PROF.DR. BELGİN CAN    
Adı : BELGİN
Soyadı : CAN
E-posta : can@medicine.ankara.edu.tr, belgincan@yahoo.com
Tel : 0312 5958174
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Histoloji ve Embriyoloji AD
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/belgin-can
Kişisel Akademik Bilgiler

ANKARA ÜNİVERSİTESİ  TIP  FAKÜLTESİ

AKADEMİK PERSONEL WEB BİLGİ GÜNCELLEME FORMU

ADI  AADI -SOYADI:

 

 

 

FOTOĞRAF

 

Belgin CAN

DİPLODİPLOMA DERECESİ:

M.D.

AKADAKADEMİK ÜNVANI :

Prof. Dr.

YABA YABANC DİL BİLGİSİ:

İngilizce

DOĞUDOĞUM TARİHİ ve YERİ:

1 Ekim 1961, Sivas

MEDEMEDENİ HALİ :

Evli

AKADAKADEMİK BİRİMİ :

Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı

YERLYYERLEŞKE :

Morfoloji Yerleşkesi

İŞ AD  İŞ ADRESİ:

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Histoloji-Embriyoloji ABD Sıhhiye/ Ankara 06100                                 

İŞ TEL İŞ TELEFONU:

+90312 595 8174

FAKS  FAKS NO:

+903123106370

CEP T 


E-MAİE-MAİL :

can@medicine.ankara.edu.tr

belgincan@yahoo.com

KİŞİSEKİŞİSEL WEB SAYFASI  :

 

KISA  ÖZGEÇMİŞ:

 

 

 

 

 

01.10.1961 de Sivas da doğdu. Eğitimini  1967- 1972  Ankara Ayşeabla İlkokulu, 1972-1979   Ankara Atatürk Anadolu Lisesi,/1 yıl İngilizce Hazırlık Sınıfı,1979-1986 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Pratisyen Hekimlikte Zorunlu Hizmetini  1986-1988 Ankara Dışkapı Hastanesi Çocuk Hastalıkları Kliniğinde yaptı. Tıpta Uzmanlık Sınavı ile 1988 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalında  1992 de  “Parenteral Dietilstilbesterol Uygulamasından Sonra Sıçan Testislerindeki Yapısal Değişikliklerin Işık Mikroskobu Düzeyinde İncelenmesi” başlıklı tez çalışması ile uzman doktor unvanını aldı. 1999 da Doçentlik sınavını başararak Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalında  Üniversite Doçenti unvan ve yetkisini kazandı. 2006 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nda Profesörlük kadrosuna yükseltildi. Evli ve  1 kız çocuğu annesidir.

 

TEMETTEMEL EĞİTİM VE AKADEMİK

GELİŞİGELİŞİM :

 

1986-1988     Pratisyen Hekimlikte Zorunlu Hizmet: Ankara Dışkapı Hastanesi Çocuk Hastalıkları Kliniği

 

1988-1992     Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji-Anabilim Dalında araştırma görevlisi

 

14.07.1992   Gerekli sınavları vererek, “ Parenteral Dietilstilbesterol Uygulamasından Sonra Sıçan Testislerindeki Yapısal Değişikliklerin Işık Mikroskobu Düzeyinde İncelenmesi”Başlıklı teziyle Tıbbi Histoloji ve Embriyolojide Tıpta Uzman ünvan ve yetkisini kazanma

                 

1992- 1999   Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında uzman doktor

 

01.11.1999   Doçentlik sınavını başararak Histoloji ve Emmbriyoloji Ana Bilim Dalında  Üniversite Doçenti unvan ve yetkisini kazanma

 

20.03.2001   Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’ndaki Doçentlik kadrosuna atanma 

 

08.08.2006   Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’ndaki    Profesör kadrosuna atanma Halen bu görevi devam ediyor.

DİPLO DİPLOMALAR :

 

 

1986 Tıp Doktorluğu/ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

1992 Tıpta Uzmanlık / Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

1999 Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında Üniversite Doçenti 

BİLİM BİLİMSEL DERNEK VE KURUMLARDA

ÜYELİ ÜYELİKLER:

 

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği
Türk Elektron Mikroskopi Derneği
Hacettepe Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu 

AUBAUM
European Microcopy Society    

IFSM

IFSHC                            

BİLİM BİLİMSEL DERGİLERDE

 HAKE HAKEMLİK:

 

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

 

ARAŞ ARAŞTIRMA ALANLARI:

Santral ve periferik sinir ince yapısı,

Göz Histolojisi,

Böbrek ultrastüktürü ,

Işık ve Transmisyon Elektron mikroskobu

 

KATIL KATILDIĞI VEYA YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER:

* Diyabette antioksidan tedavisinin (E vitamini ve selenium) organ fonksiyon ve yapısına etkileri Biyofizik Anabilim dalı ile devam ediyor

 

*Pankreatik beta hücrelerinin endoplazmik reticulum stresyanıtında ATF6 nın Rolü  2012-

Mikroporasyon ve Topikal Retinol Palmitat Uygulamasının Yanık Hasarı Üzerine Olan Etkilerinin SıçanModelinde Arastırılması Tamlandı

 Metabolik Sendromlu Sıçanlarda Hipokampusun Nörogenezine Etkili Faktörlerin İncelenmesi Devam ediyor

 Metabolik Sendromlu Sıçan Kortikal Nöronlarında Endoplazmik Retikulum Stresiyle İlgili Faktörlerin Araştırılması Devam ediyor Yürütücü

ULUSLULUSLARARASI YAYINLAR :

 

(CAN B[AU])

ULUS  ULUSAL YAYINLAR :

 

Belgin Can

MEDİ   MEDİKAL KİTAPLARDA BÖLÜM YAZARLIĞI:

Özel Histoloji  İnce Yapı ve Gelişme / Solunum Sistemi

Özel Histoloji  İnce Yapı ve Gelişme / Lemfoid Organlar

Özel Histoloji  İnce Yapı ve Gelişme /  Göz

Özel Histoloji  İnce Yapı ve Gelişme / Kulak

 

Klinik Gastroenteroloji ve Hepatoloji / Pankreas/ Pankreasın anatomisi, histolojisi, gelişimi ve gelişme anomalileri

 

RENKLİ HİSTOLOJİ ATLASI (Leslie P. Gartner, James L., Hiatt –Attila Dağdeviren,F.Sevda Müftüoğlu,Gülten Karabay) “Özel Duyular Bölümü”

Güneş Tıp Kiktapevleri, 394- 406, 2008

 

EMBRİYOLOJİ VE DOĞUM DEFEKTLERİNİN TEMELLERİ ( Keith L. Moore T.V.N. Persaud- Sevda Müftüoğlu, Pergin Atilla, Figen Kaymaz) “Göz ve Kulak Bölümü”

Güneş Tıp Kiktapevleri,279-290, 2008

 

KLİNİK YÖNLERİYLE İNSAN EMBRİYOLOJİSİ (Keith L. Moore T.V.N. Persaud, Mark G. Torchia- Hakkı Dalçık,Mehmet Yındırım) “Faringeal Kompleks Bölümü”

Nobel Tıp Kitapevleri,159-195, 2008