DR. ÖĞR. ÜYESİ IŞIL KAYMAZ    
Adı : IŞIL
Soyadı : KAYMAZ
E-posta : cakci@agri.ankara.edu.tr
Tel : +903125961659
Ünvan : DR. ÖĞR. ÜYESİ
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/isil-kaymaz
Kişisel Akademik Bilgiler

Öğrenim Durumu:

Doktora: 2007 Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı ABD.

Y.Lisans: 2002 Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı ABD.

Lisans: 2000 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Akademik Deneyim:

2012-        Yardımcı Doçent, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

2008-2012 Uzman, Ankara Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi

2002-2007 Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Yabancı Dil: İngilizce

Doktora Tezi Başlığı ve  Danışmanı :

Peyzaj Planlama Çalışmalarında Görsel Peyzaj Değerlendirmesine Yönelik Bir Yöntem Araştırması. (2007)

Prof.Dr.Hayran ÇELEM

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı  :

Golf Sahalarının Çevresel Etkilerinin Belek Örneğinde İrdelenmesi.(2002)

Prof.Dr.Hayran ÇELEM

Projelerde Yaptığı Görevler :

2017- Sivas-Merkez Kızılırmak Koridoru Ekolojik Hassasiyet ve Taşkın Kontrolü ile Bütünleşik Rekreasyonel Gelişim Projesi. Alt proje paketi yürütücüsü.  (AR-GE Projesi)

2017- İç Anadolu Marmara Geçiş Bölgesi Ekolojik Koşullarında Kent Botanik Bahçesi Oluşumu İçin Temaların İrdelenmesi. Yardımcı Araştırıcı. (AR-GE Projesi)

2016- devam ediyor Tarihi Kent Dokusunda İşitsel Peyzaj Karakterinin ve Algısının Belirlenmesi: Kastamonu Kenti Örneği. Yardımcı Araştırıcı. Destekleyen Kurum: Kastamonu Üniversitesi BAP

2010- 2012 Kent Parklarında İşitsel Peyzaj (Soundscape) Algısı ve Kullanıcı Tercihlerinin Yaşam Kalitesi Kapsamında Değerlendirilmesi: Ankara Örneği. Yardımcı Araştırıcı. Destekleyen Kurum: TÜBİTAK-COST(European Cooperation in Science and Technology) Program: COST (European Cooperation in Science and Technology)

2009-2011 Çocukların Açık Yeşil Alan Kullanım Desenlerinin Belirlenmesi: Çayyolu Örneği. Yardımcı Araştırıcı. Destekleyen Kurum: Ankara Üniversitesi BAP (09B4347012)

İdari Görevler :

Ankara Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği: 

03.02.2015- devam ediyor


Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi: 

14.11.2018- devam ediyor

26.02.2015- 31.07.2017


Erasmus Bölüm Koordinatörü: 

Şubat 2014-Ekim 2017

Üyelikler :

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

Türkiye Çevre Vakfı (Mütevelli Heyeti Üyesi)

IAPS (International Association People-Environment Studies)


YAYIN LİSTESİ

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

I.Kaymaz, D.Oguz, O.C.Cengiz-Hergül, "Factors influencing children’s use of urban green spaces", Indoor and Built Environment,, 28(4): 520-532, 2019.  https://doi.org/10.1177/1420326X17705943  (SCI-Expanded).

I.Kaymaz, C.Tekin Cüre, E.Baki, "Perceived Soundscape of Urban Historical Places: A Case Study of Hamamönü, Ankara", Procedia Engineering, 161, 1920-1925, Ekim 2016 (Scopus, INSPEC).

I.Kaymaz, N.Belkayalı, N.Akpınar, “Ses yürüyüşü yöntemi ile kent parklarında akustik karakterin belirlenmesi”, Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi, 4, 41-67, 2015 (Avery Index). Doi: 10.17365/TMD.201549618 

D.Oguz,I.Cakci,G.Sevimli,S.Ozgur, ". Outdoor environmental preferences in nursing homes: Case study of Ankara, Turkey.", Scientific Research and Essays , "5(24)", 3987-8993 pp., Aralık-2010,  (SCI-Expanded).

D.Oguz, I.Cakci, S.Kavas, " Environmental awareness of university students in Ankara, Turkey", African Journal of Agricultural Research, "5(19)", 2629-2636 pp., Ekim-2010,  (SCI-Expanded).

D.Oguz, I.Cakci, " Changes in leisure and recreational preferences: A case study of Ankara", Scientific Research and Essays, "5(8)", 721-729 pp., Nisan-2010,  (SCI-Expanded).

