DR. ÖĞR. ÜYESİ BURCU ÇABUK    
Adı : BURCU
Soyadı : ÇABUK
E-posta : cabuk@education.ankara.edu.tr
Tel : 90 (312) 363 33 50 / 5107
Ünvan : DR. ÖĞR. ÜYESİ
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : Temel Eğitim Bölümü / Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/burcu-cabuk
Kişisel Akademik Bilgiler

Öğrenci Danışma Saatleri (2019-2020 Akademik Yılı): Çarşamba 10:30-12:30


ÇALIŞMA DURUMU

 

20 Şubat 2020 - devam ediyor

Doktor Öğretim Üyesi

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü,

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara


08 Ocak 2014 - 19 Şubat 2020

Araştırma Görevlisi Doktor

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü,

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara


27 Ekim 1999 - 07 Ocak 2014

Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü,

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara

 

Şubat 2007 - Şubat 2008

Graduate Assistant (Lisansüstü Asistan)

University of Tennessee, Knoxville, TN, USA

College of Education, Health and Human Sciences

Department of Theory and Practice in Teacher Education

 

Temmuz 2006 - Ocak 2007

Preschool Teacher (Anaokulu Öğretmeni)

Cedar Bluff KinderCare, Knoxville, TN, USA

 

Ocak 2003 - Ocak 2004

Research Assistant (Araştırma Asistanı)

American Educational Research Association (AERA) tarafından verilen bir hibe ile Prof. Dr. Sharon Judge ile çalışma

University of Tennessee, Knoxville, TN, USA

College of Education, Health and Human Sciences

Department of Theory and Practice in Teacher Education

 

Eylül 1998 - Ağustos 1999

Anasınıfı Öğretmeni

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu, Ahlatlıbel, Ankara


Aralık 1997 - Haziran 1998

Anasınıfı Öğretmeni

Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla İlkokulu, Çankaya, Ankara


ÖĞRENİM DURUMU


2009 - 08 Ocak 2014 Doktora Öğrenimi

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Doktora Programı, Ankara

Burcu Çabuk’un Doktora Tezi: "Anasınıfı ve Sınıf Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinlikleriyle İlgili Algı ve Bilgi Düzeyleriyle Mesleki Yeterliklerine Yönelik Algı Düzeylerinin Karşılaştırılması"

Doktora Tezi Danışmanı: Prof. Dr. Fatma Alisinanoğlu

Çabuk, Burcu (2014). Anasınıfı ve Sınıf Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinlikleriyle İlgili Algı ve Bilgi Düzeyleriyle Mesleki Yeterliklerine Yönelik Algı Düzeylerinin Karşılaştırılması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

https://www.researchgate.net/publication/332414464_ANASINIFI_VE_SINIF_OGRETMENLERININ_OKUMA_YAZMAYA_HAZIRLIK_ETKINLIKLERIYLE_ILGILI_ALGI_VE_BILGI_DUZEYLERIYLE_MESLEKI_YETERLIKLERINE_ILISKIN_ALGI_DUZEYLERININ_KARSILASTIRILMASI_-_DOKTORA_TEZI

 

02 Temmuz 2002 - Temmuz 2008 Ed.S. (Educational Specialist)

(Eğitim Uzmanlığı)

University of Tennessee, Knoxville, TN, USA, Graduate School, College of Education, Health and Human Science, Department of Theory and Practice in Teacher Education, Educational Specialist Program on Early Childhood Education


1999 - 02 Ağustor 2001 Yüksek Lisans Öğrenimi

Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi Yüksek Lisans Programı, Ankara

Burcu Çabuk’un Yüksek Lisans Tezi: "Okulöncesi Dönem Çocuklarının Çevre ile ilgili Farkındalık Düzeyleri"

Yüksek Lisans Tezi Danışmanı: Prof. Dr. Gelengül Haktanır

Çabuk, Burcu (2002). Okulöncesi Dönem Çocuklarının Çevre ile ilgili Farkındalık Düzeyleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

https://www.researchgate.net/publication/272498317_Okul_Oncesi_Donem_Cocuklarinin_Cevre_Ile_Ilgili_Farkindalik_Duzeyleri_Environment_Awareness_Level_of_Preschool_Children

 

1993 - 1997 Lisans Öğrenimi

Hacettepe Üniversitesi, Ev Ekonomisi Yüksekokulu,

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Lisans Programı, Ankara

 

1990 - 1993 Lise Öğrenimi

TED Ankara Koleji Özel Lisesi, Ankara

 

1986 - 1990 Orta Öğrenim

(İngilizce Hazırlık Sınıfı Dahil)

TED Ankara Koleji Özel Lisesi Orta Kısım, Ankara

 

1981 - 1986 İlk Öğrenim

Dr. Reşit Galip İlkokulu, Çankaya, Ankara

 

YAYINLARI


Makaleleri

 

Uluslararası Alan İndekslerince (ISI Database, Australian Education Index, British Education Index, ERIC ve Education Full Text) Taranan Dergilerde Yayınlanmış Makaleleri


ERIC Alan Indeksinde Taranan Makaleleri


Judge, Sharon; Puckett, Kathleen and Çabuk, Burcu (2004). Digital Equity: New Findings from the Early Childhood Longitudinal Study. Journal of Research on Technology in Education (JRTE), 36(4), 383-396.

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ690936.pdf

SCImago Journal & Country Rank


ERA Alan Indeksinde Taranan Makaleleri


Çabuk, Burcu ve Karacaoğlu, Ömer Cem (2003). Üniversite Öğrencilerinin Çevre ile ilgili Görüşlerinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36(1-2), 189-198.


http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423870064.pdf

 

ULAKBİM Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanmış Makaleleri (TR Dizin)Gürkan, Tanju, Dinçer, Çağlayan ve Çabuk, Burcu (2019). Multiple Intelligences into Daily Plans: A Preschool Example. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 10(3), 321-345.

https://dergipark.org.tr/download/article-file/774919


Çabuk, Burcu; Baş, Tuğba ve Teke, Nergiz (2017). Resimli Öykü Kitaplarındaki Görseller ve Metinler Masum mu? - İletilen Doğal Çevre Mesajları. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,6(3), 984-1016.

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/337371

 

Çabuk, Burcu ve Yeni, Ebru (2016). Okul Öncesi Eğitimde Yeni Bir Teknik: Münazara. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5), 2439-2456.

http://79.123.169.199/ojs/index.php/Kefdergi/article/view/1438/453

 

Dinçer, Çağlayan; Ergül, Ayşegül; Şen, Müge ve Çabuk, Burcu (2011). Bir Topluma Hizmet Uygulaması Örneği: “Haydi Kavram Oyuncaklarıyla Oynayalım”. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1), 19-38.

http://www.kefdergi.com/pdf/19_1/19_1_3.pdf


Karacaoğlu, Ömer Cem ve Çabuk, Burcu (2002). İngiltere ve Türkiye Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması. Milli Eğitim Dergisi, 155-156.

http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/milli_egitim_dergisi/155-156/karacaoglu.htm

SCImago Journal & Country Rank


Lisansüstü Tezlerinden Üretilmiş Makaleleri ve Bildirileri

 

Lisansüstü Tezlerinden Üretilmiş Makaleleri

 

ULAKBİM Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanmış Makaleleri (TR Dizin)

 

Çabuk, Burcu ve Alisinanoğlu Fatma (2017). Anasınıfı ve Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Yeterliklerine İlişkin Algı Düzeyleri Ölçeği'nin Türkçe'ye Uyarlanması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 196-212.

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/293643

 

Lisansüstü Tezlerinden Üretilmiş Bildirileri

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş ve Tam veya Özet Metni Basılmış Sözlü Bildirileri

 

Çabuk, Burcu and Haktanır, Gelengül (2012). Are Preschool Children Aware of the Environment? International Journal of Arts & Sciences Conference (IJAS)19-22 June 2012. Florence, Italy.

https://www.researchgate.net/publication/305657428_Are_Preschool_Children_Aware_of_the_Environment


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş ve Tam veya Özet Metni Basılmış Sözlü Bildirileri


Çabuk, Burcu ve Alisinanoğlu, Fatma (2016). Anasınıfı ve Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Yeterliklerine Yönelik Algı Düzeylerinin İncelenmesi. 1st International Early Childhood Education Congress, IGEDER. 18-20 Mart 2016. Haliç Kongre Merkezi, İstanbul.

