PROF.DR. MUSTAFA RIZA ÇANGA    
Adı : MUSTAFA RIZA
Soyadı : ÇANGA
E-posta : canga@ankara.edu.tr
Tel : 0312 596 1193
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler
Eğitim ve Akademik Deneyim
Prof. Dr.
1995

Ankara Üniversitesi

Doç. Dr.
1989

Ankara Üniversitesi

Dr.
1981

Ankara Üniversitesi

Lisans
1976

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü

 Verdiği Lisans Dersleri
TO422 Toprak Erozyonu ve Koruma
ZM112 Toprak Bilgisi
Verdiği Lisansüstü Dersleri
TO547 Oyuntu Erozyonu Kontrolü
TO528 T.Erozyonu Araştırma Yöntemleri
TO550 Teraslama Tekniği
TO562 İ.Toprak ve Su Koruma
TO529 Su Erozyonu Tahmin Modelleri
Danışmanlığında Tamamlanan Tezsiz Yüksek Lisans Çalışmaları
 • Berna Sivri. 2010. Türkiye'de erozyon konusunda çalışan kuruluşlar ve faaliyetleri.
 • Onur Çiltaş. 2009. Türkiye'de rüzgar erozyonunun etkilediği alanların ıslahı ile ilgili çalışmalar.
 • Ömer Kuru. 2008. Kastamonu Araç vadisi sulama alanı planlama arazi sınıflandırma ve drenaj raporu.
 • Suat Çokçetin. 2004. Arazi toplulaştırmasında toprak etüd ve indeks tespiti.
 • Danışmanlığında Tamamlanan Tezli Yüksek Lisans Çalışmaları
 • Feras Youssef. 2006. Toprakların rüzgar erozyonuna duyarlılığının eleme ve taşıma oranı yöntemleri ile belirlenmesi.
 • Emel Ökten. 2005. Toprak nem ve kil kapsamının yüzey akış ve erozyon üzerine etkisi.
 • Emel Erol. 2000. Cografi bilgi sistemleri kullanılarak erozyon risk değerlendirmesi.
 • Hasan Yıldız. 1999. Değişik sürüm aletlerinin toprakların kuru agregat büyüklük dağılımına etkisi.
 • Murat Tüysüz. 1999. Kıranharmanı (Polatlı) köyü arazilerinin tarımsal arazi değerlendirmesi.
 • Sevinç Madenoğlu. 1998. Buğday anız örtüsüne sahip topraklardan erozyon ile oluşan N ve P kayıplarının yapay yağmurlayıcı ile laboratuar koşullarında belirlenmesi.
 • Sevim Kaymak. 1996. Ön ıslatmanın agregat stabilitesi ve toprak ve su kayıpları üzerine etkisi.
 • Harun Akın. 1994. A.Ü.Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği topraklarının toprak ve su koruma yönünden planlanması.
 • Mücahit Karaoğlu. 1991. Atatürk Tarım İşletmesi arazilerinin toprak ve su koruma açısından kullanım planlaması.
 • Günay Erpul. 1990. Sakarya Tarım İşletmesi topraklarının detaylı erozyon etüdü.
 • Danışmanlığında Tamamlanan Doktora Çalışmaları
 • Mehmet Parlak. 2005. Farklı debi ve eğim koşullarının parmak erozyonu ve sediment taşınımı üzerine etkileri.
 • Mustafa Başaran. 2005. Arazi kullanımındaki değişimlerin toprak erozyonu üzerine etkisi: Çankırı İndağı bölgesi örnek çalışması.
 • Mücahit Karaoğlu. 1998. Fosfojips ve eğimin yüzey akış, infiltrasyon ve erozyona etkileri.
 • Tamamlanmış Araştırma Projeleri
 • Akalan, İ., Çanga, M.R. Bala Devlet Üretme Çiftliği topraklarının erozyon eğiliminin saptanması ve toprak koruma planının yapılması üzerine bir araştırma. TUBİTAK, TOAG Proje No: 408. Sonuçlanma tarihi: 31/05/1981 
  Destekleyen : TUBITAK (-1981)
