PROF.DR. CEMAL ATAKAN    
Adı : CEMAL
Soyadı : ATAKAN
E-posta : catakan@ankara.edu.tr
Tel : 312 2126720-1169
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : İSTATİSTİK BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

   

ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

 

ÖZGEÇMİŞ

 

Adı Soyadı      Cemal ATAKAN

 

Unvan              : Prof. Dr.

 

Doğum Tarihi : 01 Mayıs 1965

 

İş Adresi    :Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü,

 

                    06100 Tandoğan, ANKARA.

 

E-Posta      catakan@ankara.edu.tr

 

Telefon       : 90. 312. 2126720 / 1169

 

Fax             :  90.312.2233202   ve  90. 312. 2232395                  

 

 

 

 

Öğrenim Durumu:

 

Derece

Üniversite

Yıl

Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü

1986

Y. Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik ABD

1990

Doktora

Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik ABD

1997

 

 

 

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (Tezin özeti ekte) ve Tez Danışmanı:

 

T1. “Discrete Discriminant Analysis and Dependence”  

            Danışman: Prof. Dr. Yalçın TUNCER

 

Doktora Tez Başlığı (Tezin özeti ekte)  ve Danışmanı:

 

T2. “Diskriminasyon ve Hata Oranları Tahmini”           

           Danışman: Prof. Dr. Fikri ÖZTÜRK

 

 

Akademik Görevler :

 

1.     Arş. Gör. , Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü,    1988-1998

2.      Dr. Öğr. Gör, Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, 1998-2000

3.     Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, 2000-2010

4.     Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, 2010-2015

5.     Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, 2015 -

 

 

 

 

 

İdari Görevler :

 

1.     Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalı Başkanlığı, Ankara Üniversitesi, 1998-1999

2.      Bölüm Başkan Yardımcılığı, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü, 2003-2007

3.     Üniversite Döner Sermaye İşletmesi İhale Komisyonu Üyeliği, Ankara Üniversitesi, 2000-2006

4.     Öğrenci ve Bilişim Koordinatör Yardımcılığı, Ankara Üniversitesi, 2012- Devam.

5.     Yurtdışında Hazırlık Eğitim Komisyonu Üyeliği, Ankara Üniversitesi, 2015-Devam.

6.     Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (ADAUM) Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği, Ankara Üniversitesi, 2015- Devam

 

 

 

 

İlgi Alanı:

 

· Uygulamalı İstatistik

 

·  Örnekleme

 

·  Çok Değişkenli İstatistik Analiz

 

·  Diskriminant Analizi

 

·   Hata Oranları

 

·   Kategorik Veri Analizi.

 

      

 

Verilen Dersler:

 

  Lisans:

 

· Olasılık ve İstatistik

 

·  Örnekleme

 

·  Çok Değişkenli İstatistiksel Dağılımlar ve Sonuç Çıkarım

 

·  Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Yöntemleri

 

·  Biyoistatistik

 

   Lisansüstü:

 

·  Çok Değişkenli İstatistik

 

·  Çok Değişkenli Modelleme ve Analiz

 

·   Kesikli Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz

 

 

 

 

YAYINLAR VE DİĞER FAALİYETLER

 

A.  SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI, ve Senato Tarafından Kabul Edilen Diğer Uluslararası Alan İndekslerinde Yayımlanan Makaleler:

 

A1. Atakan, C. “Discrete Discriminant Analysis and Dependence”,   Hacettepe Bulletin of Natural Sciences and Engineering, Series B, 24, 91-107, (1995), (MathScinet).

 

A2.  Atakan, C., Öztürk, F. “The Optimal Classification Rule for Gamma Populations”, Pakistan Journal of Statistics, Vol:14(3), 229-240, (1998), (MathScinet).

 

A3.  Atakan, C., Öztürk, F. “Comparisons of Some Smoothed Error Rate Estimators in Discriminant Analaysis”, Hacettepe Bulletin of Naturel Sciences and Engneering, Series B, 27, 51-64, (1998), (MathScinet).

 

A4.  Berument, H., Akdi, Y., Atakan, C. “An Empirical Analysis of Istanbul Stock Exchange Sub-Indexes”, Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 9(3), Article number 5, (2005), (SSCI).

 

A5.  Atsu, SS., Aka, PS., Küçükeşmen, HC., Kılıçarslan, MA.,  Atakan, C. “Age-related changes in tooth enamel as measured by electron microscopy: Implications for porcelain laminate veneers”,            Journal of Prosthetic Dentistry, 94(4), 336-341, (2005), (SCI).

 

A6. Arslantekin, S., Bayram, Ö., Atılgan, D., Atakan, C. “Ankara Üniversitesi Elektorinik Kütüphanesi Veri Tabanlarının Kullanım Analizi”, Türk Kütüphaneciliği, 20(4), 373-389, (2006), (Library Information Science Abstract , LISA).

 

A7.  Atakan, C., Atılgan, D., Bayram, Ö., Arslantekin, S. “An Evaluation of the Second Survey on Electronic Databases Usage at AnkaraUniversity Digital Library”, The Electronic Library, 26(2), 249-259, (2008), (SSCI).

 

A8.  Akdi, Y., Şahin, A., Atakan, C. “Cointegration Relationship Between The Two Sides of The Electric Energy Sector”, Selçuk J. Appl. Math. 9(2), 65-72, (2008), (MathScinet).

 

A9.  Atılgan, D., AtakanC. Bulut, B. “Türk Kütüphanecilik     Dergilerinin Atıf Analizi”, Türk Kütüphaneciliği, 22(4), 392-413, (2008), (Library and Information Science AbstractLISA).

 

A10.  Şahin, A., Akdi, Y., Atakan, C. “An Investigation on the Shuttle Trade Dynamics of a Small-Open-Economy”, International Journal of Economics Sciences and Applied Research, 1(2), 1-2, (2008), (EconLit).

 

A11.  Atakan, C., Alkan, B., Şahin, A. “ Examination  of  relation         between   nutrient components and fruits: Biplot approach”, International Journal of Food Sciences and Nutrition, 60(S1), 181-189 , (2009), (SCI-Exp).

 

A12.  Atakan, C. “ Bootstrap Percentile Confidence Intervals for Actual Error Rate in    Linear Discriminant Analysis”, Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, 38(3), 357-372, (2009), (SCI-Exp).

 

A13.  Alkan, B., Atakan, C. “Use of Canonical Variate Analysis Biplot in Examination of Choline Content Data of Some Foods”, International Journal of Food Sciences and Nutrition, 62(2), 171-174, (2011), (SCI).

 

A14.  Alkan, B. B., Atakan, C., Şahin, A.  “ Measuring inequalities in the distribution of health workers by bi-plot approach:The case of Turkey”, Journal of Economics and          Behavioral Studies, Vol. 2, No.2, pp. 57-66, (2011), (EconLit).

 

A15.  Alkan, B. B., Atakan, C., Şahin, A.  “Visual comparison of the main macroeconomic indicators for the high-income OECD countries with area biplot method”, International Journal of Statistics and Economics, Vol. 9, Number A12, pp. 13-33, (2012), (EconLit, MathScinet, Current Index to Statistics, (CIS).

 

A16.  Alkan, B. B., Atakan, C. “Visualizing Diagnostic of Multicollinearity: Tableplot and Biplot methods”, Pakistan Journal of Statistics, Vol., 29(1), 59-78, (2013), (SCI).

 

A17.  Akbulut, N., Üstüner, E., Atakan, C., Çölok, G. “Comparison of the effect naproxen, etodolac and diclofenac on postoperative sequelsfollowing third molar surgery: A randomised, double-blind, crossover study”, Med Oral Potal Oral Cir Bucal. Volume: 19: Issue:2, E149-E156, (2014), (SCI-Exp).

 

A18.  Kurşun, Ş., Acar, B., Atakan, C., Öztaş, B., Paksoy, C.S. “Relationship between genuine and pseudohalitosis and social anxiety disorder”, Journal of Oral Rehabilitation, Volume:41,  Issue: 11, 822-828, (2014), (SCI).

 

A19.  Alkan, B. B., Atakan, C.,  Yılmaz, A. “Visual Analysis Using Biplot Techniques of Rainfall Changes over Turkey”, MAPAN. Journal of Metrology Scoiety of India, 30(1), 25-30, (2015), (SCI-Exp).

 

A20.  Alkan, B. B., Atakan, C.,  Alkan, N. “A Comparison of Different Procedures for Principal Component Analysis in the Presence of Outliers”, Journal of Applied Statistics, Vol. 42, No., 1716-1722, (2015), (SCI).

 

A21.  Alkan, B. B., Alkan, N., Atakan, C.,  Terzi, Y. “Use of biplot technique for the comparison of the missing value imputation methods”, International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies, Vol. 7, No.3, 217-230, (2015), (Scopus).

 

A22. Akarslan Z., Güngör K., Atakan, C. “Maturation of 2nd and 3rd Molars and any Relation Between Maturation of 2nd Molars and Congenital Absence of 3rd Molars in Turkish Population”,  Türkiye Klinikleri J. Dental Sci, 22(2), 115-21,  (2016). (doi: 10.5336/dentalsci.2016-49925), (PrroQuest).

 

A23. Kılıçarslan, M., Tanyeri, U., İncetaş, M.O., Girgin Yakışır, B., Demirci, R., Atakan, C. “Farklı Boyutlarda Görüntülerde Uyarlamalı Yerel Pencere ile Benzerlik Ölçümü”, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 5(3), 609-614, (2017). (Index Copernicus Ulakbim-TR-DİZİN, EBSCOHOST).

A24. Demiralp, K. Ö., Kurşun-Çakmak, E. Ş., Bayrak, S., Akbulut, N., Atakan, C., & Orhan, K. “Trabecular structure designation using fractal analysis technique on panoramic radiographs of patients with bisphosphonate intake: a preliminary study”, Oral Radiology, 1-6. (2018), (Sci-Exp).(In press).

A25. Bayrak S, Kurşun-Çakmak EŞ, Atakan C, Orhan K. “Anatomic Study on Sphenoidal Emissary Foramen by Using Cone-Beam Computed Tomography”, The Journal of craniofacial surgery, Volume 29, Issue 5, p:e477-e480,(2018), (SCI).

 

 

B.  A’da Belirtilen İndeksler Dışındaki Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

 

 

B1. Atakan, C., Öztürk, F. “Discriminant Analizinde Hata Oranı Tahmin Edicilerinin Yan ve Varyanslarının Jackknife ve Bootstrap    Tahminleri”, Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi,     Fen Bilimleri Serisi (Matematik), 4,14-20, (1998).

 

B2. Atakan, C., Öztürk, F. “Diskriminant Analizinde Hata Oranı Tahmini:        Çok Değişkenli Normal Durum”, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri            Dergisi, 12(4),943-956, (1999).

 

B3.  Aydoğdu, H., Atakan, C. “Yenileme Süreçleri ve İntegral Denklemleri”,   Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 20, 91-97, (2002).

 

B4. Türkşen, Ö., Atakan, C. “Üniversite Öğrencilerinin Sigara Alışkanlığı          Üzerine Bir Çalışma”, Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi             Dergisi, 2(5), 101-106, (2003).

 

B5.  Atakan, C., Karabulut, İ. “Derinliğe Dayalı Diskriminasyon”, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 22, 57-67, (2003).

 

B6.  Atakan, C., “Diskriminant Analizinde Gerçek Hata Oranı Tahmin Edicilerinin Jackknife ve Bootstrap Değerlendirmesi”, Anadolu         Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4(1), 59-66, (2003).

 

B7.  Atakan, C., “Diskriminant Analizinde Gerçek Hata Oranına İlişkin      Güven Aralıkları için Bir Simülasyon Çalışması”, Selçuk Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 22, 93-100, (2003).

 

B8. Atakan, C., Karabulut, İ., Oztürk, F. “İki Boyutlu Veriler İçin Görsel          Etkili Bazı İstatistikler”, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi        Fen Dergisi, 27, 37-48, (2006).

 

B9.  Karakuş, O., Koç, F., Aka, S., Atakan, C., Bozkaya, S. ”Tek Yumurta İkizlerinin Parmakizleri (Fingerprints of Monozigots)”, Adli Bilimler    Dergisi / Turkish Journal of Forensic Sciences, 7(2), 26-34, (2008).

 

B10.  Şahin, A., Alkan, BB., Akdi, Y., Atakan, C. “Biplot Representation of the Finansal Invesment Returns”, Arab Bank Review, 10(2), 76-86, (2009).

 

B11.  Şahin, A., Atakan, C.,  Alkan, BB. “Türkiye’de Yeni Tanımlı Sanayi Üretim Endeksi ve Alt Sanayi Gruplarındaki Büyümenin Biplot Yöntemi ile İncelenmesi”, Journal of Yaşar University, 18(5), 2958-2969, (2010), (EBSCO).

 

B12.  Biçer Demirci, H., Atakan, C. “Ayarlamanın diskriminant analizinde hata oranlarına etkisi”, İstatistik Araştırma Dergisi (Journal of Statistical Research), Cilt-Volume:08 Sayı-Number:02, Özel Sayı, 13-20, (2011), (ASOS Index).

 

B13.  Biçer Demirci, H., Atakan, C., Biçer, C. “İki Parametreli Weibull Dağılımın Sahip Kitlelerde Diskriminant Analizi”, e-Journal of New Sciences Academy, Volume:6, Number:4, Artical Number:3A0043,126-133, (2011), (EBSCO).

 

B14.  Biçer Demirci, H., Atakan, C. “Gamma, Weibull ve Log-Normal Dağılımların Doğru Seçim Olasılıklarına Göre Ayrıştırılması”, İstatistik Araştırma Dergisi (Journal of Statistical Research), Cilt-Volume:09 Sayı-Number:01, 11-20, (2012), (ASOS Index).