 

Çabuk, Burcu ve Alisinanoğlu, Fatma (2015). Anasınıfı ve Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Yeterliklerine Yönelik Algı Düzeyleri Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması. 4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi. 02-05 Eylül 2015. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

https://www.researchgate.net/publication/305658340_Anasinifi_ve_Sinif_Ogretmenlerinin_Mesleki_Yeterliklerine_Yonelik_Algi_Duzeyleri_Olceginin_Turkce'ye_Uyarlanmasi_Gecerlik_ve_Guvenirlik_Calismasi

 

Çabuk, Burcu ve Alisinanoğlu, Fatma (2014). Anasınıfı ve Sınıf Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinlikleriyle ilgili Algı Düzeyleri Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. 1st International Eurasian Educational Research Congress. 24-26 Nisan 2014. İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

https://www.researchgate.net/publication/305658033_Anasinifi_ve_Sinif_Ogretmenlerinin_Okuma_Yazmaya_Hazirlik_Etkinlikleriyle_Ilgili_Algi_Duzeyleri_Olceginin_Gelistirilmesi_Gecerlik_ve_Guvenirlik_Calismalari

 

Diğer Makaleleri


Yabancı Dilde Yayınlanmış Diğer Makaleleri


Bayraktar, Ayşegül and Çabuk, Burcu (2011). What K-2 Pre-Service Teachers Do For Reading Instruction. International Journal of Arts and Sciences (IJAS), 4(10), 311-321.

https://www.researchgate.net/publication/292961953_What_K-2_Pre-Service_Teachers_Do_For_Reading_Instruction


Çabuk, Burcu and Haktanır, Gelengül (2010). What Should Be Learned in Kindergarten? A Project Approach Example. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 2550-2555.

https://ac.els-cdn.com/S1877042810004118/1-s2.0-S1877042810004118-main.pdf?_tid=6e3ce72a-1217-48e6-8bf5-a7c50a9f557e&acdnat=1547411227_c86d3c52be42376380c28c2f10812aa9

 

Çabuk Özer, Burcu; Duman, Gökhan and Çabuk, Burçak (2009). Turkish Preschool Staff’s Opinions about Hormones, Additives and Genetically Modified Foods. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1734-1743.

https://ac.els-cdn.com/S1877042809003103/1-s2.0-S1877042809003103-main.pdf?_tid=481ea181-52e7-49c5-8caf-fb6568874b4c&acdnat=1547411304_6ec2890a5b90a0a47fd314b42a3d4268

 


Türkçe Yayınlanmış 
Diğer Makaleleri

 

Çabuk, Burcu; Er, Büşra; Karageyik, Sabiha ve Tokgöz, Kübra (2018). Okul Öncesi Dönemdeki İki Dilli Olan ve Olmayan Çocukların Okuma Yazmaya Hazırlık Becerileriyle ilgili Öğretmen Algılarının İncelenmesi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(4), 12-43.

http://joiss.karabuk.edu.tr/Makaleler/189256464_2.%20Burcu%20%C3%87abuk.pdf


Çabuk, Burcu (2016). Erken Çocukluk Eğitiminde Alan Gezileri. Öğretmen Dünyası Dergisi, 437, 17-19.

https://www.academia.edu/32455981/Erken_%C3%87ocukluk_E%C4%9Fitiminde_Alan_Gezileri

 

Çabuk, Burcu (2004). Okul Öncesi Eğitimde Doğa. Günebakan Dergisi, 1, 3-4.

https://www.researchgate.net/publication/305659033_Okul_Oncesi_Egitimde_Doga

 

Çabuk, Burcu (2003). Okul Öncesi Dönemde Çevre Eğitimi: Proje Yaklaşımı. Yaşadıkça Eğitim, 77, 29-33.

https://www.researchgate.net/publication/305658894_Okuloncesi_Donemde_Cevre_Egitimi_Proje_Yaklasimi

 

Kitapları


Tanınmış Uluslararası Yayınevlerince Yayımlanmış Kitaplarda Bölüm Yazarlığı


Çabuk, Burcu (2019). Çevre Eğitimi. Deniz Kahriman Pamuk (Ed.) Erken Çocukluk Döneminde Çevre Eğitimi ve Sürdürülebilirlik. 1-49. Ankara: Anı Yayıncılık.

https://www.researchgate.net/publication/331811527_ERKEN_COCUKLUK_DONEMINDE_CEVRE_EGITIMI_VE_SURDURULEBILIRLIK?_sg=Pf5oEzdDjXTC-EtzYEYxq_auCSeG0Nf8o4UFhnVROq9AerGBJpnjntBgnQ0HyI9e1lIbu7zoVsseOpo-AAG_SYviG4tsO0K9A3pSl326Y-o.imJu0Rv-NX-qV7mLnsz56S2VsR6ajTmR3gw2RNO3CZTWlxWEhY7C6-h5Kb4VLY5hZHHSbVp_zFxkY_0arvwG-A


Çabuk, Burcu (2018). Okul Öncesi Dönemden Okul Dönemine Geçiş. Gelengül Haktanır (Ed.) Erken Çocukluk Eğitimine Giriş. 283-293. Ankara: Anı Yayıncılık.

https://www.researchgate.net/publication/327768376_Okul_Oncesi_Donemden_Okul_Donemine_Gecis

 

Çabuk, Burcu; Baş, Tuğba and Teke, Nergiz (2017). Are Illustrations and Texts in Picture Storybooks Innocent? - Natural Environment Messages Transmitted. Mafalda Carmo (Ed.) Education and New Developments. 333-337. Lisbon, Portugal: InScience Press.

http://insciencepress.org/wp-content/uploads/2017/11/Education-and-New-Developments_2017.pdf


 

Tanınmış Ulusal Yayınevlerinde Yayımlanmış Kitap Yazarlığı


MEB (2002). “MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı” Kitabı Hazırlama Komisyonu Üyesi Burcu Çabuk. Ankara: YA-PA Yayınları, 79 s.


Tanınmış Ulusal Yayınevlerinde Yayımlanmış Kitaplarda Bölüm Yazarlığı


Çabuk, Burcu ve Haktanır, Gelengül (2017). Okul Öncesi Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Ekolojik Okuryazarlıkla İlgili Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Eylem Gökçe Türk (Ed.) Çocuk ve Çevre(si). 165-181. Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma Uygulama Merkezi Yayınları.

https://www.researchgate.net/publication/316167184_Okul_Oncesi_Ogretmenligi_Ogretmen_Adaylarinin_Ekolojik_Okuryazarlikla_Ilgili_Bilgi_Duzeylerinin_IncelenmesiDiğer Kitapları


Enstitüler Tarafından Yayımlanmış Kitapları


Çabuk, Burcu (2000). Çocuk ve Çevre. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Semineri Kitabı. Ankara: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınları.

 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

 

Uluslararası Destekli Araştırma Projeleri


"Future Teachers Education: Computational Thinking and STEAM" Projesi’nde Araştırmacı Burcu Çabuk. Erasmus+ Projesi olarak 10 ülkenin ortaklığı ile geliştirilmiştir. (Litvanya'daki Vilniaus Universitetas - Vilniaus Üniversitesi, Finlandiya'daki Turun Yliopisto - Turun Üniversitesi, İsveç'teki Kungliga Tekniska Hoegskolan - Kungliga Teknoloji Enstitüsü, Estonya'daki Tallinn University - Tallinn Üniversitesi, İtalya'daki Cesie - Cesie Merkezi, Avusturya'daki Technische Universitaet Wien - Viyana Teknik Üniversitesi, Hollanda'daki Stichting Katholieke Universiteit - Stichting Katolik Üniversitesi, Almanya'daki Universitaet Paderborn - Paderborn Üniversitesi ve Güney Kıbrıs'taki Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology - Cardet Eğitim Teknolojisi Araştırma ve Geliştirme Merkezi) Projede, bilgi işlemsel düşünme becerisinin STEAM yaklaşımı ile geleceğin öğretmenlerine öğretimi planlanmıştır. (Proje No: 2019-1-LT01-KA203-060767(Proje Tarihleri: 01 Eylül 2019 - 31 Ağustos 2022) (Proje Bütçesi: 449.590 Euro)

https://www.fsf.vu.lt/mokslas/projektai/tarptautiniai-projektai/erasmus/2-be-kategorijos/2720-future-teachers-education-computational-thinking-and-steam


Avrupa Birliği Çerçeve Programı Araştırma Projeleri

 

"Anaokuluna Gidiyorum: Oynuyorum, Öğreniyorum” Projesi’nde Yardımcı Araştırmacı Burcu Çabuk. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortaklaşa finanse edilen, Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı ve Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Hibe Programı CFCU/TR 0801.06-03-299 numaralı projesi kapsamında, Ankara-Mamak'ta bulunan Atlıoğlu İlkokulu ve Ankara-Sincan'da bulunan Hayriye Andiçen Anaokulu'na birer okul öncesi eğitim sınıfı düzenlenmiş ve okul öncesi eğitim almayan 20'şer çocuğun okul öncesi eğitim alması sağlanmıştır. (Proje No: CFCU/TR 0801.06-03-299) (Proje Tarihleri: 17 Aralık 2010 - 17 Aralık 2011) (Proje Bütçesi: 88.250,40 Euro)

https://www.youtube.com/watch?v=QgTq6HsMens

 

