PROF.DR. ASUMAN BOZKIR    
Adı : ASUMAN
Soyadı : BOZKIR
E-posta : bozkir@pharmacy.ankara.edu.tr
Tel : 0312 2033153
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ECZACILIK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

 Kişisel Akademik Bilgiler

ÖĞRENİM DÖNEMİ

DERECE (*)

ÜNİVERSİTE

ÖĞRENİM ALANI

1997

Doktora Sonrası Araştırma

Aston Universitesi

Department of  Pharmaceutical and Biological Sciences

1984-1989

Doktora

Ankara Üniversitesi

Farmasötik Teknoloji

1981-1984

Bilim Uzm.

Ankara Üniversitesi

Farmasötik Teknoloji

1977-1981

Lisans

Ankara Üniversitesi

Eczacılık

Akademik Deneyim

 

GÖREV DÖNEMİ

ÜNVAN

ÜNİVERSİTE

BÖLÜM

2004-

Prof.Dr.

Ankara

Farmasötik Teknoloji-Eczacılık

1997-2004

Doç.Dr.

Ankara

Farmasötik Teknoloji-Eczacılık

1991-1997

Yard.Doç.

Ankara

Farmasötik Teknoloji-Eczacılık

1989-1991

Dr.

Ankara

Farmasötik Teknoloji-Eczacılık

1983-1989

Araşt. Görev.

Ankara

Farmasötik Teknoloji-EczacılıkMesleki Deneyim

GÖREV DÖNEMİ

DANIŞMANLIK KONUSU

KURULUŞ

2002-

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Anabilim Dalı Üyeliği

Ankara Üniversitesi, Biyoteknoloji Enstitüsü

1998 -

Biyoteknolojik Ürün Değerlendirme Komisyonu ve Aşı Alt komisyonu

Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu

2004 -

SCI’e giren dergilerde danışmanlık

- Journal of Controlled Release

- Drug Delivery

- International Journal of Pharmaceutics

- European Journal of Pharmaceutics and 

   Biopharmaceutics

- Journal of Microencapsulation

- Journal of Pharmaceutical Sciences

- Drug Development and Industrial Pharmacy

1990 -

Üye (bir dönem yönetim kurulu üyeliği)

Türk Farmasötik Teknoloji Araştırmacıları Derneği (TÜFTAD)

1984 -

Üye (iki dönem yönetim kurulu üyeliği ve Genel Sekreterliği) 

Farmasötik Bilimler Ankara Derneği (FABAD)

 

Projeler

 

1)  Başlık :  Prostat Ve Meme Kanseri Teşhis Ve Tedavisinde Kullanılacak Poli(2-Etil-2-Oksazolin) (Petox) Esaslı Çok İşlevsel Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi, 2014-….

Kurum : TUBİTAK,1003Projesi

Pozisyon : Proje Yürütücüsü

 

2)  Başlık : Bifosfonat Yüklü  Membran ve in-situ Jel Formülasyonlarının Yönlendirilmiş Kemik Rejenerasyonu Üzerine Etkisinin in-vitro ve in-vivo Değerlendirilmesi , 2013-2015

Kurum :TUBİTAK,1001Projesi

Pozisyon : Proje Yürütücüsü

 

3)   Başlık : Kan-beyin bariyerinden etkin madde geçişinin artırılmasına yönelik ilaç taşıyıcı  sistemlerin hazırlanması ve karakterizasyonu, 2012-2014

Kurum : BAP

Pozisyon : Proje Yürütücüsü

 

4)  Başlık : Viral olmayan gen taşıyıcı sistemlerin geliştirilmesi ve karakterizasyonu, 2005-2009.

Kurum : BİAP (Biyoteknoloji Enstitüsü Araştırma Projesi)

Pozisyon : Proje Yürütücüsü

 

5)  Başlık : Bazı Bitki Ekstraktlarının Organik Sebze Yetiştiriciliğinde Görülen Zararlılara Karşı Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi, 2005-2010,

Kurum : Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı

Pozisyon : Proje Yürütücüsü

6)  Başlık:  Plazmid DNA içeren Kitozan mikroküre formülasyonlarının in vitro değerlendirilmesi, 2001-2003.

Kurum : ARFO

Pozisyon : Proje Yürütücüsü

 

7)  Başlık : Nanopartikül yapısındaki ilaç taşıyıcı sistemlerin formülasyonu üzerine çalışmalar, 1998-2003.

