PROF.DR. KEZBAN CANDOĞAN    
Adı : KEZBAN
Soyadı : CANDOĞAN
E-posta : candogan@eng.ankara.edu.tr, kcandog@hotmail.com
Tel : 0312--2033300 (dahili-3647)
Ünvan : PROF.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

AKADEMİK PERSONEL

UNVAN Prof. Dr.

İletişim Bilgileri

Adres

:

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  Gıda Mühendisliği Bölümü
06110 Dışkapı – ANKARA

Tel

:

(312) 203 33 00 (Dahili: 3647)

Faks

:

(312) 317 87 11

E-posta

:

candogan@eng.ankara.edu.tr

Eğitim

 

Derece

Üniversite

Tarih

Lisans

Ankara Üniversitesi

1989

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi

1992

Doktora

Clemson Üniversitesi

2000

 

 

Terfi Unvan ve Tarihleri

 

Unvan

Kurum

Tarih

Doçent

Ankara Üniversitesi

2003

Profesör

Ankara Üniversitesi

2009

 

 

 

 

 

İdari Görevler

Görev

Kurum

Tarih

Bölüm Başkan Yardımcısı

Ankara Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü

2008-2010

 

 

 

 

Diğer İş Deneyimleri

 

Görev

Kurum

Tarih

 

 

 

 

 

Üyesi Olduğu Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlar

 

Gıda Teknolojisi Derneği, International Union of Food Science and Technology.

 

 

 

Uzmanlık Alanı :

 

Et Bilimi ve Teknolojisi, Duyusal Analiz, Yeni Ürün Geliştirme, Aktif Ambalajlama

 

 

Son 5 Yılda Verdiği Kurumsal ve Mesleki Hizmetler

 

·          Verdiği Dersler

Dersin Adı / Kodu

Ders (Saat / Hafta)

Uygulama (Saat / Hafta)

Lisans / Lisansüstü

GDM 484 Et İşleme Teknolojisi

3

2

Lisans

GDM 301 (ZM-301) Gıda Bilimi ve Teknolojisi

2

-

Lisans

GT 352 Gıda Teknolojisi

2

-

Lisans

GDM 252 Mesleki İngilizce

2

-

Lisans

GDM 452 Mesleki İngilizce

2

-

Lisans

GDM 381 Duyusal Analiz

2

1

Lisans

GDM 384 Gıdaların Fiziksel Özellikleri

2

-

Lisans

GDM 362 İş Hayatı İçin Yabancı Dil

2

-

Lisans

MSS 420 Gıda ve İş Etiği

3

-

Lisans

GDM 409 Su Ürünleri Teknolojisi

3

-

Lisans

809627 Uzmanlık Alanı Dersi

8

-

Lisansüstü

GDM 809503 Et Teknolojisinde Üretim Hataları

3

-

Lisansüstü

GDM 809555 Gıda Endüstrisinde Yeni Ürün Geliştirme

2

2

Lisansüstü

·          Diğer Görevler

Görev

Kurum

Tarih

Fakülte Teknoloji Yönetimi Sertifika Programı "Quality Assurance" dersinde Mentor

Ankara Üniversitesi

2007-2008

Bölüm Başkan Yardımcısı

Ankara Üniversitesi

2008-2010

“Gıda Politikaları” Paneli Düzenleme Kurulu Üyesi

Gıda Mühendisleri Odası

2008

İkinci Ürün Geliştirme Ulusal Öğrenci Yarışması Düzenleme Kurulu Üyesi

GaziOsmanPaşa Üniversitesi

2009

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Bilim Kurulu Üyeliği

SETBİR

2011-

2. Uluslarası Beyaz Et Kongresi Bilim Kurulu Üyesi

BESDBİR

2013

59th ICoMST (International Congress of Meat Science and Technology) Bilim Kurulu Üyesi

Ege Üniversitesi

2013

 

 

Yer Aldığı Projeler :

 

Devam Eden Projenin adı

Proje yürütücüsü ve Yardımcı Araştırıcılar

Başlama ve bitiş tarihi

Destekleyen kuruluş

PSE Tavuk ve Hindi Etlerinin Teknolojik Özellikleri ve İleri İşlenmiş Ürünlerde Kullanım Olanakları (00437.STZ.2009-2)

Kezban Candoğan (Yürütücü)