Üniversite Dışı Kaynaklarca Desteklenen Araştırma Projeleri


"Öyküleştirme Yaklaşımını Öğreniyorum: Çocukların Erken Okuryazarlık Becerilerini Destekliyorum" TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Projesi'nde Proje Yürütücüsü Burcu Çabuk, 70 öğretmenin öyküleştirme yaklaşımını öğrenmeleri, bu yaklaşımı çocukların erken okuryazarlık becerilerinin desteklenmesinde kullanmaları ve 280 öğretmene yaklaşım ile çocukları nasıl destekleyeceklerini öğretmeleri amaçlanmaktadır. (Proje No: 119B127(Proje Tarihleri: 2020-2021). (Proje Bütçesi: 109.035,73)

http://www.erkenokuryazarlikbecerileri.com/proje-ekibi/


"Gönüllü Genç Eğitimci Adaylarının Çevre Eğitimi (GEÇEP)" Projesi'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Projeleri Destek Programı 2019-1 Özel Çağrı Dönemi kapsamında Proje Yürütücüsü Burcu Çabuk, çevre gönüllüsü genç öğretmen adayları ile birlikte Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde öğrenim gören 900 lisans öğrencisinin eğitimler alarak, çevre düzenlemesi yaparak, ağaçlandırma çalışmalarına katılarak, doğa yürüyüşlerine katılarak, çevreye yönelik kısa film çekimi yaparak, çevre konusunda bilgilendirme amacıyla konser ve tiyatro gösterisi düzenleyerek ve İstanbul'daki Sıfır Atık Merkezi'ne bilgilenme gezisine katılarak çevre konusunda bilinçlenmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Projenin açılış gününde (21.02.2020) Burcu Çabuk öğretmen adaylarına "Ekolojik Okuryazarlık" konulu seminer vermiştir. (Proje No: 35726) (Proje Tarihleri: 17.02.2020-17.05.2020) (Proje Bütçesi: 22.500 TL)

http://www.egitimcilerecevreegitimi.com/?page_id=11


"Sürdürülebilir Yaşam İçin Ekolojik Okuryazarım" Projesi’nde Eğitmen Burcu Çabuk. TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları projesi kapsamında, Burcu Çabuk tarafından 10 Eylül 2018 tarihinde 24 öğretmen ile "Çocukları Doğa ile Buluşturmanın Yaratıcı Yolları" çalıştayı ve "Öğretmenler Doğa ile Buluşuyor" semineri ve doğada eğitim gerçekleştirilmiştir. (Proje No: 118B560(Proje Tarihleri: 04.06.2018 - 04.04.2019) (Proje Bütçesi: 94.429 TL)

http://ekolojikokuryazarim.com/index.php/proje/ekip

 

Diğer Projeleri


"Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları ile Çalışmaların Okuma Yazma Öğretimine Yansımalarına Yönelik Ebeveyn Algıları" Projesi’nde Yürütücü Burcu Çabuk. Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında, ebeveynlerle çocuklarının aldıkları okuma yazmaya hazırlık çalışmaları hakkında görüşmeler gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalar ile bu çalışmaların okuma yazma öğrenimi sürecine yansımalarıyla ilgili ebeveyn algıları belirlenmiştir. Burcu Çabuk, projenin sonunda, dezavantajlı bölgelerdeki okullarda öğrenim gören çocukların ebeveynlerine ev okuryazarlığı konusuyla ilgili olarak 10 Aralık 2019 tarihinde bilgilendirme semineri vermiştir. (Proje No: SEADBAP2018-4(Proje Tarihleri: 18 Mart 2018 - 18 Eylül 2019) (Proje Bütçesi: 3.053 TL)


BİLİMSEL TOPLANTILARI


Çağrılı Konuşmacı Olduğu Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş ve Tam veya Özet Metni Basılmış Sözlü Bildirileri 


Çabuk, Burcu. (2020). Okul Öncesinde Çevre Eğitimi. 2. Türkiye Çevre Zirvesi. 10-11 Nisan 2020. Hacettepe Üniversitesi Teknokent Konferans Salonu, Hacettepe Üniversitesi. (COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE İLERİ BİR TARİHE ERTELENMİŞTİR.)


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş ve Tam veya Özet Metni Basılmış Sözlü Bildirileri


Çabuk, Burcu; Teke, Nergiz ve Baş, Tuğba (2019). Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarının Okuma Yazma Öğrenimine Yansımalarıyla İlgili Ebeveyn Algıları. 3. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu. 24-27 Nisan 2019. Bodrum.

http://www.sead.com.tr/wp-content/uploads/2018/11/USEAS-2019-Bildiri-Ozet-Kitab%C4%B1-son.pdf


Çabuk, Burcu; Teke, Nergiz ve Baş, Tuğba (2018). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Doğal Çevreye Yönelik Davranışlarla İlgili Algılarının Resimli Öykü Kitapları Yoluyla İncelenmesi. 2. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu. 26-28 Nisan 2018. Bodrum.

https://www.researchgate.net/publication/325270020_OKUL_ONCESI_DONEM_COCUKLARININ_DOGAL_CEVREYE_YONELIK_DAVRANISLARLA_ILGILI_ALGILARININ_RESIMLI_OYKU_KITAPLARI_YOLUYLA_INCELENMESI

  

Çabuk, Burcu ve Alisinanoğlu, Fatma (2017). Anaokullarındaki Kitap Merkezleri Etkili Kullanılıyor mu? - Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye Örnekleri. 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi. 18-21 Ekim 2017. Gazi Üniversitesi, Ankara.

https://www.researchgate.net/publication/320708365_Anaokullarindaki_Kitap_Merkezleri_Etkili_Kullaniliyor_mu_-_Amerika_Birlesik_Devletleri_ve_Turkiye_Ornekleri?_sg=FCNvc5rhRLhzxtYEwyugfEJe4gnZoHhbYGMdamiQY_RtkqQQcbv7mFDmJqVgryhqRPbEZn4i0DBUEuFDLJ55BzCCbEqDcFJ56315SL_j.F_5FBCP96eAIIRPh4avNWE_X5-9qSbpR7cB0aeDAFbo48GZIQPURC6HlmRnUS9BAbgh_xpVYi0bybuRysSubXQ

 

Çabuk, Burcu; Baş, Tuğba and Teke, Nergiz (2017). Are Illustrations and Texts in Picture Storybooks Innocent? - Natural Environment Messages Transmitted. International Conference on Education and New Developments. World Institute for Advanced Research and Science (WIARS). 24-26 June 2017. Lisbon, Portugal.

http://end-educationconference.org/wp-content/uploads/2017/11/Education-and-New-Developments_2017.pdf

 

Çabuk, Burcu (2016). Teacher Candidates' Perceptions on a New Method: In-Class Debate in Kindergarten. 24th International Academic Conference (IISES), 28 June-01 July 2016. Barcelona, Spain.

https://www.researchgate.net/publication/305771697_TEACHER_CANDIDATES'_PERCEPTIONS_ON_A_NEW_TECHNIQUE_IN-CLASS_DEBATE_IN_KINDERGARTEN

 

Çabuk, Burcu (2015). Okul Öncesi Dönemde Okuma Yazma Öğretimi: Erken Okuryazarlık Erken mi? 4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi. 02-05 Eylül 2015. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

https://www.researchgate.net/publication/305658093_ERKEN_OKURYAZARLIK_ERKEN_MI

 

Saranlı, Gülşah and Çabuk, Burcu (2015). Investigating Changes in the Perceptions of Preschool Teacher Candidates on Gifted Preschool Children. International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges (ICEFIC 2015). 13-15 Mayıs 2015. Ankara Üniversitesi, Ankara.

https://www.researchgate.net/publication/304283073_Investigating_the_Changes_in_the_Perceptions_of_Preschool_Teacher_Candidates_on_Gifted_Children_Okul_Oncesi_Ogretmenligi_Adaylarinin_Ustun_Yetenekli_Okul_Oncesi_Cocuklariyla_Ilgili_Algilarindaki_Degis

 

Çabuk, Burcu (2014). Erken Çocukluk Dönemde Çevre Eğitimi: Öğretmenler Çevrenin Farkındalar mı? 9th International Balkan Education and Science Congress. 16-18 Ekim 2014. Trakya Üniversitesi, Edirne.

https://www.researchgate.net/publication/305657987_Erken_Cocukluk_Donemde_Cevre_Egitimi_Ogretmenler_Cevrenin_Farkindalar_mi?_sg=FCNvc5rhRLhzxtYEwyugfEJe4gnZoHhbYGMdamiQY_RtkqQQcbv7mFDmJqVgryhqRPbEZn4i0DBUEuFDLJ55BzCCbEqDcFJ56315SL_j.F_5FBCP96eAIIRPh4avNWE_X5-9qSbpR7cB0aeDAFbo48GZIQPURC6HlmRnUS9BAbgh_xpVYi0bybuRysSubXQ

 

Çabuk, Burcu (2014). Early Literacy Development Comparison of American and Turkish Practices. International Conference on New Trends in Education - Early Childhood Education. 12-14 Ağustos 2014. Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.

