PROF.DR. BİRSEN KARACA    
Adı : BİRSEN
Soyadı : KARACA
E-posta : bkaraca@ankara.edu.tr, bkaraca@ankara.edu.tr
Tel : 1548
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : KAFKAS DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler


ÖZGEÇMİŞ


ÜNVANI

Prof. Dr.

Adı/SOYADI

Birsen Karaca

BÖLÜMÜ

Kafkas Dilleri ve Kültürleri

Anabilim Dalı

Ermeni Dili ve Kültürü

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon

0312 310 32 80/1548

Faks

 

e-mail

bkaraca@ankara.edu.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

AKADEMİK BİLGİLER:

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Doktora

10.01.03 Yeni Sınırlar Dışında Kalan Ülkelerin Edebiyatları (Ermeni Dili ve Edebiyatı), 10.01.01 Rus Edebiyatı

Moskova Devlet Üniversitesi

(M.V.Lomonosov),

Filoloji Fakültesi

1999

 

Yüksek Lisans

Batı Dilleri ve Edebiyatları

(Rus Dili ve Edebiyatı)

Ankara Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

1994

Lisans

Slav Dilleri ve Edebiyatları

Ankara Üniversitesi

Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi

1989

 

 

 

 

 Akademik Kariyer

Unvanı

Görev Yeri

Tarih

Profesör

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ermeni Dili ve Kültürü

06.05.2008

Doçent

YÖK Üniversitelerarası Kurul, Ermeni Dili ve Kültürü (görev yeri: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)

15.04.2002

Yardımcı Doçent

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları (Rus Dili ve Edebiyatı)

01.06.2002

Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları (Rus Dili ve Edebiyatı)

01.08.1995

 

 

 

 

 

 

 
İdari Görevler

03.07.2008 – (Halen) Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölüm Başkanı, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

03.07.2008 – (Halen) Ermeni Dili ve Kültürü Anabilim Dalı Başkanı, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

16.10.2003 – (Halen) Ermeni Dili ve Kültürü Anabilim Dalı Başkanı, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü