PROF.DR. ÜÇLER BULDUK    
Adı : ÜÇLER
Soyadı : BULDUK
E-posta : bulduk@ankara.edu.tr, o_ucler@yahoo.com
Tel : 0312 3103280/1075
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : TARİH BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

PROF.DR.ÜÇLER BULDUK

ÖZGEÇMİŞ

 

1962 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1980 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF), Genel Türk Tarihi kürsüsünde lisans eğitimine başladı. 1984 yılında bu kürsüden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından bir buçuk yıl süreyle Artvin-Borçka’da öğretmenlik yaptı ve 1987 başında mezun olduğu DTCF Genel Türk Tarihi kürsüsüne araştırma görevlisi olarak atandı. Aynı yıl “Dede Korkut’da Devlet Teşkilatına Dair Hususlar” adlı yüksek lisans tezini sunarak yüksek lisansını tamamladı ve Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora programına başladı. “16. Asırda Kara Hisar-ı Sahib Sancağı” adlı tezi ile 1993 yılında, Genel Türk Tarihi anabilim dalında doktorasını tamamladı. 1994 yılında Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı’na yardımcı doçent olarak atandı. 1999 yılında aynı kürsüde doçent unvanını aldı.
2001-2004 yılları arasında Bişkek’te Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde 3 yıl süreyle misafir öğretim üyesi olarak hizmette bulundu. Bu süre içerisinde Manas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde dekan yardımcılığı ve fakülte yönetim kurulu üyeliği görevlerini yerine getirdi. 2006 yılında profesör olan Üçler Bulduk, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır. 2016 yılından beri Osmanlı Tarihi Araştırmaları Merkezi Müdürlüğünü (OTAM) yürütmektedir. 2018’de yeni oluşturulan Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu asli üyeliği görevine getirilmiştir. Türk kültür tarihi, teşkilat tarihi, konar-göçerler, Türkistan Hanlıkları gibi konularda pek çok çalışması bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.