https://www.researchgate.net/publication/305657711_EARLY_LITERACY_DEVELOPMENT_COMPARISON_OF_AMERICAN_AND_TURKISH_PRACTICES?_sg=FCNvc5rhRLhzxtYEwyugfEJe4gnZoHhbYGMdamiQY_RtkqQQcbv7mFDmJqVgryhqRPbEZn4i0DBUEuFDLJ55BzCCbEqDcFJ56315SL_j.F_5FBCP96eAIIRPh4avNWE_X5-9qSbpR7cB0aeDAFbo48GZIQPURC6HlmRnUS9BAbgh_xpVYi0bybuRysSubXQ

 

Dinçer, Çağlayan; Akgün, Ege; Şen, Müge; Acer, Dilek; Ergül, Ayşegül; Karaman, Gökçe; Çabuk, Burcu; Yılmaz, Arif ve Kurtulmuş, Zeynep (2012). I'm Going to Kingergarten "I'm Playing and Learning". 3rd International Congress on Early Childhood Education. 12-15 Eylül 2012. Çukurova Üniversitesi, Adana.

https://www.researchgate.net/publication/305787421_I'm_Going_to_Kindergarten_I'm_Playing_and_Learning

 

Çabuk, Burcu (2012). Do We Include Arts and Literature in Early Childhood Teacher Training Programs? Comparisons of the Applications in Turkey and Europe. World Conference on Design, Arts and Education. 30 Nisan-05 Mayıs 2012. Antalya.

https://www.researchgate.net/publication/305657701_Do_We_Include_Arts_and_Literature_in_Early_Childhood_Teacher_Training_Programs_-_Comparisons_of_the_Applications_in_Turkey_and_Europe

 

Bayraktar, Ayşegül and Çabuk, Burcu (2011). What K-2 Pre-Service Teachers Do For Reading Instruction. International Journal of Arts & Sciences Conference (IJAS). 21-24 June 2011. Anglo-American Üniversitesi, Prague, Czech Republic.

http://www.internationaljournal.org/images/Prague2011_Education_2nd_Day.pdf

 

Çakır İlhan, Ayşe and Çabuk, Burcu (2011). Fine Arts in Early Childhood Teacher Education. International Journal of Arts & Design Conference (IJADE). 6-7 October 2011. Chester University, Chester, England.

 

Çabuk, Burcu and Haktanır, Gelengül (2010). What Should Be Learned in Kindergarten? A Project Approach Example. World Conference on Educational Sciences (WCES). 04-08 Şubat 2010. Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.

 

Duman, Gökhan and Çabuk Özer, Burcu (2009). Preschool Pre-Service Teachers’ Perception of Challenging Classroom Behavior and their Self Competence Evaluation. International Conference on Education. 25-28 May 2009. Athens Institude for Education and Research. Athens, Greece.

https://www.researchgate.net/publication/305656509_Preschool_Pre-Service_Teachers'_Perception_of_Challenging_Classroom_Behavior_and_Their_Self_Competence_Evaluation

 

Çabuk, Burcu (2007). Are Kindergarteners Ready for Literacy Education? 12th Annual Conference of the Southeastern Association of Educational Studies. 12-13 February 2007. University of North Carolina, NC, USA.

 

Çabuk, Burcu (2006). Early Literacy Education: Comparison of the Different Practices of Turkey and the USA. 11th Annual Conference of the Southeastern Association of Educational Studies. 10-11 February 2006. University of Tennessee, Knoxville, TN, USA.

 

Çabuk, Burcu (2005). Literacy for young children. 10th Annual Conference of the Southeastern Association of Educational Studies. 8-9 February 2005. University of North Carolina, NC, USA.

 

Judge, Sharon and Çabuk, Burcu (2004). Digital Equity: New Findings from ECLS-K. American Educational Research Association (AERA) Annual Meeting. San Diego, CA, USA.

https://www.aera.net/Events-Meetings/Annual-Meeting/Previous-Annual-Meetings


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş ve Tam veya Özet Metni Basılmış Poster Bildirileri


Çabuk, Burcu and Bayraktar, Ayşegül (2012). Teaching The Lesson vs. Teaching The Classroom: Is Language Arts Block Fun? International Journal of Arts & Sciences Conference (IJAS). 19-22 June 2012. Florence, Italy.

https://ijasflorence2012.sched.com/event/10On4FN/teaching-the-lesson-vs-teaching-the-classroom-is-language-arts-block-fun

 

Gürkan, Tanju; Dinçer, Çağlayan and Çabuk Özer, Burcu (2009). Using Multiple Intelligence To Integrate Into Lesson Plans of Preschools. 1st International Conference of Living Theorists: Howard Gardner. 23-24 Mayıs 2009. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş ve Tam veya Özet Metni Basılmış Sözlü Bildirileri

 

Kaya, Başak; Tekemen, Gamze; Karakaş, Esra, Göçer, Ebru Özlem; Karagöz, Muhammed Ali ve Çabuk, Burcu (2019). Okul Öncesi Eğitim Programındaki Aylık Plan ve Etkinlik Planı Uygulamalarına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. 14. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi. 25-27 Nisan 2019. Maltepe Üniversitesi, İstanbul.

https://www.maltepe.edu.tr/Content/Media/CkEditor/23052019121208994-%C3%96ZET%20K%C4%B0TAP%C3%87I%C4%9EI%2024.04.2019.pdf (Sayfa 200)


İpeklioğlu, Merve; Demirci, Ceren ve Çabuk, Burcu (2019). Okul Öncesi Eğitim Programındaki Öğrenme Merkezlerine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. 14. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi. 25-27 Nisan 2019. Maltepe Üniversitesi, İstanbul.

https://www.maltepe.edu.tr/Content/Media/CkEditor/23052019121208994-%C3%96ZET%20K%C4%B0TAP%C3%87I%C4%9EI%2024.04.2019.pdf (Sayfa 130)


Günay, Ayşenur; Ok, Buse; İlhan, Esra, Durhan, Ebru; Yalçın, Safiye Rüveyda ve Çabuk, Burcu (2019). Okul Öncesi Eğitim Programının Aile Katılımı Çalışmalarına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. 14. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi. 25-27 Nisan 2019. Maltepe Üniversitesi, İstanbul.

https://www.maltepe.edu.tr/Content/Media/CkEditor/23052019121208994-%C3%96ZET%20K%C4%B0TAP%C3%87I%C4%9EI%2024.04.2019.pdf (Sayfa 125)


Şemin, İrem; Kesik, Emel ve Çabuk, Burcu (2019). Okul Öncesi Eğitim Programında Yer Alan Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Uyarlama Çalışmalarına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. 14. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi. 25-27 Nisan 2019. Maltepe Üniversitesi, İstanbul.

https://www.maltepe.edu.tr/Content/Media/CkEditor/23052019121208994-%C3%96ZET%20K%C4%B0TAP%C3%87I%C4%9EI%2024.04.2019.pdf (Sayfa 315)


İlhan, Esra; Günay, Ayşenur; Ok, Buse; Toktaş, Veysi ve Çabuk, Burcu (2019). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Gelişimlerinin Desteklenmesi: "Her Güne Bir Etkinlik Projesi". 14. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi. 25-27 Nisan 2019. Maltepe Üniversitesi, İstanbul.

https://www.maltepe.edu.tr/Content/Media/CkEditor/23052019121208994-%C3%96ZET%20K%C4%B0TAP%C3%87I%C4%9EI%2024.04.2019.pdf (Sayfa 279)


Er, Büşra; Karageyik, Sabiha; Tokgöz, Kübra ve Çabuk, Burcu (2018). Öğretmenlerin Okul Öncesi Dönemdeki İki Dilli Çocukların Okuma Yazmaya Hazırlık Becerileriyle İlgili Algılarının İncelenmesi. 5. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi. 07-09 Mayıs 2018. Karabük Üniversitesi, Karabük.

https://www.researchgate.net/publication/325119754_Ogretmenlerin_Okul_Oncesi_Donemdeki_Iki_Dilli_Cocuklarin_Okuma_Yazmaya_Hazirlik_Becerileriyle_ilgili_Algilarinin_Incelenmesi

 

Çetin, Tuba Nur; Gönç, Lale; Güven, Aleyna; Yaşar, Sudem ve Çabuk, Burcu (2018). Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Hazırlanan Resimli Öykü Kitaplarındaki Toplumsal Cinsiyet Rollerinin İncelenmesi. 5. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi. 07-09 Mayıs 2018. Karabük Üniversitesi, Karabük.

https://www.researchgate.net/publication/325119698_Okul_Oncesi_Donem_Cocuklarina_Hazirlanan_Resimli_Oyku_Kitaplarindaki_Toplumsal_Cinsiyet_Rollerinin_Incelenmesi?_sg=FCNvc5rhRLhzxtYEwyugfEJe4gnZoHhbYGMdamiQY_RtkqQQcbv7mFDmJqVgryhqRPbEZn4i0DBUEuFDLJ55BzCCbEqDcFJ56315SL_j.F_5FBCP96eAIIRPh4avNWE_X5-9qSbpR7cB0aeDAFbo48GZIQPURC6HlmRnUS9BAbgh_xpVYi0bybuRysSubXQ

