PROF.DR. ÇİLER DURSUN    
Adı : ÇİLER
Soyadı : DURSUN
E-posta : cdursun@ankara.edu.tr
Tel : 3197714/ 251
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Bölüm : GAZETECİLİK BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ciler-dursun
Kişisel Akademik Bilgiler
ÖZGEÇMİŞ
- 1971 yılında Akşehir'de doğdum.
- 1993 yılında A.Ü.İletişim fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum.
- 1997'de "İdeolojik inşa Sürecinin Analizi: Medya ve Özelleştirme" başlıklı yüksek lisans tezimi tamamladım.
- 2002 şubat ayında Prof. Dr. Türker Alkan danışmanlığında "İdeoloji ve Özne: Türk İslam Sentezi" başlıklı doktora tezimi tamamladım ve Dr. ünvanı aldım.
- 2002 Güz döneminde Hacettepe Felsefe Bölümü doktora programından Hegel dersini aldım.
- 2005 mayıs ayında İletişim Bilimleri Doçenti ünvanı aldım.
- 2010 yılında Profesör oldum.
-Evliyim, bir oğlum var.
________________________________________
AKADEMİK KONUM
2010- bugüne Prof.Dr. Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü.
2008 –2010 Doçent doktor, Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü.
2005-2007         Doçent Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü.
2002- 2005        Dr. Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü.
1994-2001           Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü.
_________________________________________
ÖDÜLLER VE BURSLAR
- 1999 yılında Türk Sosyal Bilimler Derneği'nin düzenlediği yarışmada En İyi Genç Akademisyen ödülünü "Susurluk Sonrası İdeolojik İnşa ve Mücadele Süreci: Hürriyet Gazetesi Örneği" başlıklı çalışmamla kazandım.

- 2000- 2001 döneminde Türkiye Bilimler Akademisi'nin verdiği 6 aylık bursla ABD'de University of Massachusettss Deparment of Communication'da doktora tez çalışmamı yürüttüm.

- 2004-2005 kış ve bahar döneminde Bağımsız İletişim Ağı bünyesinde yerel medya çalışanlarına yönelik olarak "Haklar Haberciliği" seminer derslerini verdim.(bkz. www.bianet.org)

-Türk Sosyal Bilimler Derneği ve International Communication Association (Uluslararası İletişim Derneği) üyesiyim.

-  2007, Türkiye Bilimler Akademisi Uluslararası Bilimsel Yayınları Özendirme Desteği aldım.
  ________________________________
 
YAYINLAR
__________________________________________
ULUSLARARASI INDEXLENEN DERGİDE YAYIN:
- "Discourse of Islamism  on  Islamist Terrorism in Turkey?", Lingua Ac Communitas, vol 18, 2008, s.9-28.
- "The Struggle Goes On: The Discursive Strategies of Islamist Press in Turkey"", Journal of Contemporary European Studies, 2006, 14 (2),pp.161-182.
_________________________________________________
KİTAPLAR:
- 2013,  İletişim, Kuram, Kritik, İmge yay: Ankara.
- Aralık 2008 (Sema Becerikli ile ortak), Medya ve Kadın Odaklı STK'lar: Olanaklar, Sorunlar ve Çözümler, KSGM yayını, Ankara.
- Aralık 2008, Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ve Haber Medyası :Alternatif Bir Dil Oluşturmak, KSGM yayını, Ankara.
- Aralık 2004, ed. Çiler Dursun, Haber, Hakikat ve İktidar İlişkisi, Elips kitap, Ankara.
- Temmuz 2003 (Nilüfer Timisi ile birlikte) Medya ve Deprem: 17 Ağustos 1999 Depreminin Medyada Temsili, RTUK yayını, no:4, Ankara.
- Mayıs 2001, Tv Haberlerinde İdeoloji, İmge Kitabevi, Ankara.
_______________________________________________
 
 
ULUSAL HAKEMLİ ve/veya ULUSLAR ARASI INDEXLENEN TÜRKÇE DERGİ YAZILARI:
 