Kurum : BAP

Pozisyon : Proje Yürütücüsü

 

8)  Başlık : Türkiyede üretilen katı ilaç şekilllerinin memleketimiz coğrafi ve iklim özellklerine bağlı olarak stabilitelerinin araştırılması, 1986-1989.

Kurum : ARFO

Pozisyon : Araştırmacı

 

Yürüttüğü tezler

 ·         Yüksek Lisans Tezleri

 

1.      Ahmet Aydınlı “Göze Uygulanan Jel Preparatlarının Formülasyonu Üzerine Araştırmalar”, A.Ü. Eczacılık Fakültesi, Eylül 1995.

2.      Didem Sanyel, Protein ve Peptid Yapısındaki İlaç Etkin Maddelerinin Ağız Yolu ile Verilmelerinde Kullanılan formülasyonlar, A.Ü. Eczacılık Fakültesi, 1997.

3.      Gökhan Hayta “Influenza Virüs Antijeni İçeren Çoklu (s/y/s) Emülsiyon Formülasyonlarının Geliştirilmesi, in vitro ve in vivo Değerlendirilmesi”, A.Ü. Eczacılık Fakültesi, Ekim 2002.

4.      Ongun Mehmet Saka “Gen Tedavisine Yönelik, DNA-Kitozan Nanopartikül Formülasyonlarının Geliştirilmesi ve in vitro Değerlendirilmesi”, A.Ü. Eczacılık Fakültesi, Ocak 2003.

5.      Zeynep Füsun Denli “Siprofloksasin İçeren Oftalmik Çözeltilerin Formülasyonunda Hidroksipropil-b-Siklodekstrin Kullanımının Değerlendirilmesi”, A.Ü. Eczacılık Fakültesi, Ağustos 2003.

6.      Berrin Başaran “Siprofloksasin ve Hidroksipropil-b-Siklodekstrin Kompleksini  İçeren Oftalmik İn-situ Jel  Formülasyonlarının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi”, A.Ü. Eczacılık Fakültesi, Temmuz 2008.

7.      İlknur Demirok Aydın “Türkiye İlaç Piyasasında Bulunan Parasetamol (Asetaminofen) İçeren Şurup ve Süspansiyon Formlarının Farmasötik Özelliklerinin İncelenmesi” A.Ü. Eczacılık Fakültesi, 2008

8.      Hacer Çoşkun “Türkiye İlaç Piyasasında Bulunan ve Glimeprid İçeren Tablet Formundaki İlacın Stabilitesinin Bracket Tasarımı İle İncelenmesi”, A.Ü. Eczacılık Fakültesi, Temmuz 2008.

9.      Nalan Deniz Öztürk “Difteri Toksoidi İçeren in-situ Jel Yapısındaki Adjuvan Formulasyonlarının Geliştirilmesi, in-vitro ve in-vivo Değerlendirilmesi, A.Ü. Eczacılık Fakültesi, Temmuz 2009.

10.  Selin Çoban, Mukozal Yolla Uygulanan Mikropartiküler Antijen Taşıyıcı sistemler Üzerinde Çalışmalar, A.Ü. Eczacılık Fakültesi, 2011.

11.  Duygu Hınç, Antijen Taşıyıcı Adjuvan Özellikteki Çoklu Emülsiyon Formülasyonlarının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi, A.Ü. Eczacılık Fakültesi, 2011.

12.  Gizem Rüya Çamca, Pulmoner yol ile Uygulanacak Nanopartiküler İlaç Taşıyıcı sistemleri İçeren Kuru Toz İnhalasyon Formülasyonların Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi, A.Ü. Eczacılık Fakültesi, 2014.

13. Selin İmamoğlu,Levofloksasinin Pulmoner Yolla Uygulanmak Üzere Mikropartiküler Kuru Toz İnhaler Formülasyonlarının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi, A.Ü. Eczacılık Fakültesi, 2015.

 

 

·         Doktora Tezleri

 

1.      Ongun Mehmet Saka “Anti-Anjiogenik Etki Gösteren  Non-Viral Gen Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi Üzerine Yapılan Çalışmalar”, A.Ü. Eczacılık Fakültesi, Şubat 2009.

2.      Burcu Devrim “İnterlökin-2 İçeren İlaç Taşıyıcı Sistemlerin İnhalasyon Formülasyonlarına Yönelik Çalışmalar”, A.Ü. Eczacılık Fakültesi, Haziran 2009. (İkinci Danışman).