I.Çakcı, H.Çelem, " Kent parklarında görsel peyzaj algısının değerlendirilmesi", Tarım Bilimleri Dergisi, "15(1)", 88-95 pp., Eylül-2009,  (SCI-Expanded).

I.Çakcı, D.Oğuz, "Is environmental knowledge enough to motivate the action?", African Journal of Agricultural Research , "5(9)", 856-860 pp., Mayıs-2010, DOI: 10.5897/AJAR09.191, İlgili atıf indekslerince taranıyor.,  (SCI-Expanded).

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

I Kaymaz, E. Baki, C.Tekin Cüre “International Conference on Changing Cities III Spatial Design, Landscape & Socio-economic Dimensions”, Book of Abstracts, “Changing Contexts of Ankara's Urban Parks”, 427, Syros, 2017. (Yalnızca Özet).

I Kaymaz, H.Perçin, F.Sarıhan, “International Conference on Changing Cities III Spatial Design, Landscape & Socio-economic Dimensions”, Book of Abstracts, “Sensescapes and landscape design: towards a better university campus”, 428, Syros, 2017. (Poster bildiri) (Yalnızca Özet).

I Kaymaz, C.Tekin Cüre, E. Baki,  “World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium”, Abstract Collection Book, “Perceived soundscape of urban historical places: a case study of Hamamönü district, Ankara (Turkey)”, 436, Prague, 2016. (Yalnızca Özet).

I.Kaymaz, N.Belkayalı, N. Akpınar, “International Conference on Changing Cities II, Spatial, Design, Landscape & Socio-economic Dimensions”, Proceedings, “A case study on the influence of landscape design on soundscape characteristics of urban parks”, 942-951, Yunanistan, 22-26 Haziran, 2015. ISBN 9789606865886.

I. Kaymaz, Ö.C.Cengiz Hergül, D.Oğuz, “International Play and Toy Congress”, Book of Proceedings, “A Discussion on the Use of Children Playgrounds in Urban Parks: An Observational Study”, 775-785, Erzurum, Türkiye, Mayıs, 2015.

I.Kaymaz, N.Belkayalı, “International Congress on Landscape Ecology: Understanding Mediterranean Landscapes, Human vs.Nature”, Book of Abstracts, “Current Status of Soundscape Research and Practice in Turkey”, 59 p., Antalya, Türkiye, Ekim, 2014.

I.Kaymaz, N.Belkayalı, N.Akpınar, AESOP 26th Annual Congress konferansı dahilinde,"AESOP 2012 Proceedings (E-book)", "User perception of soundscapes of urban parks in Ankara", 2913-2926 pp.,Ankara, Türkiye, Temmuz, 2012

I.Çakcı, A.Mehlig, 1st International Congress on Urban and Environmental Issues konferansı dahilinde , "1st International Congress on Urban and Environmental Issues Papers and Proceedings Vol.1",  "A discussion on car free design approaches: Frankfurt and Ankara", 257-265 pp.,Trabzon, Türkiye, Haziran, 2010

M.Arslan, P. Heydarzadegan, I.Çakcı, International Tourism Conference ”Cultural and Event Tourism: Issues and Debates” konferansı dahilinde , "International Tourism Conference ”Cultural and Event Tourism: Issues and Debates” Proceedings", "Urban park gardens and tourism", 1334-1343 pp.,Antalya, Türkiye, Kasım, 2008

A.Mehlig, I.Çakcı, International Conference New Concepts and Approaches for Urban and Regional Policy and Planning? konferansı dahilinde , "International Conference New Concepts and Approaches for Urban and Regional Policy and Planning?Proceedings CDROM",  "Urban participation of rural to urban migrants: Attitudes towards open green spaces in Ankara", 1-7 pp.,Leuven, Belçika, Nisan, 2007

Yazılan ulusal kitaplarda bölümler:

I. Kaymaz, Yol Peyzajları Ekolojik Tasarım İlkeleri, Çankırı Kenti için Ekolojik Tasarım Yaklaşımları, I.Kaymaz ve C.Tekin Cüre (Eds), 17-32, Çankırı Belediyesi Yayınları, 2017.

