DR. ÖĞR. ÜYESİ BURCU ÇABUK    
Adı : BURCU
Soyadı : ÇABUK
E-posta : cabuk@education.ankara.edu.tr
Tel : 90 (312) 363 33 50 / 5107
Ünvan : DR. ÖĞR. ÜYESİ
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : Temel Eğitim Bölümü / Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/burcu-cabuk
Kişisel Akademik Bilgiler

Öğrenci Danışma Saatleri (2019-2020 Akademik Yılı): Çarşamba 10:30-12:30


Çalışma / Uzmanlık Alanları

Ekolojik Okuryazarlık, Erken Okuryazarlık, İlkokula Uyum


ÇALIŞMA DURUMU

 

20 Şubat 2020 - devam ediyor

Doktor Öğretim Üyesi

Ankara Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü,

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Ankara


08 Ocak 2014 - 19 Şubat 2020

Araştırma Görevlisi Doktor

Ankara Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü,

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Ankara


27 Ekim 1999 - 07 Ocak 2014

Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü,

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Ankara

 

Şubat 2007 - Şubat 2008

Graduate Assistant (Lisansüstü Asistan)

University of Tennessee

College of Education, Health and Human Sciences

Department of Theory and Practice in Teacher Education

Knoxville, TN

USA

 

Temmuz 2006 - Ocak 2007

Preschool Teacher (Anaokulu Öğretmeni)

Cedar Bluff KinderCare

Knoxville, TN

USA

 

Ocak 2003 - Ocak 2004

Research Assistant (Araştırma Asistanı)

American Educational Research Association (AERA) tarafından verilen bir hibe ile Prof. Dr. Sharon Judge ile çalışma

University of Tennessee

College of Education, Health and Human Sciences

Department of Theory and Practice in Teacher Education

Knoxville, TN

USA

 

Ağustos 1998 - Ağustos 1999

Anasınıfı Öğretmeni

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu

Ahlatlıbel

Ankara


Aralık 1997 - Haziran 1998

Anasınıfı Öğretmeni

Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla İlkokulu

Çankaya

Ankara


ÖĞRENİM DURUMU


2009 - 08 Ocak 2014 Doktora Öğrenimi

Gazi Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Doktora Programı

Ankara

Burcu Çabuk’un Doktora Tezi: "Anasınıfı ve Sınıf Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinlikleriyle İlgili Algı ve Bilgi Düzeyleriyle Mesleki Yeterliklerine Yönelik Algı Düzeylerinin Karşılaştırılması"

Doktora Tezi Danışmanı: Prof. Dr. Fatma Alisinanoğlu

Çabuk, Burcu (2014). Anasınıfı ve Sınıf Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinlikleriyle İlgili Algı ve Bilgi Düzeyleriyle Mesleki Yeterliklerine Yönelik Algı Düzeylerinin Karşılaştırılması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

https://www.researchgate.net/publication/332414464_ANASINIFI_VE_SINIF_OGRETMENLERININ_OKUMA_YAZMAYA_HAZIRLIK_ETKINLIKLERIYLE_ILGILI_ALGI_VE_BILGI_DUZEYLERIYLE_MESLEKI_YETERLIKLERINE_ILISKIN_ALGI_DUZEYLERININ_KARSILASTIRILMASI_-_DOKTORA_TEZI

 

02 Temmuz 2002 - Temmuz 2008 Ed.S. (Educational Specialist)

(Eğitim Uzmanlığı)

University of Tennessee

Graduate School

College of Education, Health and Human Science

Department of Theory and Practice in Teacher Education

Teaching and Learning

Educational Specialist Program on Early Childhood Education

Knoxville, TN

USA


1999 - 02 Ağustor 2001 Yüksek Lisans Öğrenimi

Ankara Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Çocuk Gelişimi Yüksek Lisans Programı

Ankara

Burcu Çabuk’un Yüksek Lisans Tezi: "Okulöncesi Dönem Çocuklarının Çevre ile ilgili Farkındalık Düzeyleri"

Yüksek Lisans Tezi Danışmanı: Prof. Dr. Gelengül Haktanır

Çabuk, Burcu (2002). Okulöncesi Dönem Çocuklarının Çevre ile ilgili Farkındalık Düzeyleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

https://www.researchgate.net/publication/272498317_Okul_Oncesi_Donem_Cocuklarinin_Cevre_Ile_Ilgili_Farkindalik_Duzeyleri_Environment_Awareness_Level_of_Preschool_Children

 

1993 - 1997 Lisans Öğrenimi

Hacettepe Üniversitesi

Ev Ekonomisi Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Lisans Programı

Ankara

 

