PROF.DR. BERRİN SALMANOĞLU    
Adı : BERRİN
Soyadı : SALMANOĞLU
E-posta : bsalman@veterinary.ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : PROF.DR.
Birim : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm : VETERİNER HEKİMLİĞİ TEMEL BİLİMLERİ BÖL.
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/berrin-salmanoglu
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. BERRİN SALMANOĞLU

 

 

TC Kimlik No / Pasaport No:

11299147666 

Doğum Yılı:

1959 

Yazışma Adresi :

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı 06110 Dışkapı Ankara      Ankara/Türkiye

Telefon :

312-3170315/4419 

Faks :

312 3164472 

e-posta :

bsalman@veterinary.ankara.edu.tr 


EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Almanya 

Universitaet Hannover 

 

BİYOKİMYA  

Doktora 

1988 


AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Ankara Üniversitesi  

Türkiye 

Ankara 

VETERİNER HEKİMLİĞİ  

Prof. Dr. 

1989-

1)  Recai TUNCA 1$ I. Ayhan OZKUL 2 Berrin SALMANOGLU 3

                        Neslihan Aydoğdu OZNUR 4 Yılmaz AYDIN 2 Zafer OZYILDIZ (2014)

             

              Leiomyomas of Oviduct and Its Ventral Ligament of Hens:               

            Immunohistochemical Evaluation and the Plasma Concentration  

             Levels of 17 β-Oestradiol and Progesterone. Kafkas  

             Univ.Vet.Fak.Derg20(3):429-434 ;2014

             Article Code): KVFD-2013-10321

           

             2)Osteopontin Expression ın polarized MDCK cells. Kafkas  

             Univ.Vet.Fak.Derg 20(5): 671-674 ;2014

 

              3) Tumor Necrosis Fator-Alpha Levels in the Synovial Fluid of Patients with  

              Temporomandibular Joint İnternal Derangement. J Crano-Maxillo-Facial 

              Surgery. 43(2015): 102-105

 

Evaluation of some systemic inflammatory parameters in dogs with gingivitis | [Gingivitisli köpeklerde bazı sistemik yangı parametrelerinin değerlendirilmesi] 

Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

2017

0,43

 

Sci-Expanded

The effects of vitamin E on antioxidant enzyme activity in HepG2 cells | [Vitamin E’nin HepG2 hücrelerinde antioksidan enzim aktivitesi üzerine etkileri] 

Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

2016

0,43

 

Sci-Expanded

Relationship between activity of gluthatione peroxidase and nitric oxide in synovial fluid and the progression of temporomandibular joint internal derangement 

The Journal of craniofacial surgery

2015

0,45

 

Sci-Expanded