DOÇ. DR. MEHMET BORGA ERGÖNÜL    
Adı : MEHMET BORGA
Soyadı : ERGÖNÜL
E-posta : borga@science.ankara.edu.tr, ergonul@gmail.com
Tel : 2126720/1177
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : Biyoloji Bölümü
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/mehmet-borga-ergonul
Kişisel Akademik Bilgiler

  

Doğum Yılı:

1978

Yazışma Adresi :

Ankara Üniversitesi. Fen Fakültesi. Biyoloji Bölümü. C Blok

Telefon :

+90 312 212 67 20 - 1177

Faks :

+90 312 223 23 95

e-posta :

borga@science.ankara.edu.tr

ergonul@gmail.com

web-adresi:

 

 

Uzmanlık Alanları: Sucul Toksikoloji, Nanotoksikoloji, Balık Biyolojisi

 

ÖĞRENİM BİLGİLERİ

Derece

Bölüm/Prog.

Üniversite

Mezuniyet Yılı

Lisans

Biyoloji

Ankara Üniversitesi

2001

Y. Lisans

Biyoloji

Ankara Üniversitesi

2004

Doktora

Biyoloji

Ankara Üniversitesi

2011

 


AKADEMİK/MESLEKİ DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Doç. Dr

2014-

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Dr. Arş. Gör

2011-2014

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Araştırma Görevlisi

2002-2011

Gdansk University

Polonya

Gdansk

Biyoloji

Bursiyer Araştırmacı (MEB)

2006 (3 ay)

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)

Belçika

Brüksel

Hidrobiyoloji

Misafir Araştırmacı (INBO)

2015 (1 ay)

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)

Belçika

Brüksel

Hidrobiyoloji

Doktora sonrası araştırmacı (TUBİTAK)

2016 (3 ay)

 

İDARİ GÖREVLER

- Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Akreditasyon Komisyon Üyeliği. 2014-2016.

- Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Biyoloji Bölüm Başkan Yard. 2015-2017.

 

 

YABANCI DİL

İngilizce: 98.75 YÖKDİL (16.03.2020)

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

- Daniel Nassouhi. Kadmiyum, Kurşun ve Kadmiyum-Kurşun karışımına maruz bırakılan Pistia stratiotes L. sucul bitkisinin fitoremediasyon potansiyelinin araştırılması. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enst. 2016-2018.

 

- Dilara Dilbaz. Egeria densa'nın Çinko Oksit Nanopartikülü ile Kontamine Olmuş Sularda Fitoremediasyon Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enst. 2018-2020.

 

- Yusuf Samet Yurdakul. Egeria densa sucul bitkisinin vanadyum ile kirlenmiş sularda fitoremediasyon potansiyelinin araştırılması. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enst. 2019-devam ediyor.

 

- Özlem Yıldırım. Daphnia magna model organizması üzerinde çinko oksit nanopartikül (ZnO NP) toksisitesinin mikrokozm yaklaşımı kullanılarak değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enst. 2020-devam ediyor.

 

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

- Daniel Nassouhi. İki Farklı Sucul Makrofit Türünün (Limnobium laevigatum, Egeria densa) kadmiyum (Cd) Giderim Potansiyelinin Laboratuvar Ortamında Mikrokosmos Yaklaşımı ile Araştırılması. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enst. 2020-devam ediyor.

 

- Fatif Dikmen. İki Farklı Sucul Makrofit Türünün (Limnobium laevigatum, Egeria densa) kurşun (Pb) Giderim Potansiyelinin Laboratuvar Ortamında Mikrokosmos Yaklaşımı ile Araştırılması. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enst. 2020-devam ediyor.

 

VERDİĞİ DERSLER

Lisans Dersleri

Yüksek Lisans Dersleri

BIO101 General Biology I

Balıkların Biyotik İndekslerde Kullanımı

BIO102 General Biology II

Balıklarda Davranış

BIO214 Introduction to Hydrobiology

 

BIO307 General Ecology

 

BİY119 Biyoloji

 

BİY465 Balık Hastalıkları

 

BYO492 Hidrobiyolojik Arş. Yön.

 

BYO456 Sucul Eko. Biy. İzleme

 

 

GÖREV ALDIĞI PROJELER

1. The evaluation of the effects of antimicrobial agent exposure on the non-specific immune responses of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Ankara Üniversitesi BAP- 20050711002HPD (2005-2006) - Yardımcı Araştırıcı.