 

B15.  Görücü, B., Atakan, C., Cantürk, G. ”Siyah Manyetik Parmak İzi Tozunun Farklı Yüzeyler       Üzerinde Etkinliği Konusunda Bir Araştırma”, Adli Bilimler        Dergisi/ Turkish Journal of Forensic Sciences, 13(4), 13-19, (2014).

 

B16. Alkan, B. B., Atakan, C. ”Manova Varsayımları Karşılanmadığında Alternatif Bir Yöntem Olarak  Uzaklık Analizi Biplot Kullanımı”, International Anatolia Academic  Online Journal (IAAOJ)Fen Bilimleri Dergisi,  3(2), 29-37, (2015).

 

 

C.  Uluslararası Kongre ve Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:

 

C1. Atakan, C., “Alternative Smoothed Error Rate Estimators to the NS  Estimator in Discriminant Analysis.”, Bulletin of the International Statistical Institute 51 st. Session, İstanbul, Contributed Papers,    Book 2, 181-182, (1997).

 

C2. Sevim, M., Atakan, C. “A New Aspect for  Dispersion of Groups and Patterns of Fingerprints”, Proceedings of the 3rd European Academy of Forensic Science Meeting, Forensic Science International, (Abstracts), Volume 136, Suppl. 1, p.128,  September 22-27, İstanbul, (2003), (SCI).

 

C3. Karakuş, O., Koç, F., Aka, S., Atakan, C., Bozkaya, S. “Tek Yumurta İkizlerinin Parmakizleri (Fingerprints of Monozigots)”, Uluslararası 1. Türkçe Konuşan Adli Bilimciler Kongresi (IV. Kapadokya Adli Bilimler Kongresi), 29 Kasım- 2 Aralık, Avanos, (2007).

 

C4.  Şahin, A., Alkan, BB., Akdi, Y., Atakan, C. “Biplot Representation of the Finansal Invesment Returns”, 1st International Conference on Critical Issues in Business and Economics, 5-6 November, Gümüşhane, (2009).

 

C5. Biçer Demirci, H., Atakan, C. “Weibull Kitleleri için Optimal Sınıflandırma Kuralı”, Uluslararası 7. İstatistik Kongresi (International 7th Statistics Congress), 28 Nisan – 01 Mayıs, Bildiri Özetleri Kitapçığı, s. 240-241, Antalya, (2011).

 

C6. Biçer Demirci, H., Atakan, C.  “Gamma, Weibull ve Log-Normal Dağılımların Doğru Seçim Olasılıklarına Göre Ayrıştırılması”, Uluslararası 7. İstatistik Kongresi (International 7th Statistics Congress), 28 Nisan – 01 Mayıs, Bildiri Özetleri Kitapçığı, s. 278-279, Antalya, (2011).

 

C7.  Akbulut, N., Üstüner, E., Atakan, C., Çölok, G. “Alt Gömülü Yirmi Yaş Dişi Cerrahisinde, Naproksen, Sodyum, Etodolak ve Diklofenak Potasyum’un Postoperatif Ağrı, Ödem ve Trismus Üzerindeki Etkilerinin Kıyaslanması”, Türk Oral ve  Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 18. Uluslararası Kongresi (18th International Congress of Turkish Assciation of Oral and Maxillofacial Surgeons), 02 – 06 Ekim, Abstract:0138, 37-38, Antalya, (2011).

 

C8. Alkan, B. B., Atakan, C., Akdi, Y.  “Aylık Ortalama Yağış Miktarlarının Görsel Analizi: Biplot Yaklaşımı”, 13. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Konferansı, 24-26 Mayıs. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa, KKTC, (2012).

 

C9. Alkan, B. B., Atakan, C. “Comparison of Principal Component Analysis Biplots Based on Different Robust Covariance Matrix Estimates”, International Chaos, Complexity and Leadership Symposium, 20-22 December, Ankara, (2012).

 

C10.  Alkan, B. B., Atakan, C. “Manova Varsayımlarının Sağlanmaması Durumunda Uzaklık Analizi Yönteminin Kullanımı”, Uluslararası 8. İstatistik Kongresi, 27-30 Ekim, Antalya, (2013).

 

C11.  Alkan, B. B., Atakan, C. “Examination of Effects of Using Estimates Obtained by Expectation Maximization Imputation and Multiple Imputation Instead of Outliers on PCA Results”, 9th International Statistics Day Symposium, 10-14 May, Antalya, (2014).

 

C12.  Biçer Demirci, H., Atakan, C., Biçer. C.  “Discriminant Analysis with Cencored Data”, 16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 07-12 Mayıs. Trakya Üniversitesi, Edirne, (2015).

 

C13.  Akarslan Zafersoy Z., Güngör K., Atakan, C. “Maturation of Maxillary and Mandibular Second and Third Molar Teeth İn Turkish Population”,  International Congress of Anthropological Sciences (ICAS), Abstract Book, Poster, p.168, 09-11 April, Ankara, (2015).

 

C14.  Alkan, B. B., Atakan, C. “Aykırı Değerlerin Varlığında Farklı Dayanıklı Kovaryans Matris Tahminlerini Temel Alan Lineer Diskriminant Analizi Sonuçlarının İncelenmesi”, 9th International Statistics Conggress, 28 Ekim-01 Kasım, Antalya, (2015).

 

C15.        Biçer Demirci, H., Biçer, C., Atakan, C.   “Sansürlü Veri İçeren Bir Veri Setinin Dağılımının Belirlenmesi”, 9th International Statistics Conggress, 28 Ekim-01 Kasım, Antalya, (2015).

 

C16.  Soysal, E. F.,   Atakan, C., Akdi, Y.   “Time Series Analysis on the  Frequency Domain of the Regional Rainfall in Turkey”, 9th International Statistics Conggress, 28 Ekim-01 Kasım, Antalya, (2015).

 

C17.  Biçer Demirci, H., Atakan, C., Biçer, C.  “İki Değişkenli Weibull Dağılımlı Kitlelerde Diskriminant Analizi”, 9th International Statistics Conggress, 28 Ekim-01 Kasım, Antalya, (2015).

C18. Atakan, C., Öztürk, F.   “An Overview on Error Rates and Error Rate Estimators in Discriminant Anlaysis", 10th International Statistics Conggress, Abstract Book, p:83 December 6-8, Ankara, Turkey, (2017).

C19. Atakan, C., Dağalp, R., Öztürk, F.   “Rasgelelik ve Kaos", 5th International Symposium Chaos, Complexity and Leadership, Abstract Book, p:65, 11-12 December, Ankara, Turkey, (2017).

C20. Şahin, O., Bayrak, S., Kurşun Çakmak, E. Ş., Demiralp, K. Ö., Atakan, C. “Tam Dişli Bir Grup Türk Popülasyonunda Mental Foramen Lokasyonunun Tayini: Bir Retrospektif KIBT Çalışması”, Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgey 25th International Scientific Congress, Abstract Book, p:25, 13-17 May, Girne, (2018).

 

D.  Ulusal Kongre ve Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:

 

D1. Atakan, C., Öztürk, F. “Diskriminant Analizinde Hata Oranlarının  Tahmini Üzerine Bir Çalışma.”, Araştırma Sempozyumu ’97, Bildiriler Kitabı, 24-27, Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara, (1997).

 

D2. Gebizlioğlu, Ö. L., Akdi, Berument, H., Atakan, C. “Uzunluğuna Araştırmalar ve Panel Çalışmalarında Modelleme ve Analiz.”,   Araştırma Sempozyumu ’97, Bildiriler Kitabı, 167-172, Devlet       İstatistik Enstitüsü, Ankara, (1997).

 

D3. Atakan, C., Öztürk, F. “Diskriminant Analizinde Gerçek Hata Oranının Beklenen Değerinin Jackknife ve Bootstrap Tahmini.”, İstatistik     Sempozyumu 2000, Bildiriler Kitabı, 259-271, Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, Ankara, (2000).

 

D4. Atakan, C., Aydoğdu, H., Öztürk, F. “Karşıt Hipotez Doğru            Olduğunda Beklenen p-Değeri”, 5. Ulusal Biyoistatistik Kongresi ,    Bildiriler Kitabı, 1-10, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, (2000).

 

D5. Temuçin, Ç., Özbek, L., Cengiz, B., Atakan, C. ve Öztürk, F. “Synaptic Transmission: A Study for Modelling and Simulation of end Plate Action Potential”, Neuroanatomy (Abstracts)Presented at the 2nd National Congress of Neuoroscience, Volume 2, 17, Uludağ Üniversitesi, Bursa, (2003).

 

D6. Cengiz, B., Özbek, L., Temuçin, Ç., Atakan, C. “Motor Ünite   Potansiyeli Ateşleme Sürecinin Modellenmesi ve Simülasyonu Üzerine Bir Çalışma”, Ulusal Klinik Nörofizyoloji  EEG-EMG Kongresi, 27 Mayıs  – 31  Mayıs, Gaziantep, (2003).

 

D7.  Atakan, C. “Diskriminant Analizinde Gerçek Hata Oranına İlişkin Güven Aralıkları için Simülasyon Çalışması”, VI. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Mayıs, Gazi Üniversitesi, Ankara, (2003). 

 

D8. Atsu, SS., Aka, PS., Küçükeşmen, HC., Kılıçarslan, MA., Atakan, C.   “Yaşla İlgili Diş Mine Kalınlığındaki Değişimlerin Taramalı Elektron Mikroskopla İncelenmesi ve Porselen Laminate Restorasyonlardaki Önemi”,       Türk Prostodonti ve Implantoloji Derneği, 15. Bilimsel ToplantısıProgram ve Poster Özetleri Kitabı, 73,  22-23 Ekim, Ankara, (2005).

 

D9. Aktaş, A., Atakan, C., Saka, O. “Tamamlanmamış İki Yönlü       Olumsallık   Tablolarda En Çok Olabilirlik Tahmini”, 5. İstatistik Günleri SempozyumuÖzetler Kitapçığı, 44,   Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, 24-27 Mayıs, Antalya, (2006).

 

D10.  Alkan, B. B., Atakan, C. “Çok değişkenli bir veri kümesinde değişkenler arası ilişkinin incelenmesi: Biplot”, VI. İstatistik Günleri Sempozyumu, Özetler Kitapçığı,Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İstatistik Bölümü , 28-30 Ağustos,  13,  Samsun, (2008).

 

D11.  Atakan, C. Görücü, B. “Görünmez parmak izlerinin görünür hale getirilmesinde kullanılan normal toz, manyetik toz, normal fluoresant toz ve manyetik fluoresant tozun etkinliklerinin karşılaştırılması”, 7. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Cumhuriyet Üniversitesi, 18-20 Kasım, Sivas, (2009).

 

D12.   Alkan, B. B., Atakan, C. “Çok değişkenli veride grup yapısının gösterimi için kanonik değişken analizi Biplot yaklaşımı”, VII. İstatistik Günleri SempozyumuBildiri Özetleri Kitapçığı, ODTÜ, İstatistik Bölümü , 28-30 Haziran, Ankara, (2010).

 

D13.   Biçer Demirci, H., Atakan, C. “Ayarlamanın diskriminant analizinde hata oranlarına etkisi”, VII. İstatistik Günleri SempozyumuBildiri Özetleri Kitapçığı, ODTÜ, İstatistik Bölümü , 28-30 Haziran, Ankara, (2010).

 

 

E.  Kitaplar :

 

E1.  Öztürk, F., Genç, A., Aydoğdu, H., Atakan, C. “İstatistik    Laboratuvarı I”,  Ankara, (1993).

 

E2.  Apaydın A., A. Kutsal, C. Atakan, “Uygulamalı İstatistik”, Ankara, (1994, 1997, 2002).

 

E3.   Alkan, B. B., Atakan, C. (2014). Comparison of Principal Component Analysis Biplots Based on Different Robust Covariance Matrix Estimates, Chapter 5 in Chaos, Complexity and Leadership, Editors: Banerjee, S., Erçetin, Ş.Ş., Springer, New York

 

  F. Atıflar: 

1996

1.      Servi, K., Arslan, A., Ateşşahin, A., Kaya, A., Çelik, C. “Deneysel Olarak Üretilen Ton Tipi Aynalı Sazan (Cyprinus carpio L.) Konservelerinin Nitrat ve Nitrit Düzeyleri”, Vet. Bil. Derg., 12,1, 43-47, (1996),  (Atıf Yapılan Yayın No: E2).

1997

2.      Cevger, Y. “Karaman ili kuzu besi işletmelerinde karlılık ve verimlilik  analizleri”, Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 44:277-290, (1997). (Atıf Yapılan Yayın No: E2).

1999

3.      Doğan, I., Ertuğrul, O. “Karacabey Tarım İşletmelerindeki Farklı Irk ve Kökenlere Sahip İneklerin Süt Verimlerinin Kalıtım Derecelerinin Tahmini”, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, volume:23, 25-33, Suppl. 1, (1999), (SCI-Exp),(Atıf Yapılan Yayın No:E2). 

4.      Özçelik, M., Dogan, I. “Holştayn Irkı İneklerde Süt ve Döl Verimi Özellikleri Arasındaki Genetik ve Fenotipik Korelasyonlar”, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, volume:23, 249-255, Suppl. 2,  (1999), (SCI-Exp),  (Atıf Yapılan Yayın No: E2).

5.      Arslan, A., Gönülalan, Z., Kok, F., Dinçoğlu AH., Servi, K., Kara, H., Doğan, I. “Pastırmada L. monocytogenes 4B SLCC 4013 Suşunun Canlı Kalma Süresinin İncelenmesi”, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, volume:23, 309-315, Suppl. 2, (1999), (SCI-Exp),  (Atıf Yapılan Yayın No: E2).

6.      Erbay, T. “Minmad Regresyon Problemine sinir ağları yaklaşımı”, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, (1999), (Atıf Yapılan Yayın No: E2).