1990 - 1993 Lise Öğrenimi

TED Ankara Koleji Özel Lisesi

Ankara

 

1986 - 1990 Orta Öğrenim

(İngilizce Hazırlık Sınıfı Dahil)

TED Ankara Koleji Özel Lisesi Orta Kısım

Ankara

 

1981 - 1986 İlk Öğrenim

Dr. Reşit Galip İlkokulu

Çankaya

Ankara

 

YAYINLARI


Makaleleri

 

Uluslararası Alan İndekslerince (ISI Database, Australian Education Index, British Education Index, ERIC ve Education Full Text) Taranan Dergilerde Yayınlanmış Makaleleri


ERIC Alan Indeksinde Taranan Makaleleri


Judge, Sharon; Puckett, Kathleen and Çabuk, Burcu (2004). Digital Equity: New Findings from the Early Childhood Longitudinal Study. Journal of Research on Technology in Education (JRTE), 36(4), 383-396.

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ690936.pdf

SCImago Journal & Country Rank


ERA Alan Indeksinde Taranan Makaleleri


Çabuk, Burcu ve Karacaoğlu, Ömer Cem (2003). Üniversite Öğrencilerinin Çevre ile ilgili Görüşlerinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36(1-2), 189-198.


http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423870064.pdf

 

ULAKBİM Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanmış Makaleleri (TR Dizin)Gürkan, Tanju, Dinçer, Çağlayan ve Çabuk, Burcu (2019). Multiple Intelligences into Daily Plans: A Preschool Example. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 10(3), 321-345.

https://dergipark.org.tr/download/article-file/774919


Çabuk, Burcu; Baş, Tuğba ve Teke, Nergiz (2017). Resimli Öykü Kitaplarındaki Görseller ve Metinler Masum mu? - İletilen Doğal Çevre Mesajları. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,6(3), 984-1016.

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/337371

 

Çabuk, Burcu ve Yeni, Ebru (2016). Okul Öncesi Eğitimde Yeni Bir Teknik: Münazara. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5), 2439-2456.

http://79.123.169.199/ojs/index.php/Kefdergi/article/view/1438/453

 

Dinçer, Çağlayan; Ergül, Ayşegül; Şen, Müge ve Çabuk, Burcu (2011). Bir Topluma Hizmet Uygulaması Örneği: “Haydi Kavram Oyuncaklarıyla Oynayalım”. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1), 19-38.

http://www.kefdergi.com/pdf/19_1/19_1_3.pdf


Karacaoğlu, Ömer Cem ve Çabuk, Burcu (2002). İngiltere ve Türkiye Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması. Milli Eğitim Dergisi, 155-156.

http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/milli_egitim_dergisi/155-156/karacaoglu.htm

SCImago Journal & Country Rank


Lisansüstü Tezlerinden Üretilmiş Makaleleri ve Bildirileri

 

Lisansüstü Tezlerinden Üretilmiş Makaleleri

 

ULAKBİM Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanmış Makaleleri (TR Dizin)

 

Çabuk, Burcu ve Alisinanoğlu Fatma (2017). Anasınıfı ve Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Yeterliklerine İlişkin Algı Düzeyleri Ölçeği'nin Türkçe'ye Uyarlanması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 196-212.

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/293643

 

Lisansüstü Tezlerinden Üretilmiş Bildirileri

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş ve Tam veya Özet Metni Basılmış Sözlü Bildirileri

 

Çabuk, Burcu and Haktanır, Gelengül (2012). Are Preschool Children Aware of the Environment? International Journal of Arts & Sciences Conference (IJAS)19-22 June 2012. Florence, Italy.

https://www.researchgate.net/publication/305657428_Are_Preschool_Children_Aware_of_the_Environment


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş ve Tam veya Özet Metni Basılmış Sözlü Bildirileri


Çabuk, Burcu ve Alisinanoğlu, Fatma (2016). Anasınıfı ve Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Yeterliklerine Yönelik Algı Düzeylerinin İncelenmesi. 1st International Early Childhood Education Congress, IGEDER. 18-20 Mart 2016. Haliç Kongre Merkezi, İstanbul.

