PROF.DR. GÜROL CANTÜRK    
Adı : GÜROL
Soyadı : CANTÜRK
E-posta : gurolcanturk@yahoo.com, canturk@medicine.ankara.edu.tr
Tel : 3123191514-3125956397
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMLERİ- Adli Tıp AD
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/gurol-canturk
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Gürol CANTÜRK

Doğum Tarihi: 13 Nisan 1965

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Tıp Fakültesi

Trakya  Üniversitesi

1988

Tıpta Uzmanlık

Adli Tıp

TC Adalet Bakanlığı                 Adli Tıp Kurumu Başkanlığı

1996

Doktora

Tıp Bilimleri

İstanbul Üniversitesi               Adli Tıp Enstitüsü

2003

 

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışmanı :    

 

“Affektif Bozuklukların Ceza Ehliyeti Yönünden Değerlendirilmesi”,  Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 1996.

Tez Danışmanı: Uzm.Dr:Yalçın ERGEZER, Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu Başkanı

Doktora Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışmanı :    

“CO-Oximeter’li Kan Gazları Cihazı İle Karboksihemoglobin Stabilitesinin İncelenmesi”,  İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, 2003.

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Can GÖKDOĞAN, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Öğretim Üyesi

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Dr.

 Mardin Merkez 3 No’lu Sağlık Ocağı

1988-1989

Dr.  

 Gölcük Devlet Hastanesi Acil Servis

1990-1994

Tbp. Atğm.

 Batman Hava Meydan Komutanlığı

1992-1993

Dr.Ar.Gör.  

 Adli Tıp Kurumu

1994-1996

Uzman

 Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu Raportörü

1996-2000

Uzman 

 Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığı’nda İdari Görev

2000-2003

Yrd.Doç.

 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

2003-2006

Doç. Dr.

 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

2006-2013

Prof. Dr.

 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

2013

İdari Görevler :

Başkan Yrd.da İdari görev                            Adli Tıp Kurumu                       2000-2003

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :                Türk Tabipleri Birliği, Ankara Tabip Odası.