2. Investigation of the zooplankton fauna of Zamantı River (Kayseri) and determination of the trophic status. TUBITAK, TBAG-HD / 5 (105T018) (2005-2006) Yardımcı Araştırıcı.

3. The effects of antimicrobial agent exposure on the non-specific immune response and stress responses of sea bream (Sparus aurata) and sea bass (Dicentrarchus labrax) cultured in net-cages. (COST-FP 6) Action 867 WELLFISH-FISH WELFARE in EUROPEAN AQUACULTURE). TUBITAK-AB 106O257 (2006-2010) - Yardımcı Araştırıcı.

4. The investigation of some blood parameters of tench exposed to sub-lethal levels of zinc and copper. Balıklarında (Tinca Tinca L., 1758). TUBİTAK, TBAG-HD-108T662 (2009-2010)- Yardımcı Araştırıcı.

5. The heavy metal accumulation patterns in water, sediment and crayfish (Astacus leptodactylus, Eschscholtz, 1823) tissues in Yeniçağa Lake (Bolu. Ankara Üniversitesi BAP-10B4240004 (2010-2011) - Yardımcı Araştırıcı.

6. A taxonomical study on the Semi-Tardigrada species living in the province of Ankara. TUBİTAK-KBAG 113Z626 (2013-2014) – Yardımcı Araştırıcı.

7. Basin Monitoring and Determination of Reference Sites – Gediz River Basin. Republic of Turkey, Ministry of Forestry and Water Affairs. Key Expert for Fish - Hydrobiologist.

8. Basin Monitoring and Determination of Reference Sites – Sakarya River Basin. Republic of Turkey, Ministry of Forestry and Water Affairs. Key Expert for Fish - Hydrobiologist.

9. Basin Monitoring and Determination of Reference Sites – Komya Closed River Basin. Republic of Turkey, Ministry of Forestry and Water Affairs. Key Expert for Fish - Hydrobiologist.

10. Basin Monitoring and Determination of Reference Sites – Marmara River Basin. Republic of Turkey, Ministry of Forestry and Water Affairs. Key Expert for Fish - Hydrobiologist.

11. A taxonomical study on the semi-terrestrial Tardigrads inhabiting Lake Eymir, Kesikköprü, Bayındır, Çubuk and Asartepe Dam Lakes. KBAG-HD 114Z619 (2014-2015) - Yardımcı Araştırıcı.

12. Kadmiyum, kurşun ve kadmiyum-kurşun karışımına maruz bırakılan Pistia stratiotes L. sucul bitkisinin fitoremediasyon potansiyelinin araştırılması. Ankara Üniversitesi BAP- 17L0430002 (12.04.2017-12.04.2018) – Yürütücü.

13. Technical Assistance on Economic Analyses within River Basin Management Plans and Water Efficiency Aspects in 3 Pilot River Basins in Turkey. European Union and the Republic of Turkey-  Key Expert for Fish - Hydrobiologist.

14. İki farklı sucul bitki türünün (Pistia stratiotes ve Egeria densa) cıva, bakır ve vanadyum için giderim potansiyellerinin laboratuvar ortamında araştırılması. Ankara Üniversitesi BAP- 18B0430006 (2018-2020) - Yürütücü.

15. Egeria densa'nın Çinko Oksit Nanopartikülü ile Kontamine Olmuş Sularda Fitoremediasyon Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi BAP. (2020- Devam ediyor) - Yürütücü.

16. Kızılırmak Havzası Su Kalitesi İzleme Projesi. Tarım ve Orman Bakanlığı -DSİ. Balık Uzmanı. 2020- Devam ediyor.

 

YAYINLARI

ERGÖNÜL, M.B., ALTINDAĞ, A. 2005. The occurence and dynamics of Ligula intestinalis in its cyprinid fish host, Tinca tinca in Mogan Lake (Ankara, Turkey). Veterinarni Medicina. 50: 537-542. (SCI-Master).

ERGÖNÜL, M.B., ALTINDAĞ, A. 2005. The effects of Ligula intestinalis plerocercoids on the growth features of tench, Tinca tinca. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. 29: 1337-1341. (SCI-Expanded).

ALTINDAĞ, A., KAYA, M., ERGÖNÜL, M.B., YİĞİT, S. 2005. Six new Rotifer records for Turkish fauna. Zoology in the Middle East. 36: 99-104.