 

Er, Mustafa; Aykaç, Tuba ve Çabuk, Burcu (2018). Resimli Öykü Kitaplarının Okul Öncesi Eğitim Programı'ndaki Sosyal-Duygusal Gelişim Özelliklerine Yönelik Olumlu Davranışları İçerme Durumları. 5. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi. 07-09 Mayıs 2018. Karabük Üniversitesi, Karabük.

https://www.researchgate.net/publication/325119928_Resimli_Oyku_Kitaplarinin_Okul_Oncesi_Egitim_Programi'ndaki_Sosyal-Duygusal_Gelisim_Ozelliklerine_Yonelik_Olumlu_Davranislari_Icerme_Durumlari?_sg=FCNvc5rhRLhzxtYEwyugfEJe4gnZoHhbYGMdamiQY_RtkqQQcbv7mFDmJqVgryhqRPbEZn4i0DBUEuFDLJ55BzCCbEqDcFJ56315SL_j.F_5FBCP96eAIIRPh4avNWE_X5-9qSbpR7cB0aeDAFbo48GZIQPURC6HlmRnUS9BAbgh_xpVYi0bybuRysSubXQ

 

Yeni, Ebru ve Çabuk, Burcu (2016). Okul Öncesi Eğitimde Yeni Bir Yöntem: Münazara. 11. Ulusal Okul Öncesi Eğitim Öğrenci Kongresi. 27-29 Nisan 2016. Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu.

https://www.researchgate.net/publication/325119928_Resimli_Oyku_Kitaplarinin_Okul_Oncesi_Egitim_Programi'ndaki_Sosyal-Duygusal_Gelisim_Ozelliklerine_Yonelik_Olumlu_Davranislari_Icerme_Durumlari?_sg=FCNvc5rhRLhzxtYEwyugfEJe4gnZoHhbYGMdamiQY_RtkqQQcbv7mFDmJqVgryhqRPbEZn4i0DBUEuFDLJ55BzCCbEqDcFJ56315SL_j.F_5FBCP96eAIIRPh4avNWE_X5-9qSbpR7cB0aeDAFbo48GZIQPURC6HlmRnUS9BAbgh_xpVYi0bybuRysSubXQ

 

Çabuk, Burcu ve Haktanır, Gelengül (2015). Okul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Ekolojik Okuryazarlıkla İlgili Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. 8. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi - Çocuk ve Çevre. 12-14 Ekim 2015. Ankara Üniversitesi, Ankara.

 

Gücük, Gülşah; Yılmaz, Rabia, Dinçer, Çağlayan ve Çabuk, Burcu (2014). Akranları Tarafından “Kabul Edilen” ve “Reddedilen” Anasınıfı Çocuklarının Sosyal Becerilerinin İncelenmesi. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi. 12-13 Mayıs 2014. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

 

Yılmaz, Ece Hülya; Ören, İrem; Çimen, Yeşim; Dağ, Ömer; Dinçer, Çağlayan ve Çabuk, Burcu (2014). Resimli Öykü Kitaplarında Kavramlara Yer Verilme Durumunun İncelenmesi, Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi. 08-09 Mayıs 2014. Başkent Üniversitesi, Ankara.

 

Çabuk, Burcu ve Bayraktar, Ayşegül (2011). Öğretmen Adayları Öğrencilerine Kitap Okuyor mu? Öykü Kitaplarının Okuma-Yazmaya Hazırlık Çalışmalarında ve Okuma-Yazma Öğretiminde Kullanımı. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu. 05-07 Ekim 2011. Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM), Ankara.

 

Haktanır, Gelengül ve Çabuk, Burcu (2000). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Çevre Algıları. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi. 06-08 Eylül 2000. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

https://www.researchgate.net/publication/305496624_Okul_Oncesi_Donemdeki_Cocuklarin_Cevre_Algilari

 

Uluslararası Katılımlı Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş ve Tam veya Özet Metni Basılmış Sözlü Bildirileri


Dinçer, Çağlayan; Çabuk Özer, Burcu; Ergül, Ayşegül ve Şen, Müge (2009). Bir Topluma Hizmet Uygulama Örneği: “Haydi Kavram Oyuncaklarıyla Oynayalım”. 2. Uluslararası Katılımlı Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi - Sağlık, Gelişim ve Eğitimde Çocuk. 07-09 Ekim 2009. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ

 

Verdiği Lisans Dersleri


Okul Öncesi Öğretmenliği Eski Programında Verdiği Lisans Dersleri:


Okul Öncesi Eğitime Giriş - Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Fen Eğitimi - Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Matematik Eğitimi - Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Okul Deneyimi - Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Topluma Hizmet Uygulamaları - Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Özel Öğretim Yöntemleri II - Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Öğretmenlik Uygulaması I - Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Öğretmenlik Uygulaması II - Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Araştırma Projesi I  - Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Araştırma Projesi II - Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı


Sınıf Öğretmenliği Eski Programında Verdiği Lisans Dersleri:


Erken Çocukluk Eğitimi - Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı


Okul Öncesi Öğretmenliği Yeni Programında Verdiği Lisans Dersleri:


Erken Çocukluk Eğitimine Giriş - Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Erken Çocuklukta Dil ve Kavram Gelişimi - Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Erken Çocuklukta Fen Eğitimi - Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Erken Çocuklukta Öğrenme Yaklaşımları - Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Okul Öncesi Eğitim Programları - Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Topluma Hizmet Uygulamaları - Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Uyum 102 - Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Erken Çocukluk Dönemi Çevre Eğitimi - Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı (2020-2021 akademik yılı itibariyle verilecektir.)

Erken Okuryazarlık Eğitimi ve Okula Uyum - Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı (2021-2022 akademik yılı itibariyle verilecektir.)


Verdiği Lisansüstü Dersleri


Yüksek Lisans Dersleri:

Erken Çocukluk Döneminde Çevre Eğitimi ve Sürdürülebilirlik - Okul Öncesi Eğitimi Yüksek Lisans Programı (2020-2021 akademik yılı itibariyle verilecektir.)


Doktora Dersleri:

Erken Çocukluk Döneminde Bilim Eğitimi (Fen-Doğa ve Matematik) - Okul Öncesi Öğretmenliği Doktora Programı (2020-2021 akademik yılı itibariyle verilecektir.)


DERGİ YAYIN KURULU ÜYELİĞİ


Burcu Çabuk 01 Mart 2019 tarihi itibariyle Sınırsız Eğitim Araştırma Dergisi’nin Alan Editörlüğü görevini yapmaktadır.


ÖDÜLLERİ


Uluslararası Tanınırlığı Olan Bilim Kurulları Tarafından Verilen Araştırma Ödülü


Burcu Çabuk, Tuğba Baş ve Nergiz Teke'nin "Are Illustrations and Texts in Picture Storybooks Innocent? - Natural Environment Messages Transmitted" ("Resimli Öykü Kitaplarındaki Görseller ve Metinler Masum mu? - İletilen Doğal Çevre Mesajları") isimli makaleleri World Institute for Advanced Research and Science (WIARS) tarafından 2017'de "Best Paper Award" ("En İyi Makale Ödülü") almıştır.DİĞER ETKİNLİKLERİ


Uluslararası Öğretim Elemanı Değişim Programı Katılma


Burcu Çabuk 13-17 Temmuz 2015 tarihleri arasında Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği ile Malta Üniversitesi'nde Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği öğrencilerine yönelik olarak lisans ve yüksek lisans düzeyinde "Erken Okuryazarlık Eğitimi" ve "Çevre Eğitimi" konularında 8 saat seminer verip 4 saat çalıştay düzenlemiştir.