-          Mayıs 2010, "Dünyada Bilim İletişiminin Gelişimi ve Farklı Yaklaşımlar: Toplum İçin Bilimden Toplumda Bilime", Kurgu, Anadolu Üniversitesi yay. s.1-35.
-          Mayıs 2010, "Kadına Yönelik Şiddet Karşısında Haber Etiği", Fe: Feminist Eleştiri, Ankara Üniversitesi Yay. Cilt: 2 Sayı: 1 Sayfa: 19-32 DOI: 10.1501/Fe0001_0000000020
-          2007, “Haklar Haberciliğinin Doğası ve Olanağı”, Felsefelogos, sayı 33/34,s. 129-139, Bulut yayınları: İstanbul,  (The Philosopher’s Index)
-          Eylül 2004 “Hegel’de Kendilik Bilinci ve Öteki İçindeki Yolculuk”, Doğu Batı, sayı 28, Ankara.
-          Temmuz 2004 “Televizyon Haberlerinde Siyasal İslamcı Parti’nin Temsili”, Selçuk İletişim Dergisi, 3(3).
-          2004 “İslamcı Basında Kemalizm Karşıtlığı” A.Ü. SBF Dergisi, 58 (4), Ankara., s. 47-82.
-          2003-2004 “Türk- İslam Sentezi İdeoloji ve Öznesi”, Doğu- Batı, sayı 25, s. 59- 82.
-          Kış 2002 “Türkiye’de Askeri Darbelerin Simgesel Ekonomisi”, Doğu Batı, sayı 21, s.119-140, Doğu Batı yay. Ankara.
-          Bahar 2000 “Zaman: Modern ve Postmodern”, Toplum ve Bilim, sayı 84, Bahar 2000, s. 189- 212. Birikim Yayınları: İstanbul.
-          Kış 1999- 2000 “Depremin Medyada Yarattığı Gerilim”, Nilüfer Timisi ile birlikte, Mürekkep, sayı 13, Kış 1999, s.204-214.
-          Kış 1999 “Behice Boran’ın İletişim Alanına Katkıları”, Kültür ve İletişim Dergisi, sayı 2/1, 1999, sayfa 15- 43, Ankara Üniversitesi İletişim Mezunları Vakfı Yayını.
-          Kış 1999 “Yüzyıl Biterken Yeni Medya Türlerini ve Siyaseti Düşünmek”, İletişim Dergisi, Gazi İletişim Fakültesi yayını, Kış 1999, sayı 1, sayfa 41- 57.
-          Güz 1998 “İdeoloji, Dil, Söylem ve Anlam İlişkisi”, Teori ve Politika, s. 167- 182. Güz 1998
-          Güz 1998 “İşçi Sınıfı Kimliğinin Medyada Temsiliyeti: 1970- 1997”, Toplum ve Bilim, sayı 78, Güz 1998, sayfa 210-143.
-          1997 "Televizyon Haberlerinde Refah Partisi'nin Kuruluşu ve Söylemde Mücadele Üzerine Dönemler Arası Karşılaştırmalı Bir Çözümleme Denemesi", Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi 1994 Yıllığı.
-          1994 "Türk Basın Sektöründe Kağıt Sorunu", Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Iletişim Dergisi, sayı:3, sayfa 119-124.
_________________________________________________
KİTAP BÖLÜMLERİ:
-  2011, “Türkiye’de 1975-2010 Arasında Haber, Habercilik ve Gazetecilik Çalışmalarında Kadın Sorunlarına Bakış ve Feminist Yaklaşımlar”, içinde Birkaç Arpa Boyu: 21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Feminist Çalışmalar, derl. Serpil Sancar, Koç Üniv. yay.: İstanbul. S.603-647.
- 2007, "Eleştirel Söylem Çözümlemesi", içinde Felsefe Ansiklopedisi cilt 5, hazırlayan Ahmet Cevizci, Nobel yayınevi,  s.335-344.
-  2007,  "Hak Haberciliğinin Doğası ve Olanağı" derl. Sevda Alankuş, BİA Yayınları,İstanbul.s.105-127.
- 2006 "Darbe(coup)", içinde Felsefe Ansiklopedisi, cilt 4, hazırlayan Ahmet Cevizci, s.13-21, Babil yayınları,Ankara.
-  2005, "Türk Medyası İslamcı Terörü Nasıl Çerçeveliyor?”, Savaşın Yüzleri, Uzlaşmanın Aşamaları, (der.) Ülkü Doğanay, A.Ü. İLEF yayını, Ankara.s.219-242.
-  Aralık 2004 "Haberde Gerçekliğin İnşa Edilmesi ne Demektir?", Haber, Hakikat ve İktidar İlişkisi, (der.) Çiler Dursun. Elips kitap, Ankara, s.37-66.
-  Aralık 2004, "Türkiye'de Haber ve Habercilik Çalışmalarının Genel Bir Değerlendirmesi: 1980-2003", Haber, Hakikat ve İktidar İlişkisi, (der.)Çiler Dursun, Elips kitap, Ankara, s.89-150.
 - Türkiye'de Haber ve Habercilik/Gazetecilik Çalışmaları Bibliyografyası", Haber, Hakikat ve İktidar İlişkisi, (der.)Çiler Dursun, Elips kitap, Ankara, s.407-420.
- 2003 “Haber ve Habercilik/ Gazetecilik Üzerine Düşünmek”, Gazetecilik ve Habercilik: Habercinin El Kitabı, (derl.) Sevda Alankuş, IPS İletişim Vakfı Bağımsız İletişim Ağı (BİA) Yayınları, İstanbul, s.63-83.
-  Aralık 1999 “İlan ve Reklam Gelirleri”, içinde Medya Gücü ve Demokratik Kurumlar , (derl.) Korkmaz Alemdar, Afa yayınları, Aralık 1999. s.195- 205.
_______________________________________________
 