3.      Berrin Küçüktürkmen, Kan-Beyin Bariyerinden Etkin Madde Geçişinin Artırılmasına Yönelik İlaç Taşıyıcı Sistemlerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu, A.Ü. Eczacılık Fakültesi, 2014.

Aldığı Ödüller

 -     Novartis Farmasötik Teknoloji Araştırma Ödülü – Birincilik, 2004.

 

Yayınlar

 Uluslararası yayınlar

 KÜÇÜKTÜRKMEN, B., DEVRİM, B., SAKA, O.M., YILMAZ, Ş., ARSOY T, BOZKIR A. Co-delivery of pemetrexed and miR-21 antisense oligonucleotide by lipid-polymer hybrid nanoparticles and effects on glioblastoma cells. Drug Dev Ind Pharm. 2016 Jun 29:1-10. 

DEVRİM, B., KARA, A., VURAL, İ., BOZKIR, A. Lysozyme-loaded lipid-polymer hybrid nanoparticles: preparation, characterization and colloidal stability evaluation. Drug Dev Ind Pharm. 2016 Apr 28:1-12.

DEVRİM, B., BOZKIR, A. Design and Evaluation of Hydrophobic Ion-Pairing Complexation of Lysozyme with Sodium Dodecyl Sulfate for Improved Encapsulation of Hydrophilic Peptides/Proteins by Lipid-Polymer Hybrid Nanoparticles. J. Nanomed. Nanotechnol., 6, 1-5, 2015.

OZ, U.C., DEVRİM, B., BOZKIR, A.  CANEFE, K. "Development of Reconstitutable Suspensions Containing Diclofenac Sodium Loaded Microspheres for Pediatric Delivery". Journal of Microencapsulation.32(4):317-328, 2015.

DEVRİM, B., BOZKIR, A. (2014) Preparation and Characterization of Protein-loaded Lipid-polymer Hybrid Nanoparticles with Polycaprolactone as Polymeric Core Material J Biomol Res Ther 3 (115), 1-4.

DEVRİM, B., BOZKIR, A. (2014) Preparation and In Vitro Evaluation of Surface-Modified Poly (lactide-co-glycolide) Microparticles as Biodegradable Drug Carriers for Pulmonary Peptide and Protein Delivery. Journal of Microencapsulation, 31 (4), 355-362.

DEVRİM, B., DİNÇ, E., BOZKIR, A. (2014) Fast Determination of Diphenhydramine Hydrochloride in Reconstitutable Syrups by CWT, PLS and PCR Methods. Acta Poloniae Pharmaceutica-Drug Research, 71 (5), 721-729.

ÖZBİLGİN, N., SAKA, O.M., BOZKIR, A., “Preparation and In vitro  In vivo Evaluation of Mucosal Adjuvant In situ Forming Gels With Diphtheria Toxoid”, Drug delivery, 2013 DOI:10.3109/10717544.2013.834754

DEVRIM, B., BOZKIR, A., (2013). Preparation and in-vitro evaluation of surface-modified poly (lactide-co-glycolide) microparticles as biodegradable drug carriers for pulmonary peptide and protein delivery, Journal of Microencapsulation

 BOZKIR, A., CETINTAS, H. C., SAKA, O.M., (2013) Investigation of the stability design in tablet form, Pharmaceutical Analytical Acta, doi: 10.4172/2153-2435.S1-005. 

DEVRIM, B., BOZKIR, A. (2013). Preparation and evaluation of double-walled microparticles prepared with a modified water-in-oil-in-oil-in-water (w1/o/o/w3) method, Journal of Microencapsulation, p: 1-14.

BASARAN, B., BOZKIR, A. Thermosensitive and pH Induced In Situ Ophthalmic Gelling System For Ciprofloxacin Hydrochloride: Hydroxypropyl-Beta-Cyclodextrin Complex, Acta Poloniae Pharmaceutica, 69(6): 1137-1147.

SAKA, O.M., BOZKIR, A., (2012). Formulation and in vitro characterization of PEGylated chitosan and polyethylene imine polymers with thrombospondin-I gene bearing pDNA, Journal of Biomedical Materials Research Part B-Applied Biomaterials, 100(B), 4, 984-992.

