DOÇ. DR. BİRCE TABAN    
Adı : BİRCE
Soyadı : TABAN
E-posta : btaban@ankara.edu.tr
Tel : +90 (312) 5961737
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : Süt Teknolojisi Bölümü
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/birce-taban
Kişisel Akademik Bilgiler

Doç. Dr. Birce MERCANOĞLU TABAN


Aralık 2014-  : Doç. Dr. , Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü

Mayıs 2012-Aralık 2014 : Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü

Ocak 2008-Mayıs 2012 : Yrd. Doç. Dr.Gazi Üniversitesi SHMYO

Şubat 2003-Şubat 2004 : Davetli Araştırmacı, Kanada Gıda Güvenliği Araştırma Enstitüsü [Canadian Research Institute for Food Safety (CRIFS)]

Ağustos 2000-Ocak 2007 : Araş. Gör., Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

--------------------------------------------------------------

EĞİTİM

2014- : Doçentlik

2002-2007 : Doktora, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Programı

1999-2002 : Yüksek Lisans, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Programı

1995-1999 : Lisans, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

1987-1994 : Ortaokul ve lise, TED Ankara Koleji

--------------------------------------------------------------

GÖREVLER

İdari Görevler:

- Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Uluslararası Tanıtım Çalışma Grubu Üyeliği (2016-2018)

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrenci Etkinlikleri Komisyonu (ZEK) Üyeliği (2015-...) 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyeliği (2015-...) 

- Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Erasmus Koordinatörlüğü (2014-…)

- Gazi Üniversitesi SHMYO Bilimsel Araştırma Projeleri Uzmanlar Kurulu Üyeliği (2012-2012 ve 2008-2009)

- Gazi Üniversitesi SHMYO Maddi Hata Komisyonu Üyeliği (2011-2012)

- Gazi Üniversitesi SHMYO Leonardo Dış İlişkiler Koordinatörlüğü (2008-2012)

- Gazi Üniversitesi SHMYO Erasmus Koordinatörlüğü (2008-2012)

Akademik Görevler:

- 7. Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresi Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği, 4-5 Haziran 2020, İstanbul, Türkiye. 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 15. Öğrenci Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği ve Bilim Kurulu Üyeliği, 15 Nisan 2020, Ankara, Türkiye. 

- 2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği, 24-25 Ekim 2019, İzmir, Türkiye.

- 2. Ulusal Sütçülük Kongresi Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği, 25-26 Nisan 2019, İzmir, Türkiye.

- 2nd International Probiotics, Nutrition & Microbiome Conference Düzenleme Kurulu Üyeliği, 10-12 Ekim 2018, Amsterdam, Hollanda. 

- 3rd International Congress on Food Technology Düzenleme Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterliği, 10-12 Ekim 2018, Kapadokya, Türkiye.

- 6. Gıda Güvenliği Kongresi Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği, 3-4 Mayıs 2018, İstanbul, Türkiye. 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 14. Öğrenci Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği, 18 Nisan 2018, Ankara, Türkiye. 

- 1. Ulusal Sütçülük Kongresi Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği, 25-26 Mayıs 2017, Ankara, Türkiye.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 13. Öğrenci Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği, 24 Nisan 2017, Ankara, Türkiye. 

- Türkiye 12. Gıda Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği, 05-07 Ekim 2016, Edirne, Türkiye.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 12. Öğrenci Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği, 21 Nisan 2016, Ankara, Türkiye. 

5. Gıda Güvenliği Kongresi Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği, 7-8 Mayıs 2015, İstanbul, Türkiye.  

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 11. Öğrenci Kongresi Bilim Kurulu ve Poster Değerlendirme Kurulu Üyeliği, 16 Nisan 2015, Ankara, Türkiye.

- 2nd International Congress on Food Technology Düzenleme Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterliği, 5-7 Kasım 2014, Kuşadası, Türkiye.

- Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 10. Öğrenci Kongresi Poster Değerlendirme Kurulu Üyeliği, 17 Nisan 2014, Ankara, Türkiye.

- Türkiye 11. Gıda Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği, 10-12 Ekim 2012, Hatay, Türkiye.

- 1st International Congress on Food Technology Düzenleme Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterliği, 3-6 Kasım 2010, Antalya, Türkiye.

- XXXIII International Congress on Microbial Ecology in Health and Disease Uluslararası Danışma Kurulu Üyeliği, 6-10 Eylül 2010, Yunan Adaları, Yunanistan.

--------------------------------------------------------------

FAALİYETLER

Yurtdışı Faaliyetler:

- Erasmus Akademik Personel Ders Verme Hareketliliği, 01-05 Nisan 2019, Democritus University of Thrace-Department of Agricultural Development, Yunanistan.  

- Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Re-Inventing Japan Projesi (GLocal Age 2020) - Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Üretimi için Küresel Öğrenci Kapasitesi Geliştirme Projesi, Global Agriculture and Food Science Programı (Kısa Dönem Davetli Katılımcı), 10-26 Ağustos 2017, Chiang Mai Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tayland.  

