PROF.DR. BELGİN SARIMEHMETOĞLU    
Adı : BELGİN
Soyadı : SARIMEHMETOĞLU
E-posta : bsarimeh@veterinary.ankara.edu.tr, belginsarimehmetoglu@hotmail.com
Tel : (312) 317 03 15 / 4354
Ünvan : PROF.DR.
Birim : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm : GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler
   ÖZGEÇMİŞ

      KİŞİSEL BİLGİLER:

       Doğum Yeri: Ankara

       Doğum Tarihi: 15.04.1963

       Medeni Hali: Evli ve iki çocuklu

       Yabancı Dil: İngilizce

KAZANILAN AKADEMİK DERECELER:

   1. YÜKSEK LİSANS, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1981-1986

 2.      DOKTORA, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Ana bilim   Dalı

Tez konusu: “Türk Salamura Beyaz Peynirinde Yapım ve Olgunlaşma Aşamalarının Listeria monocytogenes Üzerine Etkisi ’’1987-1992

3.      DOÇENT, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı  Ankara Üniversitesi  Veteriner Fakültesi,1996

    4. PROFESÖR, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Ankara Üniversitesi  Veteriner Fakültesi,2004

AKADEMİK / İDARİ GÖREVLER:

 Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü

-Bölüm Başkanı  (Şubat 2012-----)

-Anabilim Dalı Başkanı   (Şubat 2012-----)

-Kütüphane Komisyon Üyeliği