PROF.DR. BELMA TURAN    
Adı : BELMA
Soyadı : TURAN
E-posta : bturan@medicine.ankara.edu.tr
Tel : 0312 5958186
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