- Erasmus Akademik Personel Ders Verme Hareketliliği, 20-25 Eylül 2015, Cordoba University-Food Science and Technology Department, İspanya.  

Yurtiçi Faaliyetler:

- Mercanoğlu Taban, B. Gıdalarda Doğal Koruyucular ve Etkileri. Proses Peynir Üretimi ve Alternatif Çözümler Semineri (Maysa). 26 Nisan 2019, Antalya, Türkiye (Çağrılı Konuşmacı).

Mercanoğlu, B. Gıda Güvenliği Temel Kavramları. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik (SMM) Zorunlu Temel Eğitimi. 09-10 Mart 2012, 16-17 Mart 2012, 08-09 Haziran 2012, 18-19 Ocak 2014, 08-09 Şubat 2014 ve 09-10 Mayıs 2015, Ankara, Türkiye (Çağrılı Eğitim Görevlisi).

Mercanoğlu, B. Gıda Hijyen Uygulamaları. Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet içi Eğitim Dairesi Başkanlığı Kursu. 25-27 Ağustos 2004, Aksaray, Türkiye (Çağrılı Eğitim Görevlisi).

--------------------------------------------------------------

ÜYELİKLER

Bilimsel Kuruluşlar ve Derneklere Üyelikler / Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Görevler:

Tarım Bilimleri Dergisi/Journal of Agricultural Science (Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayını) Alan Editörü (2017-...)

- Frontiers in Microbiology Alan Editörü (2018-...)

- Gıda Güvenliği Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi (2014-…)

- Gıda Güvenliği Dergisi Yayın Kurulu Üyesi (2014-…)

- Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Yayın Kurulu Üyesi (2014-…)

- Gıda Dergisi/The Journal of FOOD Editörü (Gıda Teknolojisi Derneği Yayını) (2010-...)

- Gıda Teknolojisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi-Dış İlişkiler Sorumlusu (2009-...)

- Gıda Teknolojisi Derneği Üyesi (2009-…)

- Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Üyesi (2008-...)

- Gıda Mühendisleri Odası Üyesi (2007-...)

--------------------------------------------------------------

KATILDIĞI KURSLAR ve ÇALIŞTAYLAR

- Food Biotechnology and Biosafety Workshop, 09-11 Ekim 2017, Ankara, Türkiye.

- T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı VI. Uygulamalı Moleküler Mikrobiyoloji Kursu, 10-14 Ekim 2011, Ankara, Türkiye.

- ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi, Eurocons, 18 Temmuz 2007, İzmir, Türkiye.

- Gıda Güvenliği ve Pest Kontrol Eğitimi, Protek, 9 Nisan 2007, Ankara, Türkiye.

- Temel ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi, Eurocons, 9-10 Mart 2007, İzmir, Türkiye.

- Araştırma ve Yayın Etiği Kursu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, 6 Mayıs 2005, Ankara, Türkiye.

- Protein Teknikleri ve Proteomik Kursu, Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM), 21-25 Haziran 2004, İzmir, Türkiye.

- Gıda Işınlama 2001 Kursu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Ankara Nükleer Tarım ve Hayvancılık Araştırma Merkezi (ANTHAM), 26 Şubat-1 Mart 2001, Ankara, Türkiye.

--------------------------------------------------------------

VERDİĞİ DERSLER

Lisans Dersleri:

- Süt Mikrobiyolojisi (ZST305)

- Mikrobiyoloji (ZST201 ve ZST206)

- Süt Esaslı Ürünler Teknolojisi (ZST310)

- Beslenme İlkeleri (ZST425)

Süt Teknolojisi (ZST202)

Aquatic Microbiology (AQS205)

------------------------------------------------

- Mesleki Uygulama 1 (ZMU101)

- Mesleki Uygulama 2 (ZMU202 ve ZMU203)

- Mesleki Uygulama 3 (ZMU302)

- Mezuniyet Tezi (ZMU401 ve ZMU402)

Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri:

- Süt ve Süt Ürünlerinde Patojen Mikroorganizmalar (801800715191)

- Süt Endüstrisinde Hızlı Mikrobiyolojik Analiz Yöntemleri (801800715211)

- Süt Teknolojisinde Nükleik Aside Dayalı Analiz Yöntemleri (801800805291)

- Süt Endüstrisinde Laktik Asit Bakterileri (801800715380)

- Süt Endüstrisinde Starter Kültür Sistemleri (801800725410)

- Süt Endüstrisinde Katkı Maddeleri (801800715100)

----------------------------------------------------

- Doktora Uzmanlık Alan Dersi (801800806100)

- Doktora Seminer Dersi (801800807100)

- Doktora Tez Çalışması (801800809100)

- Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi (801800716100)

- Yüksek Lisans Seminer Dersi (801800717100)

- Yüksek Lisans Tez Çalışması (801800719100)

--------------------------------------------------------------

BİLİMSEL DERGİLERDE YAPILAN HAKEMLİKLER

Uluslararası:

- Frontiers in Microbiology

- Frontiers in Immunology

- Journal of Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University

- Pharmaceutical Biology

- Food Research International

- The Journal of Veterinary Medical Science

- Food Control

- Italian Journal of Food Science

Ulusal:

- Harran Gıda ve Tarım Bilimleri Dergisi

- Türk Veteriner ve Hayvancılık Dergisi

- Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi

- Tarım Bilimleri Dergisi/Journal of Agricultural Science (Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayını)

- Gazi University Journal of Science

- Gıda Dergisi/The Journal of FOOD (Gıda Teknolojisi Derneği Yayını)

- Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

--------------------------------------------------------------

ÖDÜLLER

- TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (2000-2012 yılları arası 7 kez)

-------------------------------------------------------------------

JÜRİ ÜYELİKLERİ

- 5 adet Doktora Tez Jüri Üyeliği

- 1 adet Doktora TİK Jüri Üyeliği

- 9 adet Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği

--------------------------------------------------------------

TEZ DANIŞMANLIKLARI

Tezsiz Yüksek Lisans:

1. Akgümüş, N.N. (2018). Biyojenik Aminler ve Peynirlerde Biyojenik Amin Oluşturan Mikroorganizmalar. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Süt Teknolojisi Programı Danışmanı.

2. Ergünal, E. (2018). Süt Bakterilerinin Süt ve Süt Ürünlerinde Olası Aflatoksini Bağlama Başarıları. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Süt Teknolojisi Programı Danışmanı.

3. Güneş, B. (2018). Çiğ Süt ve Pastörize Sütlerde Mikrobiyal İnteraksiyonlar. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Süt Teknolojisi Programı Danışmanı.

4. Esen,  B.C. (2018). Süt Endüstrisinde Mikrobiyal Gelişimin Membran Teknolojileri ile Kontrolü. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Süt Teknolojisi Programı Danışmanı.

5. Demirhan, S. (2018). Bakteriyofajlar ve Süt İşletmelerinde Yarattığı Sorunlar. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Süt Teknolojisi Programı Danışmanı.

6. Eroğlu Alış, S. (2016). Cronobacter sakazakii'nin Süt Ürünlerindeki Önemi, Bebek  Mamaları ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkisi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Süt Teknolojisi Programı Danışmanı.

7. Duyar, G. (2015). Peynir Üretiminde Kullanılan Probiyotik Özellikteki Bakteriler. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Süt Teknolojisi Programı Danışmanı.

8. Gök, A.E.T. (2015). Yeni Ambalajlama Tekniklerinin Peynirlerin Bazı Nitelikleri Üzerine Etkisi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Süt Teknolojisi Programı Danışmanı.

Tezli Yüksek Lisans:

9. Alaşlar, C. (2020). Moleküler Rezonansın Çiğ Sütün Mezofilik ve Psikrofilik Aerobik Mikroflorası Üzerine Etkisi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Süt Teknolojisi Programı Danışmanı.

10Karimihachehsoo, S. (2016). Ankara Piyasasında Açıkta Satılan Beyaz ve Tulum Peynirlerinde Staphylococcus aureus Varlığının Belirlenmesi ve Belirlenen Suşlarda Bazı Klasik Enterotoksijenik Özelliklerin Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) ile Araştırılması. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Süt Teknolojisi Programı Danışmanı.

11. Çolaklar, M. (2012). Lactobacillus plantarum’un Beyaz Peynirlerde Staphylococcus aureus Gelişimi Üzerine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Programı Eş Danışmanı. 

12. Yücebay, M. (2012). Lactobacillus brevis ve Pediococcus pentosaceus’un Beyaz Peynirlerde Staphylococcus aureus Gelişimi Üzerine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Programı Eş Danışmanı. 

Doktora:

13.  Hassankhani, A. (devam ediyor). Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Süt Teknolojisi Programı Danışmanı.

14. Akal, H.C(2017). Ayran Üretiminde Peyniraltı Suyu Tozu ve Transglutaminaz Enzimi Kullanım Olanaklarının Araştırılması. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Süt Teknolojisi Programı Eş Danışmanı. 

--------------------------------------------------------------

TAMAMLANMIŞ veya DEVAM EDEN ARAŞTIRMA PROJELERİ

Uluslararası:

1- Akdenizde Yetişen Taze Gıdaların Raf Ömürlerinin Sürdürülebilir Koruyucu Teknolojiler Kullanılarak Arttırılması ve Gıda Bulut Bilişim Hizmetleri ve Tahminsel Modelleme Sistemleri ile Bu Ürünlerin Dinamik Raf Ömürleri Hakkında Bilgi ve İletişim Sağlanması (ERA-NET PRIMA Project), Proje Yürütücüsü. Destekleyen: TUBITAK (2020-2023).

2- Gıda Kaynaklı Patojenlerin Belirlenmesinde Gerçek-zamanlı PZR Yöntemlerinin Geliştirilmesi için Yeni Teknolojiler (Project of Canadian Research Institute for Food Safety-CRIFS, University of Guelph, Project No: SF6014), Yardımcı Araştırmacı. Destekleyen: Diger (2002-2004).

Ulusal:


3- Süt ve Süt Ürünlerinde Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) Varlığı ve Moleküler Karakterizasyonu (Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 19H0447001), Proje Yürütücüsü. Destekleyen: BAP (2019-2020). 


4- Ankara Piyasasında Açıkta Satılan Beyaz ve Tulum Peynirlerinde Staphylococcus aureus Varlığının Belirlenmesi ve Belirlenen Suşlarda Bazı Klasik Enterotoksijenik Özelliklerin Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) ile Araştırılması (Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 14L0447003), Proje Yürütücüsü. Destekleyen: BAP (2014-2015).


5- Geleneksel Yoğurt Örneklerinden İzole Edilen Lactobacillus delbrueckii

subsp. bulgaricus ve Streptococcus thermophilus Suşlarının Endüstriyel Yoğurt Üretimine Uygunluğunun Saptanarak Starter Kombinasyonlarının Geliştirilmesi (San-Tez Projesi, Proje No: 0268.STZ.2013-2), Yardımcı Araştırmacı. Destekleyen: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (2014-2017).

6- Escherichia coli O157:H7’nin Sığır Etlerinde Belirlenmesinde İmmunomanyetik Ayırma-Eş Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu (İMA-eş zamanlı PZR) Kombine Yönteminin Geliştirilmesi ve Uygulanması (Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 08.01.602.013), Yardımcı Araştırmacı. Destekleyen: BAP (2009-2011).

7- Hazır Tüketilen Salatalarda Salmonella Varlığının Belirlenmesi ve Belirlenen Serovarların Antibiyotik Dirençliliklerinin İncelenmesi (Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 21/2009-01), Proje Yürütücüsü. Destekleyen: BAP (2009-2010).

8- Ankara ve Çevresinde Yetiştirilen Çiğ Tüketilen Yeşil Yapraklı Sebzelerin Salmonella spp. ve Listeria monocytogenes İçeriklerinin Moleküler Teknikler Kullanılarak Belirlenmesi (TÜBİTAK Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Grubu (TOVAG) Proje No:106O108), Yardımcı Araştırmacı. Destekleyen: TUBITAK (2006-2008).

9- İmmünomanyetik Ayırma-Polimeraz Zincir Reaksiyonu (İMA-PZR) Kombine Yöntemi ile Gıdalardan Salmonella Kontaminasyonunun Hızlı Olarak Belirlenmesi (Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 03.02.602.006), Yardımcı Araştırmacı. Destekleyen: BAP (2004-2007).

10- Halk İlaçlarının Antienflamatuvar, Analjezik ve Antimikrobiyal Etkileri Üzerinde Farmakognozik Çalışmalar (Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 02/2003-16), Yardımcı Araştırmacı. Destekleyen: BAP (2003-2006).

--------------------------------------------------------------

BİLİMSEL YAYINLAR

A. SCI ve SCI-expanded Tarafından Taranan Bilimsel Dergilerde Yayımlanmış Makaleler:

A1- Pérez-Rodríguez, F., Mercanoglu Taban, B. 2019. A State-of-Art Review on Multi-Drug Resistant Pathogens in Foods of Animal Origin: Risk Factors and Mitigation Strategies. Frontiers in Microbiology, 10, DOI: 10.3389/fmicb.2019.02091

A2- Mercanoglu Taban, B., Aytaç, S. A., 2019. An Evaluation of Immunomagnetic Separation-Real-time PCR (IMS-RTiPCR) Combined Assay for Rapid and Specific Detection of Escherichia coli O157:H7 in Raw Milk and Ground Beef. Food Science and Technology, 39, 4, 955-961.

A3-  Çolaklar, M., Mercanoglu Taban, B., Aytaç, S. A., Özer, H. B., Gürsoy, A., Akçelik, N. 2019. Application of Bacteriocin-Like Inhibitory Substances (BLIS)- Producing Probiotic Strain of Lactobacillus plantarum in Control of Staphylococcus aureus in White-Brined Cheese Production. Journal of Agricultural Sciences, 25, 4, 401-408.

A4- Yücebay, M.,  Karslı, G. S., Mercanoglu Taban, B., Aytaç, S. A., Özer, H. B., Gürsoy, A., Akçelik, M. 2019. The Effects of Autochthonous Probiotic Strains of Lactobacillus brevis and Pediococcus pentosaceus on Staphylococcus aureus during Production and Ripening of White-Pickled Cheeses. Journal of Food Safety and Food Quality, 70, 4-9.

A5- Mercanoglu Taban, B., Akineden, Ö., Karimihachehsoo, S., Gross, M., Usleber, E. 2017. Enterotoxigenic Staphylococcus aureus in Brined Cheese from Weekly Street Markets in Ankara, Turkey. Journal of Food Safety and Food Quality, 68, 117-123.

A6- Mercanoglu Taban, B., Aytac, S.A., Akkoc, N., Akcelik, M. 2013. Characterization of Antibiotic Resistance in Salmonella enterica Isolates Determined From Ready-to-eat (RTE) Salad Vegetables. Brazilian Journal of Microbiology, 44 (2): 385-391.