BOZKIR, A., DENLI, Z.F., BASARAN, B., Effect of Hydroxypropyl-Beta-Cyclodextrin on the Solubility, Stability and İn Vitro Release of Ciprofloxacin for Ocular Drug Delivery, Acta Poloniae Pharmaceutica, 4, Jul-Agu 69(4):719-724,(2012)

DEVRIM, B., BOZKIR, A., CANEFE, K. (2011). Formulation and evaluation of reconstitutable suspensions containing ibuprofen-loaded Eudragit microspheres, Acta Poloniae Pharmaceutica-Drug Research, Vol. 68 No. 4 pp. 593-599

DEVRIM, B., BOZKIR, A., CANEFE, K. (2011). Preparation and evaluation of poly(lactic-co-glycolic acid) microparticles as a carrier for pulmonary delivery of recombinant human interleukin-2: II. In vitro studies on aerodynamic properties of dry powder inhaler formulations, Drug Development and Industrial Pharmacy, DOI: 10.3109/03639045.2011.576680

DEVRIM, B., BOZKIR, A., CANEFE, K. (2011). Preparation and evaluation of poly(lactic-co-glycolic acid) microparticles as a carrier for pulmonary delivery of recombinant human interleukin-2: ı.effects of some formulation parameters on microparticle characteristics. Journal of Microencapsulation, 28(6): 582.8211594

DEVRIM, B., BOZKIR, A., CANEFE, K. Surface-Modified PLGA Microparticles as Pulmonary Delivery Vehicles for RH Il-2, European Journal of Pharmaceutical Sciences, 38(1), 114-116, 2009

 BASARAN, B., BOZKIR, A., pH Induced in situ Ophthalmic Gelling System for Ciprofloxacin / Hydroxypropyl-beta-cyclodextrin Complex, European Journal of Pharmaceutical Sciences, 38(1), 111-112, 2009

BOZKIR, A., SAKA, O.M., Formulation and Investigation of 5-FU Nanoparticles with Factorial Design-based Studies, Il Farmaco, 60, 840-846, 2005

BOZKIR, A., HAYTA, G., SAKA, O.M.,A Comparison of the Biodegredable Nanoparticles and Multiple Emulsions (water-in-oil-in-water) Containing Influenza Virus Antigen on the in vivo Response in Rats, Die Pharmazie, 9, 723-725, 2004

BOZKIR, A., HAYTA, G., Preparation and Evaluation of Multiple Emulsions water-in-oil-in-water (w/o/w) as Delivery System for Influenza Virus Antigens, J. Drug Target, 12(3): 157-164, 2004

BOZKIR, A., SAKA, O.M., Chitosan-DNA Nanoparticles: Effect on DNA Integrity Bacterial Transformation and Transfection Efficiency , J. Drug Target, 12(5): 281-288, 2004

BOZKIR, A., SAKA, O.M., Chitosan Nanoparticles for Plasmid DNA Delivery: Effect of Molecular Structure of Chitosan on Formulation and Release Characteristics, Drug Delivery, 11 (2): 107-112, 2004

SPIERS, I.D., ALPAR, H.O., EYLES, J.E., BOZKIR, A., WILLIAMSON, E.D., Studies the Co-encapsulatıon, Release and Integrity of Two Subunit Antigens: rV on and rF1 from Yersinia Pestis,J. Pharm. Pharmacol., 51: 991-997, 1999

 

BOZKIR, A., OZDEMIR, N., MERGEN, A., ONAL, A., Stability Studies of Furosemide/b-Cyclodextrin Kneaded Systems, Pharmaceutical and Pharmacological Letters, 8 (4), 65-68, 1998

 CANEFE, K., BOZKIR, A., AYDINLI, A., COMOGLU, T., Investigation on Formation of Tablets from Theophylline Micropellets by Stepped Rimmed Flat Pan Method, Boll.Chim.Farmaceutico, 136 (9),589-592, 1997

BOZKIR, A., AYDINLI, A., In vitro Release Study of Lidocaine Hydrochloride From Ophtalmic Gels Containing Polyacrylic acid Polymers, Boll. Chim. Farmaceutico., 136 (8), 550-554,1997

BOZKIR, A., OZDEMIR, N., OZYURT, C., BAYKARA, T. Kinetik Evaluation of the Mechanical Strength of Briquette Granules, Drug Dev. Ind. Pharm., 23 (6), 589-594, 1997

Ulusal Yayınlar

 KARA, A., VURAL, İ., YILMAZ, Ö., BOZKIR, A., Gen taşınması için olası bir yaklaşım; Poli(2-oksazolin) tabanlı vektörler, Hacettepe University Journal of Faculty of Pharmacy, 34(2), 113-132, 2015.