 • Ataman,Y., Ünver, İ., Çanga, M.R. Ülkemizde yaygın bazı yetiştirme ortamlarının seralarda kullanımımı açısından önemli özellikleri. A.Ü.Araştırma Fonu Proje No: 86-11-10-01. Sonuçlanma tarihi: 15/06/1988
  Destekleyen : BAP (-1988)
 • Çanga, M.R., Erpul, G. Sakarya Tarım İşletmesi arazilerinin detaylı erozyon etüdü. A.Ü.Araştırma Fonu Proje No: 88-25-00-44. Sonuçlanma tarihi: 23/05/1990.
  Destekleyen : BAP (-1990)
 • Çanga, M.R., Karaoğlu, M. Atatürk Tarım İşletmesi arazilerinin toprak ve su koruma açısından kullanım planlaması. A.Ü.Araştırma Fonu Proje No: 90-25-00-33 Sonuçlanma tarihi: 23/09/1991
  Destekleyen : BAP (-1991)
 • Ünver, İ., Çanga, M.R., Canik, B., Arcak, S. Pamukkale travertenlerinin kararması üzerine tarımsal etkinliklerin olası rolü. A.Ü.Araştırma Fonu Proje No : 90-11-10-02 Sonuçlanma tarihi 20/06/1991
  Destekleyen : BAP (-1991)
 • Çanga, M.R., Erpul, G. Su erozyonu ile topraktan oluşan N,P,K kayıplarının yapay yağmurlayıcı ile laboratuar koşullarında saptanması. A.Ü.Araştırma Fonu Proje No: 92-25-00-09. Sonuçlanma tarihi: 20/06/1995
  Destekleyen : BAP (-1995)
 • Çanga, M.R., Parlak, M. Farklı eğim ve doygunluk koşullarının parmak erozyonu ve sediment taşınımı üzerine etkileri. Proje kodu: 20020711063. Sonuçlanma tarihi: 18.11.2004
  Destekleyen : BAP (-2004)
 • Yayınlar
 • Ilhami Bayramin · Mustafa Basaran · Gunay Erpul · Melda Dolarslan · Mustafa R. Canga 2009. “Comparison of soil organic carbon content, hydraulic conductivity, and particle size fractions between a grassland and a nearby black pine plantation of 40 years in two surface depths” Environmental Geology DOI:10.1007/s00254-008-1254-8 FEB 2009. Vol.56,Iss.8;p.1563-1575
 • Bayramin, I., Basaran, M., Erpul, G., Canga, M.R.2008. Assessing the effects of land use changes on soil sensitivity to erosion in a highland ecosystem of semi-arid Turkey. Environ Monit Assess.140:249-265
 • Parlak, M. , M.Çanga.2007. Farklı debi ve eğim koşullarının parmak erozyonu ve sediment konsantrasyonu üzerine etkileri. Akdeniz Üniv.Ziraat Fak. Dergisi, 20(1):59-65
 • Youssef,F., G.Erpul, W.Cornelis, D.Gabriels, M.Çanga. 2006. Determination of efficiencies of vaseline slide and Wilson and Cooke catchers by wind tunnel experiments. International soil meeting. 22-26 May 2006 Şanlıurfa-Turkey.
 • Basaran M., A.Ü. Özcan, G. Erpul, M. R. Çanga. 2006. Spatial variability of organic matter and some soil properties of mineral topsoil in Çankırı Indağı black pine (pinus nigra) plantation region. Journal of Applied Sciences. 6 (2) 445-452.
 • Basaran, M., Erpul, G., Tercan, A. E., Canga, M.R. Spatially determining the effects of land use changes on some important soil properties in Indagi Mountain Pass – Cankiri, Turkey. Soil and Tillage Research (under review).
 • Başaran, M., Çanga, M., Erpul, G. 2006. The effects of changes in land use and soil cover on some important soil properties in highland ecosystem of semi arid part of Turkey. The 14th conference of ISCO international soil conservation organisation. Ssustainable management of soil and water in semi-arid environment Marrakech, Morocco, on May 14-19, 2006.
