PROF.DR. AYTEN KAYI CANGIR    
Adı : AYTEN
Soyadı : KAYI CANGIR
E-posta : cangir@medicine.ankara.edu.tr
Tel : 312 5083165
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı