PROF.DR. NİLAY KAYA    
Adı : NİLAY
Soyadı : KAYA
E-posta : cabuk@humanity.ankara.edu.tr, cabukkaya@gmail.com
Tel : +90 (312) 310 32 80 /1677 - 0 532 552 97 48
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

1-  Adı Soyadı: NİLAY (ÇABUK) KAYA

2-  Doğum Tarihi: 18 EKİM 1961

3-  Ünvanı: Prof. Dr.

4-  Öğrenim Durumu: DOKTORA

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Sosyoloji

EGE  Üniversitesi

1985

Y. Lisans

 Sosyoloji

EGE Universitesi

1988

Doktora

 Sosyoloji

Durham Üniversitesi, UK

1994

        5. Akademik Unvanlar

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Yar.Doç.Dr

 A.Ü. D.T.C.F Sosyoloji Bölümü

1995- 2005

Doç. Dr.

A.Ü. D.T.C.F Sosyoloji Bölümü

2005-2011 Kasım

Prof. Dr

A.Ü. D.T.C.F Sosyoloji Bölümü

15-Kasım 2011


       6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

       6.1 Yüksek Lisans Tezleri

·       Yogev, ‘P. Ş. İlköğretim Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Kazanımlarında Aile, Arkadaş ve Öğretmenin Rolü Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

 

·       Sağlam,Ö., Orta Öğretim Gençliğinde Şiddet: Ankara İli Örneğinde Lise Öğrencilerinde Şiddetin Sosyolojik Analizi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

·       Aslan; A. Lise Son Sınıf Kız Öğrencilerin Cinsiyet Rollerine İlişkin Düşünceleri Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

 

·       Geçgin, E. Türkiye’de Mevsimlik Tarım İşçiliğinin Sosyolojik Analizi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

 

·       Gürtuna, O. Cezaevinde Kadın Olmak ve Cezaevinin Kadın Bakış açısıyla Sosyolojik Değerlendirilmesi: Ankara Sincan Kadın Kapalı Cezaevi Örneği. , Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 

 

·       Hakova, S “Farklı Etnik Gruplarda Kadınların Konumları:Bulgaristan     Örneğinde Bir İnceleme”, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

 

·       .    Karakoç,D ‘’ 1980 Sonrasında Türkiye’de Sivil Toplum  Anlayışının Dönüşümü; Meslek Odaları Örneği’’,  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

 

·       Metin, P.   ‘’ Diyarbakır’da Kadın Mağduriyeti’’,  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

 

·       Mehmet, N‘’ Suç Olgusu Bağlamında Kadına Yönelik Şiddet’’ Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,

·       Yücel, E “Aile Kurumunda Sosyalizasyon ve Cinsel kimliğin İnşası’’ Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,.

 

      6.2 Doktora Tezleri

·       Alkan, N. Türkiye’de Bir Terör Örgütünde Sosyolojik Açıdan Kadınlar, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara (Doktora)

 

     7. Yayınlar

     7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

·       Kasapoğlu,A., Odabas,Y.Z., Kaya,N. The Case of Avian Influenza in Turkey: European Societies,  Volume 11, Issue 4, September 2009, pp 495-510.

 

·       Çabuk, N.& Turan, F. “Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Çevreye İlişkin Bilgi Ve Duyarlılıkları: Ankara’da Resmi Ve Özel İlköğretim Okulları Örneğinde Bir Çalışma” ”. Eğitim Araştırmaları Dergisi, Eurasian Journal of Educational Research, (EJER) Anı Yayıncılık, Ankara, 2005 (Güz) Sayı 21,

·       (Alan indeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale)

 

·       . Somuncu,M., Akpınar, N., Kaya, Ç.N., Kurum, E.,Eceral, Ö,T., “ From Mountain Pastures to MountainResorts: Land Use Change in the Eastern Sea Mountains, Turkey.”  Newsletter of the Mountain Research Initiative MRI-NEWS, no.5, December 2010, pp:9-12

 

 

·       Kasapoğlu,A., Kuş,E. ,Kaya,N., Turan,F. “AIDS Related Stigma in Social Relations:A Qualitative Study in Turkey” .Journal of Qualitative Report, (Volume 16 Number 6 November 2011 yayınlanacak)

·       Kaya, Ç. Nilay,  “Farkındalık Yaratarak Kadını Güçlendirme: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bir Kalkınma Modeli”  Sosyoloji Araştırmaları Dergisi/ Journal of Sociological Research,  Sosyoloji Derneği, 2010;Cilt:13, Sayı:2. Güz. S.118 -143                                                                                                       

·       .    Kasapoğlu, A., Milleti,D., Kaya, Ç. N., “Learning Diversity in Higher Education: International Student Survey”  ”  Sosyoloji Araştırmaları Dergisi/ Journal of Sociological Research,  Sosyoloji Derneği, 2008; Cilt:11, Sayı:2. Güz. S.118 -143

·       Kasapoğlu, A.,Çabuk,N “Relationship Between Adolescent Health Behaviors and Self-esteem in Turkey”, International Journal of Adolescent Medicine and Health (2006) 18 : 623-32.

·       .    Kasapoğlu, A, Çabuk, N.,“A Sociological Case Study on Urban Adolescent in Different Neigborhoods of AnkaraEducational Research and Evaluation, Vol:11, No.4 August 2005,pp-349-364

·       Çabuk, N. Women Factory Workers: A Case Study of Working Women in Textiles   Factories in Manisa’’ Sosyoloji Araştırmaları Dergisi/ Journal of Sociological Research, Sosyoloji Derneği, 1999, Cilt:2, Sayı:1-2, Güz,  

    

    7.2  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan   bildiriler.

·       Kaya, Ç. N.& Artar; F.,”Çok Amaçlı Toplum Merkezleri Aracılığıyla Kadınların Eğitimi: Güney Doğu Anadolu Örneğinde Bir Değerlendirme”  Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, 13-16 Ekim ,2009 ,

·       Kaya, Ç. N. “Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Hanelerin Sosyo-Ekonomik  Düzeylerine Göre Beslenmedki Tüketim Kalıpları” , I. Uluslararası ev Ekonomisi Kongresi: Sürüdürülebilir Gelişme ve Yaşam Kalitesi, 22-24 mart 2006, Ankara, Oluşum Yayıncılık, 260-276

·       Çabuk. N ‘Cumhuriyet Döneminde Oluşturulan Kadın Simgesi’ Türkiye ve Avrupa, 4-6 Aralık 1998 Hannover, Türk- Alman Sosyal Bilimciler Derneği ,Almanya

 

 

·        Kaya, Ç. N. &Kasapolu, A., “Women Empowerment by Multi-Purpose Community Center Project (MPCCP) in Southeastern Anatolia Region, Turkey, 17th ISA World Congress of Sociology in Gothenburg, Sweden, 11-17 July 2010

 

·       Kaya,Ç. N.& Odabaş, H. Y.,  “The Multi-Purpose Community Centers: Empowering Southeastern Anatolian Women, Turkey”  9th ESA Conference European Society or European Societies? ESA2009, Lizbon, 2-5 September,2009 (Poster)

 

·       Gürtuna, O. & Kaya,Ç. N., “Being a Woman in Prison From Gender Based Sociological Perspective: A case study in Closed Woman Prison in Sincan Prison Campus, TURKEY” 9th ESA Conference European Society or European Societies? ESA2009, Lizbon, 2-5 September,2009 (Contributed paper)

 

·       Kasapoğlu,A. & Kaya, Ç. N “Political Socialization of Youth in South-east Anatolia Region, Turkey ” Youth and Politics: Strange Bedfellows? Comparative Perspectives on Political Socialization, International Conference, Bruges,3-4 July 2008

 

·       Kasapoğlu,A. & Kaya, Ç. N “Trends of Rural Youth Values: The Case of Diyarbakır’s  Villages in Turkey” The 8th European Sociological Association Conference Conflict, Citizenship and Civil Society 3rd – 6th, Glasgow, UK.,  September 2007,

 

·       Kasapoğlu,A. & Kaya, Ç. N “Youth’s Perceptions about Gender Identity: The Case Study of two Different Cities’ Young People in Turkey”.  XVI ISA World Congress of Sociology,The Quality of Social Existence in a Globalising World, Durban, South Africa, 23-29 July, 2006,

 

·       Çabuk, N. & Turan, F.“Socio-Economic Consequences of Irrigation within the Rural Development Project of Southeastern Anatolia” Agrarian Perspectives IX: Globalization and Competitiveness, Czech Republic, September 2000

 

