ARŞ.GÖR. BAHAR İZMİR    
Adı : BAHAR
Soyadı : İZMİR
E-posta : bizmir@ankara.edu.tr
Tel : 0312 316 62 69/1201
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Kişisel Akademik Bilgiler

Doğum Tarihi: 03.03.1989

Doğum Yeri: AYDIN

EĞİTİM-ÖĞRETİM:

İlkokul: Altınova İlköğretim Okulu-AYDIN

Ortaokul: Atatürk İlköğretim Okulu-AYDIN

Lise: Kütahya Tavşanlı Anadolu Öğretmen Lisesi-KÜTAHYA

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi -ANKARA (2007-2012)

Anadolu Üniversitesi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (2008-2013)

Yüksek LisansAnkara Üniversitesi-Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü - ANKARA (2012- 2015) 

Doktora: Ankara Üniversitesi-Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü - ANKARA (2015-Devam ediyor)

Yabancı Dil:

 İngilizce (İleri Düzey)

 Almanca (Orta Düzey)

 İtalyanca (Başlangıç Düzeyi)

Hintçe ve Urduca (Başlangıç)

İŞ TECRÜBESİ VE İDARİ GÖREVLER

Okutman: Kemerburgaz Üniversitesi-İSTANBUL (2012-2013)

Öğretmen: MEB İngilizce Öğretmenliği-SAKARYA (2013-2014)

Araştırma Görevlisi: Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü-ANKARA (2014- Devam Ediyor.)

Mevlana Koordinatör Yardımcısı (2018-devam ediyor)

AKADEMİK FAALİYETLER

A. Ulusal ve Uluslararası Sempozyumlarda Sunulan Bildiriler

1“Türklerin Gözünden Hindistan: Hatırat Türü Eserlerde Hindistan’a Dair İzlenimler”, Osmanlı’dan Cumhuriyete Hatırat Sempozyumu, 25-27 Nisan 2018, Aydın.

2. “Avam Kamarası Tutanaklarında Sakarya Meydan Muharebesi: Öncesi ve Sonrasına Dair İzlenimler” İkinci Uluslarararası Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumunda, 21-22 Eylül 2017, Ankara.

3. “İki Müttefik Bir Kriz: Türk-Amerikan İlişkilerinde Küba Füzeleri Krizi”, Uluslararası Akdeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu, 19-22 Mayıs 2017, Karadağ. (yayınlanmadı, sadece sunuldu)

 B. Ulusal ve Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

1. "İki Müttefik Bir Kriz: Türk-Amerikan İlişkilerinde Jüpiter Füzeleri Krizi", Humanitas Dergisi, Cilt 5, Sayı 10, 2017, Ankara, ss. 177-192.

2"Türk-Amerikan İlişkilerinin Son Baharı: John F. Kennedy'nin Başkanlığı ve Türk Basını 1960-1963", Atatürk Yolu Dergisi, Sayı 61, Güz 2017, Ankara, ss.179-205.

3. "Türkiye'de John F. Kennedy Suikastının Yankıları ve Türk-Amerikan İlişkilerine Etkileri", ULUTURKAD, Cilt 2, Sayı 2, Aralık 2017, Ankara, ss. 21-36.

C. Tezler

1. Yüksek Lisans Tezi: "Türk-Amerikan İlişkileri Bağlamında Türkiye'de John F. Kennedy Algısı (1961-1963)"

2. Doktora Tezi: "Türkiye-Hindistan İlişkileri (1919-1947)" konulu tezin yazım süreci devam ediyor. Danışman: Prof. Dr. Temuçin F. ERTAN

D. Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyelikleri

1. I. Uluslararası Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi, 21-22 Eylül 2017.

2. II. Uluslararası Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi, 10-12 Eylül 2018.

E. Proje, Burslar ve Diğer Akademik Faaliyetler

2010-2011 Döneminde Polonya'da bulunan Pedagogical University of Krakow'da Uluslararası İlişkiler Bölümünün temel dersleri alındı. (Transkriptte yer almaktadır.)

Erasmus Öğrenci Değişim Programı ile Polonya’da 6 aylık burs (2010-2011)

Comenius Kültür Değişimi Programı ile İtalya’da 6 aylık burs (2011-2012)

Erasmus Staj Hareketliliği ile İngiltere’de 3 aylık araştırma bursu (2017-2018)

TÜBİTAK Doktora Sırası Araştırma Bursu (Devam ediyor)

21 Mart 2017 tarihinde Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Proje Hazırlama Eğitimi ve sertifikası

2016-2017 döneminde gidilen Diksiyon Eğitimi ve sertifikası

2016 Güz Döneminde Ankara Üniversitesinin İngilizce Hazırlık Sınıflarına “History of Turkish Revolution” Dersi verildi.