2000

7.       Morgil, İ., Yılmaz, A., Seçken, N., Erökten, S.   “Üniversite giriş sınavında özel dersaneler ve öz-de-bir tarafından uygulanan ÖSS deneme sınavlarının öğrenci başarısına katkısının ölçülmesi”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19:96-103, (2000), (Atıf Yapılan Yayın No: E2).

2001

8.       Yılmaz, A., Uludağ, N., Morgil, İ. “Üniversite öğrencilerinin organik kimya laboratuvar tekniğine ait temel bilgileri, uygulamaların yeterliliği ve öneriler”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21:151-157, (2001), (Atıf Yapılan Yayın No: E2).

2003

9.      Tezcan, H., Günay, S. “Lise kimya öğretiminde Laboratuar kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri”, Milli Eğitim Dergisi, Sayı 159, (2003), (Atıf Yapılan Yayın No: E2).

2004

10.   Türk, K. Apaydın, A. “ The Fuzzy Robust Regression  Analysis, The Case of Fuzzy Data Set Has Outlier”, G.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 17(3):71-84, (2004), (Atıf Yapılan Yayın No: E2).

11.   Bindak, R., “Geometrik Tutum Ölçeği Güvenirlik Geçerlilik Çalışması ve Bir Uygulama”, Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı Doktora Tezi, (2004), (Atıf Yapılan Yayın No: E2). 

12.   Şanlı, K., “Bulanık robust regresyon çözümlemesi”, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı Doktora Tezi, (2005), (Atıf Yapılan Yayın No: E2).

13.   Kırankaya, Ş.,G., Ekmekçi, F.,G. Gelingüllü Baraj Gölü’nde Yaşayan Aynalı Sazan  (Cyprinus carpio, L., 1758)’in  Büyüme Özellikleri. Turk J. Vet. Anim. Sci, Cilt:28, Sayı:6, 1057-1064, (2004), (Atıf Yapılan Yayın No: E2).

2005

14.   Dalkılıç E. T. “Switching regresyon’da Bulanık sinir ağları yaklaşımı ile parametre tahmini”, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı Doktora Tezi, (2005), (Atıf Yapılan Yayın No: E2).

15.  Türkyılmaz, M. K., Nazlıgül, A. Aydın İli Ticari Yumurta Tavuk İşletmelerinin Yapısal ve Teknik Durumu Üzerine Bir Araştırma, Vet. Bil. Derg. Cilt:21, Sayı:1-2, 13-18, (2005), (Atıf Yapılan Yayın No: E2).

16.  Genç, A., Karadavut, U. Karakoca, A., Sinan, A. Bakla (Victia Faba L.) Bitkilerinin Tohumlarında Çıkışa Kadar Geçen Süredeki Nem Miktarları Değişiminin İstatistiksel Analizi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Degisi, Cilt:5, Sayı:1, 91-96, (2005), (Atıf Yapılan Yayın No: E2).

2006

17.   Sadowsky, SJ., “An overview of treatment considerations for esthetic restorations: A review of the literature”, Journal of Prosthetic Dentistry, (SCI), 96(6),   433-442, (2006), (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

18.   Magne, P., Magne, M. “Use of additive waxup and direct intraoral mock-up for enamel preservation with porcelain laminate veneers”, The European Journal of Esthetic Dentistry, 1(1), 10-19, (2006), (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

19.   Akdi, Y., Berument, H., Cilasun, SM., Olgun, H. “ The relationship between different price indexes: A set of evidence from inflation targeting countries”, Statistical Journal of the United Nations Economic for Europe, 23(2-3), 119-125, (2006), (Scopus),  (Atıf Yapılan Yayın No:A4).

20.   Akdi, Y., Berument, H., Cilasun, SM “ The relationship between different price indices: Evidence from Turkey”, Physica A:Statistical Mechanics and its Applications, 360(2), 483-492, (2006), (Scopus), (Atıf Yapılan Yayın No: A4).

21.  Sığırlı, D. Sınıflandırma probleminin çözümlenmesinde yapay sinir agları ile diskriminant analizinin karsılastırılması ve bir uygulama, Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi, (Atıf Yapılan Yayın No: T2).

2007

22.   Kesici, T., Kocabaş, Z. “Biyoistatistik”, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayın No:94İkinci Baskı, Ankara Üniversitesi Basımevi, ISBN:978-975-482-735-4,  (2007), (Atıf Yapılan Yayın No: E2).

23.   Kayaoğlu, HD. “Elektronik dergi kullanımı ile bilim dalı ilişkisi: Betimleyici bir inceleme”, Türk Kütüphaneciliği, 21(4), (2007),  (Atıf Yapılan Yayın No: A6).

24.   Eker, G., Berument, H., Doğan, B. “Football and exchange rates:   Empirical support for behavioral economics”, Psychological Reports, (SSCI), 101(2), 643-654, (2007), (Atıf Yapılan Yayın No: A4).

25.   Squalli, J. “Sectoral cointegration and causality analysis of the UAE financial  markets”, Applied Financial Economics Letters, 3(5), 327-334, (2007), (Scopus)(Atıf Yapılan Yayın No: A4).

26.   Gregory, P. M. Brambilla, "A Rational Approach to High Esthetic Demand Using Minimal Invasive Dentistry-A Case Report." Oral Health Journal, 97(4), 84, (2007). (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

27.   Helvey, G. A., and Keith M. "Inside Dentistry." Evolution 3.10 (2007), (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

28.   Kırankaya, ŞG., Ekmekçi, FG. Gelingüllü Baraj Gölü’ndeki Tatlısu Kefali (Squalius cephalus, L., 1758)’nin Büyüme Özelliklerindeki Değişimler. BAÜ FBE Dergisi, Cilt 9, Sayı 2, 125-134, (2007), (Atıf Yapılan Yayın No: E2).

29.   Şentürk, S., Aşan, Z. Bulanık Mantıkta Korelasyon Katsayısı: Meterolojik Olaylarda Bir Uygulama, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Degisi, C.XX, S.1, 151-158, (2007), (Atıf Yapılan Yayın No: E2).

30.   Çavdarlı, A. İ., Türkiye İmalat Sanayi için bir Kointegrasyon Analizi, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (2007), (Atıf Yapılan Yayın No: A4).

31.  Günak, M. N. İleri Teknik Analiz Uygulamaları ve Bu Uygulamaların İMKB’de  Test Edilmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Finansman Bilim Dalı, , (2007), (Atıf Yapılan Yayın No: A4).

2008

32.   Kim, JC., Yu, B., Lee, YK. “Influence of surface layer removal of       shade guide tabs on the measured color by spectrophotometer and pectroradiometer ”,  Journal of Dentistry, 36(12), 1061-1067, (2008), (SCI), (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

33.   Jacobson, N., Frank, CA.  “The myth of instant orthodontics - An ethical quandary”, Journal of the American Dental Association, 139 (4),   424-434, (2008), (SCI), (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

34.   Aka, S. “Diş hekimliği fakültelerinde adli diş hekimliği eğitimi”, Adli Bilimler Dergisi, 7(4), 7-14, (2008), (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

35.   Guess, PC., Stappert, CFJ.  “ Clinical results of a prospective 5-year study on extended veneer restorations ”, Asthetische Zahnmedizin, 11(1),   36-46, (2008), (Scopus), (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

36.   Russell, S. L., and Ship, J. A. "Normal Oral Mucosal, Dental, Periodontal, and Alveolar Bone Changes Associated with Aging." Improving Oral Health for the Elderly, Chapter 11, Lamster, Ira B., Northridge, Mary E. (Eds.), Springer New York, 233-246, (2008), (Scopus), (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

37.   İçimsoy, A. O, and Erünsal, İ.E. "The legacy of the Ottoman library in the libraries of the Turkish republic." Libri 58.1, 47-57, (2008), (Atıf Yapılan Yayın No: A6).

38.   Tashkandi, Y. Tooth Discolouration after Bracket Debonding: An in Vitro Study, Master of Medical Science in Odontology, Department of Orthodontics, Institute of Odontology, Karolinska Institutet, (2008), (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

2009

39.   Kutluca, T., Aydin, S., Baki, A. “Investigating web sites of faculties of education:The case of Turkey”, Turkish Online Journal of Educational Technology, (SSCI), Volume:8, Issue:2, Pages:82-90 (2009), (SSCI),  (Atıf Yapılan Yayın No: A7).  

40.   Çınar, İ, Çakmak, S. and Uzunboylu, H. "The Evaluation of Attitudes Towards Research of the Students Studying Library Database Via Moodle." International Journal of Learning and Teaching 1.1, 2-9, (2009), (Atıf Yapılan Yayın No: A6). 

41.   Berüment, MH., Şahin, A., Saraçoğlu, B. “The choice of monetary policy tool(s) and relative price variability: Evidence from Turkey”, 
Journal of Applied Sciences, 9(12), 2238-2246,(2009), (Scopus), (Atıf Yapılan Yayın No:A4).

42.   Gregory, A. "Normal Aging of Teeth." Geriatrics & Aging, Nowember/December, Vol. 12, Number 10, 513-17, www.geriatricsandaging.ca., (2009), (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

43.   Chu, S. K. W., M. Y. K. Mak, and P. T. Y. Wong. "WiseNews database for upper primary students and teacher." Journal of the American Society for Information Science ,50, 1265-83, (2009), (Atıf Yapılan Yayın No: A7).

44.  Grudkowska, S., Nehrebacka, N., “Identyfikacja i usuwanie sezonowosci z polskich agregatow monetarnych”, Materlalyi Studia Zeszyt nr:237, Warszawa (2009), (Atıf Yapılan Yayın No: A4).

45.    Mezzari, L., M. “Laminados Ceramicos”, Monografia,  Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciencias da Saude, Departamento de Odontologia, Florianopolis, (2009), (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

46.   Ro, Y. S., Ryu, J. J., & Suh, K. W. “The effect of silane treatment timing and saliva contamination on shear bond strength of resin cement to porcelain”, The Journal of Korean Academy of Prosthodontics47(1), 61-69, (2009), (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

47.   Helvey, G. A. Porcelain Laminate Veneer Preparations: The Additive Contour Technique, Inside Dentistry, Volume 5, Issue 1, (2009), ), (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

48.   Hahnkamper, B. Medizinische Hypnose und Raucherentwöhnung im Kontext der Beherrschung kardialer Risikofaktoren (Fallbeispiele und ausgedehnte Literaturrecherche), Doktorin der gesamten Heilkunde (Dr. med. univ.), Medizinischen Universität Graz, (2009), ), (Atıf Yapılan Yayın No: A11).

49.   Atılgan, D.,  Yalçın, Y. Elektronik Kaynakların Seçimi ve Değerlendirilmesi, Türk Kütüphaneciliği 23, 4 , 769-802, (2009), (Atıf Yapılan Yayın No: A7).

2010

50.   Bach, P. L. "Redesigning academic library websites in small, medium and large scale institutions: reasons and solutions.",  Master thesis,   http://hdl.handle.net/10642/870, (2010), (Atıf Yapılan Yayın No: A7).

51.   Baldi, L., Peri, M., Vandone, D. "Is Wine a Financial Parachute?." Proceedings in Food System Dynamics, 472-487, (2010). (Atıf Yapılan Yayın No: A4).

52.   Fereira Paz, JLF., Ortega, AI., Barrios, FA., Espina-Fereira, AI.  “Structural analysis of the indicators of dental age in hard dental tissues submitted to high temperatures ”, Acta Microscopica, Volume 19, Issue:3, 291-304, (2010), (SCI), (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

53.   Kapoor, K. “Print and electronic resources: Usage statistics at Guru Gobind Singh Indraprastha University Library ”, Program-Electronic Library and Information Systems, Volume:44, Issue:1, Pages:59-68 (2010), (SSCI),  (Atıf Yapılan Yayın No: A7).

54.   Salajegheh, M. “Satisfaction with information centers, e-journals and specilized databases and their correlation with the age and academic rank of fakulty members”, Information Sciences and Technology , 25(3), 431-447, (2010),  (Scopus), (Atıf Yapılan Yayın No: A7).

55.   Chu, S.K.W., Mak, M.Y.K., Tsang, K. “An electronic news database for upper primary schol students and teachers in Hong Kong”, School Library Research, Vol:13, 18, (2010), (Scopus),  (Atıf Yapılan Yayın No: A7).

56.   Taşkın, Z., Çakmak, T. “Başlangıcından Bugüne Bilgi Dünyası Dergisi’nin Bibliyometrik Profili”, Bilgi Dünyası, 11(2), 332-348, (2010), LISA (Library and Information Science Abstracts).  (Atıf Yapılan Yayın No: A9).

57.   Swain, DK. “Students’ keenness on use of e-resources”, Electronic Library, Volume:28, Issue:4, Pages:580-591, (2010), (SSCI), (Atıf Yapılan Yayın No: A7).

58.   Singh, Vivek, et al. "Role of Enamal Colour in Age Estimation Using a Dental Shade Guide: A Study in the Tricity Region of Chandigarh, Mohali and Panchkula." Journal of Punjab Academy of Forensic Medicine & Toxicology 10.2, (2010), (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

59.   Cho, Young-Won, Jin-Hyun Cho, and Kyu-Bok Lee. "A study on enamel thickness of maxillary incisors using X-ray micro computed tomography." The Journal of Korean Academy of Prosthodontics, 48.4, 301-307, (2010), (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

60.   Akdi, Y., Kalafatcilar, K., and Metin-Ozcan, K. "Application of Periodogram-Based Cointegration Test for the Analysis of the Services and Goods Sector Inflations." Articles of International Econometric Review (IER) 2.1, 3-10, (2010), (Atıf Yapılan Yayın No: A4). 

