DR.ÖĞR.ÜYESİ BANU KAŞKATEPE    
Adı : BANU
Soyadı : KAŞKATEPE
E-posta : bkaskatepe@ankara.edu.tr
Tel : 0312 2033182
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ BANU KAŞKATEPE

 

1. EĞİTİM

2008- 2013    Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi  Farmasötik Mikrobiyoloji AbD. Doktora

2005-2008     Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi  Farmasötik Mikrobiyoloji AbD. Tezli Yüksek Lisans

1998-2002             Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

Yabancı Dili:           İngilizce

 

2. MESLEKİ DENEYİMİ

2017-         Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji A.B.D / Dr. Öğretim Üyesi

2005- 2017     Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji A.B.D / Araştırma Görevlisi

 

3. DERNEK ÜYELİKLERİ

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

 

 

 

 

4. SEMİNERLER

1.  Kanserli, İmmunosüpresif Tedavi Alan ve Nötropenik Hastalarda İnfeksiyonlar- Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı – 2006

2. Sepsis- Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı – 2009

3. Biyofilm- Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı – 2009

 

5. BURSLAR

1.   Tübitak 2219 Doktora sonrası araştırma bursu ile (Eylül- Aralık 2015) 3 ay Zagreb Üniversitesi Eczacılık ve Biyokimya Fakültesi Mikrobiyoloji Bölümünde çalışma

6. PROJELER

1. BAP Projesi 15B0237003.  Hematolojik malignensili hastaların barsak florasından izole edilen Gram negatif bakterilerin infeksiyon etkeni olarak izole edilen bakteriler ile klonal ilişkisinin araştırılması. (Proje yürütücüsü) 29.12.2015 - 29.06.2017

7. YÖNETİLEN LİSANSÜSTÜ TEZLER

1. Demet GENÇ KARADENİZ, Meyve Posalarının Ekzopolisakkarit (EPS) Üretimine Etkisinin Araştırılması. Yüksek Lisans, 2018

8. YAYINLAR

8.1. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1.   Banu Kaskatepe, Serap Süzük Yildiz, Merve Eylul Kiymaci, Ayse Nur Yazgan, Salih Cesur, Sinem Aslan Erdem. Chemical Composition and Antimicrobial Activity of the Commercial Origanum Onites L. Oil Against Nosocomial Carbapenem Resistant Extended Spectrum Beta Lactamase Producer Escherichia coli Isolates. Acta Biologica Hungarica. 2017; 68 (4): 466-476.

2.  Serap Süzük Yildiz, Banu Kaşkatepe, Havva Avcıküçük, Şükran Öztürk. Performance of CarbaNP and CIM tests in OXA-48 carbapenemase-producing Enterobacteriaceae. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica. 2017; 64(1);9-16

3.   Serap SÜZÜK YILDIZ, Banu KAŞKATEPE, Salih ALTINOK, Mustafa ÇETİN, Alper KARAGÖZ, Sümeyra SAVAŞ. Comparison of MALDI-TOF and 16S rRNA Methods in Identification of Viridans Group Streptococci. Mikrobiyol Bul 2017; 51(1): 1-9

4.   Banu Kaşkatepe, Sulhiye Yildiz, Mehmet Gumustas, Sibel A. Ozkan. Rhamnolipid Production by Pseudomonas putida IBS036 and Pseudomonas pachastrellae LOS20 with Using Pulps. Current Pharmaceutical Analysis. 2017; 13(2):138-144

5. Serap Süzük Yildiz, Banu Kaskatepe, Havva Avcıkucuk. Determination of MIC distribution of colistin, fosfomycin, and tigecyclin antibiotics against carbapenem resistant Enterobacteriaceae. Biomedical Research 2017; 28 (8): 3731-373.

6. B Kaskatepe, ME Kiymaci, D Simsek, HB Erol, SA Erdem. Comparison of the Contents and Antimicrobial Activities of Commercial and Natural Cinnamon Oil. Indian Journal of Pharmaceutical Sciences. 2016; 78,4: 542-548

7.   M Eryilmaz, B Kaskatepe, ME Kiymaci, HB Erol, D Simsek, A Gumustas. In vitro antimicrobial activity of three new generation disinfectants . Tropical Journal of Pharmaceutical Research. 2016; 15(10): 2191-2195

8. Banu Kaskatepe,  Sulhiye Yildiz. Rhamnolipid Biosurfactants produced by Pseudomonas species. Brazilian Archieves of Biology and Technology, 59, 2016

9. Serap Süzük, Banu Kaskatepe, Mustafa Çetin. Antimicrobial susceptibility against penicillin, ampicillin and vancomycin of viridans group Streptococcus in oral microbiota of patients at risk of infective endocarditis. Le infezioni in medicina, 2016; 3: 190-193.