Ahmet Yaman

Nuray Kolsarıcı

Eda Demirok

2009-

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI, KANATLI AR-GE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamamlanmış Projenin adı

Proje yürütücüsü ve Yardımcı Araştırıcılar

Başlama ve bitiş tarihi

Destekleyen kuruluş

Training in Production Techniques of Commercial Table Olive/Olive Oil Types in European Countries (TOTE)- Avrupa Ülkelerinde Ticari Sofralık Zeytin ile Zeytinyağı Üretim Teknikleri  Konusunda Eğitim (TR/06/A/F/PL2-019-Leonardo da Vinci Programı Hareketlilik Projesi)

Kezban Candoğan (Yürütücü)

Kamuran Ayhan

2006-2007

Avrupa Birliği (Ulusal Ajans)

Antimikrobiyal ve Antioksidan Özellikteki Yenilebilir Filmlerin Taze Etlerin Raf Ömrüne Etkisi (BAP 2006-0745-046)

Kezban Candoğan (Yürütücü)

Banu Özen (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)

Zehra Karagöz

Betül Kodal

2006-2008

Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu

Marine Hamsilerde Kalite Değişimleri (TOVAG 106-O-256)

Kezban Candoğan (Yürütücü)

Nuray Kolsarıcı

İlker T. Akoğlu

E. Dilşat Cırban

2006-2007

TÜBİTAK

Farklı Oranlarda Dana Kırıntı Eti ile Formüle Edilmiş Hamburger Köftelerinde Biberiye Ekstraktı İlavesinin Depolama Stabilitesi Üzerine Etkisi

(09H4343001)

Kezban Candoğan (Yürütücü)

Elif İlhan

2009-2010

Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu

Oksijen Tutucu Kullanılarak Modifiye Atmosferde Paketlenen Tavuk Etlerinde Kalite Değişimleri (09B4343008)

Kezban Candoğan  (Yürütücü)

Cengiz Caner (Çanakkele Onsekiz Mart Üniversitesi)

Burak Demirhan

 

2009-2012

Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu

 

 

 

 

Danışmanlıklar :

 

………………………………….

 

Son Yıllarda Yaptığı Yayınlar (En Önemli 10 adet):

 

1) Candoğan, K. 2002. The effect of tomato paste on some quality characteristics of beef patties during refrigerated storage. European Food Research and Technology, 215:305-309.

2) Candoğan, K., Kolsarıcı, N.. 2003. The effects of carrageenan and pectin on some quality characteristics of low-fat beef frankfurters. Meat Science, 64:199-206.

3) Candoğan, K., Kolsarıcı, N. 2003. Storage stability of low-fat beef frankfurters formulated with carrageenan or carrageenan with pectin. Meat Science, 64:207-214.

4) Kartika, S., Candoğan, K., Grimes, L.W., Acton, J.C. 2003. Rinse treatment and oxygen barrier properties of films for improving quality retention in vacuum packaged fresh chicken. Journal of Food Science, 68(5):1762-1765

5) Ensoy, Ü., Kolsarıcı, N., Candoğan, K. 2004. Quality characteristics of spent layer surimi during frozen storage. European Food Research and Technology, 219(1):14-19.

6) Candoğan, K., Acton, J.C. 2004. Proteolytic activity of bacterial starter cultures for meat fermentation. Journal of Muscle Foods, 15:23-34 .

7) Candoğan, K., Kartika, S., Wardlaw, F.B., Acton, J.C. 2008. Type of bacterial starter culture, aging and fermentation effects on some characteristics of inoculated beef sausages. European Food Research and Technology, 227:1651–1661.

8) Candoğan, K., Wardlaw, F.B., Acton, J.C. 2009. Effect of starter culture on proteolytic changes during processing of fermented beef sausages. Food Chemistry, 116:731–737.

9) Ensoy, Ü., Kolsarıcı, N., Candoğan, K., Karslıoğlu, B. 2010. Changes in biochemical and microbiological characteristics of turkey sucuks as affected by processing and starter culture utilization. Journal of Muscle Foods, 21: 142-165.

10) Emiroğlu, Z.K., Yemiş, G.P., Coşkun, B.K., Candoğan K. 2010. Antimicrobial activity of soy edible films incorporated with thyme and oregano essential oils on fresh ground beef patties.Meat Science, (86): 283–288.

