DOÇ. DR. HATİCE ESRA ÇOLAKOĞLU    
Adı : HATİCE ESRA
Soyadı : ÇOLAKOĞLU
E-posta : canatan@ankara.edu.tr, esracanatan@hotmail.com
Tel : 0312 317 03 15/4344
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm : KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/hatice-esra-colakoglu
Kişisel Akademik Bilgiler

Eğitimi

 

2008-2013 A.Ü. Veteriner Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora

2003-2008 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Lisans Eğitimi

1999-2003 Muğla Dalaman Anadolu Lisesi

1996-1999 Erciş Atatürk ilköğretim Okulu

1991-1996 Kazım Özer İlkokulu

 

Yabancı Dil: İngilizce (iyi düzeyde)

Ünvanları

 

2008 Veteriner Hekim (DVM)

2009 Araştırma Görevlisi/Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı

2013 Doktor (PhD)

 

Bilimsel İlgi Alanları

Veteriner Doğum ve Jinekoloji

Evcil Hayvanlarda Postpartum Dönem

 

Ödülleri

2003-2008 dönemi Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Lisans Eğitimi İkincilik Ödülü

TUBİTAK Yurt İçi Doktora Bursu (2008-2013)

 

Projeleri

Proje Adı

Destek Sağlayan Kurum

Proje Kodu

Proje Aşaması

Başlama-Bitiş Tarihi

Sütçü ineklerde postpartum süreçte folliküler kist olgularının gelişiminde transforming growth factor -β ailesi proteinlerinin rolü ve bu proteinlerin kan serum metabolit düzeyi ve uterus bakteriyel patogen yoğunluğu ile ilişkisi

TUBİTAK

109O643

Sonlandı

2009-2012

İneklerde Kistik Ovaryum Dejenerasyonlarının Patogenezisinde transforming rowth factor-Beta (TGF-Beta) ailesinin rolünün immunohistokimyasal ve western blot yöntemleri ile araştırılması

A.Ü. BAP

109B3338008

Sonlandı

2009-2012

Verdiği Seminerleri

Köpeklerde Gebeliğin Endokrinolojik ve Klinik Yönden Değerlendirilmesi

İneklerde Neospora caninum’ un Fertilite Üzerine Etkisi

 

Tez Konusu

İnek ve Düvelerde Vücut Kondisyon Skoru Değişiminin Postpartal Dönem ve Fertilite Parametrelerine Etkisi

 

Diğer Akademik Etkinlikleri

IV. Veteriner Jinekoloji Kongresi Katılım Sertifikası, Antalya, (2010)

VI. KHVHD ve 17. Fecava Kongresine Katılım Sertifikası, İstanbul, (2011)

VII. KHVHD Kongresi Katılım Sertifikası, İstanbul, (2012)

V. Veteriner Jinekoloji Kongresi Katılım Sertifikası, Antalya, (2013)  Yayınları (Ulusal/Uluslar arası kongre, sempozyum, çalıştay ve panel gibi bilimsel toplantılara ait bildiri kitaplarında yer alan yayınlar, derleme ve makaleler)

E. Canatan, K. Karakaş, G. Bulut, M. Cengiz (2010). Bir Güvercinde Yumurta Takılması Olgusunda Operatif Yaklaşım. IV. Veteriner Jinekoloji Kongresi, Antalya

Polat, M., Canatan, H.E., Vural, R., Küplülü, Ş., Bayramoğlu, R. (2010).  Düşük Fertilite Parametrelerine Sahip Bir Süt İneği İşletmesinde Neospora Caninum Enfeksiyonunun İnsidansı ve Sağaltım Protokolünün Fertiliteye Etkisi. IV. Veteriner Jinekoloji Kongresi, 4-7 Kasım, Antalya.

 

Topuzoğlu, D.B., Akıntuğ, Z., Canatan, H.E., Polat, İ.M., Vural, M.R., Küplülü, Ş. (2010). Bir Dişi Köpekte Escherichia coli ve Stafilokok Türlerinin Miks Enfeksiyonu Sonucu Gelişen Gangrenli Mastitis Olgusu. IV. Veteriner Jinekoloji Kongresi, 4-7 Kasım, Antalya.

 

H. E. Canatan, Mert Polat, Gökhan Sarı (2011). Life-threatening Hypersensitivity Reactions Induced by Rifamycin in Two Cats with Mammary Neoplasia. 6.KHVHD Kongresi ve 17th Fecava Eurocongress.

      H.E. Canatan, G. Sarı1, H. Kanca, S. Salar, K. Karakaş, A. Baştan, E.Ç.

     Çolakoğlu. (2012). Bir Köpekte Fötal Maserasyon ve Fötal Kemiklerin

     Vaginal Retensiyonu Olgusu. 7. KHVHD Kongresi, İstanbul


Evkuran G, Alcıgır E, Polat M, Atalay Vural S, Canatan HE, Vural MR, Küplülü S. (2013). Granulosa Theca Cell Tumor in An Arabian Mare: Are Immunohistochemically Loss of GDF-9 and BMP-6 Proteins Associated with High GATA-4, Inhibin-α, AMH Expressions? Kafkas Univ Vet Fak Derg,19 (Suppl-A): A237-A242


H.E. Canatan, M. Polat, Ş. Küplülü, R. Vural, M. Pekcan, C. Baklacı, M.O. Yazlık, E. Kuter. (2013). Sütçü İneklerde Postpartum Dönemde Leptin, NEFA, BHBA ve Bazı Enerji Metabolitlerinin Postpartum Reprodüktif Parametreler İle İlişkisinin Araştırılması. V. Veteriner Jinekoloji Kongresi, Antalya


H.E. Canatan, İ. Ergin, M. Polat, M.O. Yazlık, E. Kuter, D. Şeker, G. Onur. (2013). İdrar Kesesi Retrofleksiyonu ile Seyreden Vaginal Prolapsus: İki Olgu Sunumu.V. Veteriner Jinekoloji Kongresi, Antalya


M. Polat, E. Alçığır, H.E.Canatan, S. Vural, R. Vural, Ş. Küplülü (2013). Pekinez Irkı Bir Köpekte Uterus Adenomyozisi ve Çoklu Genital Sistem Patolojisi: Nadir bir Olgu. V. Veteriner Jinekoloji Kongresi, Antalya