10.   Banu Kaskatepe, Merve Eylul Kiymaci, Serap Suzuk, Sinem Aslan Erdem, Salih Cesur, Sulhiye Yildiz. Antibacterial effects of cinnamon oil against carbapenem resistant nosocomial Acinetobacter baumannii and Pseudomonas aeruginosa isolates. Industrial Crops and Products, 2016; 81: 191-194.

11.  Serap Süzük, Banu Kaskatepe, Havva Avcıküçük, Sebahat Aksaray, Ahmet Başustaoğlu. The Comparison of Antibiotic Susceptibilities of Uropathogenic Escherichia coli Isolates in Transition from CLSI to EUCAST. Mikrobiyoloji Bülteni 10/2015

12.  Banu Kaskatepe, Sulhiye Yildiz, Mehmet Gumustas, Sibel A. Ozkan. Biosurfactant production of Pseudomonas aeruginosa in kefir and fish meal. Brazilian Journal of Microbiology. 2015; 46(3):855-859.

13. Banu Kaskatepe, Sulhiye Yıldız. Determination of inducible clindamycin resistance in Staphylococci strains isolated from clinical samples.  Turk J Pharm Sci 2014; 11(3), 317-322.

14.  Banu Kaskatepe, Sulhiye Yildiz.Investigation of Association between Slime Production by Candida Spp. and Susceptibility to Fluconazole and Voriconazole Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 2013; 12(5):821-825

15.   Banu Kaskatepe, Sulhiye Yildiz. In Vitro Development of Resistance to Subinhibitory Concentrations of Ciprofloxacin and Levofloxacin in Uropathogen Escherichia coli. Journal of Pure and Applied Microbiology. 2013;  7(2): 1431-1435

 

8.2. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1.   Serap Süzük, Havva Avcıküçük, Banu Kaskatepe, Sebahat Aksaray. Kırıkkkale Yüksek İhtisas Hastanesine 10 aylık süreçte başvuran hastaların gaita örneklerinden izole edilen mikrobiyata elemanı Escherichia coli izolatlarının antibiyotik duyarlılıkları. Turk Hij Den Biyol Derg. doi: 10.5505/TurkHijyen.2015.14880

2.   Serap Süzük, Havva Avcıküçük, Banu Kaşkatepe. Üriner sistem enfeksiyonlarından izole edilen Escherichia coli izolatlarına fosfomisinin in-vitro etkinliği. FLORA 2014;19(1):13-17.

3.   KAŞKATEPE, B., YILDIZ, S. Üriner sistem infeksiyonlarından izole edilen Klebsiella pneumoniae suşlarının antibiyotiklere duyarlılıkları ve genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz sıklığı. Türk Mikrobiyol Cem Derg. 2009; 39 (1-2): 36-39

4. KASKATEPE B., YILDIZ S. An Investigation on Uropathogen Escherichia coli Strains with Regard to Antimicrobial Susceptibility and Extended Spectrum Beta- Lactamase. FABAD J.Pharm.Sci. 2009; 34:181-186

 

9. BİLDİRİLER

9.1. ULUSLARARASI BİLDİRİLER

1.    Kaskatepe, B., Suzuk S., Mumcuoglu I., Ozet, G., Gunes E. Investigation of Clonal Relationship between Gram negative bacteria isolated from intestinal flora and different clinical materials of hemotologic malignancy patients. ISOPS, 12. 26-29 june 2018. Ankara/ Turkey. (Oral presentation)

2.    Banu Kaskatepe,Sinem Aslan Erdem, Mehmet Koyuncu, Ivan Kosalec. Antifungal activities of cultured and naturally growing marjoram (Origanum majoranaL.) essential oils and their effect on some virulence factors of C. albicans. MESMAP-4. 18-22 Nisan 2018, Antalya, Turkey (Oral Presentation)

3.    Banu Kaskatepe.Essential oils activity against nosocomial infection agents.  International Conference on Clinical & Pharmaceutical Microbiology. October 18-20 2017 Rome, Italy. (Invited Speaker)