61.   Akdeniz Şahiner, A. “Tıp Akademisyenlerinin Elektronik Dergi ve Veri Tabanları Kullanımı: Mersin Üniversitesi Örneği,  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Bilgi ve  Belge Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, (2010), (Atıf Yapılan Yayın No: A6). 

62.   Yüksel, E.  Güleryüz, G. “How are the Sector Indexes  Related to Ise 100 Index: An Empirical Study on İstanbul Stock Exchange”, 24 th Mini EURO International Conference, İzmir, June 23-26, (2010), (Scopus), (Atıf Yapılan Yayın No: A4).

63.   Yüksel, E.  Güleryüz, G. “İstanbul Menkul kıymetler Borsası’nda Eşhareketlilik ve Asimetrik Ayarlama”, Maliye Finans Yazıları, 24(88), 97-113,(2010), (Atıf Yapılan Yayın No: A4).

64.   Ananadan, K. "Usage of e-Resources by the Faculty Members of Bharathidasan University: A Study”. Master Degree in Library and Information Science, Bharathidasan University, India, " (2010). (Atıf Yapılan Yayın No: A7).

65.   Magne, P., and Magne, M. "Wax-up et mock-up pour la préservation de l’émail dans le cas de facettes céramique." J Esthet Dent 2 (2010), (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

66.   Paza, J. F., Ortegaa, A. I., Barriosa, F. A., Espina-Fereiraa, A. I., & de Venezuela, B. “Analisis Estructural de los Indicadores de Edad Dental en los Tejidos Duros del Diente Que Han Experimentado la Accion de Altas Temperaturas” , Acta Microscopica19(3), 291-304, (2010), (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

67.   Emir, O., Yılmaz, EG. Bir Destinasyon Olarak İzmir’de Turizm Sorunları ve Çözüm Önerileri: Otel Yöneticileri Tarafından Bir Değerlendirme. 11. Ulusal Turizm Kongresi, 2-5 Aralık, Kongre Kitabı, Detay Yayıncılık,  620-633, (2010), (Atıf Yapılan Yayın No: A2).

68.   Şentürk, S. Faktöriyel Tasarıma Adaptif Ağ Tabanlı Bulanık Mantık Çıkarım sistemi ile Farklı Bir Yaklaşım. Fen Bilimleri enstitüsü Dergisi, Dumlupınar Üniversitesi, Sayı 22, 57-74, (2010), (Atıf Yapılan Yayın No: E2).

69.   Mannan, M. Awareness and Utilization of Online Databases by P. G. Students of J.N. Medical College Library, Ajm. U, Aligarh: A Survey, Master of Lbrarp and Information Science, Department of Library and Information Science, Aligarh Muslim University., (2010), (Atıf Yapılan Yayın No: A7).

2011

70.   Berüment, H., Dinçer, N. N., Mustafaoğlu, Z. “Total factor productivity and macroeconomic instability”, Journal of International Trade& Economic Development, (SSCI),  20(5), 605-629, (2011), (SSCI), (Atıf Yapılan Yayın No: A4). 

71.   Gupta, DK. “Use pattern of print and electronic journals at the Kurukshetra University”, Program-Electronic Library and Information Systems, Volume:45, Issue:2, Pages:213-230, (2011), (SSCI), (Atıf Yapılan Yayın No: A7).

72.   Schmidt, K.K., Chiayabtr, Y., Phillips, K. M., Kois, J.C. “Influence of preparation design and existing condition of tooth structure on load to failure of ceramic laminate veneers”, Journal of Prosthetic Dentistry, 105(6),   374-382, (2011), (SCI), (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

73.   Gresnigt, M., Mutlu Ö., and Warner K. "Esthetic rehabilitation of worn anterior teeth with thin porcelain laminate veneers." European Journal of Esthetic Dentistry, 6.3, 298-313, (2011), (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

74.   Sotto-Maior, B.S., Senna, P.M., Silva Neto, J.P., Sanches-Ayala, A., Del Bel Cury, A.A. "Influência dos preparos na longevidade clínica de laminados cerâmicos." Revista Dental Press de Estética, 8.4, 51-57, (2011), (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

75.    Kim, C. H., et al. "Volume difference in upper central incisor preparation according to the changes of restorative design and marginal location." The Journal of Korean Academy of Prosthodontics 49.2,152-160, (2011), (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

76.   Lasseigne, T. P., et al. "Managing Space in the Anterior Dentition." American Journal of Esthetic Dentistry 1.2, (2011),  (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

77.   Sun, L. “Applying the NISO Metasearch initiative scheme to enhance e-resources management at Rutgers”, Serials Librarian, 61(1), pp.75-89, (2011), (Scopus), (Atıf Yapılan Yayın No: A7).

78.   Lamothe, A. R. “The relationship between searches performed in online databases and the number of full-text articles accessed: Measuring the interaction between databases and e-journal collections”, Journal of Electronic Resources Librarianship, 23(3), pp.259-273, (2011), (Scopus), (Atıf Yapılan Yayın No: A7).

79.   Selli, F., Bayaner, A., Akdi, Y., Şahin, A.” Dynamic Relationships in Meat Market”, Electronic Journal of Applied Statistical Analysis, Vol 4, No:1, (2011), (Scopus),  (Atıf Yapılan Yayın No: A4).

80.   Dedeoglu, S. "Garment Ateliers and Women Workers in Istanbul: Wives, Daughters and Azerbaijani Immigrants." Middle Eastern Studies 47.4, 663-674, (2011), (Atıf Yapılan Yayın No: A10).

81.   Ahmed, A.A.A.S. “ Empirical Testing for  Martingale Property: evidence from the egyptian and some selected MENA Stock exchanges” University of Leicester, department of Economics, Doctora Thessis, (2011), (Atıf Yapılan Yayın No: A4).

82.   Azis, A. “ Evaluation on Doctor Distribution an Community Access Toward Medical Service in Gunungkidul District in the Year of 2010” , Gadjah Mada University, Faculty of Medicine, Postgradutate Program, (2011), (Atıf Yapılan Yayın No: A14).

83.   Sasireka, G. “Use of e-Journalsw Among Self-Financing Engineering Institutions ın Tamil Nadu (India): A Study”, Doctor of Philosophy, Faculty of Science and Humanities, Anna University, Chennai, (2011), (Atıf Yapılan Yayın No: A7).

84.   Salles, Bruno, et al. "Influência dos preparos na longevidade clínica de laminados cerâmicos." Revista Dental Press de Estética 8.4 (2011), (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

85.   Finlayson, A. J. Patterns of use of web-based library e-resources among students on the Howard College Campus of the University of KwaZulu-Natal (Doctoral dissertation). (2011), (Atıf Yapılan Yayın No: A7).

86.   Gülcan, M. Seramik Lamina Uygulamalarında Tedavi Planlaması ve Mock-Up Tekniği, Bitirme Tezi, Protetik Diş Tedavisi ABD, Dişhekimliği Fakiltesi, Ege Üniversitesi, (2011), (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

87.   Etienne, O. Minimal Invasive Denstry: Mock-up and Tooth Tissue Preservation Techniques, Case study, www.dmg-dental.com, 11, (2011), (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

88.  Marchand, A. Enclaves Nomades Habitat et Travail mobiles, Book, Editions du Croquant, Broissieux • 73340 Bellecombe-en-Bauges, (2011), (Atıf Yapılan Yayın No: A10).

89.  Tüysüz, S.  Dynamic conditional correlation between the Turkish Government bond index, the stock index, and the sub-indices, International Research Journal of Applied Finance, Vol – II. Issue – 11, 1413-1433, (2011),  (Atıf Yapılan Yayın No: A4).

2012

90.   Heradio, R., Fernandez-Amoros, D., Cabrerzo, F.J., Herrera-Viedma, E. “A review of quality evaluation of digital libraries based on user’s perceptions”, Journal of Information Science, 38(3), pp.269-283, (2012), (SSCI), (Atıf Yapılan Yayın No: A7).

91.   Nordin, S. K., Norliya, A. K., and Kasmarini, B. "Assessing users' satisfaction of using online database." Innovation Management and Technology Research (ICIMTR), 2012 International Conference on. IEEE, (2012), (Atıf Yapılan Yayın No: A7).

92.   Samuelsson, R., Gad, M., and Gad, J. "Microinvasive Prosthodontics Using Ultrathin Ceramics Based on Active Color Physics." American Journal of Esthetic Dentistry 2.1, 44-54, (2012),(AtıfYapılan Yayın No: A5).

93.   Kim, S., Ee, and Xinran Y. L. "The voice of tourists with mobility disabilities: insights from online customer complaint websites." International Journal of Contemporary Hospitality Management 24.3, 451-476, (2012), (Atıf Yapılan Yayın No: A14).

94.   Tatar, C.C., Ece, A. S. “Bilimsel Dergilerdeki Müzik Makalelerinin Bibliyografik Profili”, Akademik Bakış Dergisi, Sayı:30, 1-16, (2012), (Atıf Yapılan Yayın No: A9).

95.   Gharinezhad, S., Faraji, Z., Jameie, B. “Knowledge, Attitude and Practice (KAP) study of Faculty Members on Integrated Digital Library (IDL) in Tahran University of Medical Sciences”, International Journal of Digital Library Services, Vol. 2, Issue 4, (2012), (Atıf Yapılan Yayın No: A7).

96.   Etienne, O. "Minimal Invasive Dentistry: Mock-up and Tooth Tissue Preservation Techniques." Dental News 19.4, 12-22, (2012), (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

97.   Gresnigt, MMM., Clinical and laboratory evaluation of laminate veneers, Doctoral Thesis, University of Groningen, (2012), (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

2013

98.   Jha, R., Jain, V., Das, T.K., Shah, N., Pruthi, G. “Comparison of marginal fidelity and surface roughness of porcelain veneers fabricated by refractory die and pressing techniques”, Journal of Prosthodontics22(6),   439-444, (2013), (SCI), (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

99.   Samuelsson, R., and Jan WV van Dijken, J. Van WV. "Microinvasive Tooth Preparation for Bonded Ceramic Restorations." The American Journal of Esthetic Dentistry 3.2, 112-123, (2013), (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

100. LeSage, B. "Establishing a Classification System and Criteria for Veneer Preparations." Compendium of continuing education in dentistry (Jamesburg, NJ: 1995) 34.2, 104-12, (2013), (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

101. Mobaraki, H., et al. "Equality in Distribution of Human Resources: the Case of Iran’s Ministry of Health and Medical Education." Iranian journal of public health,42.Supple1, 161, (2013), (Atıf Yapılan Yayın No: A14). 

102. Palavitsinis, N.,. "Metadata Quality Issues in Leraning Repositeries.", Doctoral Thesis, Departamento de Ciencias de la Computacion, Universidad de Alcala,  (2013), (Atıf Yapılan Yayın No: A7).

103. Polat, C., Sağlam, M. ve Sarı, T. "Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi’nin Bibliyometrik Analizi", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27.2, (2013), (Atıf Yapılan Yayın No: A9).

104. Polat, C., Sarı, T., ve Sağlam, M. " Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “Sanat”

105. Dergisi’nin Bibliyometrik Analizi, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, 23, 9-25, (2013), (Atıf Yapılan Yayın No: A9).

106. Ani, O. E. Accessibility and utilization of electronic information resources for research and its effect on productivity of academic staff in selected Nigerian universities between 2005 and 2012. Doctora Thesis,  Information Science, University of South Africa, (2013), (Atıf Yapılan Yayın No: A7).

107. Khadem, R., and Pettersson, P. "The optimal way to increase cash holdings: From a market perspective” , Degree Project Master of Science in Businees and Economics, Lund University, (2013), (Atıf Yapılan Yayın No: A16).

108. Rabanus, Jorg-Peter. "What is a NATURAL smile?." (2013), (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

109. Rahmi, E., Firman, D., Dziab, H. Overcoming esthetic with porcelain laminate veneers on discolorisation of anterior maxillary teeth, Dentofasial, Vol.12, No.3, 195-200, (2013), (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

110. Erdal, M., Şenkal, S. Sağlıklı Yaşam, (Ünite 2:Gıdaların Besin Değeri), Anadolu Üniversitesi Ders Kitabı, Yayın no:2866, Editörler: Z. Aktürk, A. Turgut, (2013), (Atıf Yapılan Yayın No: A11).

111. Trofimov, I. D. Nonparametric approach to portfolio diversification: the case of Australian equity market, Kolej Yaysan Saad(KYS), Busness School, Malaysia, Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/79562/ MPRA Paper No. 79562, posted 8 June 2017 05:53 UTC, 26 p, (2013), (Atıf Yapılan Yayın No: A4).

112. Xiaoliang, W.,  Wei, W. Constructing Statistical Analysis System of Electronic Periodical Databases Based on the Firewall Log Mining, New Technology of Library and Information Service,V ol. 29   Issue (7/8): 122-126, (2013), (Atıf Yapılan Yayın No: A7).

2014

113.  Li, Z., Yang, Z., Zuo, L., & Meng, Y "A three-dimensional finite element study on anterior laminate veneers with different incisal preparations." The Journal of prosthetic dentistry, (2014), (SCI), (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

114.  Dukic, D.  " Use and perceptions of online academic databases among croatian university teachers and researchers " Libri, (2014), (SSCI), (Atıf Yapılan Yayın No: A7).

115.  Álvarez, I. G., Grecco, M.C.P.,  Formigoni, H., Geron, C.M.S. “An Analysis of Profit and Loss in Brazil Before and After the Full Adoption of the International Financial Reporting Standarts”, International Journal of Accouting, Auditing and Performance Evaluation, 10 (3), 255-278, (2014), (Atıf Yapılan Yayın No: A15).

116.  Mathew, N.M. “ Understanding Space, Politics and History in the Making of Dubai, a Global City”, University of the Witwatersrand, Faculty of Humanities, Doctora Thesis, (2014), (Atıf Yapılan Yayın No: A10).