 

Ulusal/Uluslararası Nitelikte Bir Bilimsel Etkinliğin Düzenleme veya Bilimsel Değerlendirme Komitesinde Yer Alma


02-05.10.2019

"6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi (IECEC-UOEK 2019)" Kongre Bilim Kurulu Üyeliği

24-27.04.2019

"3. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu" Düzenleme Kurulu Üyeliği

13-15.05.2015

Eğitim Bilimleri Fakültesi'nin 50. Yıl Kutlamaları Kapsamında Düzenlenen "International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges” (ICEFIC 2015) ("Uluslararası Eğitim Kongresi: Gelecek İçin Eğitim") Kongre Sekreteryası Görevi

01-03.03.2010

“Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Bir Profesyonel Olarak Öğretmen Çalıştayı” Düzenleme Kurulu Üyeliği

11.05.2001

Roman Kahramanı Fadiş’in Doğumunun 30. Yılı Sempozyumu Düzenleme Kurulu Görevi 


Eğitim-Araştırma Faaliyetleri Sırasında Üniversite Komisyonlarında Görev Alma


2000-2002

Mezuniyet Yıllığı ve Balosu Komisyonu Görevi

2000-2003

Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde yer alan Çocuk Kütüphanesi'nin Komisyonu Görevi

2008-2014

Etik Komisyonu Görevi

2008-2017

Mezuniyet Yıllığı Komisyonu Görevi

2008-devam

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Komisyonu Görevi

2008-2018

Çift Anadal/Yandal Komisyonu Görevi

2011-2014

Üniversite Yaşamına Uyum Programı Komisyonu Görevi

11.2011

Öğretmenler Günü Programı Düzenleme Komisyonu Görevi

2011-devam

Ders Denklik Komisyonu Görevi

2015-2016

Fakülte Öğrenci Temsilcileri Seçimi Komisyonu Görevi

25.03.2019-devam

Erasmus Anabilim Dalı Koordinatörlüğü Görevi


Ankara Üniversitesi'ndeki Diğer Görevleri

 

Haziran 2000

Mezuniyet Töreni Düzenleme Görevi

Haziran 2001

Mezuniyet Töreni Düzenleme Görevi

Haziran 2002

Mezuniyet Töreni Düzenleme Görevi

Haziran 2011

Mezuniyet Töreni Düzenleme Görevi

Haziran 2012

Mezuniyet Töreni Düzenleme Görevi

2008-2009

II. Sınıf Öğrencilerinin Danışmanlığı Görevi

2009-2010

III. Sınıf Öğrencilerinin Danışmanlığı Görevi

2010-2011

IV. Sınıf Öğrencilerinin Danışmanlığı Görevi

2011-2012

I. Sınıf Öğrencilerinin Danışmanlığı Görevi

2012-2013

II. Sınıf Öğrencilerinin Danışmanlığı Görevi

2013-2014

III. Sınıf Öğrencilerinin Danışmanlığı Görevi

2014-2015

IV. Sınıf Öğrencilerinin Danışmanlığı Görevi

2015-2016

I. Sınıf Öğrencilerinin Danışmanlığı Görevi

2016-2017

II. Sınıf Öğrencilerinin Danışmanlığı Görevi

2020-2021

I. Sınıf Öğrencilerinin Danışmanlığı Görevi

09-10.2011

Üniversite Yaşamına Uyum Programı’nı Yürütme Görevi

09-10.2015

Üniversite Yaşamına Uyum Programı’nı Yürütme Görevi

15.04.2011

Kız Meslek Liselerine Fakülte Tanıtım Günü Düzenleme Görevi

Kasım 2011

Öğrenci Kongresi Düzenleme Kurulu Görevi

Ekim 2012

Üniversite Açılış Toplantısında Öğrenci Temsilcileri Sorumluluğu Görevi

1999-2002

Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü Anabilim Dalı Temsilcisi

04.2002

Eğitim Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Çocuk Şenliği'nin Düzenleme Kurulu Üyeliği

2010-2012 

Okul Öncesi Öğretmenliği III. Sınıf Dersleri Arasında Yer Alan Okul Deneyimi Dersi Koordinatörü

09.2017-09.2019

Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi Birimi Koordinatörlüğü Görevi

09.2009-09.2018 

Haftada 1 Yarım Gün Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi Birimi'nde Okul Öncesi Eğitim Almayan Çocuklara Okuma Yazmaya Hazırlık Eğitimi Verme Görevi

09.2017-devam

Seminer Dönemlerinde Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi Birimi'nde Okul Öncesi Öğretmenlerine Okuma Yazmaya Hazırlık Eğitimi, Münazara Uygulamaları, Çevre Eğitimi Konularında Seminer Verme Görevi


Üniversite-Toplum İşbirliği Çerçevesinde Sosyal Sorumluluk Projeleri 

 

"Okul Öncesinde Biyolojik Çeşitlilik - Büyük Bitki Araştırması Projesi"nde Yürütücü Burcu Çabuk. Danimarka'nın Foundation for Environmental Education kuruluşunun öncülüğünde, Türkiye'de Ulusal Koordinatörlüğü Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından gerçekleştirilen Eko-Okullar Programı kapsamında, 10 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen ve Toyota Fund For Europe destekli proje kapsamında, Yeşil Bayrak Ödüllü Dadya Çocukları Anaokulu'nun Or-An ve Ümitköy şubelerinde bulunan 5 ve 6 yaş grubundaki 5 sınıfta öğrenim gören 80 okul öncesi dönem çocuğu ile sınıf içinde ve Eymir Gölü çevresi başta olmak üzere Ankara'nın çeşitli doğa alanlarında arazi çalışmaları yoluyla yerel flora ve fauna konuları üzerine yoğunlaşılarak çocukların biyolojik çeşitlilik konusundaki bilgi düzeylerinin arttırılması desteklenmektedir. (Proje Tarihleri: 01 Eylül 2018 - 30 Haziran 2019)


"Mamak'ta Bilim Yolculuğu - Dil ve Kavram Gelişimi Atölyeleri Projesi"nde Yürütücü Burcu Çabuk. Ankara-Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen proje kapsamında, Mamak İlçesi’ndeki MEB’na bağlı ilkokulların anasınıflarında ve bağımsız anaokullarında öğrenim gören 3-6 yaş grubu öğrencilerinin dil gelişimleri ile fiziksel gelişimlerini desteklemek amacıyla her Perşembe ve Cuma günleri 09:30-11:30 ve 15:30-17:30 saatleri arasında grup oyunları ile orff, yoga ve drama etkinlikleri düzenlenerek eğitimler verilmektedir. (Proje Tarihleri: 1 Kasım 2018 - 31 Mayıs 2019)

http://oo.education.ankara.edu.tr/multimedia-archive/okul-oncesi-egitimi-anabilim-dalindan-sosyal-sorumluluk-projeleri/

 

"Her Güne Bir Etkinlik - Okul Öncesi Eğitimi Projesi"nde Yürütücü Burcu Çabuk. Ankara-Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen proje kapsamında, Mamak İlçesi’ndeki MEB’na bağlı ilkokulların anasınıflarında öğrenim gören 5-6 yaş grubu öğrencilerinin kavram gelişimlerini desteklemek amacıyla hafta içi her gün 13:30-17:30 saatleri arasında kavram oyuncaklarıyla eğitimler verilmiştir. (Proje Tarihleri: 02 Nisan - 01 Haziran 2018)


http://www.education.ankara.edu.tr/2019/05/24/okul-oncesi-egitimi-anabilim-dalindan-sosyal-sorumluluk-projeleri/

Eğitimlere katılan okullardan bir örnek: 

http://kibriskoyuoo.meb.k12.tr/icerikler/kibriskoyu-ortaoklu-anasinifi-ogrencilerimiz-her-gune-bir-etkinlik-projesi-kapsaminda-etkinliklere-katildi_7333716.html


"Okul Öncesinde Çevre Eğitimi" Projesi’nde Yürütücü Burcu Çabuk. Ankara-Çankaya İlçesi'ndeki MEB'na bağlı Doku Kültür Anaokulu'nda öğrenim gören 3-6 yaş grubu öğrencilerine yönelik olarak geliştirilen çevre eğitimi projesi kapsamında, danışmanlığını Burcu Çabuk'un yaptığı Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Kozalak Çevre Topluluğu lisans öğrencileriyle birlikte 80 okul öncesi dönem çocuğuna çevre eğitimi verilmiştir. (Proje Tarihleri: 21 Şubat - 23 Nisan 2002)

Proje'nin tanıtımı:

http://www.kirsalcevre.org.tr/foto/file/cocuklara_nasil_bir_doga_egitimi_24.12.05.pdf


 

Görevli Olarak Katıldığı Çalıştaylar 


Burcu Çabuk 23 Aralık 2019 tarihinde İstanbul'da Ekolojik Okuryazarlık Ölçeği Geliştirme Çalıştayı'nda görev yapmıştır.


Burcu Çabuk 07 Aralık 2018 tarihinde İstanbul'da Ekolojik Okuryazarlık Ölçeği Geliştirme Çalıştayı'nda görev yapmıştır.

 

Burcu Çabuk 16 Kasım 2018 tarihinde İstanbul'da Ekolojik Okuryazarlık Ölçeği Geliştirme Çalıştayı'nda görev yapmıştır.

 

Burcu Çabuk 29 Aralık 2017 tarihinde İstanbul-TEMA Vakfı'nda Ekolojik Okuryazarlık Ölçeği Geliştirme Çalıştayı'nda görev yapmıştır.

 

Burcu Çabuk 20-21 Ocak 2016 tarihleri arasında İstanbul-TEMA Vakfı'nda Ekolojik Okuryazarlık Ölçeği Geliştirme Çalıştayı'nda görev yapmıştır.

 

Burcu Çabuk 13-17 Temmuz 2015 tarihleri arasında Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği ile Malta Üniversitesi'nde Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği öğrencilerine yönelik olarak lisans ve yüksek lisans düzeyinde "Erken Okuryazarlık Eğitimi" ve "Çevre Eğitimi" konularında 4 saat çalıştay düzenlemiştir.