 

 

 

Son 10 yılda yapmış olduğu yayınların adedi :

 

50

 

 

Aldığı Burslar ve Ödüller :

 

-Ankara Üniversitesi, Akademik Yılı Fen Bilimleri Dalı Teşvik Ödülü (1995-1996)

-Hollanda “International Agricultural Center”da (IAC) "Food Processing-Quality Assurance and  Marketing in Food Processing Enterprises" konulu kurs için Hollanda Hükümeti tarafından verilen burs. Wageningen, Hollanda, (1995)

-YÖK yurtdışı doktora bursu, (1997-2000)

-Alpha Epshilon Lambda Honor Society of Clemson University" tarafından verilen onur ödülü, (2000).

 

 

 Tez Danışmanlığı Yaptığı  Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin Adedi

 

 

Yüksek Lisans

Doktora

Tamamlanmış

8

1

Devam eden

4

4

 

 

TÜM YAYINLARI

 

Science Citiation Index (SCI)' e Giren Dergilerdeki Yayınlar

 

1.        Kolsarıcı, N., Candoğan, K. 1995. Effects of potassium sorbate and lactic acid on the shelf life of vacuum-packed chicken meats. Poultry Science, 74(11):1884-1894.

 

2.        Candoğan, K. 2002. The effect of tomato paste on some quality characteristics of beef patties during refrigerated storage. European Food Research and Technology, 215:305-309.

 

3.        Candoğan, K., Kolsarıcı, N.. 2003. The effects of carrageenan and pectin on some quality characteristics of low-fat beef frankfurters. Meat Science, 64:199-206.

 

4.        Candoğan, K., Kolsarıcı, N. 2003. Storage stability of low-fat beef frankfurters formulated with carrageenan or carrageenan with pectin. Meat Science, 64:207-214

 

5.        Kartika, S., Candoğan, K. Grimes, L.W., Acton, J.C. 2003. Rinse treatment and oxygen barrier properties of films for improving quality retention in vacuum packaged fresh chicken. Journal of Food Science, 68(5):1762-1765.

 

6.        Ensoy, Ü., Kolsarıcı, N., Candoğan, K.. 2004. Quality characteristics of spent layer surimi during frozen storage. European Food Research and Technology, 219(1):14-19.

 


7.        Candoğan, K., Acton, J.C. 2004. Proteolytic activity of bacterial starter cultures for meat fermentation. Journal of Muscle Foods, 15:23-34.

 

8.        Candoğan, K., Kartika, S., Wardlaw, F.B., Acton, J.C. 2008. Type of bacterial starter culture, aging and fermentation effects on some characteristics of inoculated beef sausages. European Food Research and Technology, 227:1651–1661.

 

9.        Candoğan, K., Wardlaw, F.B., Acton, J.C. 2009. Effect of starter culture on proteolytic changes during processing of fermented beef sausages. Food Chemistry, 116:731–737.

 

10.     Ensoy, Ü., Kolsarıcı, N., Candoğan, K., Karslıoğlu, B. 2009. Changes in biochemical and microbiological characteristics of turkey sucuks as affected by processing and starter culture utilization. Journal of Muscle Foods 21: 142-165.

 

11.     Emiroğlu, Z.K., Yemiş, G.P., Coşkun, B.K., Candoğan K. 2010. Antimicrobial activity of soy edible films incorporated with thyme and oregano essential oils on fresh ground beef patties.Meat Science, (86): 283–288.

 

Yurtdışı Dergilerdeki Yayınlar

 

1.        Candoğan, K., Ensoy, Ü., Tağı, Ş., Kolsarıcı, N., Halkman, K. 2009. Quality characteristics of Turkish raw meat balls produced from turkey meat. Fleischwirtschaft Int.24:60-63.

 

Yurtiçi Dergilerdeki Yayınlar

 

1.        Kolsarıcı N., K. Turhan (Candoğan). 1992. Taze et teknolojisinde antimikrobiyel uygulamalar. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 1272/705, 32s.

 

2.        Kolsarıcı, N., Soyer, A., Turhan (Candoğan), K., 1993. Tiftik keçisi etinin sucuk üretiminde kullanılabilme olanakları üzerine araştırma. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 1292/716, 17s.