ALTINDAĞ, A., YİĞİT, S., ERGÖNÜL, M.B. 2007. The zooplankton community of Lake Mogan. Journal of Freshwater Ecology. 22: 709-711. (SCI-Expanded).

YILDIZ, S.,  ALTINDAĞ, A., ERGÖNÜL, M.B. 2007. The seasonal fluctuations in the zooplankton community of an eutrophic lake; Lake Marmara (Manisa, Turkey). Turkish Journal of Zoology. 31: 121-126.

YİĞİT,S., ERGÖNÜL, M.B., ALTINDAĞ, A. 2008. The growth features of chub, Squalius cephalus and comparison of five different indices. Cybium. 32: 317-319. (SCI-Expanded).

ALTINDAĞ, A., ERGÖNÜL, M.B., BAYKAN, Ö. 2008. The acute toxicity of lead nitrite on Daphnia magna Straus. African Journal of Biotechnology. 7: 4298-4300. (SCI-Expanded).

YAVUZCAN, H., MERİÇ, İ., ERGÖNÜL, M.B. 2009. Changes of non-specific immune parameters in rainbow trout Oncorhynchus mykiss after exposure to antimicrobial agents used in aquaculture. Journal of Applied Aquaculture. 21: 139-150. (SCI-Expanded).

YAVUZCAN, H., ERGÖNÜL, M.B. 2010. Is prophylactic formalin exposure a stress source for gilthead sea bream (Sparus aurata) and sea bass (Dicentrarchus labrax)? Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 57: 113-118. (SCI-Expanded).

ERGÖNÜL, M.B., ALTINDAĞ, A. 2011. Çinko ve Bakırın Kadife Balığı (Tinca tinca L., 1758) için akut toksisitesinin belirlenmesi. KSU Doğa Bilimleri Dergisi. 14: 19-24.

ERGÖNÜL, M.B., ATASAĞUN, S., KOCATÜRK, K. 2012. Alterations in the hematological and biochemical parameters and plasma ion concentrations of common carp (Cyprinus carpio L., 1758) after short term exposure to sub-lethal concentrations of lead. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 18: 297-302. (SCI-Expanded).

ERGÖNÜL, M.B., ATASAĞUN, S., BEŞER, T. 2012. The acute toxicity of Zinc chloride on Daphnia magna. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 25: 313-316.

ERGÖNÜL, M.B., YAVUZCAN, H., ALTINDAĞ, A. 2012. Balık Sağlığı ve İmmunostimulanların Kullanımı. Journal of FisheriesSciences.com 6(3): 188-212.

ERGÖNÜL, M.B., ALTINDAĞ, A. 2014. Heavy Metal Concentrations in the Muscle Tissues of Seven Commercial Fish Species from Sinop Coasts of the Black Sea. Rocznik Ohrona Srodowiska. 16(Part 1): 34-51. (SCI-Expanded).

ERGÖNÜL, M.B., ERDOĞAN, S., ALTINDAĞ, A., ATASAĞUN, S. 2015. Rotifer Fauna of Gediz River Basin, Turkey. World Journal of Fish and Marine Sciences 7 (1): 69-73.

ERGÖNÜL, M.B., ERDOĞAN, S., ALTINDAĞ, A., ATASAĞUN, S. 2016. Rotifera and Cladocera fauna of several lakes from Central Anatolia, Marmara 2 and Western Black Sea region of Turkey. Turkish Journal of Zoology. 40: 141-146 (SCI-Expanded).

KARACAKAYA, P., ERGÖNÜL, M.B., ATASAĞUN, S. 2017. The Seasonal Variations of Heavy Metal Accumulation in the Tench (Tinca tinca, L., 1758) And Pike (Esox lucius, L., 1758) of Asartepe Dam Lake, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin 26(12): 8321-8327. (SCI-Expanded).

ERGÖNÜL, M.B., ALTINDAĞ, A., ATASAĞUN, S.,SHAH, L.S, KARACAKAYA, P. 2018. Alterations in Hematological, Immunological and Biochemical Parameters of Tench, Tinca tinca After Acute Zinc Exposure. The Journal of Animal and Plant Science. 28(5): 1357-1363. (SCI-Expanded)

NASSOUHİ, D., ERGÖNÜL, M.B., FİKİRDEŞİCİ, Ş., KARACAKAYA, P., ATASAĞUN, S. 2018. Ağır Metal Kirliliğinin Biyoremediasyonunda Bazı Su içi ve Yüzücü Sucul Makrofitlerin Kullanımı. SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. 14(2): 148-165.