A7- Mercanoglu Taban, B. 2012. Listeria monocytogenes in Cig Kofte without Meat: A Novel Bulgur Ball Product. Journal of Food, Agriculture & Environment, 10 (2): 130-132.

A8- Mercanoglu Taban, B., Halkman, A.K. 2011. Do Leafy Green Vegetables and Their Ready-To-Eat (RTE) Salads Carry A Risk of Foodborne Pathogens? Anaerobe, 17 (6): 286-287.

A9- Aytac, S.A., Ben, U., Cengiz, C., Mercanoglu Taban, B. 2010. Evaluation of Salmonella and Listeria monocytogenes Contamination on Leafy Green Vegetables. Journal of Food, Agriculture & Environment, 8 (2): 275-279.

A10- Mercanoglu Taban, B., Aytac, S.A. 2009. Application of Magnetic Immuno-Polymerase Chain Reaction Assay for Detection of Salmonella spp. in Chicken Meats. European Food Research and Technology, 229: 623–628.

A11- Mercanoglu Taban, B., Ben, U., Aytac, S.A. 2009. Rapid Detection of Salmonella in Milk by Combined Immunomagnetic Separation-Polymerase Chain Reaction Assay. Journal of Dairy Science, 92 (6): 2382-2388.

A12- Demir, A., Mercanoglu Taban, B., Arslan, M., Yesilada, E., Aytac, S.A. 2009. Antimicrobial Effect of Helichrysum plicatum subsp. plicatum. Pharmaceutical Biology, 47 (4): 289-297.

A13- Mercanoglu Taban, B., Aytac, S.A. 2006. Prevalence of Escherichia coli O157:H7 in Various Foods in Turkey: A Study on the Use of the IMS Technique. Archiv für Lebensmittelhygiene, 57 (3): 76-79.

A14- Mercanoglu, B., Griffiths, M.W. 2005. Combination of Immunomagnetic Separation with Real-time PCR for Rapid Detection of Salmonella in Milk, Ground Beef and Alfalfa Sprouts. Journal of Food Protection, 68 (3): 557-561.

A15- Aytac, S.A., Mercanoglu, B., Ergun, M.A., Tan, E. 2003. The Visualisation of Salmonella Enteritidis by Atomic Force Microscopy. Annals of Microbiology, 53 (3): 337-342.

A16- Mercanoglu, B., Aytac, S.A., Ergun M.A., Tan, E. 2003. Isolation of Listeria monocytogenes by Immunomagnetic Separation and Atomic Force Microscopy. The Journal of Microbiology, 41 (2): 144-147.

A17- Mercanoglu, B., Aytac, S.A. 2002. Immunomagnetic Separation and a Cultural Reference Method for Detection of Salmonella spp. in Foods. Archiv für Lebensmittelhygiene, 53 (2): 43-45.

A18- Aytac, S.A., Mercanoglu, B., Ozbas, Z.Y. 2001. Enumeration of Escherichia coli O157:H7 by Using Immunomagnetic Separation and ATP Bioluminescence in Buffer Solution. Archiv für Lebensmittelhygiene, 52 (6): 124-126. 


B. SCI ve SCI-expanded Dışındaki Uluslararası İndeksler Tarafından Taranan Bilimsel Dergilerde Yayımlanmış Makaleler:

B1- Tekedere, H., Taban, B., Çalışkan, M., Demirtola, H.: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Genetiği Değiştirilmiş Organizmalarla İlgili Eğitim İhtiyaçlarının Analizi. Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED), 2011, 8, 3, 142-156.

B2- Mercanoğlu, B., Aytaç, S.A.: Tavuk Etlerinden Salmonella spp. Belirlenmesine Yönelik Hızlı Bir Yöntem. Gıda, 2008, 33, 5, 205-211.

B3- Mercanoğlu, B., Aytaç, S.A.: İmmunomanyetik ayırma yöntemi ile gıdalardan Salmonella spp. izolasyonu. Gıda, 2005, 30, 5, 315-322.
 
C. Sözlü Bildiriler:

Uluslararası:

C1- Mercanoglu Taban, B.Can Molecular Resonance Effect Technology Be Effective to Inhibit Complex Microbiological Associations in Food Industry? 3rd International Congress on Food Technology, Kapadokya, Türkiye, 10-12 Ekim 2018.

C2-Taban, B.: Microbial Foodborne Illnesses and Detection Methods From The View of Food Safety. Food Ingredients Turkey Conference, İstanbul, Türkiye, 24-26 Nisan 2014.

C3- Taban, B.: Working with Enzymes in Dairy Production. Food Ingredients Turkey Conference: Capitalising on Food Innovation, İstanbul, Türkiye, 17 Ekim 2012.

C4- Mercanoglu Taban, B.Evaluation of PCR and Real-Time PCR Methods for Rapid Detection of Foodborne Pathogens. 1st International Congress on Food Technology, Antalya, Türkiye, 3-6 Kasım 2010.

C5- Mercanoglu Taban, B., Halkman, A.K.: Do Leafy Green Vegetables and Their Ready-to-Eat (RTE) Salads Carry a Risk of Foodborne Pathogens? XXXIII International Congress on Microbial Ecology in Health and Disease, Yunan Adaları, Yunanistan, 6-10 Eylül 2010.