 

3.        Kolsarıcı, N., K. Turhan (Candoğan). 1993. Et ürünlerinde nitrozamin oluşumu ve sağlık açısından önemi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 1283/52, 21s.

 

4.        Kolsarıcı, N., K. Candoğan. 1993. Etlerde tat ve koku bileşikleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 1321/59, 18s.

 

5.        Candoğan, K., Kolsarıcı, N. 1995. Et teknolojisinde gam kullanımı. Standard, 34 (398): 55-60.

 

6.        Candoğan, K., Kolsarıcı, N. 1995. Yağ oranı düşük et ürünleri üretimi. Standard, 34 (405): 49-53.

 

7.        Soyer, A., Kolsarıcı, N., Candoğan, K. 1999. Tavuk etlerinin bazı kalite özellikleri ve besin ögelerine mikrodalga ve geleneksel pişirme yöntemlerinin etkisi. TÜBİTAK Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 23, Ek Sayı 2, 289-296.

 

8.        Candoğan, K., Acton, J.C. 2001. Proteolysis in sausage fermentation. Gıda, 26(4):247-253.

 

9.        Candoğan, K., Acton, J.C. 2001. Fermentation processes and starter cultures in sausage production. Gıda Teknolojisi, 5(8):42-47.

 

10.     Kolsarıcı, N., Candoğan, K. 2002. Mekanik ayrılmış etin kalite özellikleri ve kullanım alanları. Gıda, 27(4):277-283.

 

11.     Kolsarıcı, N., Candoğan, K. 2002. Deve kuşu eti. Standard, 41(484):35-42.

 

12.     Kolsarıcı, N., Ensoy, Ü., Candoğan, K., Üzümcüoğlu, Ü. 2004. Soğuk ve dondurulmuş depolamanın mekanik ayrılmış tavuk etlerinin kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesine etkisi. Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi, 2(8):2-13. www.mikrobiyoloji.org/pdf/702040802.

 

13.     Karagöz, Z., Candoğan, K. 2007. Et teknolojisinde antimikrobiyal ambalajlama. Gıda, 32(2):113-122.

 

14.     Aşık, E., Günal, Y., Candoğan, K. 2009. Et ve et ürünlerinde karsinojenik heterosiklik aromatik aminler. Akademik Gıda, 7(2):25-30.

 

15.     Kolsarıcı, N., Candoğan, K., Akoğlu İ.T: 2010. Effect of frozen storage on alterations in lipids of mechanically deboned chicken meats. Gıda 35(6):403-410..

 

16.     Ketenoğlu, O., Candoğan, K. 2011. Effect of Low-sodium salt utilization on some characteristics of ground beef patties. Gıda, 36(2):63-69.

 

17.     Candoğan, K. 2011. Gıda Sektöründe İnovasyon ve Yeni Trendler. Gıda Hattı, 31:60-63.

 

18.     Candoğan, K. 2012. Et Ürünlerinde Tağşiş ve Bulaşma Üzerine Düşünceler. Dünya Gazetesi SetBir Eki. 19 Nisan.

 

 

Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler

 

1.        Kolsarıcı, N., Turhan (Candoğan), K., Çakmakçı, L., Elibol, O. 1993. Kanatlı et ürünleri üretim teknolojileri. YUTAV Uluslarası Tavukçuluk Kongresi' 93, TURKEY, Bildiriler: 137-155.

 

2.        Kolsarıcı, N., Turhan (Candoğan), K., Şahin, E. 1993. Teknolojik işlemlerin kanatlı etlerinin beslenme değerine etkisi. YUTAV Uluslarası Tavukçuluk Kongresi' 93, TURKEY. Bildiriler: 502-518.

 

3.        Kolsarıcı, N., Candoğan, K., 1995. Kanatlı et ürünleri üretiminde bitkisel protein kullanımı. YUTAV Uluslarası Tavukçuluk Kongresi' 95, TURKEY. Bildiriler: 424-435.

 

4.        Candoğan, K., Dawson, P.L., Korel, F., Acton, J.C.. 1998. Factors in the development of flavor in fermented sausages. 95th Annual Meeting of Southern Association of Agricultural Scientists, Southern Regional Section of IFT. Little Rock, Arkansas .

5.        Candoğan, K., Kolsarıcı, N. 1999. Effects of carrageenan and pectin on physical, sensorial and microbiological characteristics of low-fat beef frankfurters. Institute of Food Technologist (IFT) Anual Meeting and Food Expo. Chicago, IL.

