ARŞ. GÖR. CANSU AYAN    
Adı : CANSU
Soyadı : AYAN
E-posta : cayan@ankara.edu.tr, cnsayan@gmail.com
Tel : (0312)3633350/3102
Ünvan : ARŞ. GÖR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/cansu-ayan
Kişisel Akademik Bilgiler

1. Adı Soyadı: Cansu AYAN

2. Doğum Tarihi: 14.06.1987

3. Unvanı: Araştırma Görevlisi

4. Göreve Başlama Tarihi: 02.11.2010

4. Öğrenim Durumu

 Derece

Bölüm

Üniversite

Yıl

Lisans

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Hacettepe Üniversitesi

2005 – 2009

Yüksek Lisans

Ölçme ve Değerlendirme

Hacettepe Üniversitesi

2009 – 2012

Doktora

Ölçme ve Değerlendirme

Ankara Üniversitesi

2012 –

5. Eserler

A. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Demirtaşlı, N., Yalçın, S., & Ayan, C. (2016). The development of IRT based attitude scale towards educational measurement course. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 7(1), 133-144.

B. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler :

B1. Tavşancıl, E., Güler, G. ve Ayan C. (2014). 2002-2012 Yılları Arasında Türkiye’de Geliştirilen Bazı Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışmalarının Ölçek Geliştirme Süreci Açısından İncelenmesi. IV. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi'nde sunulan bildiri. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

B2.  Demirtaşlı, N., Yalçın, S. ve Ayan, C. (2014). Ölçme ve değerlendirme dersine yönelik tutum ölçeğinin çok kategorili madde tepki kuramı modellerine dayalı olarak ölçeklenmesi. IV. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi'nde sunulan bildiri. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler :

C1. Alatlı B., Ayan C., Çırak G. ve Polat B. (2014). Tımss 2011 Dördüncü Sınıf Matematik Başarı Testinin Kültürlerarası Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi. Paper presented I. International Eurasian Educational Research Congress. Istanbul University, İstanbul, Turkey.

C2. Tavşancıl, E., Altıntaş, Ö. and Ayan, C. (2015). An investigation of the Programme for International Student Assessment 2012 in terms of formative assessment usage: Turkey example. Paper presented International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges. Ankara University, Ankara, Turkey.

D. Projeler

Projenin Adı

Konusu

Destekleyen Kuruluş

Projedeki

Görevi

Bütçesi (TL)

Başlangıç

Tarihi

Bitiş

Tarihi

Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursiyerleri Teorik (Yazılı) Sınavının Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test Olarak Geliştirilmesi

Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursiyerleri Teorik Sınavının Geliştirilmesi

TÜBİTAK

Bursiyer

159.664

 

1.5.2016

 

1.9.2017


E. Diğer Çalışmalar

E1. Yaşantılar Evreninden Anılar Örneklemi: Ölçmecilerden Geçerli ve Güvenilir Anılar. Yayına Hazırlayan: Kutlu, Ö.. Katkıda Bulunanlar: Altıntaş, Ö., Ayan, C., Doğan, D., Doğan Gül, Ç., Gül, E., Suna, H. E., Tunç, E. B. ve Yalçın, S. (2016). Anı Kitabı, Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayını, No: 1, 502

E2. Tavşancıl, E., Altıntaş, Ö., Yalçın, S., Ayan, C. ve Gül, E. (baskıda). Ankara Üniversitesi’nde Yürütülen Eğitim-Öğretimin Niteliğine İlişkin Öğretim Elemanlarının Görüşleri ve Önerileri. ANKÜDEM destekli araştırma çalışması.

6. Burs ve Ödüller

6.1. TÜBİTAK Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı

6.2. TÜBİTAK Yurt İçi Doktora Burs Programı

7. Üye Olunan Dernekler

7.1. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği (EPODDER)