C6- Aytac, S.A., Mercanoglu, B., Ozbas, Z.Y.: The Combination of Immunomagnetic Separation and ATP Bioluminescence Methods in Enumeration of Escherichia coli O157:H7. Blacksea and Central Asian Symposium on Food Technology, Ankara, Türkiye, 12-16 Ekim 2000.
Ulusal:

C7- Mercanoglu Taban, B.: Gıda Güvenliğinde Hızlı Mikrobiyolojik Analiz Tekniklerinin Yeri ve Önemi. 5. Gıda Güvenliği Kongresi, İstanbul, 7-8 Mayıs 2015.

C8- Özer, B., Yazıhan, N., Taban, B., Akdemir Evrendilek, G.: Gıda Güvenliğine Küresel Bakış. TMMOB Ziraat Mühendisliği Türkiye VIII. Teknik Kongresi, Ankara, 12-16 Ocak 2015.

C9- Aytaç, S.A., Mercanoğlu, B., Ergün, M.A., Tan, E.: Immunomanyetik Ayırma Yöntemi (İMA) ve Atomik Kuvvet Mikroskobu (AKM) ile Tampon Çözeltide Salmonella Enteritidis İzolasyonu. Türkiye 7. Gıda Kongresi, Ankara, 22-24 Mayıs 2002.  

D. Poster Bildiriler:

Uluslararası:

D1- Mercanoglu Taban, B., Akal, C.: The Effect of Molecular Resonance on Mesophilic and Psychrotrophic Aerobic Microflora of Raw Milk. International Eurosian Conference on Science, Engineering and Technology (EurosianScientech 2018), Ankara, Türkiye, 22-23 Kasım 2018.

D2- Akal, C., Mercanoglu Taban, B.The Effect of Microfiltration on Microbiological Properties of Milk. International Eurosian Conference on Science, Engineering and Technology (EurosianScientech 2018), Ankara, Türkiye, 22-23 Kasım 2018.

D3- Mercanoglu Taban, B., Gürsel, Z.A.A Potential New Dietetic Food: Donkey Milk and Its Antimicrobial Effects. 3rd International Congress on Food Technology, Kapadokya, Türkiye, 10-12 Ekim 2018.

D4- Mercanoglu Taban, B., Kaya, D., Genc, E.: A Rising Problem in Seafood: Development of Antibiotic Resistance in Human Pathogenic Bacteria in Seafood. International Conference on Raw Materials to Processed Foods, Antalya, Türkiye, 11-13 Nisan 2018.

D5- Mercanoglu Taban, B.: Microbial Quality Assessment of Foods by A Novel Real-time PCR Technique. International Conference on Raw Materials to Processed Foods, Antalya, Türkiye, 11-13 Nisan 2018.

D6- Mercanoglu Taban, B., Karimihachehsoo, S., Akineden, O., Gross, M., Usleber, E.: Enterotoxigenic Staphylococcus aureus in Brined Cheese from Weekly Markets in Turkey. FEMS 2017-7th Congress of European Microbiologists, Valensiya, İspanya, 9-13 Temmuz 2017.

D7- Karimihachehsoo, S., Mercanoglu Taban, B.: Effect of Mastitis on Raw Milk Composition and Dairy Products Quality. 2nd International Congress on Food Technology, Antalya, Türkiye, 5-7 Kasım 2014.

D8- Taban, B., Aytac, S.A.: The Implementation of Commercial Real-Time Kits In Detection of Escherichia coli O157 From Raw Ground Beef. Food Micro 2012: The 23rd International ICFMH Symposium on Global Issues in Food Microbiology, İstanbul, Türkiye, 3-7 Eylül 2012.  

D9- Eskandari, S., Mercanoglu Taban, B., Griffiths, M.W.: Development of an Immunomagnetic Separation and Real-time Polymerase Chain Reaction Combined Method for Rapid Detection of Escherichia coli O157:H7 in Meat and Meat Products. 1st International Congress on Food Technology, Antalya, Türkiye, 3-6 Kasım 2010.

D10- Mercanoglu Taban, B., Aytac, S.A., Akkoc, N., Akcelik, M.: Antibiotic Resistance Pattern of Salmonella spp. Determined from Ready-to-Eat (RTE) Salads. IUFoST 15th World Congress of Food Science and Technology, Cape Town, Güney Afrika, 22-26 Ağustos 2010.

D11- Mercanoglu Taban, B., Aytac, S.A.: Immunomagnetic Separation (IMS) and Polymerase Chain Reaction (PCR) Detection of Listeria monocytogenes in Cig Kofte, A Traditional Bulgur Ball Product. IUFoST 15th World Congress of Food Science and Technology, Cape Town, Güney Afrika, 22-26 Ağustos 2010.