Yazılan uluslararası kitaplarda bölümler :

I.Kaymaz, Advances in Landscape Architecture (Urban Landscapes and Identity), M.Özyavuz (Ed), 739-760 pp.,Hırvatistan, Intech, 2013

I.Cakci Kaymaz, Landscape Planning (Landscape Perception), M.Özyavuz (Ed), 251-276 pp.,Hırvatistan, Intech, 2012

I.Çakcı, N.Belkayalı, I.Tazebay, Landscape Approaches for Ecosystem Management in Mediterranean Islands (Cultural landscapes and landscape change:a case from Turkey-Gökçeada (Imbros) island), E.Conrad, L.F.Cassar (Eds), 39-51 pp.,Malta, Institute of Earth Systems, University of Malta, 2012

Ş.Şahin, E.F.Dilek, I.Çakcı, P.Köylü, Kırsal Çevre Yıllığı 2005 (Akdağ Tabiat Parkı koruma ve rekreasyon amaçlı peyzaj planlaması),40-60 pp.,Ankara, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, 2005

 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

I.Kaymaz, E.Hoşgör, "Özel sektörün peyzaj mimarlığı lisans eğitiminden ve mezunlarından beklentileri ", 19(4), 403-412, 2018.

D.Oğuz, I.Çakcı, S.Kavas, "Yüksek öğretimde öğrencilerin çevre bilinci", Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , "12", 34-39 pp., 2010.

D.Oğuz, I.Çakcı, G.Sevimli, Ş.Özgür, "Yaşlı bakım evlerinde dış mekan tasarımı", Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi , "1", 23-33 pp., 2010.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 I.Kaymaz, Ö.C.Cengiz, D.Oğuz, Peyzaj Mimarlığı 5.Kongresi konferansı dahilinde , "Peyzaj Mimarlığı 5.Kongresi", "İlköğretim çağındaki çocukların kentsel açık-yeşil alan kullanım alışkanlıkları: Ankara-Çayyolu örneği", 894-903 pp., Adana, Türkiye, Kasım, 2013

I.Kaymaz, N.Belkayalı, N.Akpınar, Peyzaj Mimarlığı 5.Kongresi konferansı dahilinde , "Peyzaj Mimarlığı 5.Kongresi Bildiriler Kitabı",  "Peyzaj mimarlığı kapsamında işitsel peyzaj kavramı: Ankara kent parkları örneği", 182-194 pp.,Adana, Türkiye, Kasım, 2013

M.Arslan, L.Erdinç, I.Çakcı, III.Ulusal Süs Bitkileri Kongresi konferansı dahilinde , "III.Ulusal Süs Bitkileri Kongresi Bildiri Kitabı",  "Yer örtücü bitkilerden peyzaj mimarlığı çalışmalarında yararlanma olanakları", 286-293 pp.,İzmir, Türkiye, Kasım, 2006

I.Çakcı, H.Çelem, I. Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi konferansı dahilinde , "I. Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi Bildiriler Kitabı", "Gelişmekte olan ülkelerde kentsel yaşam kalitesinin artırılmasında çok amaçlı kent ormancılığı uygulamaları", 237-249 pp.,Ankara, Türkiye, Nisan, 2004

Diğer yayınlar :

D.Oğuz ve I. Çakcı, Su peyzajı projeleri, kültür ve doğayı buluşturmak için peyzaj tasarımı ve doğal süreçleri nasıl bir araya getirir? Boston park sistemleri örneği ve güneş şehir (Çeviri). Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, 223-229, 2010      

O.Yılmaz, Ş. Şahin, I. Çakcı,  T. Yılmaz ve M. Memlük, Tasarım ve planlamada ortak eğitim: Uluslararası mevcut durumun yapısal analizi. PEMAT 2006 CDROM, Bilkent, Ankara, 2006 

T.Yılmaz ve I. Çakcı, Kentsel tasarım kapsamında kent meydanları: Konyaaltı kent meydanı fikir projesi. Peyzaj Mimarlığı Dergisi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yayını, s.8-13, Ankara, 2009        

I. Çakcı, Turkey in Landscape Internships and Proffessional Practice Experience. EFLA, ELASA, Le-Notre Internship Guide. EFLA, ELASA, Le Notre InterGuide 2008.       

Ş. Şahin, E.F.Dilek, I. Çakcı, ve P. Köylü, Akdağ Tabiat Parkı koruma ve rekreasyon amaçlı peyzaj planlaması. Peyzaj Mimarlığı Dergisi 2007/1-2, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yayını, s:22-35, Ankara, 2007 (Daha önce Kırsal Çevre Yıllığı 2005’de yayınlanmış olan bu makalenin yeniden basımı için gerekli izinler alınmıştır).    

I. Çakcı, Küçük meşe palamutlarından (Çeviri). Peyzaj Mimarlığı Dergisi 2004/1-2, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yayını, s:65-67, Ankara, 2004

D.Oğuz ve I. Çakcı, Kurak peyzajlarda su algısı ve değerler (Çeviri). Peyzaj Mimarlığı Dergisi 2010/1-2: 23-30, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yayını, Ankara, 2010