DOÇ. DR. BİLAL ÇAKICI    
Adı : BİLAL
Soyadı : ÇAKICI
E-posta : cakicib@ankara.edu.tr
Tel : 0312 310 32 80-1292
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/bilal-cakici
Kişisel Akademik Bilgiler

Doğum Yeri   : Yerköy

Doğum Tarihi: 15.8.1973                 

Medeni Durum: Evli

EĞİTİM

Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı (Eski Türk Edebiyatı) Ankara: 2005.

         Tez: Fedaî Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanının Tenkitli Metni

Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı (Eski Türk Edebiyatı) Ankara: 1996.

         Tez: Eski Türk Edebiyatında Kaside Nazım Şekli (XVI. Yüzyıl)

 Lisans: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (1993).

 YABANCI DİL

1- Farsça

Okuma: iyi derecede     Yazma: iyi derecede         Konuşma: iyi derecede

2- İngilizce

Okuma: orta derecede      Yazma: orta  derecede    Konuşma: orta derecede

3- Arapça

Okuma: orta derecede      Yazma: orta  derecede    Konuşma: orta derecede

 A- KİTAP VE KİTAP BÖLÜMÜ

- Eşref Paşa Divanı, Ankara: Vizyon Yayınevi 2014.

- "Türkistan'da Türk Düsüncesi: Ali Sir Nevâî", Türk-Islam Düsüncesi Tarihi, (Editör: Ömer Bozkurt) Ankara: Divan Kitap 2014.

– “Burdur Mevlevîhânesi Şeyhlerinden Fedaî Dede”, Mevlana Araştırmaları 3 (Editör: Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu), Ankara: Akçağ Yayınları 2009, s. 189-218.

– “Hanyalı Nuri’nin Mevlana ve Mesnevi Konulu Medhiyeleri”, Mevlana Araştırmaları 2 (Editör: Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu), Ankara: Akçağ Yayınları 2008, s. 89-101.

 B-ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER 

– "The Shahrangiz of Shtip by Za'fî", İnternational Journal of Central Asian Studies, Corea: The International Association of Central Asian Studies Korea University of International Studies 2010, Volume 14,  s. 96-107.

 – “Mehmed Bahâeddin’in Münâzara-i Seyf ü Kalem’i” ACTA TURCİCA (Online Thematic Journal of Turkic Studies/Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi), Yıl 2, Sayı 1, Ocak 2010, (Kültür Tarihimizde Yarış), s. 110-130. 

 – “Za’fî’nin Vardar Yenicesi Şehrengizi”, Journal of Turkish Studies/Türklük Bilgisi Araştırmaları ( JTS/TUBA), Harvard: Department of Near Eastern Languages and Civilizations Harvard University 2008, 32/I, s. 169-193.

 – “Mehmed Şakir bin Ahmed'in Manzum Mesnevi Tercümesi”, Erdem Journal of Ataturk Culture Center/Erdem Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, Doğumunun 800. Yılında Mevlana Özel Sayısı, Sayı: 50, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları 2008, s. 51-58. 


C- ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER 

- "Tarihî Metinlerde Eşyazımlılık Sorunu ve Kaybolan Sözcükler", Türkoloji Dergisi, C. XIX, S. 1, Ankara: 2012, s. 13-22.

-  “Geçmişten Günümüze Gazete Sloganları”, Türk Yurdu, C. 31, s. 290, Ekim 2011, s. 230-234. 

– “Kemal Edip Kürkçüoğlu’nun Şiirleri”, Türkoloji Dergisi, C. XV, S. 1, Ankara: 2002, s. 203-245.


D- ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

“Manzûm ve Mensûr Bölümlerin Kitâb-ı Bahriyye'deki İşlevi Üzerine", Uluslararası Piri Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Sempozyumu, İstanbul: 26-29 Eylül 2013.

– “Ahmet Paşa’nın İki Kerem Kasidesi”, II. Uluslararası Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, Ankara: 21-23 Kasım 2011.

– “Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi Yazmalar Bölümü “Üniversite” ve “Mustafa Con” Koleksiyonlarında Bulunan Farsça Yazmalar”, Türkiye Kütüphanelerinde Bulunan Farsça Yazmalar ve İran Kütüphanelerindeki Türkçe Yazmalar Sempozyumu, İstanbul: 18-19 Haziran 2009.

– “Metinden Hareketle Edebiyat Tarihi: Fedaî Divanı Örneği”, I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (23-24-25-26 Ekim 2007) Bildirileri, Isparta: 2008, s. 149-154.

