PROF.DR. AYNUR BÜYÜKUTKU    
Adı : AYNUR
Soyadı : BÜYÜKUTKU
E-posta : butku@eng.ankara.edu.tr
Tel : 0312 203 33 39
Ünvan : PROF.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Aynur GEÇER BÜYÜKUTKU

Ünvan: Prof. Dr.

Doğum Tarihi: 15.12.1967

Medeni Durumu: Evli

İletişim Bilgileri: İş Tel: 0312 203 33 39 Email: butku@eng.ankara.edu.tr

Öğrenim Durumu:

Mezun Olduğu Lise: Ankara Demetevler Lisesi'den okul ikincisi olarak mezun olmuştur.

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Jeoloji Mühendisliği

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi

1984-1988

Y. Lisans

Jeoloji Müh.

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi

1988-1991

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Maden Yatakları-Jeokimya (Petrol Jeolojisi)

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi

1991-1998

Doçentlik

Maden Yatakları Jeokimya (Petrol Jeolojisi)

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

2006

 

Profesörlük

Maden Yatakları Jeokimya (Petrol Jeolojisi)

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

2015

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Araştırma Görevlisi

Mühendislik Fakültesi Ankara  Üniversitesi

1988-1998

Dr.  

Mühendislik Fakültesi Ankara Universitesi

1998-2006

Doçent

Mühendislik Fakültesi Ankara Üniversitesi

2006

Profesörlük

Mühendislik Fakültesi Ankara Üniversitesi

2015Çalışma Konuları: Petrol Jeolojisi, Organik Jeokimya, Kil analizi (XRD, SEM-EDS Analiz Yorumları), petrol rezervuar karakterleri (Kapiler Basınç Testleri, Porozite ve Permeabilite Analizleri), Kuyu logları, Sismik yorumlamalar, Karot ve kırıntı örnekleri ile yeraltı jeolojisi ve hidrokarbon araştırmaları, Kırıntılı ve karbonat diyajenezi ile petrol araştırmaları arasındaki ilişki, Kumtaşı, tüf, şeyl, kireçtaşı diyajenezi, Havza modellemesi