BOZKIR, A., OZTURK N.D, Application the EMEA’s Guidelines about Biosimilars, TUFTAD, January 2007

BOZKIR, A., SAKA, O.M., Nanotechnology and Nanobiotechnology, TUFTAD, January 2007

SAATCI, F., BOZKIR, A., Nasal Delivery of Vaccines, Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University, 32 (3), 175-192, 2003

BOZKIR, A., KILICARSLAN, M., Enemas and New Developments in Enema Formulations,Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University, 26, 36-51, 1997

BOZKIR, A., DUMAN, G., YUKSEL, N., CANEFE, K., Dissolution of Reserpine Tablets by High Pressure Liquid Chromatographic with Fluorescence Detector and Fluorescence Spectrophotometric Determination, FABAD J.Pharm. Sci.,22, 51-55, 1997

CANEFE, K., BOZKIR, A., BADRI, S., Analysis of Moisture Content in Hard Gelatin Capsules with Different Stability Conditions, Acta Pharmaceutica Turcica ,Vol: 38, 1-4, 1996

BOZKIR, A., GURGEY, E., KAZERUNI, H., Efficiency of Topical Treatment in Psoriasis With 1-25- Dihydroxycholecalciferol, Doğa - Turkish Journal of Medical Sciences, 26, 63-67, 1996

BOZKIR, A., DUMAN, E., The Stability of Liposomes in Blood and Plasma , Journal of Faculty ofPharmacy of Ankara University, 25, 1-13, 1996

BOZKIR, A., KOCYIGIT, S., An Investigation of Physical and Chemical Stabilities on Liposomes,Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University, 24, 42-52, 1995

BOZKIR, A., YUKSEL, A., Effects of Different Ointment Bases and Penetration Enhancers on the in vitro Release of Vitamin-A Palmitate, Acta Pharmaceutica Turcica,37(4), 94 - 99 ,1995

CANEFE, K., AKIN, A., BOZKIR, A., OMMATY, R., An Investigation on the Microbiological Quality Controls of the Officinal and Magistral Liquid Medications Prepared in Pharmacies, Journal of Infection , 7 (3-4) , 342-346 , 1993

CANEFE, K., ULUSOY, A., BOZKIR, A., Yüksel, N., An Investigation on the Stabilities of Drug Products in the Form of Liquid Dispersions Under Turkey Climatic Condition, Journal of Faculty ofPharmacy of Ankara University, 21 (1-2 ), 19-35, 1991- 1992

CANEFE , K., ERCAN - BOZKIR, A., UÇARTÜRK, N., The Examination of the stabilities of Some Antibiotic Preparations in the Artificial Stomach and Intestine Media Produced in Turkey,Journal of Optimal Medicine, 4 (2 ), 82-87 , 1991

CANEFE , K., BOZKIR, A., The Limitations and General Definitions on the Stability Investigations od Drugs Under Different Climatic Conditions, Pharmacia, 31(3), 129-145, 1991

CANEFE, K., BOZKIR,A.,An Investigation of Stabilities on Tablet and Capsule Dosage Forms,Pharmacia, 30 (3), 126-135, 1990

CANEFE, K., ERCAN-BOZKIR, A., Pharmaceutical Technological Studies on the Troches ,Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University, 15 ( 1 ) , 16-32, 1985

CANEFE, K., ERCAN-BOZKIR, A., Technological Properties Associated with the Preparation of Ordered Mixtures, FABAD, Journal of Pharmaceutical Sciences, 10, 168-182, 1985

TARIMCI, N., DOGANAY, T., ERCAN-BOZKIR, A., OZYURT, C., BAYKARA, T., Investigation of the Effect of Modern Disentegrants on the Tablet formulation of Paracetamole,Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University, 14 (1), 12-24, 1984

ERCAN-BOZKIR, A., CANEFE, K., Current Methods to Determine the Hardness and Strength of Solid Dosage FormsJournal of Pharmacists’ Chamber of Ankara – additional print, 5,3-15, 1983.

Kitap Bölümleri

 

Saka, O.M., Bozkır, A.,  Eczacılıkta Yenilikler -2: “Current and Future Approaches of Biomacromolecules: Formulation Design and Applications”, Ankara University Faculty of Pharmacy Press, No: 99, 117-142, 2010, ISBN: 978-975-482-918-1.

