürk, S.Birengel, İ.Balık, O.Memikoğlu. İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten E.coli Suşlarında Fosfomisin, Nitrofurantoin, Ko-trimoksazol ve Siprofloksasin Duyarlılıkları. KLİMİK 2009, 14. Türk  Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. 25-29 Mart 2009, Antalya. Kongre Kitabı, s:198 P05-20

E4. G.Çınar, N.Bayraktar, E.Yanmaz, K.O.Memikoğlu, S.Birengel, İ.Balık. Su kesintileri ile birlikte artan Hepatit A vakaları. IX. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Kongre kitabı s:226  3-6 Nisan 2008, Antalya.

E5. N.Bayraktar, G.Çınar, E.Yanmaz, K.O.Memikoğlu, S.Birengel, İ.Balık. Akut Hepatit A görülme yaşı artıyor mu? IX. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Kongre kitabı s:227  3-6 Nisan 2008, Antalya.

E6. S.Ötürk, S.Birengel, A.Tekeli, İ.Dolapçı, A.Azap, G.Karamercan. Toplum Kökenli Üriner Sistem Enfeksiyonlarında GSBL (+) E. coli izolatlarında Risk Faktörleri ve Moleküler Tiplendirme, EKMUD Kongresi 2007. Kongre kitabı s:155 P-029 24-28 Ekim 2007, Ankara.

E7. H.Kurt, S.Birengel, K.O.Memikoğlu, U.Özbek, A.Elhan. Bütçe Uygulama Talimatı ve Antibiyotik Kullanımı, EKMUD Kongresi 2007, Kongre kitabı s:208  p.108 24-28 Ekim 2007, Ankara.

E8. G.Bozkurt, H.Şahintürk, O.Memikoğlu, S.Birengel, O.Meço. Kan kültürlerinden izole edilen Gram negatif bakterilerin antibiyotik duyarlılıkları. XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi. Kongre Kitabı; s: 336. 30 Eylül-5 Ekim 2002, Antalya.

E9. O.Memikoğlu, Ö.Kurt, B.Bayar, A.Azap, S.Birengel, H.Kurt, E.Tekeli. Nozokomiyal infeksiyonlardan izole edilen çeşitli mikroorganizmaların antibiyotik duyarlılıkları. XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi. Kongre Kitabı; s: 336. 30 Eylül-5 Ekim 2002, Antalya.

E10. A.Yeşilkaya, S.Birengel, K.O.Memikoğlu, A.Azap, F.Albayrak, E.Tekeli. Akut bakteriyel menenjitli 20 olgunun retrospektif olarak değerlendirilmesi. XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi. Kongre Kitabı; s: 382. 30 Eylül-5 Ekim 2002, Antalya.

E11. S.Birengel. Klostridiyal İnfeksiyonlar (Klinik Özellikler). Anaerob bakteri enfeksiyonları paneli. X. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. Program Kitabı, s:122-126. 15-19 Ekim 2001, Adana.

E12. S.Birengel, H.Kurt, E.Tekeli. Nozokomiyal patojenler olarak izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının antimikrobiyal dirençlilikleri. X. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. Kongre kitabı s:271. 15-19 Ekim 2001, Adana.

E13. F.Albayrak, S.Cesur, S.Birengel, D.Özdemir, E.Tekeli. Pott’s absesi tedavisi sırasında kranial tüberkülom gelişen olgu. X. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. Kongre kitabı s: 312. 15-19 Ekim 2001, Adana.

E14. S.Cesur, F.Albayrak,  S.Birengel, H.Atalar, E.Tekeli, O.Meço. Salmonella enteritidise bağlı osteomyelit olgusu. X. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. Kongre kitabı s: 341. 15-19 Ekim 2001, Adana.

E15. S.Cesur, K.Akın, İ.Doğaroğlu, S.Birengel, İ.Balık, H.Kurt, E.Tekeli. Ankara’da Hepatit A ve Hepatit E antikor sıklığı. X. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. Kongre kitabı s: 345. 15-19 Ekim 2001, Adana.

E16. F.Albayrak, S.Cesur, S.Birengel, Z.Kolcu, E.Tekeli. Çeşitli klinik izolatlardan izole edilen P.aeruginosa suşlarında karbapenem ve diğer beta-laktam antibiyotiklerin etkinliği. ANKEM Kongresi, s:168. 4-9 Haziran 2001, Antalya

E17. S.Cesur, A.Çiftçi, S.Birengel, İ.Balık. Akut B Hepatiti: 97 olgunun değerlendirilmesi. XXIX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Kongre kitabı s: 403. 8-13 Ekim 2000, Antalya.

E18. D.Özdemir, S.Birengel, F.Albayrak, H.Kurt. Hematolojik maligniteli hastaların kan dışı materyallerinden izole edilen bakteriler ve bu bakterilerin antibiyotiklere direnç durumları. XXIX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Kongre kitabı s: 408. 8-13 Ekim 2000, Antalya.