 • Başaran, M., A.U. Özcan, G. Erpul, M. Çanga. 2005. Çankırı-İndağı karaçam (Pinus nigra Arnold.) plantasyon alanında mineral üst toprağın organic madde kapsamı ve bazı özelliklerinin konumsal değişimleri. Gazi Üniv. Orman Fakültesi Dergisi 5 (2): 128-141.
 • Erol, M., M.R.Çanga. 2004. Coğrafi bilgi sistemi tekniği kullanarak erozyon tehlikesinin değerlendirilmesi. Tarım Bilimleri Dergisi 2004 (2): 136-143.
 • Karaoğlu, M., M.R.Çanga. 2002. The consecutive simulated rainfall, slope and phosphogypsum’s effects on runoff and erosion. Int. Conference on Sustainable Land Use and Management. 282-289.10-13 June 2002. Çanakkale.Turkey.
 • Parlak, M., M.R. Çanga, Z.Alagöz. 2002. The properties of the mineral dusts reached with precipitation in Antalya and their comparasion with the mineral dust in Ankara and Adana on origin-wise. 275-281. Int. Conference on Sustainable Land Use and Management. 10-13 June 2002. Çanakkale.Turkey.
 • Erol, M., M.R.Çanga. 2002. Erosion risk assessment using CORİNE. Workshop on” Innovative soil-plant systems for sustainable agricultural practices”.3-7 June 2002. İzmir. Turkey.
 • Çanga, M., N.Yassoglou.2002. Conclusions of session 2: Control of surface crusting. First Workshop: Sustainable Management of Soil and Water Resources. MEDRAP Project. http://www.uniss.it/nrd/medrap/medrap_frameset.htm.
 • Erpul, G., M.R.Çanga. 2001. Toprak erozyon çalışmaları için bir yapay yağmurlama aletinin tasarım prensipleri ve yapay yağış karakteristikleri. Tarım Bilimleri Dergisi. 7(1),75-83.
 • Erpul, G., Çanga M.R. 2000. Doğal yağışların laboratuar tipi yapay yağışlar ile karşılaştırılması. Tarım Bilimleri Dergisi.6(1): 32-35
 • Karaoğlu, M., Çanga, M.R. 2000. Slope and phosphogypsum’s effects on seal and crust formation and infiltration rate. Proceedings of international symposium on desertification. 13-17 June 2000 . Konya – Turkey
 • Erpul, G., Çanga, M.R. 1999. Effect of subsequent simulated rainfalls on runoff and erosion. Tr.J. of Agricultural and Forestry. 23 : 659-665
 • Çanga, M.R. 1999. Erozyon ve toprak koruma. DSİ Genel Md. Su ve toprak laboratuarı semineri. 174-177. 14-16 Haziran 1999. Gümüldür - İzmir.
 • Çanga, M.R. 1998. Türk tarımında erozyon ve toprak muhafaza. Tarımda yeni ufuklar sempozyumu. 104-105. Türk ziraat yüksek mühendisleri birliği ve vakfı. Ankara
 • Çanga, M.R. 1997. Türkiye' de erozyon ve yapılabilecekler.Ekin Dergisi. 2:17-19
 • Çanga, M. R. ve G. Erpul, 1996.Su Erozyonu İle Topraktan Oluşan N, P, K Kayıplarının Yapay Yağmurlayıcı İle Laboratuvar Koşullarında Saptanması. TOAG-906 Proje Raporu,
 • Çanga, M.R. 1995. Toprak ve Su Koruma. A.Ü.Ziraat Fak.Yayınları No: 1386, Ders Kitabı No:400
 • Erpul, G., Çanga, M.R.1994. Erosion survey of Sakarya state farm soils. Tr.J. of Agricultural and Forestry. 18: 225-228. .
 • Çanga, M.R., Erpul, G.1994. Toprak işlemeli tarım alanlarında erozyon ve kontrolü. Toprak-Su Dergisi.2:14-16
