PROF.DR. OYA BOZDAĞ DÜNDAR    
Adı : OYA
Soyadı : BOZDAĞ DÜNDAR
E-posta : bozdag@pharmacy.ankara.edu.tr
Tel : 203 30 77
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