117.  Balıbey, M., Türkyılmaz, S. “A Periodogram Based Cointegration Test for Regional Inflation in Turkey”, Economics and Finance Review, Vol. 3(11) pp. 15 – 23, (2014), (Atıf Yapılan Yayın No: A4).

118.  Jing, C. W., Yue, C. W., Hwa, L.S., Kuan, N.S., Shin, N. W. “Determinants Affecting Behavioral Intention of Using QR Codes As a Learning Tool”, University Tunku Abdul Rahman, Faculty Business and Finance, Department of Commerce and Accountancy, Research project for the degree of Bachelor of Commerce (Hons) Accounting, (2014), (Atıf Yapılan Yayın No: A16).

119.  Bushuven, S.Heise, D.Bolbrinker, J. “Diclofenac up2date - Part 1: Pharmacology and comparison with other drugs”, Anasthesiologie, Intensivmedizin Notfallmedizin Schmerztherapie, 49(10), 588-598, (2014), (Scopus), (Atıf Yapılan Yayın No: A17).

120.  Ramos, J.F.M., Zaragoza, M.G.O., Paredes, J.J.R., Salas, H.B. “Analgescos en odontologia: resultados de una encuesta sobre su uso clinic (Analgesics in dentistry: Results of a survey on clinical use)”, Revista ADM, 71(4), 171-177, (2014), (Atıf Yapılan Yayın No: A17).

121.  Sasireka, G. "Use of e journals among self financing engineering institutions in Tamil Nadu India study." (2014), (Atıf Yapılan Yayın No: A7).

122.  Ani, O. E., Ngulube, P., & Onyancha, B. “ Accessibility and Utilization of Electronic Information Resources for Research by Academic Staff at Selected Nigerian Universities Between 2005 and 2012”, The International Information & Library Review46(1-2), (2014), (Atıf Yapılan Yayın No: A7).

123. Okon, O. E. A., , Ngulube, P., & Onyancha, B. “ Effect of Accessibility and Utilization of Electronic Information Resources on Productivity of Academic Staff in Selected Nigerian Universities, The Electronic Library 24 (5): 619-634, (2014), (Atıf Yapılan Yayın No: A7).

124.  Meirelles, LCF. O Impacto Do Preparo, Da Ceramica E Do Contato Oclusal Na Distribuiçao De Tensoes Em Facetas, Master Tehsis, Universidade Estadual Paulista, (2014), (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

125.  Süngü, H. Üniversite Öğrencilerinin Zararlı Madde Kullanımına İlişkin Tutumları, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:11, Sayı:26, 167-194, (2014), (Atıf Yapılan Yayın No: B4).

126.  Ansari, Y.  Role of Salivary Electrochemistry and Composition in Regulating Physical and Optical Characteristics of Tooth Enamel, Master Tehsis, , Faculty of Dentistry, McGill University, (2014), (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

127. Bayar, G., Tokpunar, S. Türkiye İmalat Sanayi Alt Sektörleri Üretiminin Belirleyicileri Panel Veri Analizi, Business and Economics Research Journal, Volume 5, Number 1, 67-85, (2014). (Atıf Yapılan Yayın No: B11).

2015

128.  Woflson, H., Ahmad, R., Twing, Y., Williams, B., Blank, A. “A magnetic resonance probehead for evaluating the level of ionizing radiation absorbed in human teeth”, Health Physics, 108(3), 326-335, (2015), (SCI),  (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

129.   Rodríguez-Angulo, H.O.Toro-Mendoza, J.Marques, J.A., Concepcion, J.L., Bonfante-Cabarcas, R., Higuerey, Y., Thomas, L.E., Balzano-Nogueira, L., López, J.R.Mijares, A. “Evidence of Reversible Bradycardia and Arrhythmias Caused by Immunogenic Proteins Secreted by T. cruzi in Isolated Rat Hearts”,  PloS Nrglected Tropical Diseases, 9(2), e0003512, (2015), (SCI), (Atıf Yapılan Yayın No: A13).

130.  Çetin Karataş, Ç., Çaylan, D. Ö. “Stratetejik Yönetim Yazınının Entelektüel Yapısında Değişim:2001-2013 Yılları Arası Bibliyometrik Bir Değerlendirme”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 29, Sayı: 1, 101-120, (2015), (Atıf Yapılan Yayın No: A9).

131.  Rakhshan, V. “Marginal integrity of provisional resin restoration materials: A review of the literatüre”, The Saudi Journal for Dental Research, 6, 33–40, (2015), (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

132.  Sarig, R., Vardimon, A. D., Sussan, C., Benny, L., Sarne, O., Hershkovitz, I., Shpack, N. “Pattern of maxillary and mandibular proximal enamel thickness at the contact area of the permanent dentition from first molar to first molar”, American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, 147(4), 435-444, (2015), (SCI),  (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

133.  Podhorsky, A., Rehmann, P., Wöstmann, B. “Tooth preparation for full-coverage restorations- a literatüre review”, Clinical Oral Investigation, 19.5, 959-968, (2015), (SCIE),  (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

134.  Zitzmann, N. U., Özcan, M.,  Scherrer, S. S., Bühler, J. M.,   Weiger, R.,  KrastlG. “ Resin-bonded restorations: A strategy for managing anterior tooth loss in adolescence”, The Journal of prosthetic Dentistry, Volume 113, Issue 4, 270-276, (2015), (SCI), (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

135.  Choaknumkij, K., Fongsuwan, W. “Thailand’s Provincial Electricity Authority (PEA): A Structural Equation Model of Factors Determining Customer Satisfaction”, Research Journal of Business Management, 9(1): 233-246, (2015), (Atıf Yapılan Yayın No: A8).

136.  Drew, Stephanie J. “Best Practices for Management of Pain, Swelling, Nausea, and Vomiting in Dentoalveolar Surgery”, Oral and Maxillofacial Surgery Clinics of North America,  Volume: 27   Issue: 3   Pages: 393-+ , (2015), ( SCI),  (Atıf Yapılan Yayın No: A17).

137.  Rekabder, G., Soleymani, B. "Effect os Sampling Methods on Misclassification of Fisher's Linear Dscriminant Analysis", International Journal of Statistics and Applications, 5(5): 208-212, (2015), (Atıf Yapılan Yayın No: A12).

138.  Brito, R. G., Araujo, A.A. S., Quintan, J.S.S., Sluka, K.A., Quintans, L.J. “Enhanced analgesic activity by cyclodextrins – A systematic review and meta-analysis”, Expert Opinion on Drug Delivery, 12(10), pp. 1677-1688, (2015), ( SCIE), (Atıf Yapılan Yayın No: A17).

139.  Aka, S.P., Yağan, M., Cantürk, N. Dağalp, R. "Primary Tooth Development in Infancy: A Text and Atlas", Kitap, (2015), (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

140.  Jain, V., et al. "Comparative evaluation of effects of bleaching on color stability and marginal adaptation of discolored direct and indirect composite laminate veneers under in vivo conditions." The Journal of Indian Prosthodontic Society, 15.1, 46-52, (2015), (SCOPUS),  (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

141.  Hatrdt, A. In vitro Untersuchungen zur Ultraschall-Ankopplung an Zähne und zur Ultraschall-markierten Blutflussmessung, PhD Thesis. (2015). (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

142.  Khan, S., and Sudharma H. "Use of Online Databases in the Faculty of Arts at Aligarh Muslim University and University of Delhi."International Research: Journal of Library and Information Science, 5.1 (2015).  (Atıf Yapılan Yayın No: A7).

143.  Lui, Yuan Siang, Mark P. Lewis, and Say Chye Joachim Loo. "Sustainedrelease of naproxen sodium from electrospunaligned PLLA–PCL scaffolds."Journal of tissue engineering and regenerative medicine,  (2015)(Atıf Yapılan Yayın No: A17).

144.  Verdasca, A. C. R. de S. Utilização dos Anti-Inflamatórios Não Esteróides (AINES) em Medicina Dentária: Indicações, Contra-Indicações e Efeitos Adversos(Doctoral dissertation, Universidade do Porto), (2015), (Atıf Yapılan Yayın No: A17).

145.  Kwadzo, G., “Awareness and usage of electronic databases by geography and resource development information studies graduate students in the University of Ghana”, Library Philosophy and Practice, Volume 2015, Issue 1, 29p (2015), ( SCOPUS), (Atıf Yapılan Yayın No: A7). 

146.  Castriota, S.. “Economia del vino”. EGEA spa, Kitap, (2015), (Atıf Yapılan Yayın No: A4).

147.  Indrabudiman, A. Relationship between Consumer Price Index and Producer Price Index in Indonesia with Large Model Econometrics, International Journal of Business Quantitative Economics and Applied Management Research, vol. 2, Issue 6, 16-36, (2015), (Atıf Yapılan Yayın No: A4).

148.  Vaidya, S., Ahuja, N., Bajaj, P., Kapoor, C., Sabarwal, R., & Rajpal, K. “Objective measurement of shade color in age estimation”, Journal of Forensic Dental Sciences7(3), 171, (2015), (DOAJ, Index Copernicus, Indian Science Abstracts, Pubmed Central), (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

149.  Brokos, Y. P., Stavridakis, M., Bortolotto, T. Krejci, I. “Evaluation of Enamel Thickness of Upper Anterior Teeth in Different Tomography Scan in Vivo”, International Journal of Advances in Case Reports, 2(23), 1393-1409, (2015). (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

150.  Balıbey, M., Türkyılmaz, S. “Türkiye’ de Turizm ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki İçin Bir Spektral Metod Yaklaşımı”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi., Vol. 15(3) pp. 85 – 96, (2015), (Index Copernicus, Econlit, RePEc/Econpapers, Sociological Abstracts, Ebscohost Academic Search Complete) (Atıf Yapılan Yayın No: A4).

151.  Ok, S-M., Kim, K-H., Heo, J-Y., Ahn, Y-W., Jeong, S-H. “Dryness of Mouth: A More Valuable Predisposing Factor of Self-perceived Bad Breath than  Mechanical Cleansing in Dental Students”, Journal of Oral Medicine and Pain, 40(2), 41-46, (2015), (Atıf Yapılan Yayın No: A18).

152.  Kılıçkaya, M. M. “Halitozisin Güncel Tanı ve Tedavisi”, Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 17 (2), 85-88, (2015), (Atıf Yapılan Yayın No: A18).

153.  No´emie Le Tual-Potin. Revue de cas cliniques utilisant la technique du wax-up/mock-up dans le cadre de facettes c´eramiques sur dents ant´erieures : mise en ´evidence d’un protocole simple, fiable et reproductible. Chirurgie, Doctoral Tehsis, Bordeaux University, (2015), (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

154.  Yüksekbilgili, Z., Akduman, G. Perakende Mağazacılık Sektöründe Satış Personelinin Demografik Özellikleri ve Personel Memnuniyeti İlişkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 52, 086-099, (20159), (Atıf Yapılan Yayın No: E2).

155.  Ünlü, F., Yıldırım, K. Exploring the Knowledge Level of Interior Architecture and Environmental Design Students’ on Indoor Air Pollutants, MEGARON, 10(4):622-636, (2015), (Atıf Yapılan Yayın No: E2).

156.  Stephen, G. L. User’s Acceptance of Web-Based Information Resources at Redeemer’s University, Nigeria, ELK Asian Pasific Journal of Library Management and Information Technology, www.elkjournals.com, Volume 2, Issue 1, (2015), (Atıf Yapılan Yayın No: A7).

157.  Hotamışlı, M. Efe, D. Duygusal Zeka ve Liderlik İlişkisi Bağlamındaki Çalışmaların Bibliyometrik Analiz ile İncelenmesi, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:19, Sayı:1, 101-121, (2015), (Atıf Yapılan Yayın No: A9).

158. Özkan, G., Toptaş, A. Ağız Kokusu ve Güncel Tedavi Yaklaşımları, EÜ Dişhek Fak Derg, 36, 56-59, (2015), (Atıf Yapılan Yayın No: A18).

159. Bitri, E. Keseroğlu, H. S. Türk Kütüphaneciliği ve Bilgi Dünyası Dergilerinin Özlerine Eleştirel Bir Bakış, Türk Kütüphaneciliği, 29, 1, 241-257, (2015), (Atıf Yapılan Yayın No: A9).

160. Besimoğlu, C. Türkiye’deki Ziraat Fakültelerinin Tarımsal Araştırma Eğilimleri:1996-2011 Yıllarının Bibliyometrik Analizi, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2015), (Atıf Yapılan Yayın No: A9).

161.  Akıncı A. Küresel Krizde Maliye Politikasının Etkinliği: Türkiye Uygulaması, Doktora Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, (2015), (Atıf Yapılan Yayın No: B11).

162. Gökçen, G. Madde Kullanan ve Kullanmayan Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri ABD, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Yüksek Lisans Programı, Antalya, (2015), (Atıf Yapılan Yayın No: B4).

163. Sungu, H. Attitudes towards substance addiction: A study of Turksh Universty students, Educational Research and Reviews, Vol. 10(7), 1015-1022, (2015),    (Atıf Yapılan Yayın No: B4).

164. Sayah Bergerd, M., Ziaee, S., Aghazadeh, E., Momtazan, M., Fathi Khanghah, R., Ahangari, H., & Abedin, S. A survey on Usage of Central Library Databases by Faculty Members and Students at Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in 2014-2015. Educational Developement of Jundishapur6(2), 176-184. (2015). (Atıf Yapılan Yayın No: A7).

2016

165.  Ndihokubwayo, J., Akdi, Y. Mevsimsel Kointegrasyon Analizi: Güney Afrika Örneği, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(6), 34-48, (2016), (Atıf Yapılan Yayın No: A4).