4.    KASKATEPE BANU, YILDIZ SULHIYE, GUMUSTAS MEHMET, OZKAN SIBEL AYSIL (2015).  Rhamnolipid Production by Pseudomonas spp. in Pulps. 9-12 Haziran  ISOPS 11 (Oral presentation)

5.    ERYILMAZ MUJDE, KASKATEPE BANU, BOZKURT MERVE EYLUL, SIMSEK DUYGU, EROL HILAL BASAK, AYSEN GUMUSTAS (2015). In vitro antimicrobial efficacy of four contact lens care solutions P-411.  9-12 Haziran ISOPS 11 (Poster)

6.    KAŞKATEPE BANU, BOZKURT MERVE EYLÜL, SERAP SUZUK, ASLAN ERDEM SİNEM, SALİH CESUR, YILDIZ SULHİYE (2015).  Antibacterial effects of cinnamon oil against carbapenem resistant nosocomial Acinetobacter baumanniiisolates . P-409. 9-12 Haziran  ISOPS 11 (Poster)

7.    ERYILMAZ MUJDE, KASKATEPE BANU, KIYMACI MERVE EYLUL, EROL HILAL BASAK, SIMSEK DUYGU, GUMUSTAS AYSEN (2015).  Evaluation of in vitro antimicrobial efficacy of some new generation disinfectants. P-416.  ISOPS 11 (Poster)

8.    KAŞKATEPE BANU, BOZKURT MERVE EYLUL, SERAP SUZUK, YAZGAN AYSE NUR, ASLAN ERDEM SINEM, SALIH CESUR (2015).  Antimicrobial properties of thyme and sage oils against some pathogens. P-419.  ISOPS 11 (Poster)

9.    KAŞKATEPE BANU, BOZKURT MERVE EYLUL, SIMSEK DUYGU, ASLAN ERDEM SINEM, YILDIZ SULHIYE (2014).  Comparing the antimicrobial activities of various commercial essential oils of cinnamon and rosemary. ICAR, 1-3 October, Madrid, Spain. (Poster)

10.  SERAP SUZUK, HAVVA AVCIKUÇUK, KASKATEPE BANU, SEBAHAT AKSARAY (2014).  Antibiotic susceptibility of fecal E.coliisolates from human stool sample, Turkey. ICAR, 1-3 October, Madrid, Spain (Poster)

11.  KAŞKATEPE BANU, SIMSEK DUYGU, YILDIZ SULHIYE (2014).  Antimicrobial effect of commercial propolis sample from Turkey. ICAR 2014,1-3 October Madrid, Spain.  ICAR, 1-3 October, Madrid, Spain. (Poster)

12.  KAŞKATEPE BANU, YILDIZ SULHIYE (2012).  In-vitro susceptibility of methicillin-resistant staphylococci isolated from clinical samples to newer antibiotics and vancomycin.  IFIC, 10-13 September, Zagreb, Crotia (Poster)

13.   KASKATEPE BANU, YILDIZ SULHIYE (2012).  Antibiotic Susceptibility of Coagulase Negative Staphylococci Isolated From Computers. ISOPS 10, 23-26 June, Ankara (Poster)

14.  KASKATEPE BANU, YILDIZ SULHİYE (2012).  Investigation of in vitro resistance of slime positive and slime negative S.aureusstrains against subinhibitory concentrations of ciprofloxacin. ISOPS 10 23-26 June, Ankara.(Poster)

15.  KASKATEPE BANU, YILDIZ SULHIYE (2009).  Investigation of in vitro resistance of Escherrichia coli  isolated from urinary tract infections against subinhibitory concentrations of ciprofloxacin and levofloxacin.  ISOPS 9, ,386 , 23-26 June, Ankara (Poster)

 

9.2. ULUSAL BİLDİRİLER

1.   Serap Süzük Yildiz, Salih Altınok, Banu Kaşkatepe, Hüsniye Şimşek, Selçuk Kılıç. Pozitik Kan Kültürü Şişesinden doğrudam Maldi-Tof MS ile İdentifikasyon, 4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, 8-12 Kasım 2017, Antalya

2.   Serap Süzük Yıldız , Havva Avcıküçük, Banu Kaşkatepe. Ülkemı̇zde Karbapenemaz Direncinin belirlenmesinde Carba Np testini kullanabilir miyiz? 37. Türk Mikrobiyoloji Kongresi. 16-20 Kasım 2016 Antalya.