·       Çabuk. N.”Female Paid Labour within the Labour Market After the 1980s in Turkey’’ 2nd European Conference of Sociology European Societies: Fusion or Fission?. Budapest,1995. (Contributed paper)

 

 

   7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

·       Kasapoglu,A.,Kaya,N.,Ecevit,M. “Center-Pheriphery Relationship Between Turkish and Western Sociologies”, Facing  an Unequa  World: Challenges  for a  Global Sociology, edits: Michael Burawoy, Mau-kuel Chang and Michelle Fel-yu Hsieh,  ISA Publication  2009, Vol  2. ASIA, 97-118

 

·       Kaya, Ç. N. & Erdemir; A. (edit) Social Dynamics of Global Terrorism and Prvention Policies, IOS Press, NATO Science for Peace and Security Series, 2008,

·        

 

·       Kaya, Ç. N.“The Position of Women in Public Sphere in Turkey After 1980’s” Gendering Transformations, (edit ). Yota  Papageorgiou, 2007. 177-192

 

·       Karabıyık, E.& Çabuk, N        ”Child Labour in Rural Areas in Turkey” .  Petyx,S & Lavicoli, S (edit)  Protecting Our Future: Contributions on Child  Labour, ISPESL& WHO Publishing., 2003 “,                                                   

 

    7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

·       Kasapoğlu, A., Mileti, D., Kaya, Ç. N. “ International Student Survey at Boulder

Campus of University of Colorado”  Ankyra: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,  2009, 1 (1)

 

·       Kaya, Ç. N., Kasapoğlu,A., Odabaş,Y., “Do Global Threats Lead to Awareness or Alination? The Case of Avian Influenza in Turkey.” Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi /Ankara University Journal of Environmental Sciences, Cilt:1 Sayı:2 ,2009

 

·       Çabuk, N., “Taşımalı Eğitim Programındaki İlköğretim Öğrencilerinin Durumları: Silopi Köyleri Örneğinde Bir Sosyal Değerlendirme”  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 2006,  cilt/ vol. 46, Sayı 2.  Ankara.105-116       

 

    

·       Çabuk, N.. “Güney Doğu Anadolu’da Yoksulluğun Sosyal Göstergeleri”,

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 2003, cilt/vol. 43, Sayı 2. Ankara.

 

·       Çabuk, N. Endüstrileşmenin Kadın İşgücü Üzerinde Etkileri: Olumlu ve Olumsuz Yorumlamalar’ A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Dergisi.  1996,       

 

    7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

·        Kaya, Ç. N. “Bir Bölgesel Dönüşüm Projesi Olarak GAP: Sosyo-Kültürel Özellikler”  Toplumsal Dönüşümler ve Sosyolojik Yaklaşımlar, VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 1-3 Ekim Adnan Menderes Üniversitesi Didim Yerleşkesi, Aydın,2009.

·        Kasapoğlu; A.& Kaya, Ç. N. “Kentsel Yerleşim Birimlerinin Sosyal Risk Alanlarındaki Yaşam Kalitesi: Ankara Altındağ  Yeni Hayat Mahallesinde Sosyal Araştırma”  Türkiye’de Güncel Toplumsal Sorunlar , V. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 19-23 Eylül, İnönü Üniv. Malatya, 2006 (Poster).

·       Kaya, Ç. N. “Şiddetin Sosyal Dinamikleri: Yoksulluk,İşsizlik ve Gö甠 Toplumsal Bir Sorun Olarak “ŞİDDET” Sempozyumu, Eğitim Sen. Bildiriler Kitabı, 2006.

·       Çabuk, N.“Güney Doğu Anadolu Bölgesinde Yoksulluğun Sosyal Göstergeleri”Şiddet, Yoksulluk ve İnsan Hakları Konferans,  6-7 Aralık 2001, TODAİ, Ankara.

 

·       Çabuk, N. ‘Kalkınmada Toplumsal Cinsiyetçi Bütünleşme”, Dünyada ve Türkiye’de Farklılaşma Çatışma, Bütünleşme, III.Ulusal Sosyoloji Kongresi 2-4 Kasım 2000, Eskişehir, Sosyoloji Derneği, Ankara, 2001

 

·       Çabuk. N ve Turan, F, Yalçın, İ,  “GAP Kapsamında Arazi  Toplulaştırmasının Sosyal Boyutları “GAP Bölgesinde Arazi Toplulaştırma Uygulamaları ve Sorunları Sempozyumu, 3-5 Kasım, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa,1999.