166.  Ţălu, Ş., Contreras–Bulnes, R., Morozov, I. A., Rodríguez-Vilchis, L. E., & Montoya-Ayala, G. “Surface nanomorphology of human dental enamel irradiated with an Er: YAG laser”, Laser Physics, 26(2), 025601(2016), (SCI-Exp.), (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

167.  Çötert, H. S. Reducing oversized tooth dimensions by using porcelain laminate veneers designed by diagnostic additive wax-up and indirect resin composite mock up. Madridge J Dent Oral Surg, 1(1), 14-19, (2016), (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

168.  Pavone, A. F., Ghassemian, M., Verardi, S. “Gummy Smile and Short Tooth Syndrome - Part 1: Etiopathogenesis, Classification, and Diagnostic Guidelines”, Compendium of Continuing Education in Dentistry, 37(2), 102-107, (2016),   (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

169.  Aydın, K., Öztig, L.İ., Bulut, E. “The Economic Impact of the Suitcase Trade on Foreign Trade: A Regional Analysis of the Laleli Market” International Business Research, Vol:9(3), 14-24, (2016), ), (EconLit), (Atıf Yapılan Yayın No: A10).

170.  Azami, M., Khajouei, R., Rakhshani, S. “Postgraduate Medical Students’ Acceptance and Understanding of Scientific Information Databases and Electronic Resources”, Electronic Physician, Vol:8, Issue:2, 2066-2072, (2016), (Atıf Yapılan Yayın No: A7).

171.  Oliveira de,  J. C. S., de Oliveira, G. A. G., and Bassi, A. P. F. Comparative Assessment of the Effect of Ibuprofen and Etodolac on Edema, Trismus, and Pain in Lower Third Molar Surgery: A Randomized Clinical Trial. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. Volume 74, Issue 8, August 2016, Pages 1524–1530, (2016), (Atıf Yapılan Yayın No: A17).

172. Walters, N. J. Remineralising composites with improved cytocompatibility and containing antimicrobial agents for conservative treatment of caries. MSc
UCL Doctor of Philosophy (PhD), (2016), (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

173.  Singh, S., and Mahapatra, R. K. Electronic Information Seeking Behaviour Among Nursing Students and Teachers: A Review. International Journal of Health Sciences & Research6(9), 470-485, (2016), (Atıf Yapılan Yayın No: A7).

174.  Dastforoush, M. T. Use pattern of electronic journals by the research scholars at the University libraries in Iran a study, (2016), (Atıf Yapılan Yayın No: A7).

175.  Kaplan, V., and Eroğlu, C. N. Comparison of the Effects of Daily Single Dose Use of Flurbiprofen, Diclofenac Sodium and Tenoxicam On Postoperative Pain, Swelling and Trismus: A Randomized Double-Blind Study. Journal of Oral and Maxillofacial SurgeryVolume 74, Issue 10, Pages 1946.e1–1946.e6 (2016), (Atıf Yapılan Yayın No: A17).

176.  Isiordia-Espinoza, M. A., Pozos-Guillen, A., Martinez-Rider, R., & Perez-Urizar, J. Comparison of the analgesic efficacy of oral ketorolac versus intramuscular tramadol after third molar surgery: A parallel, double-blind, randomized, placebo-controlled clinical trial.  Med Oral Patol Oral Cir Bucal, 21(5): e637–e643, (2016), (Atıf Yapılan Yayın No: A17).

177.  Al-Hussain, R., & Khorramshahgol, R. A. Comprehensive Analysis of the Determinants of Swap Problem in the Supply Chain of the Petroleum Industry. International Journal of Statistics and Probability Vol. 5, No. 6, (2016), (Atıf Yapılan Yayın No: A10).

178.  Sahin, A. Döviz Kurunun Hisse Senedi Endeksi Üzerine Kisa ve Uzun Dönemde Etkileri: Kirilgan Besli Ülkeleri Üzerine Yumusak Geçisli Esik Hata Düzeltme Modeli Uygulamasi/Short and Long-Run Effects of Exchange Rate on Stock Price Index: An Application to the Fragile Five Countries by Smooth Transition Regression Error Correction Model. Ege Akademik Bakis16(2), 319-350, (2016), (Atıf Yapılan Yayın No: A10).

179.  Polat, C., Akkaya, M. A., & Binici, K. Türk Kütüphaneciliği Dergisinin Bilişsel ve Entelektüel Yapısına İlişkin Bir Analiz. Türk Kütüphaneciliği, 30(4), 664-677, (2016), (Atıf Yapılan Yayın No: A9).

180.  Erkün, H. , Bankoğlu, G. M.,  Yılmaz, H. Porselen Laminant Veneerler. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 170-183, (2016), (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

181.  陈闰香, 陈小燕, 丁王, & 蒋娟雯恒牙邻面去釉之牙釉质厚度的 CBCT 研究. 中国现代医, 54(25), 67-69, (2016), (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

182.  Gurrea, J., & Bollain, I. G. Turning a Difficult Situation into a Routine Treatment. Journal of Cosmetic Dentistry, 32(3), (2016), (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

183.  Shami, S., Subhan, Z., & Ahmed Rana, M. J. Efficacy of Naproxen in Management of Postoperative Endodontic Pain in Teeth With Irreversible Pulpitis.. Pakistan Oral & Dental Journal, 36(3), (2016), (Atıf Yapılan Yayın No: A17).

184. Gandolini, G., & Longhi, M. I FANS nel trattamento del dolore muscolo-scheletrico acuto e cronico: qualcosa sta cambiando. Rivista Società Italiana di Medicina Generale n, 4, 20, (2016), (Atıf Yapılan Yayın No: A17).

185.  Alkan, B. B. Robust Principal Component Analysis Based On Modified Minimum Covariance Determinant In The Presence Of Outliers." Alphanumeric Journal 4.2, (2016), (Atıf Yapılan Yayın No: A21).

186.  Herman, S., Herman, J., Mizgała, E., Ura-Saba,t K., Misiołek, M. Halitosis: causes, diagnosis,   and treatment. PU-HsP, 10, 4: 30–35, (2016), (Atıf Yapılan Yayın No: A18).

187.  Bhat, MY., Alayyash, AA. Social stigma related to halitosis in Saudi and British population: A comparative study. J Dent Res Rev ,;3:65-8, (2016), (Atıf Yapılan Yayın No: A18).

188.  Carreño Hernández, M. A. Estudio in vitro sobre la resistencia a la fractura y tipo de fallo de prótesis fijas adhesivas elaboradas con distintos materiales y diseños, Doctora Tesis Docto, Universitat Internacional de Catalunya. Departament d'Odontologia, (2016),  (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

189.  Foco, F., Rasiti, A., Asotic, M. Opca I Lokalna Anetezija U Stomatolagici, Travnik Univerzitet, ISBN:978-9958-640-61-2, Book, (2016), (Atıf Yapılan Yayın No: A17).

190.  Karaoglani, E. Influence of Preparation Depth and Design on Stress Distribution in Maxillary Central Incisors Restored with Ceramic Veneers. A 3D Finite Elements Analysis, Postgraduate Thesis, Aristotle University of Thessaloniki, (2016), (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

191.  Karakütük, K. Eğitim Planlaması. Geliştirilmiş ikinci baskı. Kitap ISBN: 978-605-63263-3-2, Pegam Akademi, (2016), (Atıf Yapılan Yayın No: E2).

192.  Duque, A. Tejada, C. Halitosis: Un Asunto del Odontologo,  CES Odontoliga, 29(1). 70-81, (2016), (Atıf Yapılan Yayın No: A18).

193.  Isere, O. D., Azodo, C. C. Expressed Feelings, Attitudeand and Reactions         toward Halitosis Sufferers, Nigerian Journal of Dental Research, Volume 1, Issue 1&2, 22-27,  (2016),    (Atıf Yapılan Yayın No: A18).

194. Verma, S. P., Verma, U. Using Logistic Regression to Predict Wheat Yield in Western Zone of Haryana, International Journal of Computer and Mathematical Sciences(IJCMS), Vol:5, Issue:12, 33-38, (2016), (Atıf Yapılan Yayın No: A20).

2017

195.  Carvalho, T. S., & Lussi, A. Agerelated morphological, histological and functional changes in teeth. Journal of Oral Rehabilitation, 44, 4, 291-298,  (2017), (SCI), (Atıf Yapılan Yayın No: A5). 

196.  Ang, A.G.P., Steegmans, P. A.J., Kerdijk, W., Livas, C., Ren, Y.  “Radiographic technique and brackets affect measurements of proximal enamel thickness on mandibular incisors”, European Journal of Orthodontics, 39, 1,  25-30, (2017),  (SCI),  (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

197.  Osmalek, T., Milanowski, B., Froelich, A., Gorska, S., Bialas, W., Szybowicz, M., Kapela, M. “Novel Organogels for Topical Delivery of Naproxen: Design, Physicochemical characteristics and in vitro drug permeation”, Pharmaceutical Development and Technology, 22,4, 521-536,  (2017), (SCI),   (Atıf Yapılan Yayın No: A17).

198.  Alkan, N., Terzi, Y., & Cengiz, M. A. Using Informative Priors for Handling Missing Data Problem in Cox Regression. Communications in Statistics-Simulation and Computation, (2017), (SCI),   (Atıf Yapılan Yayın No: A20). (Accepted manuscript).

199.  Alkan, N., Terzi, Y., & Cengiz, M. A. Using Informative Priors for Handling Missing Data Problem in Cox Regression. Communications in Statistics-Simulation and Computation, (2017), (SCI),   (Atıf Yapılan Yayın No: A21). (Accepted manuscript).

200.  Diaz, S. F. R. Nanoinfiltração e manchamento superficial de facetas diretas de resina composta. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências da Saúde, Programa de Pós-Graduação em Odontologia, Florianópolis, (2017), (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

201.  孟玉坤, & 宗弋贴面修复的研究现状及临床应用. 际口腔医学杂, 44(1), 1-10, (2017). (Yukun, M., Yi, Z. Rersearch status and clinical application of ceramic veneer restorations, vol:44(1), 1-10, (2017). (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

202.  Boakye, E. Faculty Members and E-Journals: The Case of Private Universities in Kumasi, Ghana. New Review of Academic Librarianship, 1-19, (2017), (Scopus), (Atıf Yapılan Yayın No: A7).

203.  Larson, A. G. (2017). Faculty awareness and use of Library subscribed online databases in the University of Education, Winneba. Ghana: A survey, Library Philosophy and Practice (e-journal), Winter 3.2, Volume 2017, Issue 1, Article number 1515, (2017), (Scopus),  (Atıf Yapılan Yayın No: A7).

204.  Weckwerth, G. M., Simoneti, L. F., Zupelari-Gonçalves, P., Calvo, A. M., Brozoski, D. T., Dionísio, T. J., ... & Santos, C. F. Efficacy of naproxen with or without esomeprazole for pain and inflammation in patients after bilateral third molar extractions: A double blinded crossover study. Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal, 22(1), e122, (2017), (SCI),    (Atıf Yapılan Yayın No: A17).

205.  L Santos, P., G Brito, R., SS Quintans, J., AS Araujo, A., RA Menezes, I., K Brogden, N., & J Quintans-Junior, L. Cyclodextrins as Complexation Agents to Improve the Anti-inflammatory Drugs Profile: a Systematic Review and Meta-Analysis. Current Pharmaceutical Design, 23(14), 2096-2107, (SCI),     (2017), (Atıf Yapılan Yayın No: A17).

206.  Lui, Y. S., Lewis, M. P., & Loo, S. C. J. Sustained‐release of naproxen sodium from electrospun‐aligned PLLA–PCL scaffolds. Journal of tissue engineering and regenerative medicine, 11(4), 1011-1021, (2017), (Atıf Yapılan Yayın No: A17).

207.  Momeni Roochi,  M., Heidar, H., Kordi, S., & Bahrami, N. Efficacy of low level laser for prevention of pain and trismus after impacted mandibular third molar surgery: A clinical trial. Journal of Craniomaxillofacial Research, 4(1), 284-288, (2017), (IndexCopernicus), (Atıf Yapılan Yayın No: A17).

208.  Selimović, E., Ibrahimagić-Šeper, L., Šišić, I., Sivić, S., & Huseinagić, S. Prevention of trismus with different pharmacological therapies after surgical extraction of impacted mandibular third molar. Med Glas (Zenica), 14(1), 145-151, (2017), (Medline), (Atıf Yapılan Yayın No: A17).

209. Yesil, T., & Kose, U. (2017). Web Based Bibliometric Profile of Turkish Articles on Internal Auditing as Published Between 2003-2013. Journal of Multidisciplinary Developments, 2(2), (2017), (Atıf Yapılan Yayın No: A9).

210. Nícoli, G. A., Conte-Neto, N., Campos, J. Á. D. B., Cabrini-Gabrielli, M. A., & Pereira-Filho, V. A. Efficacy   of   Lumiracoxib   Versus   Diclofenac   Sodium   in  Pain   Control   Following   Extraction   of   Impacted   Lower  Third   Molar, Inferior Impactado. International journal of odontostomatology, 11(1), 47-51, (2017), (Scientific Electronic Library Online),  (Atıf Yapılan Yayın No: A17).

211.  Krasniqi, S., & Daci, A. Analgesics Use in Dentistry.  Pain Relief - From Analgesics to Alternative Therapies, Mrs. Cecilia Maldonado (Ed.), Published by InTech, Book, Chapter 6, ISBN:978-953-51-3188-5,  (2017), https://www.intechopen.com/books/pain-relief-from-analgesics-to-alternative-therapies/analgesics-use-in-dentistry(Atıf Yapılan Yayın No: A17).

212.  Arora, R., Pahwa, P., & Gupta, D. Data quality improvement in data warehouse: a framework. International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies, 9(1), 17-33, (2017), (Atıf Yapılan Yayın No: A21).

213.  Erovic Ademovski, S. Treatment of Intra-Oral Halitosis, Doctoral Dissertation in Odontology, Faculty of Odontology, Malmö University, (2017), (Atıf Yapılan Yayın No: A18).