 

BOZKIR, A., SAKA, O.M., Multiple Emulsions: Delivery System for Antigens, Multiple Emulsion: Technology and Applications, Wiley publications, 2008, ISBN: 978-0-470-17093-9 ,293-306.

 

DEVRIM, B., BOZKIR, A., CANEFE, K., Preparation and Evaluation of Surface-Modified PLGA Microparticles with Chitosan for Pulmonary Delivery of Proteins, 8th International Conferences of the European Chitin Society, 2007, Advances in Chitin Science vol X,p:349. ISBN: 978-975-491-250-0.

 BAŞARAN, B., BOZKIR, A., Preparation and Evaluation of Chitosan-Based In Sıtu Gellıng Opthalmic Formulations Containing Ciprofloxacin, 8th International Conferences of the European Chitin Society, 2007, Advances in Chitin Science vol X,p:343. ISBN: 978-975-491-250-0.

 SAKA, O.M., NALAN D.O., BOZKIR, A., Pegylated Chitosan Nanoparticles for gene delivery, 8th International Conferences of the European Chitin Society, 2007, Advances in Chitin Science vol X,p:281. ISBN: 978-975-491-250-0.

 BOZKIR A. et al, Pharmaceutical Technology Experimental Applications Book (Farmasötik Teknoloji Deneysel Uygulamalar Kitabı), Ankara University Press, Ankara, 2007

CANEFE, K., BOZKIR, A., Stability Investigations of Solid Dosage Forms Produced in Turkey Under Different Climatic and Geographic Conditions, 9th Pharmaceutical Technology Conference, Veldhoven, Netherlands, Vol:1, 324-354, 1990

 

ERCAN-BOZKIR, A.,  Eczacılıkta Yenilikler: New Trends at GMP for Pharmaceutical Technology (Farmasötik Teknolojide İyi İmalat Uygulamalarında (GMP) Yeni Gelişmeler), Ankara University Faculty of Pharmacy Press, 60, 218-223, 1986

 IZGU, E., CANEFE, K., AGABEYOGLU, I., BAYKARA, T., ALKAN, H., TARIMCI, N., CELEBI, N., ACARTURK, F., KAYNAR, N., OZYURT, C., ERCAN-BOZKIR, A., The Book of General and Industrial Pharmaceutical Technology  Experimental Studies for Students (Genel ve Endüstriyel Farmasötik Teknoloji Öğrenci Deneysel Çalışmaları), Ankara University Press, Ankara, 1985

Sözlü Sunumlar

 BOZKIR, A., Farmasötik Biyoteknolojide Güncel Uygulamalar, (Toplantı Düzenleyicisi ve Konuşmacı) 4 Nisan 1994, Ankara.     

Bozkır, A., “Aşılar ve Aşı Uygulamalarında Yeni Gelişmeler”, VII. Türkiye Eczacılık Kongresi, Davetli Konuşmacı, 19-21 Haziran 2003, İstanbul.      

BOZKIR, A., “Biotech and Biosimilar Products Workshop” konulu program düzenleyicisi ve konuşmacısı, Mayıs 31-Haziran 1, 2007      

Bozkır, A., “Aşılar ve Aşı Uygulamalarında Yeni Yaklaşımlar”, MİEP, 50.yıl Etkinlikleri Haftası, Aralık 2010, Ankara.

BOZKIR, A “Farklı Taşıyıcı Sistemler Kullanarak Antijen İçeren Adjuvan Formülasyonlarının Geliştirilmesi” TÜSEB-Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, I. Aşı Çalıştayı-Davetli Konuşmacı, 4 Şubat 2016. 

BOZKIR,A. , “Aşı Bileşenleri” ,Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Aşı Çalıştayı- Davetli Konuşmacı, 6-7 Mart 2016. 

BOZKIR, A.,”Farmasötik Biyoteknolojinin Bugünü ve Geleceği “ ,PharmAnkara Ulusal Eczacılık Öğrenci Kongresi-Davetli Konuşmacı,  29-30 Nisan 2016. 