ERGÖNÜL, M.B., BREINE, J., Van Der BERGH, E. 2018. A technical guide to develop a statistically valid fish-based index in compliance with the Water Framework Directive: An evaluation for Turkish freshwaters International Aquatic Res. doi: 10.1007/s40071-018-0209-2

ERGÖNÜL, M.B., NASSOUHİ, D., ATASAĞUN, S.. 2019. Modeling of the bioaccumulative efficiency of Pistia stratiotes exposed to Pb, Cd, and Pb + Cd mixtures in nutrient-poor media. International Journal of Phytoremediation. doi: 10.1080/15226514.2019.1652566 (SCI-Expanded)

ERGÖNÜL, M.B., BREINE, J., Van Den BERGH, E., BAHCECI, H. 2019. Biological Assessment of some wadable rivers in Turkey using fish data; a statistical approach. Environment, Development and Sustainability. doi: 10.1007/s10668-019-00526-x (SCI-Expanded)

ERGÖNÜL, M.B., BREINE, J., ATASAĞUN, S. 2019 Length-weight relationships of two threatened Gobio species endemic to Turkey: Gobio insuyanus Ladiges and Gobio microlepidotus Battalgil. Fisheries and Aquatic Life. doi: 10.2478/aopf-2019-0013

ERGÖNÜL, M.B., NASSOUHI, D., CELİK, M., ATASAGUN, S. 2020. A comparison of removal efficiencies of the aquatic macrophyte Myriophyllum spicatum for zinc oxide nanoparticles (ZnO NP): a microcosm approach. Environmental Science and Pollution Research. doi.org/10.1007/s11356-020-11113-3 (SCI)

ERGÖNÜL, M.B., ATASAĞUN, S., NASSOUHI, D. 2020. The Fish Fauna of a Karst Spring; Özlen Stream (Antalya, Turkey). Comm. Fac. Sci. Univ. Ankara Ser.C Biology. 29(2): 254-261.

 

KİTAP BÖLÜMLERİ

ERGÖNÜL, M.B., ATASAĞUN, S. 2017. Chapter:16, The Effects of Chronic Low Level Zinc (Zn) Exposure on the Hematological Profile of Tench, Tinca tinca L., 1758. In: Trends in Fisheries and Aquatic Animal Health. Edited by: Berilis, P. Bentham Science Pub. p 324-333.

ERGÖNÜL, M.B., ATASAĞUN, S. 2021. The zooplankton fauna of the Turkish part of the Euphrates-Tigris River Basin. Aquatic Ecology Series (In Press). Springer.

 

POSTERLER - SUNUMLAR

YAVUZCAN, H., MERİÇ, İ., ERGÖNÜL, M.B. 2007. Characterisation of plasma chemistry for tench (Tinca tinca L., 1758) exposed to Leteux-Mayer mixture. Aquaculture Europe, European Aquaculture Society, October 24-27th, İstanbul, Turkey.

YAVUZCAN, H., KARASU-BENLİ, Ç., ERGÖNÜL, M.B. 2007. Stress response and gill tissue alteration of gilthead sea bream following to high ammonia exposure. Aquaculture Europe, European Aquaculture Society, October 24-27th, İstanbul, Turkey.

YAVUZCAN, H., MERİÇ, İ., ERGÖNÜL, M.B., KESKİN, E. 2008. Gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) bazı kan parametrelerinin referans değerleri. 1. Ulusal Alabalık Sempozyumu. S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, 14-16 Ekim, Isparta.

BUYURGAN, Ö., TUNCA, E., ERGÖNÜL, M.B., YİĞİT, S. 2011. Yeniçağa Gölünde nutrient birikimi tayini. FABA (Fisheries and Aquatic Sciences–Balıkçılık ve Akuatik Bilimler) Sempozyumu. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, 07-09 Eylül, Samsun.

TUNCA, E., BUYURGAN, Ö., ERGÖNÜL, M.B., ATASAĞUN, S. 2011. Yeniçağa Gölünde (Bolu) su, sediment, ve kerevit (Astacus leptodactylus E., 1823) dokularında bazı esansiyel olmayan ağır metal birikimleri. FABA (Fisheries and Aquatic Sciences–Balıkçılık ve Akuatik Bilimler) Sempozyumu. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, 07-09 Eylül, Samsun.