214.  Haroon, M., Islam, SA., Shiraz, S., Rahman, S., Anjum, A., Mansoor, G. The Correlation of Halitosis, Oral Hygiene Practices and Somoking Habits Among the Undergraduate Dental Students of Karachi, Pakistan Oral & Dental Journal , Vol 37, No. 1, (2017), (Atıf Yapılan Yayın No: A18).

215.  Albano, F., Caten, CT., Anzzanello, M. Principal component analysis for selection of variables in homogeneity and stability tests applied to proficiency testing schemes, Periodico Tche Quimica, 14(27), 30-35, (2017),  (Atıf Yapılan Yayın No: A19).

216.  Bollain I G., Gurrea J. Treatment of a skeletal class III patient with dentoalveolar compensation and ceramic veneers, Revista Española de Ortodoncia, 47(1), 29-41, (2017), (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

217.  Ahmed, A., & Al-Reyaee Dr, S. Knowledge and Use of Electronic Information Resources by Medical Students at Al-Jouf University in Saudi Arabia, Library Philosophy and Practice (e-journal) , (2017), (Atıf Yapılan Yayın No: A7).

218.  Celebi, A. T., Icer, E., Eren, M. M., Baykasoglu, C., Mugan, A., & Yildiz, E. (2017). Thermal-stress analysis of ceramic laminate veneer restorations with different incisal preparations using micro-computed tomography-based 3D finite element models. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials,  75, 302-3013, (2017), (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

219.  Taşkın, Z. İçerik Tabanlı Atıf Analizi Modeli Tasarımı: Türkçe Atıflar için Metin Kategorizasyonuna Dayalı Bir Uygulama, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  (2017), (Atıf Yapılan Yayın No: A9).

220.  Şimşek, G., Çanlı, M., Karadavut, U., Yazıcı, M. E., and Soğancı, K. Sulama Yapılan Alanların Bazı Su Parametreleri Açısından Ayırma (Discriminant) Analizi Kullanılarak İncelenmesi, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Degisi, Cilt 4, Sayı 3, 339-346,(2017), (Atıf Yapılan Yayın No: A3).

221.  Şimşek, G., Çanlı, M., Karadavut, U., Yazıcı, M. E., and Soğancı, K. Sulama Yapılan Alanların Bazı Su Parametreleri Açısından Ayırma (Discriminant) Analizi Kullanılarak İncelenmesi, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Degisi, Cilt 4, Sayı 3, 339-346,(2017), (Atıf Yapılan Yayın No: B6).

222.  Harrison Jr, M. S. (2017). Effects of Alpha-Tocopherol Antioxidant on the Bonding Properties of Resin Adhesive to Dentin Bleached with Sodium Perborate (Doctoral dissertation, University of Missouri--Kansas City),(2017), (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

223.  Yebowaah, F. A and Plockey, F. D. D. Awareness and Use of Electronic Resources in University Libraries: A Case Study of University for Development Studies Library, Library Philosophy and Practice (ejournal). 1562. http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1562, (2017), (Atıf Yapılan Yayın No: A7).

224.    Ebrahimzadeh, J., Hayati, H., Nobakht, S., Soltani, S., Salehiniya, H., & Khosravi, B. Equality in distribution of pharmacist workforce in Iran, Cukurova Medical Journal, Volume 42, 223-232, (2017), (Atıf Yapılan Yayın No: A14). 

225.    Rimache,  L. K. C.. (2017). Comparación del efecto antiinflamatorio de la asociación de dexametasona con vitaminas B y solo dexametasona administrados preoperatoriamente en las cirugías de terceras molares mandibulares, Tesis, Universidad Nacional Mayor De San Marcos, (2017), (Atıf Yapılan Yayın No: A18).

226.  Nwokedi, V. C., Nwokedi, G. I., Chollom, K. M., Adah, J. E. Assessment of Online Usage Patterns of Elselvier Database amongst Academics of Environmental Sciences, University of  Jos. Inter. J. Acad. Lib. Info. Sci. 5(2): 83-91, (2017), (Atıf Yapılan Yayın No: A7).

227. Alkan, B.B. Ganık, S.  Robust Principla Component Analysis Based on Fuzzy Coded Data, Anadolu University Journal of Science and Technology A- Applied Sciences and Engineering, Volume:18  , Number:3, 754-762 ,(2017), (Atıf Yapılan Yayın No: A20). 

228. Chepukaka, Z. K. Access and Use of Electronic Information Resources by Technical Staff at Kenya Agricultural and Livestock Research Organization in Nairobi Journal of Applied Information Science, Volume 5, Issue 1, 2017. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3043800, (Atıf Yapılan Yayın No: A7).

229. Aroonsang, W. An in Vitro Evaluation of Abutment Design for Anterior Zirconia Resin Bonded Restorations, Master Thesis, The University of Alabama, (2017), (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

230. Azodo CC, Ogbebor OG. Dental anxiety, halitosis and expected social outcomes. Nig J Dent Res, 2(2):72-80, (2017), (Atıf Yapılan Yayın No: A18).

231. Khorshidi, H., Raoofi, S. An Overview of Oral Malodor(Halitosis), Jundishapur Scientific Medical Journal, Volume 16, Issue 3, Issue Serial Number 108, 355-368, (2017), (EBSCO), (Atıf Yapılan Yayın No: A18).

232. Özdoğan-Özbal, E. (2017). A comparative analysis of budget management in general high schools. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of Educational Sciences Research, 7(2), 133-151, (2017), (DOAJ, Root Indexing),  (Atıf Yapılan Yayın No: E2).

233. Aun, M. A., Ghani, A., Azeem, M., Adnan, M., Latif, M. A. “Recognizing Rainfal Pattern for Pakistan using Computational Intelligence”, International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol. 8, No:11, (2017), (ESCI, SOPUS, EBSCO, Index Copernicus),  (Atıf Yapılan Yayın No: A19).

234. Tian, SY, Tang, L., Zheng, C. Y. “Electrode Placing Sites affect Pulp Vitality Test of Human Incisors and Premolars” The Chinese Journal of Dental Research, 20(4), 225-230, (2017), (Medline), (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

235.  Rekabdar, G., Chinipardaz, R.  Approximating the Distribution of Indefinite Quadratic Forms in Normal Variables by Maximum Entropy Density Estimation, Journal of Modern Applied Statistical Methods,  Vol. 16, No. 2, 359-377, (2017), (Scopus), (Atıf Yapılan Yayın No: A12).

236. Monteiro, M. C. Espectroscopia Raman e técnicas complementares no diagnóstico e intervenção em lesões do tecido dentário (Doctoral dissertation), Universidade Nova De Lisboa, Faculdade de Ciencias e Tecnologia,  (2017). (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

237. Ngoy, M. (2017). A statistical Analysisis of Student Performance fort he 2000-2013 Period at the Copperbelt University in Zambia,  Stellenbosch University, degree of Doctor of Philosophy, (2017). (Atıf Yapılan Yayın No: A13).

2018

238. Cigerim, L., & Eroglu, C. N. Comparison of Clinical Efficacies of Preoperatively Initiated Naproxen Sodium- Codeine Phosphate Combination, Diclofenac Potassium and Benzydamine Hydrochloride over Pain, Edema and Trismus after Extraction of Impacted Lower Third Molar: A Randomized Double-Blind Study. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, (2018), (SCI). (Atıf Yapılan Yayın No: A17).

239. Alkan, N., Alkan, B.B. Aykırı Değer Varlığında Cox Regresyon Analizi için Yeni Bir Yaklaşım, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:  , Sayı:   ,(2018), (Index Copernicus, EBSCO), (Atıf Yapılan Yayın No: A20). 

240. Salcedo-Sanz, S., Deo, R. C., Cornejo-Bueno, L., Camacho-Gómez, C., & Ghimire, S. An efficient neuro-evolutionary hybrid modelling mechanism for the estimation of daily global solar radiation in the Sunshine State of Australia. Applied Energy209, 79-94, (2018). (SCI).  (Atıf Yapılan Yayın No: E2).

241. Soni, N. K., Gupta, K. K., & Shrivastava, J.  Awareness and Usage of Electronic Resources among LIS Scholars of Jiwaji University, Gwalior: A Survey. DESIDOC Journal of Library & Information Technology38(1), 56-62. (2018), (Scopus), (Atıf Yapılan Yayın No: A7).

242.  Isibika, I. S.,  and Kavishe, G. F. "Utilisation of subscribed electronic resources by library users in Mzumbe university library, Tanzania", Global Knowledge, Memory and Communication, Vol. 67 Issue: 1/2, pp.109-125, https://doi.org/10.1108/GKMC-09-2017-0075, (2018).  (Scopus), (Atıf Yapılan Yayın No: A7).

243. Rajendiran, S.  Comparison of Color Stability and Marginal Fidelity of Labial        Partial Veneer Composite Restorations Fabricated by Two Different Techniques: An In VivoPilot Study. Health Sciences7(1), 32-39, (2018).  (Esci), (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

244. George J, Mathews TA. Spectrophotometric analysis of tooth discoloration after bracket debonding induced by coffee and tea grown in South India: An in vitro study. J Interdiscip Dentistry, 8:1-4, (2018), (Index Copernicus ). (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

245. Hanzawa, A., Handa, T., Kohkita, Y., Ichinohe, T. and Fukuda, K.I., 2018. A Comparative Study of Oral Analgesics for Postoperative Pain After Minor Oral Surgery. Anesthesia Progress, 65(1), pp.24-29, (2018),  (Atıf Yapılan Yayın No: A17).

246. Saxena S. Barriers To Using Journal Articles By PhD Students In Universities Of India, aWEshkar a Peer Reviewed Resarcj Journal, Vol. XXIV Issue I, (2018), (EBSCO), (Atıf Yapılan Yayın No: A7).

247. Tercan, E.,  Beşdok, E. Trafik Kazalarına Etki Eden Faktörler Arasındaki İlişkilerin TBA Biplot Analiz Yöntemi İle Değerlendirilmesi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(1):103-11, (2018),  (EBSCO, Tr Dizin, Eurasian Scientific Journal Index), (Atıf Yapılan Yayın No: A13).

248. Tercan, E.,  Beşdok, E. Trafik Kazalarına Etki Eden Faktörler Arasındaki İlişkilerin TBA Biplot Analiz Yöntemi İle Değerlendirilmesi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(1):103-11, (2018),  (EBSCO, Tr Dizin, Eurasian Scientific Journal Index), (Atıf Yapılan Yayın No: A19).

249. Conceicao, M. D., Giudice, F. S., Carvalho L. F. The Halitosis Consequences Inventory: psychometric properties and relationship with social anxiety disorder, BDJ Open, 4, 18002, (2018). (Atıf Yapılan Yayın No: A18).

250. Biçer, H.D. and Biçer, C.Effects of different parameter estimators to error rate in discriminant analysis, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü dergisi, (2018). (Atıf Yapılan Yayın No: B13).

251. Glass, B. G. Human Capital Theory and Supervisor Training: A Stepwise Regrsssion Analysis, Northcentral University, Doctor of Philosophy, (2018). (Atıf Yapılan Yayın No: A16).

252. Ustun UD. Participation Motivation in University Students Who Engage in Different Team Sports, World Journal of Education, 22;8(3):12, 2018. (EBSCO) (Atıf Yapılan Yayın No: B16).

253.  Linhares LA, Pottmaier LF, Lopes GC. Fractureresistance of veneers in premolars. European Journal of Dentistry ,12:191-8, (2018), (Socupus), (Atıf Yapılan Yayın No: A5).

254. Christiansen, A., Hernández, W., Marcos, M., Moreano, G., & Saravia, J. C. (2018). “Desafíos en la medición y el análisis del estatus socioeconómico de los estudiantes peruanos”, Primera edicion, mayo, Ministerio de Educacion, El Peru Primero, Lima, Peru, ISBN: 978-9972-246-82-1, Book, (2018), (Atıf Yapılan Yayın No: A20).


G.  Uluslararası Hakemli Dergi Hakemliği: 

G1.  International Journal of Modelling and Simulation, (2006).

G2.  International Journal of Modelling and Simulation, (2009).

G3.  Tarım Bilimleri Dergisi- Journal of Agricultural Sciences, (2010),

        (SCI-Exp).

G4.  Journal of Applied Statistics (2012), (SCI).

G5.  Journal of Applied Statistics (2013), (SCI).

G6.  Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, (2014).

G7.  Journal of Statistics Aplication and Probability, (2015).

G8. Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Ser. A1., (2016).

G9. Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Ser. A1., (2016).

G10. Alphanumeric Journal, (2016).

G11. Communication in Statistics- Simulation and Computation, (2017).

G12. Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Ser. A1., (2017).

G13. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, (2017).

G14. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, (2018).

G15. International Journal of Computing Science and Mathematics, (2018).

 

H.  Ulusal Hakemli Dergi Hakemliği:

 

   H1. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, (2003).

H2. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, (2003).

H3. İstatistik Araştırma Dergisi, (2010).

H4. Gazi University Journal of Science, (2010).

H5. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2011).

H6. Gazi University Journal of Science, (2011).

H7. Gazi University Journal of Science, (2012).

H8. İstatistik Araştırma Dergisi, (2012).

H9. Kırıkkale Üniversitesi Bilimde Gelişmeler Dergisi, (2014).

H10. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2017).

H11. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2018).

 

 

I.  Projelerde Yaptığı Görevler: 

 

I1.  Ankara Üniversitesi Elektronik Kütüphanesi Veri Tabanları   Değerlendirilmesi ve İstatistik Analizi, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 12/12/2000-12/06/2001, Ankara Üniversitesi,   Araştırmacı.

I2.  Ankara Üniversitesi Bilgi Erişim Hizmeti Tasarımı Uygulaması ve Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 20/10/2001- 20/10/2002, Ankara Üniversitesi, Araştırmacı.