BOZKIR,A., “Biyobenzer Ürünlerde Kalite” Biyoteknolojik Ürünler ve Biyobenzerler Kursu/Sempozyumu, İlaç Bilincini Geliştirme ve Akılcı İlaç Derneği, 21-23 Kasım 2014,Antalya

 

2010’dan İtibaren Sunulan Bildiriler


1.      DEVRIM, B., KÜÇÜKTÜRKMEN, B., DİNÇ, E., BOZKIR, A., Partial least squares and principal component regression for the simultaneous quantitative estimation of diphenhydramine hydrochloride in dry powder and syrup forms in the presence of excipient effects. 1st International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications, Antalya-Turkey, October 8-11, 2011

2.      DEVRIM, B., BOZKIR, A., CANEFE, K., Effect of hydroxypropyl-β-cyclodextrin on the properties of plga microparticles. 17th ınternational biomedical science and technology symposium (bıomed 2011), ankara-turkey, december 23-25, 2011

3.      DEVRIM, B., BOZKIR, A., Effects of formulation parameters on the characteristics of double-walled PLGA microparticles prepared with a w/o/o/w method. 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-10), Ankara-TURKEY, June 26-29, 2012

4.      DEVRIM, B., BOZKIR, A., Preparation and evaluation of double-walled PLGA microparticles for the sustained release of proteins. 8th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology, İstanbul-TURKEY, March 19-22, 2012

5.      KÜÇÜKTÜRKMEN B., BOZKIR A.,The effect of high pressure homogenization process on the particle size of solid lipid nanoparticles, 16th International Pharmaceutical Technology Symposium , 10-12 Eylül, Antalya-Türkiye, 2012

6.      DEVRIM, B., ARSLAN, U.Z., DINC, E., BOZKIR, A., Wavelet transform for the quantitative analysis of diphenhydramine hydrochloride in dry powder and syrup forms in the presence of excipient effects. XII. Spectroscopy Congress with International Participation, May 18-22, 2011, Antalya-Turkey

7.      DEVRIM, B., BOZKIR, A., CANEFE, K., Preparation and properties of inhalable dry powder formulation containing mannitol as excipient for rhıl-2-loaded PLGA microparticles. 3rd pharmscifair, June 13-17, 2011, Prague-Czech Republic

8.      ANASIZ, Y., BASARAN, B., BOZKIR, A., Thermoreversible In Situ Gelling Solutions for Ophthalmic Delivery of Pilocarpine Hydrochloride, 3rd pharmscifair, Prag-Çek Cumhuriyeti (13-17 Haziran 2011)

9.      GÖKÇEK S., SAKA O.M., ERYILMAZ M., BOZKIR, A., Antibacterial Activity of 5-Fluorouracil Loaded W/O/W Nano Emulsions, 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara 26-29 Haziran, 2012, P:252

10.  ÇOBAN S., SAKA O.M., BOZKIR, A., Studies on the Mucosal Delivery of Microparticulate Antigen Delivery Systems. II- In-vivo Characterization 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara 26-29 Haziran, 2012, P:251

11.  SERIM, M, OZ, U.C., DEVRIM B., SAKA O.M., BOZKIR, A., Preparation and evaluation of the model protein loaded thermosensitive in-situ gelling systems. 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara 26-29 Haziran, 2012, P:235

12.  GOKCEK S., SAKA, O.M., BOZKIR, A., Studies on the Stability of 5-FU Loaded Nano- Emulsions, BIOMED, 17th International Symposium on Biomedical Science and Technology, 23-25 Kasım 2011, Ankara, Turkey, p:63

13.  COBAN, S., SAKA, O.M., BOZKIR, A., Studies on the Mucosal Delivery of Microparticulate Antigen Delivery Systems. I-Development and in- vitro characterization, BIOMED, 17th International Symposium on Biomedical Science and Technology, 23-25 Kasım 2011, Ankara, Turkey, p:62

14.  GOKCEK, S., SAKA, O.M., BOZKIR, A., Formulation and In-vitro Characterization of 5-Fluorouracil Loaded Multiple Emulsions , 18td International Symposium on Microencapsulation, Antalya (12-14 Eylül 2011), 234-236

15.  SAKA, O.M., BOZKIR, A., Pegylated cationic nanoparticles mediated gene delivery ınto human breast epithelial cells preperation, physico-chemical characterization, and cellular uptake, 18td ınternational symposium on microencapsulation, Antalya (12-14 eylül 2011), 171-173

16.  BOZKIR, A., COSKUN, H., SAKA, O.M., A Model Study using Bracketing Design for Stability Test on Solid Dosage Form, 1st International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications, Antalya 08-11 Eylül 2011, 62

17.  ÖZ,U.,SAKA,O.M.,PALABIYIK,M.,BOZKIR,A.,Optimization of Nanoprecipitation method with dynamic taguchi design, 2013 AAPS Annual Meeting and Exposition, San Antonio, 2-6 Kasım 2014.