6.        Candoğan, K., Acton, J.C. 2000. Proteolytic activity by bacterial starter cultures for meat fermentation using beef protein extract. 53rd Annual Reciprocal Meat Conference, The Ohio State University, Colombus, Ohio. American Meat Sci. Assoc. Abstract book:127-128.

 

7.        Candoğan, K., Kartika, S., Acton, J.C. 2000. Type of bacterial starter culture, aging and fermentation effects on some characteristics of inoculated beef sausages. 53rd Annual Reciprocal Meat Conference, The Ohio State University, Colombus, Ohio. American Meat Sci. Assoc., Abstract Book:127.

 

8.        Candoğan, K., Halpin, E., Acton, J.C.. 2000. Color and sensory characteristics of beef patties formulated with tomato paste and sun-dried tomato powder. 46th International Congress of Meat Science and Technology, Buenos Aires, Argentina. Congress Proceedings (2): 310-311.

 

9.        Candoğan, K., Acton, J.C. 2001. Proteolytic activity of starter cultures for chicken meat fermentation determined with sarcoplasmic protein extract. XV. European Symposium on the Quality of Poultry Meat, 329-334. Kuşadası, Türkiye.

 

10.     Kartika, S., Candoğan, K., Grimes, L. W., Acton, J.C. 2001. Vacuum skin packaging and salt rinse treatment to improve quality retention in fresh poultry. IFT Annual Meeting and Food Expo, New Orleans, Lousiana.

 

11.     Candoğan, K., Kolsarıcı, N., Akoğlu, İ., Üzümcüoğlu, Ü., Tekin, A. 2001. Some chemical, physical and microbiological characteristics of mechanically deboned chicken meats produced from breast frame, neck or back. XV. European Symposium on the Quality of Poultry Meat, 367-372. Kuşadası, Türkiye.  

 

12.     Daly, M. P., Kartika, S., Candoğan, K., Halpin, E., Acton, J.C. 2002. Chemical, physical and sensory characteristics of marinated chicken breasts. IFT Annual Meeting and Food Expo, Anaheim, California.

 

13.     Kolsarıcı, N., Candoğan, K., Üzümcüoğlu, Ü., Tekin, A., Akoğlu, İ. 2003. Changes in lipids of mechanically deboned chicken meat during refrigerated and frozen storage. International Congress, Information Technology in Agriculture, Food and Environment. 7 to 10 Ekim, İzmir.

 

14.     Ensoy, Ü. Candoğan, K., Kolsarıcı, N., Karslıoğlu, B., Çizmeci, M. 2004. Influence of acetic and lactic acid treatments on lipid changes and color of chicken legs.XXII World’s Poultry Congress, June 8-13, İstanbul.

 

15.     Ensoy, Ü., Kolsarıcı, N., Karslıoğlu, B., Candoğan, K. 2007. Starter culture and processing effects on microbiological characteristics of “sucuk” produced with turkey meat. Proceedings of 5th International Congress on Food Technology, Vol:3, 285-295. 9-11 Mart, 2007. Selanik, Yunanistan.

 

16.     Candoğan, K. 2007. Meat Chain in North/East of the Region. Challenges to a Whole Chain Approach to Meat Quality and Safety Conference,  (Ain Shams Üniversitesi, Kahire (Davetli Konuşmacı).

 

17.     Candoğan, K., Kolsarıcı, N., Akoğlu, İ., Cırban, E.D. 2008. Alterations in proteins during ripening of marinated anchovy. First  International Congress of Seafood Technology, 18-21 May, Çeşme, İzmir. 

18.     Tolun, A., Kolsarıcı, N., Candoğan, K. 2008. “Quality changes of shrimp during refrigerated storage. First  International Congress of Seafood Technology, 18-21 May, Çeşme, İzmir.

 

19.     Yemiş, G.P., Candoğan, K. 2009. Antimicrobial activity of thyme and oregano essential oils incorporated soy based edible coatings against food borne pathogens in fresh beef. IFT Annual Meeting and Food Expo, , 6-9, June, Anaheim, California.

 

20.     Öztürk, G., Aydın, H., Çevik, M., Candoğan, K. 2009. Effect of Essential Oil Incorporated Soy-Based Coatings on Microbiological, Physical and Sensorial Characteristics of Lamb Chops.  IFT Annual Meeting and Food Expo, 6-9, June, Anaheim, California.

