ARŞ. GÖR. DR. BAHAR ONARAN    
Adı : BAHAR
Soyadı : ONARAN
E-posta : bonaran@ankara.edu.tr, dr.baharonaran@gmail.com
Tel : 03123170315-4489
Ünvan : ARŞ. GÖR. DR.
Birim : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm : GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/bahar-onaran
Kişisel Akademik Bilgiler

 

eğitim:

·         Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Lisans eğitimi, Eylül 2006 - Haziran 2011

·         University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno’da Yaz Okulu, Haziran 2011 - Eylül 2011

·         Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Doktora, Eylül 2011 - Eylül 2017

 

YABANCI DİL:

·         English

     ★★★★☆

·         Turkish

     ★★★★★ – Anadil

 

POSTER SUNUMLARI:

·         Onaran B, Bilir Ormancı FS. Yenilebilir Film ve Kaplamalar (Edible Films and Coatings).

3-6 April 2013, Antalya, Turkey.

      5th National Veterinary Food Hygiene Congress

·         Şireli UT, Onaran B. Süt ve Süt Ürünleri Tüketiminin Kanser Hastalıkları ile İlişkisi (Consumption of Milk and Milk Products and Their Relation to Cancer).

       12-14 November 2013, Antalya, Turkey

       TGDF Food Congress

·         Onaran B, Bilir Ormancı FS. Kefir from different countries.

       1-4 October 2015, Bosnia, Sarajevo

The 3rd International Symposium On Traditional Foods From Adriatic To Caucasus. 

·         İplikçioğlu Çil G, Şireli UT, Onaran B. (2015). Hygienic Control of Three Broiler Houses to Detect the Effectiveness of a Commercial Disinfectant.

7-12 September 2015, Cape Town, South Africa

19. World Veterinary Poultry Association Congress

·         Küplülü Ö, Orhan CE, Onaran B. (2016). Mad honey poisoning in Turkey.

22-24     September 2016, Struga, Macedonia.

         7th International Meeting ‘Days of Veterinary Medicine 2016’

·         Ozansoy G, Onaran B, Göncüoğlu M, Diker KS. (2017). Effects of post- chilling peroxyacetic acid (PAA) application on chicken carcasses to extend the storage time.

26-30     November 2017, Antalya, Turkey

4th International Poultry Meat Congress

·         Ayaz ND, Copuroglu G, Onaran B, Goncuoglu M, Bilir Ormancı FS, Erol I. Biocontrol of L. monocytogenes on Meatball Food Model by Listeriophages Isolated from Slaughterhouse Wastewater.

4-8 October 2017, Kuşadası, Turkey.

7th National Veterinary Food Hygiene Congress

 

SÖZLÜ SUNUMLAR:

·         Onaran B, Ayaz ND, Cufaoglu G, Goncuoglu M, Bilir Ormancı FS, Erol I. Prevalence of Listeria monocytogenes in cattle and sheep carcasses and presence of L. monocytogenes lytic bacteriophages in slaughterhouse wastewater.

18-20 August 2016, London, UK

            3rd International Veterinary Congress 

·         Onaran B, Cufaoglu G, Ayaz ND, Goncuoglu M, Bilir Ormancı FS. Biocontrol of E. coli O157:H7 in ready-to-eat salad using lytic bacteriophage.

28-29 November 2016, Valencia, Spain

4th World Congress on Infection Prevention and Control as Invited speaker

·         Onaran B, Cufaoglu G, Ayaz ND, Goncuoglu M, Bilir Ormanci FS, Erol I. Antibiotic resistance profiles of Listeria monocytogenes isolated from cattle and sheep carcasses.

16-18 November 2017, Sofia, Bulgaria

10th Balkan Congress of Microbiology

 

YAYINLAR:

·         Ayaz ND, Onaran B, Cufaoglu G, Goncuoglu G, Bilir Ormanci F, Erol I. (2018). Prevalence and Characterization of Listeria monocytogenes Isolated from Beef and Sheep Carcasses in Turkey with Characterization of Locally Isolated Bacteriophages as a Control Measure. Journal of Food Protection.  Journal of Food Protection, 81 (12): 2045–2053.

·         Göncüoğlu, M., Onaran,  B., Cengiz, G. (2018). Kobuvirus, Torovirus ve Picobirnavirus. Turkiye Klinikleri J Food Hyg Technol-Special Topics; 4(1):37-44.

·         Cufaoglu G, Onaran B, Ayaz ND, Goncuoglu M, Ormancı FS (2017). Biocontrol of Escherichia coli O157:H7 in ready-to-eat salad using a lytic bacteriophage. Med Weter. 73 (7): 422-424, 2017.

·         Onaran B, Çufaoğlu G (2017). Comparison of microbial population of household and commercial kefirs in Ankara, Turkey. Vet Hekim Der Derg 88(1): 52-58, 2017.

·         Onaran B, Bülent B (2017). Effects of bacteriocin applications for Clostridium botulinum and Listeria monocytogenes in seafood products. Kocatepe Vet J. 10(1): 33-36, 2017.

·         Şireli, U. T., Filazi, A., Onaran, B., Artık, N., Ülker, H. (2015). Etlerdeki Kalıntı Endişeleri. Turkiye Klinikleri J Food Hyg Technol-Special Topics; 1(2): 7-16.

 

PROJELER:

·      TÜBİTAK (Proje no: 118R066)

Türkiye’de Bazı Bölgelerdeki Sığır ve Koyunlarda Halk Sağlığı Açısından En Önemli Altı Enterohemorajik Escherichia coli Serotipinin Varlığının Tespiti, İzolatların Karakterizasyonu Ve Serotiplerin İzolasyonuna Yönelik Real-Time PCR Kiti Geliştirilmesi

·      TÜBİTAK (Proje No: 113Z407)

Ankara’da satışa sunulan tavuk ve hindi kuşbaşı örneklerinde vankomisin dirençli enterokokların varlığı ve antibiyotik dirençliliğinin belirlenmesi

·      TÜBİTAK (Proje No:114R104)

Sığır, Koyun Karkas ve Piliç Boyun Derisi Örneklerinden İzole Edilen Listeria monocytogenes’lerin Karakterizasyonu ve Mezbaha Atık Sularından Elde Edilen Bakteriyofaj Kokteyli İle Farklı İki Gıda Modelinde L. monocytogenes'in Biyokontrolü