Burcu Çabuk 26-27 Haziran 2000 tarihleri arasında İstanbul Çocukları Vakfı tarafından İstanbul'da düzenlenen 1. İstanbul Çocuk Kurultayı'nda "Eğitim" ve "Çevre" başlıklı çalıştaylarda görev yapmıştır.

 

Verdiği Seminerler 


Burcu Çabuk, 04 Mayıs 2020 tarihinde COVİD-19 salgını sürecinde Zoom programı üzerinden Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Öğretmen ve Yönetici Akademisi Programı kapsamında Bingöl'de görevli 45 anaokulu, anasınıfı ve ilkokul 1. sınıf öğretmenine "Erken Okuryazarlık Becerilerinin Geliştirilmesi" konulu konferans vermiştir. 


Burcu Çabuk, 05 Mart 2020 tarihinde Adıyaman'da yer alan Özel Dahi Çocuk Anaokulu'nda görevli 16 öğretmene ve idareciye "Ekolojik Okuryazarlık" konulu seminer vermiştir.


Burcu Çabuk, 21 Şubat 2020 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Projeleri Destek Programı 2019-1. Özel Çağrı Dönemi kapsamında Proje Yürütücüsü olarak görev yaptığı "Gönüllü Genç Eğitimci Adaylarının Çevre Eğitimi" Projesi'nin (GEÇEP) açılış gününde öğretmen adaylarına "Ekolojik Okuryazarlık" konulu seminer vermiştir. 


Burcu Çabuk, 28 Aralık 2019 tarihinde Dadya Çocukları Anaokulu'nun Or-An ve Alacaatlı şubelerinde görevli anaokulu öğretmenleriden ve idarecilerden olan 38 kişilik gruba Dadya Çocukları Anaokulu'nda "Doğada Fen, Matematik ve Erken Okuryazarlık Eğitimi" konulu 2 saatlik bir hizmet-içi eğitim semineri vermiştir.  


Burcu Çabuk, 19 Aralık 2019 tarihinde MEB'nın "Başkent Öğretmen Atölyeleri" Projesi kapsamında Mehlika Turgut Anaokulu'nda, Kezban Mercan Anaokulu'nda, Akgül Ulusoy Anaokulu'nda ve Şaziye Tekışık Anaokulu'nda görevli 38 anaokulu öğretmeni ve idarecisine Mehlika Turgut Anaokulu'nda "Doğada Fen ve Erken Okuryazarlık Eğitimi" konulu 2 saatlik bir hizmet-içi eğitim semineri vermiştir. 


Burcu Çabuk, 11 Aralık 2019 tarihinde Habibe Mehmet Kaya Anaokulu, İmirzalıoğlu Ganime Hanım Anaokulu ve Habibe Mehmet Kaya Anaokulu'nda çocuğu olan 82 veliye Habibe Mehmet Kaya Anaokulu'nda "Evde Eğlenceli Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları ile Çocuklarımızı Destekleme" konulu 2 saatlik bir veli semineri vermiştir.

https://twitter.com/ImirzalM/status/1204760457015377920?s=20


Burcu Çabuk, 29 Kasım 2019 tarihinde MEB'nın "Başkent Öğretmen Atölyeleri" Projesi kapsamında Mehlika Turgut Anaokulu'nda ve Kezban Mercan Anaokulu'nda görevli 17 anaokulu öğretmeni ve idarecisine Mehlika Turgut Anaokulu'nda "Eğlenceli Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları" konulu 2 saatlik bir hizmet-içi eğitim semineri vermiştir.


Burcu Çabuk, 22 Kasım 019 tarihinde Uluslararası Ozganizasyon Sosyal Sağlık Medikal Derneği (UOSSM) Ruh Sağlığı Merkezi'nin organizasyonuyla Keçiören Mecidiye İlkokulu'nda Mecidiye İlkokulu ve Mecidiye Şehit Kavas Atanır Aytaç Ortaokulu öğretmenleri, rehber öğretmenleri ve idarecilerinden oluşan 39 kişilik gruba "Zorunlu Göçle Gelen Çocuklar ve İki-Dilli Çocukların Eğitimi" konulu 2 saatlik bir hizmet-içi eğitim semineri vermiştir.


Burcu Çabuk, 28 Haziran 2019 tarihinde Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen hizmet-içi eğitim programı kapsamında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi Birimi'nde "Ekolojik Okuryazarlıkkonusunda 24 anasınıfı öğretmenine 2 saatlik hizmet-içi eğitim semineri vermiştir.


Burcu Çabuk, 15 Mayıs 2019 tarihinde MEB'nın "Başkent Öğretmen Atölyeleri" Projesi kapsamında bağımsız anaokullar olan Yurtkur Anaokulu, Kezban Mercan Anaokulu, Mehlika Turgut Anaokulu ve Akgül Ulusoy Anaokulu'nda görevli 23 anaokulu öğretmene Mehlika Turgut Anaokulu'nda "Geleceği Yetiştiren Ekolojik Okuryazar Öğretmenler" ve "Çocukları Doğa ile Buluşturmanın Yaratıcı Yolları" konularında 2 saatlik hizmet-içi eğitim semineri vermiştir.


Burcu Çabuk, 10 Nisan 2019 tarihinde Korgeneral Ömer Keçecigil İlkokulu'nun yürütmekte olduğu "Kültürlerarası Yolculuğumda Akranımla Omuz Omuza" isimli Erasmus+ KA101 Projesi kapsamında Mamak İlçesi'nde yer alan Korgeneral Ömer Keçecigil İlkokulu ve Şehit Cihan Yıldız İlkokulu'nun toplam 56 velisine Şehit Cihan Yıldız İlkokulu'nda "Göçmen Öğrencilerin Okula Uyumu ve Akran Danışmanlığı" konulu 2 saatlik bir veli semineri vermiştir.

http://kok.meb.k12.tr/icerikler/gocmen-ogrencilerin-okula-uyumu-ve-akran-danismanligi-konulu-soylesi_7091007.html


Burcu Çabuk, 05 Nisan 2019 ve 12 Nisan 2019 tarihlerinde Dendrolog Güller Koç ile birlikte Dadya Çocukları Anaokulu'nun Or-An ve Ümitköy şubelerinde öğrenim gören 5 yaş grubundaki toplam 40 çocuğa TBMM Bahçesi'nde "Doğada Öğreniyorum, Dendrolojiyi (Ağaçbilimi) Keşfediyorum" konulu 2'şer saatlik doğada eğitim vermiştir.


Burcu Çabuk, 04 Mart 2019 tarihinde Kültür Bakanlığı Kreşi'nde görevli 17 anaokulu öğretmen, ve öğretmen yardımcısına Kültür Bakanlığı Kreşi'nde "Ekolojik Okuryazar Çocuklar Yetiştirme" konulu 2 saatlik bir hizmet-içi eğitim semineri vermiştir.

 

Burcu Çabuk, 20 Şubat 2019 tarihinde Mamak İlçesi'ne bağlı ilkokullarda çocuğu olan 36 veliye Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ek Binası'nda "Evde Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliklerini Destekleme" konulu 2 saatlik bir veli semineri vermiştir.

 

Burcu Çabuk, 26 Ocak 2019 tarihinde Dadya Çocukları Anaokulu'nun Or-An ve Ümitköy şubelerinde görevli 18 anaokulu öğretmenine Dadya Çocukları Anaokulu'nda "Ekolojik Okuryazarlığa Yönelik Uygulamalar: Yurtdışından Örnekler" konulu 3 saatlik bir hizmet-içi eğitim semineri vermiştir.  

 

Burcu Çabuk, 24 Aralık 2018 tarihinde Dadya Çocukları Anaokulu'nun Or-An ve Ümitköy şubelerinde görevli 33 kişiden oluşan ekibine (yöneticiler, öğretmenler ve diğer personel) Dadya Çocukları Anaokulu'nda "Eğitimcilerin Ekolojik Okuryazarlıkları" konulu 3 saatlik bir hizmet-içi eğitim semineri vermiştir.

 

Burcu Çabuk, 04 Eylül 2018 tarihinde Ankara Eğitim Kurumları'nda görevli 12 anasınıfı ve sınıf öğretmenine Ankara Eğitim Kurumları'nda "İlkokuma Yazma Öğretiminin Yansımaları, Erken Okuryazarlık Eğitimi" konulu 3 saatlik bir hizmet-içi eğitim semineri vermiştir.

 

Burcu Çabuk, 29 Ocak 2018 tarihinde MEB'na bağlı resmi ilkokulların anasınıflarında, bağımsız anaokullarında ve kurum anaokullarında görevli 22 okul öncesi öğretmenine Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi Birimi'nde "Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinlikleri" konulu 3 saatlik bir hizmet-içi eğitim semineri vermiştir.