 

Çabuk, Burcu ve Alisinanoğlu, Fatma (2015). Anasınıfı ve Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Yeterliklerine Yönelik Algı Düzeyleri Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması. 4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi. 02-05 Eylül 2015. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

https://www.researchgate.net/publication/305658340_Anasinifi_ve_Sinif_Ogretmenlerinin_Mesleki_Yeterliklerine_Yonelik_Algi_Duzeyleri_Olceginin_Turkce'ye_Uyarlanmasi_Gecerlik_ve_Guvenirlik_Calismasi

 

Çabuk, Burcu ve Alisinanoğlu, Fatma (2014). Anasınıfı ve Sınıf Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinlikleriyle ilgili Algı Düzeyleri Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. 1st International Eurasian Educational Research Congress. 24-26 Nisan 2014. İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

https://www.researchgate.net/publication/305658033_Anasinifi_ve_Sinif_Ogretmenlerinin_Okuma_Yazmaya_Hazirlik_Etkinlikleriyle_Ilgili_Algi_Duzeyleri_Olceginin_Gelistirilmesi_Gecerlik_ve_Guvenirlik_Calismalari

 

Diğer Makaleleri


Yabancı Dilde Yayınlanmış Diğer Makaleleri


Bayraktar, Ayşegül and Çabuk, Burcu (2011). What K-2 Pre-Service Teachers Do For Reading Instruction. International Journal of Arts and Sciences (IJAS), 4(10), 311-321.

https://www.researchgate.net/publication/292961953_What_K-2_Pre-Service_Teachers_Do_For_Reading_Instruction


Çabuk, Burcu and Haktanır, Gelengül (2010). What Should Be Learned in Kindergarten? A Project Approach Example. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 2550-2555.

https://ac.els-cdn.com/S1877042810004118/1-s2.0-S1877042810004118-main.pdf?_tid=6e3ce72a-1217-48e6-8bf5-a7c50a9f557e&acdnat=1547411227_c86d3c52be42376380c28c2f10812aa9

 

Çabuk Özer, Burcu; Duman, Gökhan and Çabuk, Burçak (2009). Turkish Preschool Staff’s Opinions about Hormones, Additives and Genetically Modified Foods. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1734-1743.

https://ac.els-cdn.com/S1877042809003103/1-s2.0-S1877042809003103-main.pdf?_tid=481ea181-52e7-49c5-8caf-fb6568874b4c&acdnat=1547411304_6ec2890a5b90a0a47fd314b42a3d4268

 


Türkçe Yayınlanmış 
Diğer Makaleleri

 

Çabuk, Burcu; Er, Büşra; Karageyik, Sabiha ve Tokgöz, Kübra (2018). Okul Öncesi Dönemdeki İki Dilli Olan ve Olmayan Çocukların Okuma Yazmaya Hazırlık Becerileriyle ilgili Öğretmen Algılarının İncelenmesi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(4), 12-43.

http://joiss.karabuk.edu.tr/Makaleler/189256464_2.%20Burcu%20%C3%87abuk.pdf


Çabuk, Burcu (2016). Erken Çocukluk Eğitiminde Alan Gezileri. Öğretmen Dünyası Dergisi, 437, 17-19.

https://www.academia.edu/32455981/Erken_%C3%87ocukluk_E%C4%9Fitiminde_Alan_Gezileri

 

Çabuk, Burcu (2003). Okul Öncesi Dönemde Çevre Eğitimi: Proje Yaklaşımı. Yaşadıkça Eğitim, 77, 29-33.

https://www.researchgate.net/publication/305658894_Okuloncesi_Donemde_Cevre_Egitimi_Proje_Yaklasimi

 

Kitapları


Tanınmış Uluslararası Yayınevlerince Yayımlanmış Kitaplarda Bölüm Yazarlığı


Çabuk, Burcu (2019). Çevre Eğitimi. Deniz Kahriman Pamuk (Ed.) Erken Çocukluk Döneminde Çevre Eğitimi ve Sürdürülebilirlik. 1-49. Ankara: Anı Yayıncılık.

https://www.researchgate.net/publication/331811527_ERKEN_COCUKLUK_DONEMINDE_CEVRE_EGITIMI_VE_SURDURULEBILIRLIK?_sg=Pf5oEzdDjXTC-EtzYEYxq_auCSeG0Nf8o4UFhnVROq9AerGBJpnjntBgnQ0HyI9e1lIbu7zoVsseOpo-AAG_SYviG4tsO0K9A3pSl326Y-o.imJu0Rv-NX-qV7mLnsz56S2VsR6ajTmR3gw2RNO3CZTWlxWEhY7C6-h5Kb4VLY5hZHHSbVp_zFxkY_0arvwG-A


Çabuk, Burcu (2018). Okul Öncesi Dönemden Okul Dönemine Geçiş. Gelengül Haktanır (Ed.) Erken Çocukluk Eğitimine Giriş. 283-293. Ankara: Anı Yayıncılık.

https://www.researchgate.net/publication/327768376_Okul_Oncesi_Donemden_Okul_Donemine_Gecis