 • Çanga, M.R. 1994. Anız yakmanın yüzey akış ve erozyona etkileri. A.Ü.Ziraat Fak. Yayın no. 1381.
 • Taysun, A., Çanga, M.R., Uysal, H., Erpul, G. 1994. Toprak erozyonu ve korunma yöntemleri. Ziraat Müh. 4. Teknik Kongresi. 9-13 Ocak 1995. TMMOB Ziraat Müh. Odası. Ankara. 18 s.
 • Köse, C., Çanga, M.R., Oran, N., Yakar, M. 1994. Otlandırılmış su yolları ve çevirme kanalları boyutlarının araştırılmasında izlenecek yöntemler. Köy hizmetleri Menemen Araş. Enstitüsü Yayınları. Menemen.
 • Çanga, M.R., Karaoğlu, M. 1993. Üniversal toprak kaybı eşitliğinin Atatürk Tarım İşletmesi (Yalova) eğimli arazilerinde uygulanması. A.Ü.Ziraat fak. Yıllığı. 43:77-84.
 • Karaoğlu, M.R., Çanga, M.R. 1993. Atatürk tarım İşletmesi arazileri erozyon etüdü.A.Ü.Ziraat Fak. Yıllığı. 43:65-76.
 • Çanga, M.R., Erpul, G. 1993. Sakarya ve Yalova Tarım işletmeleri arazilerinin erozyon duyarlılıkları değerlendirmesi. Toprak- su Dergisi. 1994-1:23-27
 • Öztürk, F., Çanga, M.R. 1992. Oyuntu erozyonu ile meydana gelen arazi kaybı ve sediment miktarının belirlenmesi. 4. Ulusal TYS Kongresi bildirileri. 640-652 Erzurum
 • Ünver, İ., Çanga, M.R., Arcak,S., Canik, B. 1991. Pamukkale travertenlerinin kararması üzerine tarımsal etkinliklerin olası rolü. A.Ü.Ziraat Fak.Yıllığı. 42: 123-130
 • Ünver, İ., Ataman, Y., Çanga, M.R., Munsuz N. 1989. Buffering capacities of some mineral and organic substrates. Acta Horticulturea. 238: 83-97..
 • Çanga, M.R. 1989. Yoğun yapay yağışın üst toprağın bazı fiziksel özellikleri üzerine etkisi. Toprak ilmi derneği 10. Bilimsel toplantısı. Kırklareli.17: 1-14
 • Çanga, M.R. 1989. Toprak düzenleyicilerin farklı uygulama sıcaklıklarında toprakların agregat stabilitesi ve katı-sıvı temas açıları üzerinde etkileri. A.Ü.Ziraat Fakültesi Yıllığı. 40: 311-322
 • Ünver, İ., Kapur, S., Çanga, M.R., Çavuşgil, V.S. 1987. Bazı törelerdeki tuğla-kiremit endüstrisi şimdiki ve olası hammaddelerinin teknolojik özellik-kil minerali ilişkileri.3. ulusal kil simpozyumu. 21-27 eylül 1987. ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü. 203-216. Ankara.
 • Çanga, M.R. 1987. Türkiye topraklarında rüzgar erozyonu ve kontrol yöntemleri. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği İstanbul şubesi Yayını. 10:62-71
 • Abalı, İ., Taysun, A., Doğan, O., Çanga, M.R., Önmez, O., 1986. Orta Anadolu Bölgesinde rüzgar erozyonu oluşumu ve alınacak önlemler rehberi. Köy Hiz.Gn.Md. Yayın No: 54.,Rehber No:9
 • Çanga, M.R., Gabriels, D., Callebaut, F., De Boodt, M. 1984. The effect of aggregate size on erosion and mechanical resistance of soil samples: A Laboratory simulated rainfall experiment. Med. Fac. Landbouww. Rijksuniv. Gent. 49/1:67-76
 • Akalan, İ., Çanga, M.R.1981. Bala Devlet Üretme çiftliği topraklarının erozyon eğiliminin saptanması ve toprak koruma planının yapılması üzerinde bir araştırma. Doktora Tezi.
 • Akalan, İ., Kesici, T., Çanga, M.R., Taysun, A. 1979. İzmir çevresi topraklarının agregat stabilitesini etkileyen faktörler. Tubitak 4. Bilim kongresi tebliğleri. 31-39