 

21.     Aşık, E., Kızılkaya, E., Demirhan B., Candoğan, K. 2010. Effect of chitosan incorporation on quality characteristics of meatballs. 1st Int. Congress on Food Technology, Antalya.

 

22.     İlhan, E., Candoğan, K. 2010. Storage stability of hamburger patties formulated with different vee trimming ratios and rosemary essential oil. 1st Int. Congress on Food Technology, Antalya.

 

23.     Demirhan, B., Aşık, E., Kızılkaya, E., Candoğan, K. 2010. The effect of modified atmosphere packaging with oxygen scavenger on quality changes in chiken breast meat patties during refrigerated storage. 1st Int. Congress on Food Technology, Antalya.

 

24.     Aşık, E., Candoğan, K. 2010. Effects of Chitosan coatings incorporated with garlic oil on quality characteristics of shrimp. 2nd International Congress on Seafood Technology Book of Abstracts. Alaska.

 

25.     Candoğan, K. 2011. Tüketici Beklentilerini Karşılama Açısından Yeni Ürün Geliştirme: Kanatlı Eti Endüstrisinde Yeni Ürün Geliştirmede Düşünceden Uygulamaya İşlemler ve Esaslar, Uluslarası Beyaz Et Kongresi, Antalya (Davetli Konuşmacı).

 

26.     Kızılkaya, E., Candoğan, K. 2011. Electrophoretic techniques for evaluating quality

27.     of meat and meat products. International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry, Çeşme, İzmir.

 

28.     Aykın, E., Çalışkan, G., Candoğan, K. 2011. Bioactive compounds from muscle sources. International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry, Çeşme, İzmir.

 

29.     Şahin, A., Yaman, A., Candoğan, K. 2011. Premature browning in meats. International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry, Çeşme, İzmir.

 

30.     Candoğan, K. 2012. Active Packaging Applications for Muscle Foods with An Emphasis on Oxygen Scavengers and Antimicrobial / Antioxidant Packaging Systems. International Congree on Advanced Nonthermal Processing in Food Technology-Effects on Quality and Shelf-Life of Food and Beverages, 7-10 Mayıs, Kuşadası. (Davetli Konuşmacı).

 

31.     Demirhan, B., Candoğan K. 2012. Effect of Modified Atmosphere Packaging and Oxygen Scavengers on Microbiological Changes in Fresh Chicken Meats during Refrigerated Storage. International Congree on Advanced Nonthermal Processing in Food Technology-Effects on Quality and Shelf-Life of Food and Beverages, 7-10 Mayıs, Kuşadası.

 

32.     Çarkcıoğlu, E., Özlük Çilak, G., Candoğan, K. 2013. Tavuk Göğüs Eti Ambalajlarında Kitozan Bazlı Yenilebilir Filmden Üretilen Emici Ped Kullanımı. 2. Uluslararası Beyaz Et Kongresi, 24-28 Mayıs, Antalya (sözlü bildiri olarak kabul edildi).

 

33.     Candoğan, K. 2013. Kanatlı Eti Ürünlerinde Sodyum Azaltma Stratejileri- Yeni uygulamalar, Sorunlar ve Alternatif Çözüm Önerileri. 2. Uluslararası Beyaz Et Kongresi, 24-28 Mayıs, Antalya (Davetli Konuşmacı)

 

34.     Gökmen, E., Işık, E., Mansuroğlu, M., Uludağ, H.D., Candoğan, K. 2013. Kaplamalı Göğüs Etlerinde Yenilebilir Kitozan Kaplamanın Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi. 2. Uluslararası Beyaz Et Kongresi, 24-28 Mayıs, Antalya (poster bildirisi olarak kabul edildi).

 

35.     Demirhan, B., Er, B., Şahin, A., Candoğan, K. 2013. Düşük Sodyumlu Marine Tavuk Üretiminde Potasyum Klorür ve Potasyum Laktat Kullanımının Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi. 2. Uluslararası Beyaz Et Kongresi, 24-28 Mayıs, Antalya (poster bildirisi olarak kabul edildi).