 

·       Turak, P.& Çabuk, N  “Göreli Refah Çerçevesinde Kadının Yoksunluğu: GAP Örneğinde Bir Değerlendirme” -Sosyal Hizmet Sempozyumu’99 Bölgesel Kalkınma Sürecinde Sosyal Hizmet, 20-21-22 Ekim 1999,

·       Çabuk, N. & Turan, F “Güney Doğu Anadolu Projesinin Sosyal Hareketliliğe Olan Etki Değerlendirmesi” -Sosyal Hizmet Sempozyumu’99 Bölgesel Kalkınma Sürecinde Sosyal Hizmet, 20-21-22 Ekim 1999

 

·       Çabuk, N. “Günümüz Türkiye’sinde Çalışan Kadınların Ev Yaşamı ve Aileye İlişkin Bakışları: Tekstil Fabrikasında Çalışan Kadın İşçiler Örnekleminde Bir Değerlendirme’’ Tarih Boyunca Türklerde Ev ve Aile Semineri  25-26 Mayıs 1998 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi, İstanbul

 

·       Çabuk, N.,Kırsal Kesimdeki Dönüşümler ve Kırsal Kadının Sorunları: Güney-Doğu Anadolu Projesi kapsamında Bir Değerlendirme’ 4. Ulusal Kadın Çalışmaları Toplantısı ‘’Kadın Sorunlarının Çözümüne Doğru Yöntem, Strateji ve Politikalar’, Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ege Kadın Araştırmaları Derneği.1998,

 

·       Çabuk, N. Tarla-içi Hizmetlerinde Gelişmeler ve Kadının Konumu: Güney-Doğu Anadolu Projesi Kapsamında Bir Değerlendirme‘’ II GAP. Sempozyumu, Şanlı-Urfa,   Ekim 1998

 

·       Çabuk. N “Bölgesel Kalkınma Modeli ve Gap Uygulaması: Kalkınma Projelerinde Tarımsal Dönüşüm ve Mekanizasyonlar: GAP kapsamında Şanlıurfa-Harran Ovaları Üzerine Bir Değerlendirme” Türkiye Sorunlarına Çözüm Konferansı II. Cumhuriyetin Kazanımları, 26-28 Ekim, Ankara, 1998.

 

·       Çabuk, N. ‘’Türkiye’de Kadın  Emeği ve Sorunları’’  Türkiye Sorunlarına Çözüm Konferans-1,  24-27 Aralık-1997, Ankara.

 

·       Çabuk,N.  ‘’Kapitalist Dönüşümler Cinsiyete Dayalı İşbölümü ve Gö璒 Toplum ve Göç: II. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 20-24 Kasım 1996,    Sosyoloji Derneği Yayın No. 5 Ankara 1997

     7.6 Diğer yayınlar

Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitap

·       Gökçe;B. Kasapoğlu,A., Kaya,Ç. N., Güler,Z., Bölgesel Kalkınmanın Can Suyu:GAP Karşılaştırmalı Sosyal Ve Ekonomik Yapı Araştırması, T.C. Başbanaknlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Sosyoloji Derneği, Ankara, Ocak 2010,

·       Çabuk, N Kırda Kız Çocukların Eğitimdeki Eşitsizliği: Güneydoğu Örneği, A.Ü. Basımevi, 2003

 

·       Etöz, Z & Çabuk, N., Bölgesel İşgücü Piyasasını İzleme Kaynakları, A.Ü.SBF.Mart ,1999

Kitap Tanıtımı

 

·       Çabuk, N. ‘’Class and Stratification: An Introduction to Current Debates’’ Rosemary  Crompton, Cambridge: Polity Press, 1993,Toplum ve Bilim, 66 Bahar,1995.