D12- Mercanoglu Taban, B., Cengiz Canal, C., Aytac, S.A.: Do Helichrysum plicatum dc. subsp. plicatum (HPP) Extracts Have an Inhibitory Effect Against Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus? IUFoST 15th World Congress of Food Science and Technology, Cape Town, Güney Afrika, 22-26 Ağustos 2010.

D13- Taban, B., Ben, U., Aytac, S.A.: The Usage of Immuno-PCR Combined Assay in Detection of Salmonella spp. in Milk Samples. Food Micro 2008: The 21st International ICFMH Symposium on Evolving Microbial Food Quality and Safety, Aberdeen, İskoçya, 1-4 Eylül 2008.

D14- Demir, A., Taban, B., Arslan, M., Yesilada, E., Aytac, S.A.: Antimicrobial Effects ofHelichrysum plicatum DC. subsp. plicatum Extracts on Escherichia coli O157:H7.  XII. International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology, İstanbul, Türkiye, 5-9 Ağustos 2008.

D15- Taban, B., Aytac, S.A.: Application of Immunomagnetic Beads and PCR Assay for Detection of Salmonella spp. in Chicken Meats. XII. International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology, İstanbul, Türkiye, 5-9 Ağustos 2008.

D16- Mercanoglu, B., Griffiths, M.W.: Detection of Salmonella in Foods by Using Real-time PCR. Rapid Methods Europe 2007, Noordwijkerhout, Hollanda, 29-30 Ocak 2007.

D17- Mercanoglu, B., Aytac, S.A., Ergun, M.A., Tan, E., Ercan, I.: Isolation of Listeria monocytogenes by Using Immunomagnetic Separation (IMS) Technique and Atomic Force Microscope (AFM) in Buffer Solution. FEMS 2002-The Versatility of Listeria Species Symposium, İzmir, Türkiye, 10-11 Ekim 2002.

Ulusal:

D18- Güneş, B., Taban, B.: Süt ve Süt Ürünlerinde Mikrobiyal İnteraksiyonlar. 6. Gıda Güvenliği Kongresi, İstanbul, 3-4 Mayıs 2018.

D19- Özener, H., Mercanoğlu Taban, B.: Farkımızın Farkındayız. 1. Ulusal Sütçülük Kongresi, Ankara, 25-26 Mayıs 2017.

D20- Akal, C., Mercanoğlu Taban, B.: Kefir Danesi Mikroflorası. 1. Ulusal Sütçülük Kongresi, Ankara, 25-26 Mayıs 2017.

D21- Duyar, G., Taban, B.: Peynir Üretiminde Kullanılan Probiyotik Özellikteki Bakteriler. 5. Gıda Güvenliği Kongresi, İstanbul, 7-8 Mayıs 2015.

D22- Karimihachehsoo, S., Taban, B.: Laktik Asit Bakterilerinin Antimikrobiyel Potansiyeli. 5. Gıda Güvenliği Kongresi, İstanbul, 7-8 Mayıs 2015.

D23- Akal, C., Eminoğlu, G., Budak, Ş., Taban, B.: Laktik Asit Bakterilerinin Aflatoksin B1 ve Aflatoksin M1 Bağlama Yetenekleri. 5. Gıda Güvenliği Kongresi, İstanbul, 7-8 Mayıs 2015.

D24- Oflaz, B., Taban, B.: Probiyotik Süt Ürünleri Çeşitleri. 5. Gıda Güvenliği Kongresi, İstanbul, 7-8 Mayıs 2015.

D25- Yücebay, M., Seval, G., Taban, B., Aytaç, S.A., Özer, B.H., Gürsoy, A., Akçelik, M.: Bakteriyosin Üreten ve Probiyotik Karakteristiğe Sahip Lactobacillus brevis Bakterisinin Beyaz Peynir Yapımı ve Olgunlaşması Aşamalarında Staphylococcus aureus Gelişimi Üzerine Etkisi. Türkiye 11. Gıda Kongresi, Hatay, 10-12 Ekim 2012.

D26- Yücebay, M., Taban, B., Aytaç, S.A., Özer, B.H., Gürsoy, A., Akçelik, M.: Staphylococcus aureus Patojeninin Bakteriyosin Üreten ve Probiyotik Karakteristiğe Sahip Pediococcus pentosaceus ile Üretilen Beyaz Peynirlerin Üretim ve Olgunlaşma Aşamalarındaki DavranışıTürkiye 11. Gıda Kongresi, Hatay, 10-12 Ekim 2012.

D27- Çolaklar, M., Taban, B., Aytaç, S.A., Özer, B.H., Gürsoy, A., Akçelik, M.: Staphylococcus aureus Patojeninin Bakteriyosin Üreten ve Probiyotik Karakteristiğe Sahip Lactobacillus plantarum ile Üretilen Beyaz Peynirlerin Üretim ve Olgunlaşma Aşamalarındaki İnhibisyonuTürkiye 11. Gıda Kongresi, Hatay, 10-12 Ekim 2012.

D28- Taban, B., Aytaç, S.A.: İmmunomanyetik Ayırma (İMA) Yöntemi ile Gıdalardan Salmonella spp. İzolasyonu. 5. Gıda Mühendisliği Kongresi, Ankara, 8-10 Kasım 2007.