 

36.     Ekmekçi, M., Kızılkaya, E., Candoğan, K. 2013. Quality Characteristics of Reduced-Salt Pastırma with the Addition of Calcium Chloride or Potassium Chloride. Food and Biosystem Engineering Confrence. FABE, May 30-Juna 2, 2013. Skiathos Island Greece (sözlü bildiri olarak kabul edildi).

 

37.     Gültekinoğlu, E., Candoğan, K. 2013. Quality Retention of Sliced “Pastırma” during Refrigerated Storage by Combining Oxygen Scavengers with Modified Atmosphere Packaging. Food and Biosystem Engineering Confrence. FABE, May 30-Juna 2, 2013. Skiathos Island Greece (poster bildirisi olarak kabul edildi).

 

Ulusal Kongrelerde Sunulan Ve Tam Metni Yayınlanan Bildiriler

 

1.        Candoğan, K., Kolsarıcı, N. 1993. Potasyum sorbat ve laktik asitin vakum paketlenmiş tavuk etlerinin raf ömrüne etkisi, 8. Kükem Kongresi, 20-23 Eylül, Ankara. Kükem Dergisi, 8. KÜKEM Kongresi Özel Sayısı, Cilt, 16, Sayı, 2, Vol, 16, s, 68.

 

2.        Kolsarıcı, N., Candoğan, K. 1997. Yoğun tuz kürü uygulanmış hamsi (Enraulis engrasicholus) balıklarında kimyasal değişimler. Akdeniz Balıkçılık Kongresi, Kongre Kitapçığı, 199-207. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bornova, İzmir.

 

3.        Candoğan, K., Ensoy, Ü., Tağı, Ş., Kolsarıcı, N., Halkman, A.K. 2004. Hindi etinden üretilen çiğ köftelerin kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal özellikleri. Türkiye 8. Gıda Kongresi, 26-28 Mayıs, Bursa .

 

4.        Kolsarıcı, N., Ensoy, Ü., Candoğan, K., Üzümcüoğlu, Ü. 2004. Soğuk ve donmuş depolamanın mekanik ayrılmış tavuk etlerinin mikrobiyolojik kalitesine etkisi, Türkiye 8. Gıda Kongresi, 26-28 Mayıs, Bursa.

 

5.        Ensoy, Ü., Kolsarıcı, N., Karslıoğlu, B., Candoğan, K. 2005. Farklı starter kültür kullanımı ve ısıl işlem uygulaması ile hindi sucuğu üretiminde oluşan biyokimyasal değişimler. Gıda Kongresi, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, 19-21 Nisan , İzmir.

 

6.        Ensoy, Ü., Kolsarıcı, N., Karslıoğlu, B., Candoğan, K. 2006. Farklı starter kültür ve ısıl işlem uygulaması ile üretilen hindi sucuklarının toplam uçucu aroma bileşikleri üzerine depolamanın etkileri. Türkiye 9. Gıda Kongresi, 24-26 Mayıs, Bolu .

 

7.        Candoğan, K., Kolsarıcı, N., Cırban, E.D., Akoğlu, İ. 2008. Salamura konsantrasyonu ve olgunlaştırma süresinin marine hamsilerin mikrobiyolojik, duyusal ve renk kalitesine etkileri. Türkiye 10. Gıda Kongresi, 21-23 Mayıs, Erzurum.

 

8.        Demirhan, B., Caner, C., Candoğan, K. 2009. Et ve et ürünlerinde oksijen tutucuların kullanımı, Ambalaj 2009 Sempozyumu Bildiri Kitabı, pp:169-175.

 

9.        Yaman, A., Candoğan, K. 2011. Soğukta Depolanan PSE Hindi ve Tavuk Göğüs Etlerinin Bazı Mikrobiyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. 4. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi (12-13 Ekim), Antalya.

 

10.     Demirhan, B. Candoğan, K. 2012. Kaplamalı Tavuk Eti Ürünlerinin Mikroyapısal Özelliklerini Etkileyen Faktörler. İşlenmiş Kanatlı Eti Ürünleri Çalıştayı, 6-7 Aralık, Manisa.

 

11.     Demirhan, B. Candoğan, K. 2012. Kaplamalı Tavuk Eti Ürünlerinde Yağ Absorpsiyonunun Azaltılması. İşlenmiş Kanatlı Eti Ürünleri Çalıştayı, 6-7 Aralık, Manisa.