ARŞ.GÖR. BURCU TOPTAŞ    
Adı : BURCU
Soyadı : TOPTAŞ
E-posta : burcubozgeyik@gmail.com, bozgeyik@ankara.edu.tr
Tel : 03123633350-3009
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : Eğitim Yönetimi
Kişisel Akademik Bilgiler
Lisans: Hacettepe Üniversitesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı (2005-2009)

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Eğitim Yönetimi ve Politikası Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Teftişi Programı (2012-2016)

Tez Çalışması: Ankara İli Kamu İlkokullarında Görev Yapan Öğretmenlerin İşlerini Anlamlı Bulma Düzeyleri 

Doktora: Ankara Üniversitesi, Eğitim Yönetimi ve Politikası Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Teftişi Programı (2016-...)

İŞ DENEYİMİ
 • Sınıf Öğretmeni, Koordinatör, Bilkent Laboratory and International School (Ağustos, 2009-Ocak, 2015), Ankara
 • Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi, (Ocak 2015-...) Eğitim Bilimleri Fakültesi- Eğitim Yönetimi 
Etkinlikler:
 • Understanding By Design Workshop – Authentic Education, New Jersey, ABD - Dr. Grant Wiggins (Harvard University)
 • Concept Based Learning Workshop- International Baccalaurate
 • Council of International Schools [CIS]  Accreditation Team Member Training Workshop (Denetimci Eğitimi)
 • Emotion and Educational Leadership 
 • Action Workshop - International Baccalaurate
 • İlköğretimde Teknoloji Uygulamaları – Anadolu Üniversitesi Diploma Programı
 • ESL Students in Mainstream Classroom Certification-Kuzey Avustralya, Çocuk Eğitimi Servisi, Eğitimci Sertifikası
 • International Baccalaurate PYP (Uluslararası Bakelorya Programı Eğitimci Sertifikası) 
 • Toplum Gönüllüleri Vakfı - Beyaz Şapkalar Projesi
 • Çocuk Zihinsel Gelişimi ve Ruh Sağlığı Sertifikası– Hacettepe Üniversitesi