SOLAK, C.N., BARINOVA, S., ROMANOV, R., ERDOĞAN, O., KALELİ, M.A., YILMAZ, E., ERGÖNÜL, M.B. 2015. Chara hispida Üstündeki Epifitik Diyatomelerin Ekolojik Özellikleri. XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 14-17 Eylül, Muğla, Türkiye.

ERGONUL, M.B., NASSOUHİ, D., ATASAĞUN, S., SOLAK, C.N. 2016. The distributions of three invasive fish species (Carassius gibelio (Bloch, 1782); Pseudorasbora parva Temminck & Schlegels, 1846; Gambusia holbrooki Girard, 1859) in Central Anatolia, Marmara, Western Black Sea and Aegean regions of Turkey. Second Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2016), May 23-27th, Antalya, Turkey.

ERGÖNÜL, M.B., ATASAĞUN, S. 2016. Alterations In Thrombocyte Counts And Clotting Time Of Tench Tinca tinca After Chronic Zinc Exposure. Hydromedit, 10-12 Kasım 2016, Messolonghi, Greece.

YAVUZCAN, H., ERGÖNÜL, M.B., ALTUNAY, S. 2016. Stress Responses of Siberian Sturgeon Acipenser baerii to Sublethal Nitrite Exposure. Hydromedit 10-12 Kasım 2016, Messolonghi, Greece.

M.B. ERGÖNÜL, S. ATASAĞUN, P. KARACAKAY & D. NASSOUHI. 2016. The Investigation of The Immunostimulative Potential of Rosaceae Pollens In Carassius auratus L 1758. 3rd Symposium On Aerobiology, Palynology, And Latest Advancements In Allergy, 05-07 Kasım 2016, Kastamonu..

SOLAK, C., KALELI, A., YILMAZ, E., YILDIZ, A., BAYTUT, Ö., ERGÖNÜLM.B. 2016. Some Cymbelloid Diatoms as New Record From Yalova Standing Waters. Fisheries And Aquatic Sciences (Faba-2016), 03-05 Kasım 2016, Trabzon.

ERGÖNÜL, M.B., NASSOUHI, D., ATASAĞUN, S., KARACAKAYA, P. 2016. The Phytoremediation Potential Of Aquatic Macrophytes. 8th Planta Europa Conference - Save Plants For Earth’s Future, 22-26 Mayıs 2016, Kiev, Ukrayna.

ERGÖNÜL, M.B., BREINE, J. 2017. The Development of a Statistically Valid Fish Based Index for the Assessment of Ecological Quality in Freshwaters. ISEEP-2017 VIII. Internatıonal Symposıum On Ecology And Envıronmental Problems, 04 -07 Ekim 2017, Çanakkale.

ERGONUL, M.B, BREINE, J., Van Den BERG, E. 2018. A Multimetric Fish-Based Ecological Quality Assessment Tool For Wadable Rivers in Turkey.

NASSOUHI, D., ERGONUL, M.B., ATASAĞUN, S. 2018. The Phytoremediation Potential of Water Lettuce Pistia stratiotes Exposed To Cadmium and Lead. FABA; Internation Symposium on  Fisheries And Aquatic Sciences, 21-23 November, Ankara.

 

KİTAPLAR

Ergönül, M.B. Altındağ, A., Atasağun, S., Acaröz, E. 2015. Hydrobiological Terms Dictionary (in Turkish). Ankara.

 

ÇEVİRİ KİTAPLAR/KİTAP BÖLÜMLERİ

Pechenik J.A. 2013. Omurgasızlar Biyolojisi. Translated from 6th Edt. Çeviri Editörü: Prof. Dr. Mustafa Sözen. Bölüm 10 Çevirmenleri: Prof. Dr. Ahmet Altındağ, Dr. Mehmet Borga Ergönül. Nobel Yayınları, Ankara.

Barnes, J. 2014. Essential Biological Psychology. Translated from 1st Edt. Çeviri Editörü: Prof. Dr. Ahmet Altındağ. Bölüm 5 Çevirmeni: Doç. Dr. Mehmet Borga Ergönül. Nobel Yayınları, Ankara.

Wetzel, R. 2017. Limnoloji: Göl ve Akarsu Ekosistemleri. Translated from 3rd Edt.. Çeviri Editörü: Doç. Dr. Mehmet Borga Ergönül. Nobel Yayınları, Ankara.

 

 

Düzenlenme Tarihi: 14.12.2020