DOÇ.DR. HÜLYA BOYANA    
Adı : HÜLYA
Soyadı : BOYANA
E-posta : boyana@humanity.ankara.edu.tr
Tel : +90 (312) 310 32 80/1299
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : TARİH BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

 

1981-1985 : Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Lisans eğitimini tamamlamıştır.

1987-1989 : Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Eskiçağ Tarihi Bilim Dalında " Attika-Delos Deniz Birliği ve İonia Şehir Devletleri İlişkileri" başlıklı Yüksek Lisans Tezini vermiştir.

1989-1990 : Yunanistan Hükümeti tarafından verilen 10 aylık araştırma bursu kazanarak Girit ve Atina'da bulunmuştur.

1990-1997 : Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümünde "Bithynia Tanrıları ve Kültleri" başlıklı Doktora tezini tamamlamıştır. 2000-2001 : Belçika-Brüksel 'de 1 yıl araştırma izni kullanarak çalışmalarda bulunmuştur.

Halen A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalında  Doçent Doktor olarak görev yapmaktadır.


YAYINLAR

Ulusal Hakemli Dergiler

-“Priapos Kültü”, A.Ü. DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, sayı:35, 2004, s.31-44.- “Arkadia Kökenli Keçi Tanrı Pan”, A.Ü. DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, sayı:37, 2005, s.153-181.

- “Vergi Listelerine göre Attika – Delos Deniz Birliği ve İonia ile İlişkileri”, Ege Üniversitesi, Tarih İncelemeleri Dergisi, cilt: XX1, sayı: 1, (2006), s.19-48.

-“Nikomedeia Kenti ve Tanrıça Demeter”, A.Ü. DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, sayı:39, 2006, s.171-187.

-“Delos Birliğinin  Anayasası ve Atina Hegemonyası”, Ege Üniversitesi, Tarih İncelemeleri Dergisi, cilt:XXII, sayı:2, 2007, s. 11-20.

Çeviriler

-“Pan ve Anadolu’da Pan Kültü (Levha 42-44)” A.Ü. DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, sayı:31, 1999-2000, s.147-166. Klaus Tuchelt, Istanbuler Mitteilungen, Band 19/20, 1969-1970 , s.223-236’dan çeviridir.

-“Apollon İetros , İonia’lıların Bilinmeyen Bir Tanrısı mı?” , A.Ü. DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, sayı:32(2002 ), s.93-102. Nobert Ehrhardt, Istanbuler Mitteilungen, Band:39, 1989, s.115-122’den çeviridir.

Ulusal Sempozyum

-“Bithynia Takvim Tanrıları” ODTÜ Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Sempozyumu, 4 Mayıs 1999.