 

Burcu Çabuk, 28 Kasım 2017 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Okul Öncesi Eğitim alanında öğrenim gören 18 yüksek lisans ve doktora öğrencisine Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde "Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Kitap Merkezleri'nin Etkili Kullanımı - ABD Örnekleri" konulu 3 saatlik bir seminer vermiştir.

 

Burcu Çabuk, 23 Kasım 2017 tarihinde Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde öğrenim gören 49 lisans öğrencisi öğretmen adayına Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu'nda "Orman Okulları, Eko-Okullar ve Ekolojik Okuryazarlık" isimli 3 saatlik bir seminer vermiştir.

 

Burcu Çabuk, 01.09-01 Ekim 2015 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı'nda öğrenim gören 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin ekolojik okuryazarlık düzeyleri belirlenerek, "Ekolojik Okuryazarlık" konusunda 37 lisans öğrencisi öğretmen adayına Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu'nda 10 saatlik bir seminer vermiştir.

 

Burcu Çabuk 13-17 Temmuz 2015 tarihleri arasında Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği ile Malta Üniversitesi'nde Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği öğrencilerine yönelik olarak lisans ve yüksek lisans düzeyinde "Erken Okuryazarlık Eğitimi" ve "Çevre Eğitimi" konularında 8 saat seminer vermiştir.


Burcu Çabuk, 08-12 Haziran 2015 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen hizmet-içi eğitim programı kapsamında "Okul Öncesi Eğitim Programı Uygulamaları" başlığı altında "Okul Öncesi Eğitim Programı", "Aile Katılım Çalışmaları", "Okul Öncesi Eğitimde Fen Etkinlikleri" ve "Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları" konularında Rize ilinin Çayeli ilçesinde 120 okul öncesi öğretmenine hizmet-içi eğitim semineri vermiştir.

 

Burcu Çabuk, 11 Şubat 2015 tarihinde Akademik Minik Anaokulu'nda görevli 12 okul öncesi öğretmenine Akademik Minik Anaokulu'nda "Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı-2013'ün Tanıtımı ve Programda Yer Alan Etkinlik Türlerine Yaratıcı Örnekler" başlıklı hizmet-içi eğitim semineri vermiştir.

 

Burcu Çabuk, 16-20 Haziran 2014 tarihleri arasında Ankara ili Altındağ ilçesinde görevli okul öncesi öğretmenlerine düzenlenen hizmet-içi eğitim programı kapsamında "Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı-2013’de yer alan etkinlik türlerine yönelik olarak Uygulamalı Değerler Eğitimi" başlığı altında "Fen Eğitimi" ve "Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları" konularında 80 okul öncesi öğretmenine hizmet-içi eğitim semineri vermiştir.

 

Burcu Çabuk, 13 Mayıs 2011 tarihinde 40 lisans öğrencisi öğretmen adayına Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı ve Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Hibe Programı CFCU/TR 0801.06-03-299 numaralı "Anaokuluna Gidiyorum: Oynuyorum, Öğreniyorum.” Projesi kapsamında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde "Okul Öncesinde Fen ve Doğa Eğitimi" konusunda eğitim semineri verilmiştir.


Düzenlediği Uluslararası Atölyeler


Burcu ÇabukDanışmanlık görevini yürüttüğü Ankara Üniversitesi Münazara Topluluğu'nda bulunan 5 lisans öğrencisi ile birlikte 28-30 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları'nda "Marka Olabilmede Münazırlığın Yeri" isimli atölye çalışmasını düzenlemişlerdir.

http://www.markabulusmalari.com.tr/egitim-programi-kisi-pazarlamasi/


Aldığı Burslar ve Destekler


Burcu Çabuk, Ağustos 2001 - Ağustos 2004 tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulu (YÖK)'ndan Yurtdışında Yükseköğrenim Bursu almıştır.

 

Burcu Çabuk, Nisan 2004'te University of Tennessee, Knoxville'den American Educational Research Association (AERA) Konferansı için Akademik Konferans İçin Sunu Desteği almıştır.

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri 


Burcu Çabuk, American Educational Research Association (AERA)'a üyedir.

 

Burcu Çabuk, National Association for the Education of Young Children (NAEYC)'a üyedir.


Burcu Çabuk, Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği (TOÖEGD)'ne üyedir.

 

Burcu Çabuk, Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği (ÇGE-DER)'ne üyedir.

 

Burcu Çabuk, Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği (SEAD)’a üyedir.


Burcu Çabuk Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA Vakfı)'na üyedir.Danışmanı Olduğu Öğrenci Toplulukları


Burcu Çabuk, Eylül 2013'den itibaren Ankara Üniversitesi Münazara Topluluğu'nun danışmanlık görevini yürütmektedir. (Topluluğu kuran danışmanıdır.) Topluluğun, ulusal çaplı yarışmalarda birçok ödülü bulunmaktadır. Topluluk, uluslararası bir organizasyonda (Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları - 28-30 Kasım 2019) atölye düzenlemiştir.

http://www.markabulusmalari.com.tr/egitim-programi-kisi-pazarlamasi/

 

Burcu Çabuk, Ekim 1999 - Temmuz 2002 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulan Kozalak Çevre Topluluğu'nun danışmanlık görevini yürütmüştür. (Topluluğu kuran danışmanıdır.)

 


Sertifikaları 


Burcu Çabuk, 05-15 Eylül 2017 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde gerçekleştirilen "Eğitimcilerin Eğitimi Programı Sertifikası" almıştır.

 

Burcu Çabuk, 1996-1997 Eğitim-Öğretim Yılı'nda Ankara-Gölbaşı İlçesi'nde "Öğretmenlik Sertifikası" almıştır.


Hakemlik Görevleri


Burcu Çabuk, 2020 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi'ne gönderilen 1 adet makaleyi değerlendirerek hakemlik görevi yapmıştır.


Burcu Çabuk, 2020 yılında İlköğretim Online Dergisi'ne gönderilen 1 adet makaleyi değerlendirerek hakemlik görevi yapmıştır.


Burcu Çabuk, 2020 yılında European Journal of Educational Research (EU-JER) Dergisi'ne gönderilen 1 adet makaleyi değerlendirerek hakemlik görevi yapmıştır.


Burcu Çabuk, 2019 yılında İlköğretim Online Dergisi'ne gönderilen 1 adet makaleyi değerlendirerek hakemlik görevi yapmıştır.


Burcu Çabuk, 2019 yılında Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi'ne gönderilen 1 adet makaleyi değerlendirerek hakemlik görevi yapmıştır.


Burcu Çabuk, 2019 yılında 6th International Eurasian Educational Research Congress'e gönderilen 4 adet bildiriyi değerlendirerek hakemlik görevi yapmıştır.


Burcu Çabuk, 2019 yılında İlköğretim Online Dergisi'ne gönderilen 1 adet makaleyi değerlendirerek hakemlik görevi yapmıştır.


Burcu Çabuk, 2018 yılında 5th International Eurasian Educational Research Congress'e gönderilen 10 adet bildiriyi değerlendirerek hakemlik görevi yapmıştır.


Burcu Çabuk, 2017 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'ne gönderilen 1 adet makaleyi değerlendirerek hakemlik görevi yapmıştır.


Burcu Çabuk, 2017 yılında Türk Biyoloji Dergisi'ne gönderilen 1 adet makaleyi değerlendirerek hakemlik görevi yapmıştır.


Burcu Çabuk, 2016 yılında Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'ne gönderilen 1 adet makaleyi değerlendirerek hakemlik görevi yapmıştır.


Burcu Çabuk, 2015 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi'ne gönderilen 1 adet makaleyi değerlendirerek hakemlik görevi yapmıştır.


Burcu Çabuk, 2014 yılında Eğitimde İyi Örnekler Konferansı'na gönderilen 10 adet bildiriyi değerlendirerek hakemlik görevi yapmıştır.

  

Oturum Başkalığı Görevleri


Burcu Çabuk 2018'de 2. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu'nda Bodrum'da oturum başkanlığı yapmıştır.


Burcu Çabuk 2016'da 24th International Academic Conference (IISES)'da Barcelona, İspanya'da oturum başkanlığı yapmıştır.


Burcu Çabuk 2016'da 11. Ulusal Okul Öncesi Eğitim Öğrenci Kongresi'nde Kastamonu Üniversitesi'nde oturum başkanlığı yapmıştır.


Danışman Akademisyenlik Görevleri


Burcu Çabuk, 24 Mayıs 2019 tarihi itibariyle 2023 Eğitim Vizyonu ve Okul Gelişim Modeli kapsamında Ankara - Çankaya M.E.B. Mehlika Turgut Anaokulu'nda Danışman Akademisyen görevi yapmaktadır.

           


Burcu Çabuk, 11 Haziran 2019 tarihi itibariyle 2023 Eğitim Vizyonu ve Okul Gelişim Modeli kapsamında Ankara - Çankaya M.E.B. Kezban Mercan Anaokulu'nda Danışman Akademisyen görevi yapmaktadır.