E19. D.Özdemir, S.Birengel, H.Arabacı, H.Kurt. Hematolojik maligniteli hastaların kan kültürlerinden izole edilen bakteriler ve bu bakterilerin antibiyotiklere direnç durumları. XXIX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi Kongre kitabı s: 409. 8-13 Ekim 2000, Antalya.

E20. S.Birengel, S.Cesur, T.H.Sözen, E.Tekeli. Brusellozisli olguların incelenmesi. 9. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. Kongre kitabı s:174 . 3-8 Ekim 1999, Antalya.

E21. S.Birengel, E.Tekeli. Klinik örneklerden izole edilen stafilokok suşlarının Fusidik asit ve bazı antibiyotiklere direnç durumu. 9. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. Kongre kitabı s: 222. 3-8 Ekim 1999, Antalya.

E22. S.Birengel, S.Cesur, O.Meço, E.Tekeli. BACTEC 9120 kan kültür sisteminde 1997-1999 arasında izole edilen gram negatif bakterilerin antibiyotiklere direnç durumları. 9. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. Kongre kitabı s: 222. 3-8 Ekim 1999, Antalya.

E23. S.Birengel, Z.Kolcu, H.Kurt, E.Tekeli. Üriner sistem infeksiyonu etkeni olan gram negatif bakterilerin çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları. 9. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. Kongre kitabı s: 223. 3-8 Ekim 1999, Antalya.

E24. S.Birengel, S.Yağcı, Ş.Yavuzdemir, S.Ferhat, E.Tekeli, B.Erdem. Ankara’da aynı hafta içinde görülen Salmonella ser. Enteritidis’e bağlı besin zehirlenmesi olguları. 9. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. Kongre kitabı s: 257. 3-8 Ekim 1999, Antalya.

E25. E.Akıncı, S.Birengel, A.Azap, İ.Balık, E.Tekeli. Pnömokoklarda penisilin direncinin E testi ile araştırılması. XXVIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi. Kongre kitabı Serbest bildiriler no:12-178 . 4-9 Ekim 1998, Antalya.

E26. A.Azap, S.Birengel, A.Çiftçi, O.Meço. Hepatit A virus ve hepatit B virus koinfeksiyonlu bir olgu. VIII. Türk Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. Kongre kitabı s: 451. 6-10 Ekim 1997, Antalya.

E27. S.Birengel, A.Boşça, K.Gültan, E.Tekeli. Bölgemizde sağlıklı bireyler ve bazı hasta gruplarında ELISA yöntemiyle Lyme Hastalığı’na özgül antikor prevalansı. 8. (VIII.) Türk Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. Kongre kitabı s: 642. 6-10 Ekim 1997, Antalya.

E28. H.Kurt, H.Arslan, S.Tunçbilek, S.Birengel, N.Türkçapar, E.Tekeli. Gram negatif bakterilere karşı çeşitli antibiyotiklerin in vitro etkinlikleri. 8. (VIII.) Türk Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. Kongre kitabı s: 750. 6-10 Ekim 1997, Antalya.

E29. A.Boşça, S.Birengel, H.Kurt, E.Tekeli. Toplumda kazanılmış pnömonilerde Legionella pneumophila'nın yeri ve ampirik tedavide makrolid grubu antibiyotiklerin etkinliği. 8. (VIII.) Türk Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. Kongre kitabı s: 366. 6-10 Ekim 1997, Antalya.

E30. Eruz ED, Bozkurt GY, Birengel S, Kurt H. 2005 ve 2010 Yılları Arasındaki Tularemi Olgularının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. 3. Türkiye EKMUD Kongresi. P-038.  12-16 Mayıs 2010, Sheraton Otel, Ankara.

E31. Bozkurt GY, Kutlu H, Yanmaz E, Erüz ED, Bayraktar N, Aslaner H, Durgun SÖ, Çınar G, Ünal Ö, Ünal H, Arslan A, Coşkun B, Ayhan M, Azap A, Memikoğlu O, Birengel S, Çokça F, Kurt H, Balık İ. Grip polikliniği verileri ışığında pandemik influenza salgını. 3. Türkiye EKMUD Kongresi. P-071. 12-16 Mayıs 2010, Sheraton Otel, Ankara.

E32. S.Birengel ,  CP. Eyigün, N. Örmeci, A.Pahsa, İ.Balık. Kronik hepatit B tedavisinde bir interferon alfa-2b preparatı olan Bioferon’un etkinlik, güvenirlik ve yan etki çalışması.  P-66. VII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi 24-26 Kasım 2004, Ankara

 

Diğer yayınlar :

F3. S.Birengel. Hepatit A. Actual Medicine 2007; 15(6):40-4.

F4. S.Birengel.Bulaşıcı hastalıklar ve korunma yolları.Actual Medicine 2006;14(10):6-10

F5. S.Birengel. Şarbon (Karakabarcık-Çobançıbanı-Anthrax). Actual Medicine. 2003; 11(9): 83-6.

F6. S.Birengel. Ortaçağda Veba, Çağımızda AIDS. Actual Medicine 1997; 5: 58-65.