18.  KÜÇÜKTÜRKMEN B.,DEVRİM B.,SAKA O.M., YILMAZ S,ARSOY, T.,BOZKIR,A., Preparation and Characterization of MicroRNA-21 Antisense Oligonucleotide and Anticancer Drug Loaded Lipid-Polymer Hybrid Nanoparticles and Antitumor Effects on Glioblastoma Cells, 2014 AAPS Annual Meeting and Exposition, San Diego-ABD, 2-6 Kasım 2014.

19. SÜHEYL FURKAN KONCA, ASUMAN BOZKIR, “Biyobenzerler ve biyobenzer ürünlerde güncel gelişmeler”. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, 28-30 Kasım 2014, İstanbul Haliç Kongre Merkezi.

20. BURCU DEVRİM, ASUMAN BOZKIR, Design and Evaluation of Hydrophobic Ion-Pairing (HIP) Complexation of Lysozyme with Sodium Dodecyl Sulfate. 17th International Pharmaceutical Technology Symposium, September 8-10, 2014, Antalya-Turkey.

21. SELİN İMAMOĞLU, BURCU DEVRİM, ASUMAN BOZKIR, Preparation and Evaulation of Levofloxacin-Loaded PLGA Microparticles for Pulmonary Delivery: Effect of Surfactant Type and Concentration on Properties of Microparticles. 17th International Pharmaceutical Technology Symposium, September 8-10, 2014, Antalya-Turkey.

22. UMUT CAN ÖZ, BURCU DEVRİM, ASUMAN BOZKIR, KANDEMİR CANEFE, Development of Reconstitutable Suspensions for Pediatric Delivery of Diclofenac Sodium Loaded Microspheres. 17th International Pharmaceutical Technology Symposium, September 8-10, 2014, Antalya-Turkey.

23. BURCU DEVRİM, ASUMAN BOZKIR, Preparation and Characterization of Protein-Loaded Lipid-Polymer Hybrid Nanoparticles with Polycaprolactone As Polymeric Core Material. 10th Central European Symposium on Pharmaceutical Technology, Porotorz, Slovenia, September 18-20, 2014.

24. GİZEM RÜYA ÇAMCA, BURCU DEVRİM, ASUMAN BOZKIR, Evaluation and Development of Ciprofloxacin-loaded Nanoparticles for Administration by Pulmonary Route. 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara-Turkey, June 9-12, 2015

25. CANKAYA,Z.A.YİLMAZ,E.,KUCUKTURKMEN,B.,OZ,U.C.,BOZKİR,A. Polymeric Nanoparticles for Intra-Articular Application of Diclofenac Sodium, ISOPS 11th, 9-12 Haziran, Ankara, Türkiye.

26. KUCUKTURKMEN,B.,OZ,U.C.,DEVRİM,B,SAKA,,O.M.,BOZKİR,A. Optimization of Alendronat Sodium Loaded Nanoparticle Formulation for Higher Efficiency, AAPS, 25-28 Ekim ,Orlando 2015.Amerika

27. KUCUKTURKMEN,B.,OZ,U.C.,DEVRİM,B,SAKA,,O.M.,BOZKİR,A. Evaluation of Nanoparticle Production Proses via Central Composite Design for Efficient Zoledronik acid Delivery,  AAPS,25-28 Ekim ,Orlando 2015.Amerika

28. Öztürk,N.,Kara,A.,Özköse,U.U..,Yılmaz,Ö.,Bozkır,A.,Vural,İ, Polymeric micelles based on poly (2-ethyl-2-oxazoline) as drug carriers., GPSS- Gazi Pharma Symposium Series, Belek Antalya,12-15 Aralık 2015.

29. Kara,A.,Öztürk,N.,Gülyüz,S.,Yılmaz,Ö.,Bozkır,A.,Vural,İ, The Effect of Preparation method on size of poly(2-ethyl-2-Oxazoline (PEtOx)-b-Polycaprolactone polymeric micelles, GPSS-Gazi Pharma Symposium Series, Belek Antalya,12-15 Aralık 2015.


Üyelikler

 

- The Turkish Pharmaceutical Technology Scientists’ Association (TÜFTAD)

- European Federation for Biotechnology (EFB)

- Society of Pharmaceutical Sciences, Ankara (FABAD)

- Society of University of Ankara Faculty of Pharmacy