3.   Serap Süzük Yıldız , Banu Kaşkatepe, Salih Altınok, Mustafa Çetin, Alper Karagöz, Sümeyra Savaş. Viridans grup streptokok tanımlamasında maldı-tof ve 16s rRna yöntemlerı̇nı̇n karşılaştırılması. 37. Türk Mikrobiyoloji Kongresi. 16-20 Kasım 2016 Antalya.

4.   Serap Süzük Yıldız, Banu Kaşkatepe, Havva Avcıküçük.  Karbapenem dı̇rençlı̇ Enterobacteriaceae’da kolistin, fosfomisin, tigesiklin duyarlılığının mikrodilüsyon ı̇le belirlenmesi. 37. Türk Mikrobiyoloji Kongresi. 16-20 Kasım 2016 Antalya.

5.   Banu Kaşkatepe, Serap Süzük, Merve Eylül Kıymacı, Sinem Arslan Erdem, Ayşe Nur Yazgan, Salih Cesur. Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyon etkeni olarak izole edilen GSBL pozitif Escherichia coli izolatları üzerine kekik yağının antimikrobiyal etkinliğinin agar dilüsyon ve sıvı mikrodilüsyon yöntemi ile araştırılması. 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 18-22 Kasım Antalya

6.   Serap Süzük, Banu Kaşkatepe, Havva Avcıküçük, Laser Şanal, Gül Erdem, Nilay Çöplü. Toplum Kökenli Escherichia coli idrar izolatlarında sıvı mikrodilüsyon yöntemi ile fosfomisin duyarlılığının belirlenmesi ve üriner sistem enfeksiyonlarında sıklıkla kullanılan diğer antibiyotiklere duyarlılığın karşılaştırılması. 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 18-22 Kasım Antalya

7.   Serap Süzük, Banu Kaşkatepe, Havva Avcıküçük, Laser Şanal, Gül Erdem, Nilay Çöplü. Toplum Kökenli Escherichia coli idrar izolatlarında fosfomisin duyarlılığının EUCAST ve CLSI standartlarına göre sıvı mikrodilüsyon ve disk difüzyon yöntemi ile değerlendirilmesi.  3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 18-22 Kasım Antalya

8.   Serap Süzük, Banu Kaşkatepe, Mustafa Çetin. İnfektif endokardit gelişme riski olan hastaların ağız mikrobiyotasında bulunan viridans grup streptococccus türlerinin penisilin, ampisilin ve vankomisin duyarlılıklarının belirlenmesi.  3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 18-22 Kasım Antalya

9.   Banu Kaşkatepe, Sulhiye Yıldız, Mehmet Gümüştaş, Sibel Ayşıl Özkan. Hastane enfeksiyonu etkeni Pseudomonas aeruginosa suşlarında biyosürfaktan üretimi. 36. Türk Mikrobiyoloji Kongresi. 12-16 Kasım 2014,Antalya

10.   Serap Süzük, Havva Avcıküçük, Banu Kaşkatepe. Üriner sitem enfeksiyonu etkeni Escherichia coli izolatlarının antibiyotik duyarlılıklarının EUCAST ve CLSI' ya göre değerlendirilmesi. 36. Türk Mikrobiyoloji Kongresi. 12-16 Kasım 2014,Antalya

11.   Banu Kaşkatepe, Şükran Öztürk, Sulhiye Yıldız. Çeşitli Klinik Örneklerden İzole edilen Stafilokok Suşlarında Metisilin Direnci ve Slime İlişkisi. 11. Antimikrobik ve Kemoterapi Günleri, 18-20 Nisan 2014

12.   Serap Süzük, Havva Avcıküçük, Banu Kaşkatepe, Mehmet Kavak. İdrar Örneklerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarının Fosfomisin Duyarlılığı. 11. Antimikrobik ve Kemoterapi Günleri, 18-20 Nisan 2014.

13.   Serap Süzük, Havva Avcıküçük, Banu Kaşkatepe, Mehmet Kavak. Antibiyotik Duyarlılık Testi Kalite Kontrol Çalışmalarının Bir Yıllık Performans Değerlendirmesi. 11. Antimikrobik ve Kemoterapi Günleri, 18-20 Nisan 2014