D29- Mercanoğlu, B.Aytaç, S.A.: Ankara Piyasasında Satışa Sunulan Tavuk Etlerinde Yersinia enterocolitica ve Escherichia coli O157 Varlığının Araştırılması. Türkiye 9. Gıda Kongresi, Bolu, 24-26 Mayıs 2006.

D30- Mercanoğlu, B., Ergün, M.A., Tan, E., Aytaç, S.A.: İmmunomanyetik Ayırma Yöntemi (İMA) ve Atomik Kuvvet Mikroskobu (AKM) ile Tampon Çözeltide Escherichia coli O157:H7 İzolasyonu. 3. Gıda Mühendisliği Kongresi, Ankara, 2-4 Ekim 2003.

E. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Derlemeler:

E1- Mercanoğlu Taban, B.: Su Kalitesinin Gıda Güvenliği ve İnsan Sağlığına Etkisi. Gıda Güvenliği, 2010, 4, 1, 50-52.

E2- Mercanoğlu, B., Aytac, S.A.: Taze Etlerde Mikrobiyal Gelişmeler ve Et İşletmelerinde Hijyen-Sanitasyon. TMMOB Gıda Mühendisliği Dergisi 2000, 8, 8-11.

F. Kitap Bölümleri:

Uluslararası:

F1- Mercanoglu Taban, B., Saichana, N.: Physicology and Biochemisty of Acetic Acid Bacteria. In: Acetic Acid Bacteria. Fundamentals and Food Applications. I. Yucel Sengun (ed.), ISBN: : 978-1-4987-6369-1CRC Press, 2017, 71-91.

F2- Aytac, S.A., Mercanoglu Taban, B.: Foodborne Microbial Diseases and Control: Foodborne Infections and Intoxications. In: Food Processing: Strategies for Quality Assessment, A. Malik, Z. Erginkaya, S. Ahmad, and H. Erten (eds.), ISBN: 978-1-4939-1377-0, Springer, 2014, 191-225.

F3- Mercanoglu Taban, B., Aytac, S.A.: Microbiological Quality Systems and Microbial Risk Analysis. In: Food Processing: Strategies for Quality Assessment, A. Malik, Z. Erginkaya, S. Ahmad, and H. Erten (eds.), ISBN: 978-1-4939-1377-0, Springer, 2014, 315-333.

F4- Taban, B.M., Dogan Halkman, H.B., Halkman, K.: Microflora of The Intestine: Biology of the Enterococcus spp. In: Encyclopedia of Food Microbiology Volume 2 Second Edition, C. Batt, and M.L. Tortorello (eds.), ISBN: 978-0-12-384730-0Elsevier Ltd., 2014, 652–657.

Ulusal:

F5- Mercanoglu Taban, B.: Bölüm 4: Mikroskobik İnceleme. Süt ve Ürünlerinde Laboratuvar Uygulamaları-Analiz Yöntemleri. S.S. Kırdar (ed.), ISBN: 978-605-5267-53-7, Sidas Medya Ltd. Şti., 2019, İzmir, 109-139.

F6- Mercanoglu Taban, B.: Bölüm 5: Mikrobiyolojik Sayım Yöntemleri. Süt ve Ürünlerinde Laboratuvar Uygulamaları-Analiz Yöntemleri. S.S. Kırdar (ed.), ISBN: 978-605-5267-53-7, Sidas Medya Ltd. Şti., 2019, İzmir, 141-169.

F7- Mercanoglu Taban, B.: Bölüm 6: Mikrobiyolojik Hızlı Analiz Yöntemleri. Süt ve Ürünlerinde Laboratuvar Uygulamaları-Analiz Yöntemleri. S.S. Kırdar (ed.), ISBN: 978-605-5267-53-7, Sidas Medya Ltd. Şti., 2019, İzmir, 171-206.

F8- Mercanoglu Taban, B.: Bölüm 7: Gıda Kaynaklı Bazı Patojen Bakteriler ve Kültürel İzolasyon Yöntemleri. Süt ve Ürünlerinde Laboratuvar Uygulamaları-Analiz Yöntemleri. S.S. Kırdar (ed.), ISBN: 978-605-5267-53-7, Sidas Medya Ltd. Şti., 2019, İzmir, 207-229.

F9- Aytac, S.A., Mercanoğlu Taban, B.: III. Kısım Bölüm 7: Gıda Kaynaklı İntoksikasyonlar. Gıda Mikrobiyolojisi. O. Erkmen (ed.), ISBN: 978-605-4343-02-5, Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık Tic. Ltd. Şti., 2010, Ankara, 178-189.


G. Kitap Editörlüğü:

Ulusal: 

G1- Gözil, R., Ömeroğlu, Y., Koçkaya, A., Demirtola, H., Gülsayın, H.C., Yücel Işıldar, G., Taban, B.: Geçmişten Geleceğe Sağlık Teknikerliği, ISBN: 978-605-5988-08-1, Onur Matbaacılık Ltd. Şti., 2008, Ankara, 227 s.