 

I3.  Konuşma Sinyalinin Analizi ve Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 06/11/2001- 06/11/2005, Ankara Üniversitesi, Araştırmacı.

I4.  Ankara Üniversitesi için Elektronik Bilgi Erişim Modeli, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 14/03/2003 – 14/03/2004, Ankara Üniversitesi,    Araştırmacı.

I5.  Ankara Üniversitesi Elektronik Kütüphanesi Veri Tabanlarının Performans Ölçümü, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 03/03/2004 – 03/03/2005, Ankara Üniversitesi,    Araştırmacı.

I6.  Ankara Üniversitesi Akademik Açık Arşivinin Oluşturulması ve Bu Arşive Elektronik Veri Tabanlarının Katkısının Araştırılması, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 05/07/2005 -05/07/2006, Ankara Üniversitesi,    Araştırmacı.

I7.  Ankara Üniversitesi Elektronik Veri Tabanlarının Kullanım Eğitimi ve Verimliğin Araştırılmasının Araştırılması, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 10/08/2006 – 10/08/2007, Ankara Üniversitesi,    Araştırmacı.

I8.  Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Altyapısının Desteklenmesi, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, P. No: (15A0649001), 10/02/2015 – 10/02/2017, Ankara Üniversitesi,   Araştırmacı.

I9Aykırı Gözlemlerin Varlığında Uyarlanmış En Küçük Kovaryans Determinant Tahminine Dayalı Lineer Diskriminant Analizi, P. No: (FEF-1901-16-06), 05/12/2016 – 30/11/2017, Sinop Üniversitesi,   Araştırmacı.

I10.  Yayınım Filitresi Tasarımı Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, P. No: (16B05066001), 04/11/2015 – 04/11/2017, Ankara Üniversitesi,   Araştırmacı.

 

 J. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: 

 

J1. Sevim, M. “ Parmakizi Gruplarının Dağılımının ve Dizilişinin Araştırılmas”, Ankara  Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Disiplinlerarası Adli Tıp Anabilim Dalı Fizik İncelemeler ve Kriminalistik, (2002).

J2. Sarıbey, E. “Türkiye’de Üretilen ve Seri Numaraları Ardışık Olan Silahlarda Balistik İzlerin Karşılaştırılması”, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Disiplinlerarası Adli Tıp Anabilim Dalı Fizik İncelemeler ve Kriminalistik, (2003).

J3. Görücü, B. “Görünmez Parmakizlerinin Görünür Hale Getirilmesinde Kullanılan Normal Toz, Manyetik Toz, Normal Fluoresant Toz ve Manyetik Fluoresant Tozun Etkilerinin Karşılaştırılması”, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Disiplinlerarası Adli Tıp Anabilim Dalı Fizik İncelemeler ve Kriminalistik, (2003).

 J4. Akbaba, S. Ö. “Karesel Diskriminant Analizi ve Hata Oranları Tahmini”,        Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı,               (2005).

J5. Aktaş, A. “Tamamlanmamış İki Yönlü Olumsallık Tablolarda En Çok Olabilirlik Tahmini”, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı, (2005).

J6. Andaç, A. “Çok Boyutlu Ölçekleme”. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dönem Projesi, (2007).

J7. Hancı, Ö. “Olumsallık Tablolarda Bazı İlişki Ölçüleri”, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dönem Projesi, (2007).

J8. Yenice, M. “Menkul Kıymetlerde Portföy Yönetimi”, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dönem Projesi, (2008).

J9.  Günay Atbaş, A. C. “Kümeleme Analizinde Küme Sayısının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma”, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, (2008).

J10. Erdoğmuş, B. “Bankalarda Mali Başarısızlıkların Önceden Tespitinde Erken Uyarı Sistemi ve Bir Uygulama”, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, (2010).

J11. Yazgan, G. “Kastamonu İli Tarım İşletmelerinde Sarımsak Üretiminin Fonksiyonel Analizi ve Ürün Maliyetinin Hesaplanması”, TÜİK Uzmanlık Tezi, (2010).

J12.  Mahmud, S. T. “Çok Değişkenli Zaman Serilerinde Sınıflandırma Problemi Üzerine Bir Çalışma”, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, (2010).

J13. Kocatürk, Y. “Kastamonu İli Merkez İlçesine Bağlı Köylerde Arıcılık Faaliyeti Araştırması”, TÜİK Uzmanlık Tezi, (2011).

J14.  Soysal, E. F. “Bölgesel Yağış Miktarlarının Panel Zaman Serisi Olarak Modellenmesi: Türkiye Örneği”, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, (2014).

J15. Aksoy, S. “Roc Eğrisi Analizi ve Bir Uygulama ”, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dönem Projesi, (2014).

J16. Demir, A. “Kalkınma Ajansı Mali Destek Programlarının İstatistiksel Değerlendirilmesi: Ankara İli Örneği”, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, (2017).

J17. Tarınç, Ö., F. “Türkiye’de Faaliyet Gösteren Tapu Müdürlüklerinin Grup Yapısının İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi ”, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dönem Projesi, (2017).

 

 

K.  Yönetilen Doktora Tezleri: 

 

K1. Alkan, B. B. “Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlerde Biplot Tekniği”, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı Doktora Tezi, (2011).

K2. Biçer Demirci, H. “Sansürlü Verilerde Diskriminant Analizi:Weibull Dağılımı Durumu”, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı Doktora Tezi, (2011).

 

L.  Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği: 

 

L1.  Nuray GÜNERİ, Ankara Ünv. Fen B. E., İstatistik ABD.

L2.  Cenker BİÇER, Ankara Ünv. Fen B. E., İstatistik ABD.

L3.  Hayrinisa DEMİRCİ BİÇER, Ankara Ünv. Fen B. E., İstatistik ABD.

L4.  Bilal Barış ALKAN, Ankara Ünv. Fen B. E., İstatistik ABD.

L5.  Furkan BAŞER, Ankara Ünv. Fen B. E., İstatistik ABD.

L6.  Abdullah YILMAZ, Ankara Ünv. Fen B. E., İstatistik ABD.

L7.  Filiz MISIR, Hacettepe Ünv. Fen B. E., İstatistik ABD.

L8.  Yunus Emre KARAMANOĞLU, Kara Harp Okulu Savunma Bil. Ens.

       Harekat Arş. ABD.

L9.   Nihan POTAS, Ankara Ünv. Fen B. E., İstatistik ABD.

L10.    Irmak ACARLAR, Gazi Ünv. Fen B. E., İstatistik ABD.

L11.    Fatma ÇİFTCİ, Selçuk Ünv. Fen B. E., İstatistik ABD.

L12.    Şenay ÖZDEMİR, Ankara Ünv. Fen B. E., İstatistik ABD.

L13.   Korcan DOĞAN, Ankara Ünv. Sosyal B. E., Bilgi ve Belge Yönetimi ABD.

L14.   Zülal TÜZÜNER, Gazi Ünv. Fen B. E., İstatistik ABD.

L15. Mustafa AYDEĞER, Gazi Ünv. Fen B. E., İstatistik ABD.

L16.  Elif GÖLVEREN, Ankara Ünv. Fen B. E., İstatistik ABD.

 

M.  TİK Dışındaki Doktora ve Lisansüstü/uzmanlık Tez Jüri Üyeliği: 

 

M1. Nuray GÜNERİ, Y.L. Tezi  (2001), Ankara Ünv. Fen B. E., İstatistik ABD.

M2. Şiringül KILIÇ, Y.L. Tezi  (2003), Ankara Ünv. Fen B. E., İstatistik ABD.

M3. Metin UZUNÇARŞILI, Y.L. Tezi T  (2005), Ankara Ünv. Fen B. E.,  Elektronik Müh. ABD.

M4. Filiz YAZICI, Y.L. Tezi  (2005), Hacettepe Ünv. Fen B. E., İstatistik ABD.

M5. Zeynep ŞAHİN, Y.L. Tezi  (2005), Hacettepe Ünv. Fen B. E., İstatistik ABD.

M6. Duygu SAVAŞCI, Y.L. Tezi  (2006), Ankara Ünv.Fen B. E., İstatistik ABD.

M7. Şenol ÇELİK, Y.L. Tezi  (2007), Ankara Ünv. Fen B. E., İstatistik ABD.

M8. Güliz ŞAHİN, Y.L. Tezi  (2007), Ankara Ünv. Sosyal B. E., Bilgi ve Belge Yönetimi ABD.

M9. Pınar GÖKTAŞ, Y.L. Tezi  (2007), Ankara Ünv. Fen B. E., İstatistik ABD.

M10. Demet BAKIN, Y.L. Tezi  (2007), Ankara Ünv. Fen B. E., İstatistik ABD.

M11. Hülya OLMUŞ, Doktora Tezi  (2007), Gazi Ünv. Fen B. E., İstatistik ABD.

M12. Alper DİNÇ, Doktora Tezi  (2008), Gebze YTE, Sosyal B. E., İşletme ABD.

M13. Nihan POTAS, Y.L. Tezi  (2009), Gazi Ünv. Fen B. E., İstatistik ABD.

M14. Zafer SAL, Y.L. Tezi  (2010), Ankara Ünv. Fen B. E., Jeofizik     Mühendisliği ABD.

M15. Özgül SUGÜNEŞ, Y.L. Tezi  (2010), Ankara Ünv. Fen B. E., İstatistik ABD.

M16. Reyhan Yılmaz, Y.L. Tezi  (2010), Selçuk Ünv. Fen B. E., İstatistik ABD.

M17.  Hande GÜLBAY, Y.L. Tezi  (2010), Ankara Ünv. Sosyal B. E., Bilgi ve Belge Yönetimi ABD.

M18. Nihat AKBULUT, Doktora Tezi  (2011), Ankara Ünv. Sağlık B. E., Ağız, Diş ve Çene Cerr. ABD.

M19. Merve DUMAN, Y.L. Tezi  (2012), Gazi Ünv. Fen B. E., İstatistik ABD.

M20. Ömer ALTINDAĞ, Y.L. Tezi  (2012), Ankara Ünv.Fen B. E., İstatistik ABD.

M21. Kadir GÜÇ, Y.L. Tezi  (2015), Gazi Ünv. Fen B. E., İstatistik ABD.

M22. Özkan SAKARYA, Doktora Tezi (2017), Gazi Ünv. Fen B. E., İstatistik ABD.

M23. Işıl ÜNALDI, Y.L. Tezi  (2017), Sinop Ünv. Fen B. E., Matematik ABD.

 

 

N. Uluslararası Bir Bilimsel Etkinliğin Düzenleme ya da Bilimsel Değerlendirme Komitesi: 

 

N1. International Workshop in Honor of Professor Ömer L. Gebizlioğlu on his 60th Birth Anniversary and his Retirement 14-15 June, Ankara, Turkey, (2012), (Organizing Committee Member).

N2. 9th International Statistics Day Symposium, Selçuk University, Department of Statistics,10-14 May, Antalya, Turkey, (2014). (Scientific Committee Member).

N3. 3rd International Researchers, Statisticians and Young Statistiticians Congress, Selçuk University, 24-26 May, Konya . Turkey, (2017).(Scientific Committee Member).

N4. 10th International Statistics Congress(ISC2017), Deceember 6-8, Ankara. Turkey, (2017), (Organizing Committee Member).

N5.  5th International Symposium Chaos, Complexity and Leadership, 11-12 December, Ankara, Turkey, (2017), (Chair).

 

 

O. Ulusal Bir Bilimsel Etkinliğin Düzenleme ya da Bilimsel Değerlendirme Komitesi: 

O1. 5. İstatistik Günleri Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü 24-27 Mayıs, Antalya, (2006).

 

P.  Ulusal / Uluslararası Sertifikalı Eğitim Kursu Eğiticiliği:

 

P1. Temel İstatistik Kursu, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı, 07-25 Ocak 2002.

 

P2. Adli İstatistik Eğitimi, T. C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Dairesi Başkanlığı, 05-09 Mayıs 2014.

P3. Öğretim Üyeleri İçin Eğiticilerin Eğitimi Programı, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, 13 Ekim 2014 -07 Kasım 2014.

P4.  Öğretim Üyeleri İçin Eğiticilerin Eğitimi Programı, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, 24 Kasım 2014 - 25 Aralık 2014.

P5.  Öğretim Üyeleri İçin Eğiticilerin Eğitimi Programı, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, 05 Ocak 2015 -16 Ocak 2015.

P6.  Öğretim Üyeleri İçin Eğiticilerin Eğitimi Programı, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, 09 Haziran 2015 -18 Haziran 2015.

P7.  Araştırma Görevlileri İçin Öğretim Üyeleri İçin Eğiticilerin Eğitimi Programı, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, 02 Mayıs 2017 - 06 Haziran 2017.

P8.  Öğretim Üyeleri İçin Eğiticilerin Eğitimi Programı, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, 15 Mayıs 2017 - 30 Mayıs 2017.

P9. Araştırma Görevlileri İçin Öğretim Üyeleri İçin Eğiticilerin Eğitimi Programı, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, 04 Aralık 2017- 09 Ocak 2018.

P10. Öğretim Üyeleri İçin Eğiticilerin Eğitimi Programı, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, 15 Ocak 2018 - 29 Ocak 2018.

 

R. Topluma Yönelik Akademik ve Benzeri Sosyal Sorumluluk Çalışmaları:  

 

R1. Trabzon Bölge Radyosu Yayınları Kamuoyu Araştırması, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yayın Planlama Koordinasyon ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, Mayıs 2005.

R2. Ülkemizde Kaynaştırmalı Eğitimi Karşılaştırmalı İnceleme, Araştırma ve Pilot Uygulama, Batıkent Zihinsel Engellileri Koruma Derneği Yönetim Kurulu, 2006.