 

Ders Kitabı ve Materyalı Hazırlama

 

·       Kaya, Ç. N, Ural, H. Birgül, M. Toplumsal Cinsiyet ve İnsan İlişkileri , Uzaktan Eğitim Programı ders kitabı, Ankara Üniversitesi, 2011

 

·       Kaya, Ç. N. “Aile ve Çocuk”, (edit ) Aytül Kasapoğlu, Nadide Karkıner Aile Sosyolojisi, Anadolu Üniversitesi

 

     8. Projeler

·        Turkey Railways Restructuring Project APL1 Infrastructure  Upgrading Component, Land Acquisition and Resettlement Action Plan için Sosyo-Ekonomik Çalışma Raporu . (TDCC-Ankara Univ. & World Bank)

 

·        Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM) Projesinin  Sosyal Etki Değerlendirme Araştırması (ÇATOM_SEDA) (TUBİTAK-SOBAG) , Proje Yürütücüsü.2008-2010

 

·        Tarihsel Olarak İki Köyde Tutumlarda Değişme  (TUBİTAK_SOBAG_Hızlı destek) Araştırmacı/Uzman 2006-2007

 

·        GAP Bölgesinde Karşılaştırmalı Sosyal ve Ekonomik Yapı Araştırması (TUBİTAK_SOBAG) Araştırmacı/Uzman 2006-2008

 

·        Rize İli Çamlıhemşin İlçesi’nde Doğal ve Beşeri Kaynakların Belirlenmesi ve Arazi Kullanım Kararlarının Geliştirilmesi (TUBİTAK_SOBAG) Araştırmacı/Uzman 2003-2006

 

·        Doğu Karadeniz Bölgesi Yaylarının Arazi Kullnaım ve İşlevlerindeki Değişimi Değerlendirme Çalışması (TUBİTAK)_SOBAG Araştırmacı/Uzman 2009-2012

 

·        Türkiye’de Yabancıların Taşınmaz Edinimi ve Etkilerinin Değerlendirilmesi         TUBİTAK_KAMAG ) Araştırmacı/Uzman 2011-2013

      9. İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcılığı

1996-1997 döneminde Bölüm Başkan Yardımcılığı Görevi.

1999- 2000 döneminde Bölüm Başkan Yardımcılığı Görevi

2002 2012  Bölüm Başkan Yardımcılığı Görevi

 

Anabilim Dalı Başkanlığı

Kurumlar sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı 1996-1999 arası

Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı 2006’dan bu yana.

 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü  Sağlık, Sosyal, Kültür ve Sanat Komisyonu Üyeliği,  2010-2012

      10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

·        Sosyoloji Derneği (Türkiye),

·        Sürdürülebilir Kalkınma Derneği

·       International Sociological Association /ISA (Research Committee on women in Society RC32 -Middle East Regional Representatives )

·        European Sociological Association /ESA

·        Turkish- German Social Scientists Association

      11. Ödüller 

     Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programına  “Migratory Stream and Possible Integration (M-stream)” başlıklı proje ile başvuru ortaklığını gerçekleştirme sonucunda,  Ankara Üniversitesi Avrupa Birliği Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Programlarına Proje ile Katılımı Özendirme Ödülü,  21,06,2011,

 

      12. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik

Uygulama

2009-2010

Güz

 

 

 

 

Kadın İncelemeleri  (Lisans)

4

 

İş ve  Meslek Sosyolojisi (Lisans9

4

 

Bilgi İşlem I (Lisans)

2

4

Günümüz Toplumlarında İşgücü ve İstihdam

(Yüksek Lisans)

3

 

Toplumsal Cinsiyet ve Kalkınma (Doktora)

3

 

Uzmanlık Alan Dersi (Doktora

4

 

Bahar

Bilgi İşlem II (Lisans)

2

  4

Kadın ve Eşitlik (Doktora)              

3

 

Örgütsel Sosyoloji

4

 

İş, İşsizlik ve Teknoloji

(Yüksek Lisans)

3

 

Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans)

4

 

 

Güz

Kadın İncelemeleri  (Lisans)

4

 

 

İş ve Meslek Sosyolojisi (Lisans)

4

 

 

Bilgi İşlem I (Lisans)

 

2

2010-2011

Toplumsal Cinsiyet ve Kalkınma

(Doktora)

3

 

 

Günümüz Toplumlarında İşgücü ve İstihdam

(Yüksek Lisans)

3

 

 

 

Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)

4

 

 

 

Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans)

4

 

 

bahar

Örgüt Sosyolojisi (Lisans)

4

 

 

 

Bilgi İşlem II (Lisans)

2

 4

 

 

İş, İşsizlik ve Teknoloji

(Yüksek Lisans)

3

 

 

 

Toplumsal Kurumlar ve Toplumsal Cinsiyetçi Eşitsizlik (Yüksek Lisans)

3

 

Kadın ve Eşitlik (Doktora)    

3

 

Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)

4

 

Uzmanlık alan dersi

(Yüksek Lisans)

4