ARŞ.GÖR. ÇAĞLA TEMİZ    
Adı : ÇAĞLA
Soyadı : TEMİZ
E-posta : catasoy@ankara.edu.tr, almond_cagla89@hotmail.com
Tel : 596 1114
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

EĞİTİM

 

 

Doktora            :

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

(2016- )

Yüksek Lisans : 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

(2013-2016)

Lisans               :

Ondokuzmayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

(2007-2011)

 

UZMANLIK ALANLARI

Toprak Fiziği, Tuzlu alkali toprak ıslahı, Organik atıkların değerlendirmesi, Kompostlama, Malçlama

VERDİĞİ DERSLER

Toprak Fiziği Uygulama, Toprak Bilimi Uygulama, Bitki Yetiştirme Ortamları Uygulama, Erozyon Uygulama,

 

YÜKSEK LİSANS

Tez Konusu         :

Saman ve pomza malçı ile jips uygulamalarının alkali bir toprağın ıslahındaki etkileri

Seminer Konusu :

Malçlamanın toprak sıcaklığı ve nemine etkileri

 
ÜYE OLDUĞU KURULUŞ VE DERNEKLER
   Toprak İlmi Derneği ( Genel
Sekreter)
 
FAALİYETLERİ VE YURTDIŞI GÖREVLERİ
·       Erasmus
Staj Hareketliliği kapsamında 20/07/2010-20/10/2010 tarihleri arasında Gent Üniversitesi'nde
staj bursu, Gent, Belçika
 
ÖDÜLLER VE BURSLAR
·       Avrupa
Birliği Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında 20/07/2010- 20/10/2010 tarihleri
arasında Gent Üniversitesi'nde staj bursu, Gent, Belçika.
 
 
TAMAMLANMIŞ ARAŞTIRMA PROJELERİ
·         
Saman ve pomza malçı ile jips uygulamalarının alkali bir toprağın ıslahındaki etkileri (Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri,
Destekleyen : BAP (2014-2016)
·         
Tarımsal atıkların kompostlamayla geri kazanımı : Sıralı yığın yöntemi (Ankara
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Destekleyen : BAP (2014-2016)
·         
Taze ve Kompost Edilmiş Etlik Tavuk Gübrelerinin Toprak Agregasyonu ve Bazı
Karbon Formlarına Etkileri. Destekleyen: TUBİTAK (2014-2016)
 
YAYINLAR
M. Sağlam, Dengiz O., F.E. Sarıoğlu, F. Saygin, C. Elgin, Ç. Atasoy Distribution of Some ChemicalSoil Properties Using Geostatistical Methods in Vertisol. , 5 / 2012
[Uluslararası] 

Sağlam, M., Dengiz, O., Selvi, K.Ç., Gürsoy, E.F., Atasoy, Ç Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Killi Toprağın Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkilerinin Jeoistatistiksel Yöntemle Değerlendirilmesi, Topraksu Dergisi, 1, 6 / 2014 [Ulusal] 

Dengiz, O., Sağlam, M., Sarıoğlu, F.E., Saygın, F., Atasoy, Ç Morphological and Physico-Chemical Characteristics and Classification of Vertisol Developed on Deltaic Plain., Open Journal of Soil Science, 2, 7 / 2012 [Uluslararası] 

Kazuki Suzuki, Oguz Can Turgay, Muhittin Onur Akca, Cagla Atasoy
Atasoy, Ali Ergül, Naoki Harada, Masanori Nonaka. 2014. Influence of increasing
soil salinity on diversity of arbuscular mycorrhizal fungi colonising winter
barley. (Poster Presentation). First Global Biodiversity Conference-Assesing
soil biodiversity and its role for ecosystem services, 2-5 December 2014,
Dijon-France.

Temiz,C. 2015. Organik Atıkların Değerlendirilmesinde farklı bir yaklaşım: Kompostlama. Köy-KoopHaber, Ağustos 2015 Yıl 4, Sayı: 44.

2015. Organik Atıkların Değerlendirilmesinde farklı bir yaklaşım: Kompostlama.
Köy-KoopHaber, Ağustos 2015 Yıl 4, Sayı: 44.

Çaycı, G., Temiz, C., Ok, S. S., Depel, G. 2015. Etlik Tavuk Gübrelerinin Kompostlanma Sürecindeki Değişimler. III. Uluslararası Beyaz Et Kongresi.

Çaycı, G., Temiz, Ç.  2015. Sürdürülebilir Tarımda Organik Gübrelerin Kullanımı. Türkiye Doğal Yaşam ve Sağlık Zirvesi, 20-23 Mayıs 2015, Bilecik.  
  
Çaycı, G., Atasoy, Ç.  2013 Kompost Kullanımının Toprak ve Bitki Gelişimi Üzerindeki Etkileri. I.Ulusal Kompost ve Biyogaz Çalıştayı, Çağrılı bildiri, 11-14 Mayıs, Antalya.
Çaycı, G., Atasoy, Ç.  2013 Kompost Kullanımının Toprak ve Bitki
Gelişimi Üzerindeki Etkileri. I.Ulusal Kompost ve Biyogaz Çalıştayı, Çağrılı
bildiri, 11-14 Mayıs, Antalya.

Temiz, C., Cayci, G. 2016 Effects of gypsum and mulch application on some physical properties of an alkali soil. EuroSoil 16-21 October, İstanbul.
 
Hanife AKÇA, Muhittin Onur AKÇA, Çağla TEMİZ, Sonay SÖZÜDOĞRU OK. 2016. Farklı Dozlarda Uygulanan Hümik Asidin Toprağın Bor Adsorpsiyon ve Desorpsiyonuna Etkileri. Uluslararsı katılımlı 3. Ulusal Hümik Madde Kongresi, 3-5 Kasım, Konya.