 

E-ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

– “Bir Sürgünün Hikayesi: Kerem Kasidesi Üzerine Bazı Düşünceler”, Bursalı Şair Ahmet Paşa ve Dönemi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Bursa 2010s. 185-193.

– “Mehmet Âkif’in Geleneğin İzindeki Bir Şiiri: Terkîb-Bend”, Vefatının 72. Yılında Mehmet Âkif Ersoy Bilgi Şöleni 3: Mehmet Âkif Edebî ve Fikrî Akımlar, Ankara: 27-28 Aralık 2008, s. 201-208

 

F-PROJE VE ÇEŞİTLİ BİLİMSEL FAALİYETLERDE GÖREVLER

2009: Mevlana Araştırmaları Derneği tarafından yayımlanan Mevlana Araştırmaları 3 (Editör: Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu) adlı  eserde redaktörlük.

2009: Ankara Antikacılık, Antika& Sanat Eserleri Müzayedesi Kataloğu, 8 Kasım 2009, Swissôtel Ankara. Müzayede Kataloğunda yer alan Arapça, Farsça, Osmanlıca eserler konusunda sanat danışmanlığı.

2009: Ankara Antikacılık, Antika& Sanat Eserleri Müzayedesi Kataloğu, 19 Nisan 2009, Swissôtel Ankara. Müzayede Kataloğunda yer alan Arapça, Farsça, Osmanlıca eserler konusunda sanat danışmanlığı.

2008: Mevlana Araştırmaları Derneği tarafından yayımlanan Mevlana Araştırmaları 2 (Editör: Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu) adlı  eserde redaktörlük.

2008: Ankara Antikacılık, Antika& Sanat Eserleri Müzayedesi Kataloğu, 2 Kasım 2008, Swissôtel Ankara. Müzayede Kataloğunda yer alan Arapça, Farsça, Osmanlıca eserler konusunda sanat danışmanlığı.

2006-2009 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen TARBİS (Tapu Arşiv Bilgi Sistemi) Projesi’nde danışmanlık.

2006-2008: Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen VAYS (Vakıf Arşiv Yönetim Sistemi) Projesi’nde danışmanlık.

2007: Mevlana’nın Doğumunun 800. Yılı münasebetiyle Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlananMevlana ( Editörler: Prof. Dr. Osman Horata- Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu, Ankara: 2007) adlı eserde Doç. Dr. Hicabi Kırlangıç ve Doç. Dr. Derya Örs’le birlikte redaktörlük.

2000-2004: Ankara Üniversitesi DTCF Kütüphanesi Yazma Eserleri Kataloglama ve Bilgisayar Ortamına Aktarma Projesi’nde uzman.

Bu proje çerçevesinde iki cilt katalog Ankara Üniversitesi tarafından yayımlanmıştır:

Ankara Üniversitesitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi Yazmalar Kataloğu (I) Üniversite A ve Üniversite B Koleksiyonları, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları No: 400, Ankara: 2006 (Komisyonla birlikte; Yayına Hazırlayanlar: Derya Örs-Kemal Tuzcu-Muhammet Hekimoğlu).

Ankara Üniversitesitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi Yazmalar Kataloğu (II/1) Mustafa Con A ve B Koleksiyonları, Ankara Üniversitesitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları No: 402, Ankara: 2008 (Komisyonla birlikte; Yayına Hazırlayanlar: Derya Örs-Kemal Tuzcu-Muhammet Hekimoğlu).­­­­­­­

G- İDARİ GÖREVLER

 Bölüm Başkanı Yardımcılığı

F- SON İKİ YILDA VERİLEN DERSLER

Akademİk YIl

Dönem

Dersİn AdI

 

 


2011-2012

 

 

 

Güz

-Nazım Bilgisi (lisans)

-Osmanlı Türkçesinde Arapça-Farsça Kurallar (Lisans)

 -Osmanlı Türkçesi Okuma-I (Lisans)

 -Edebi Şerhler (Y. Lisans)

 -Divan Şiirinde Türler (Doktora)

 -Osmanlı Türkçesi (Doktora) 

 


2011-2012

 


Bahar

-Osmanlı Türkçesi Okuma-I (Lisans)

-XIII-XV. Yüzyıl Eski Türk Edebiyatı Tarihi (Lisans)

 -Metin Tenkidi (Mensur) (Y. Lisans)

 -XVII-XIX. Yüzyıl Nazım (Doktora)