GAZETE ve DERGİ YAZILARI:
- 14 Mart 2012- Vicdan Hepimizi Özne Yapar”, www.bianet. org
- Kasım 2011, “Türkiye’de Bilim Haberleri Nasıl Sunuluyor? Nasıl Sunulmalı?”, Bilim ve Ütopya, sayı 209, s.58-63.
- Eylül 2010, "Bilim İletişiminin Önemi", NTV Bilim, Eylül sayısı, s.12-13.
 
- 11 Ocak 2010, "Avatarın Sözde Solculuğu Üzerine", www.bianet.org
 
- Kasım 2009, "Tanrı yazarın Sahte Ölümü", Mediacat, sayı 178, sayfa 48.
 
- Nisan 2009, "Obama'nın Tarzı Türkiye'de Teveccüh Görmez" Mediacat, sayı 171. Sayfa 56.
 
- 16 Aralık 2006, "İletişim Eğitimi Quo Vadis?", www.bianet.org.
- 10 Eylül 2006, "Mahremiyet Neye Yarar ve Kime Gerek?", Radikal İki, s.7.
- 28 Mayıs 2006, "Türk-İslam Sentezi İdeolojisinin Failini Tanımak", Radikal İki, s.4.
-17 Aralık 2005, "Medya ve Yargılı İnfaz", http://www.bianet.org/index_root.htm (biamag sayı 154)
- 14 Ağustos 2005, "Yiyenlerin Adabı, Seyredenlerin Asabı", Radikal İki, s.5.
- 29 Mayıs 2005, "Temsil, Acı ve Kadın", Radikal İki, s.8.
- Haziran 2004 “Popüler Suç Ortaklığı: Popstar, BBG, Yarışmalar Vs...”, Kitle, TSİP yay.Ankara.
17 Ağustos 2003
- 17 Ağustos 2003, "Sesimizi Duyan Var Mıydı?”, Radikal İki, s.8.
- 10 Kasım 2002 “Pragmanın Vurduğu Pranga ve Oylarımız” Radikal İki, s.6.
- Eylül 2001 “Milli Yemin” Metni Neyin Belirtisi, Tes- İş Sendika dergisi, s.65-66.
- Haziran 2001 “Özelleştirme Fantazisinin Tükenişi,” Radikal İki, 17.06.2001, s.6.
- Eylül- Ekim 2000 “Otoriter Sistemlerden Katılımcı Sistemlere Siyasal İletişimin Yönelimleri”, RTÜK İletişim Dergisi, Yıl:3, sayı:19, sayfa 15-18.
_________________________________________________
KİTAP ELEŞTİRİLERİ ve KONFERANS DEĞERLENDİRME YAZILARI:
25) Yaz 2002 “52.International Communication Association Toplantısı”, Kültür ve İletişim, 5/2, 136-142, Ankara Universitesi İletişim Mezunları Vakfı Yay. Ankara.
26) Yaz 1999 “Mülkiyet Hakları Özgürlük İlişkilerinin Post-Liberal Yeniden Tasarımı”, kitap eleştirisi, İletişim Dergisi, Bahar 1999, sayı 3/1. Gazi İletişim Yayınları, s.228- 237.
_________________________________________________
ARAŞTIRMA PROJELERİ:
- 2013- 2017, contact person and coordinator of AU, GENOVATE: Transforming Organisational Structure for Gender Equality, EU Project. 

- 2011-2013, Proje Yürütücüsü, “Türkiye Bilim Teknoloji ve Yenilik Haberlerinin Alımlanması ve Bilim Haberciliğini Geliştirmek”, TÜBİTAK Araştırma Projesi.

- 2009- 2010, Proje Yürütücüsü, "Türkiye'de Bilim Haberlerinin Görünürlüğü ve Temsili: 1993-2008", TÜBİTAK Araştırma Projesi.
 
- Eylül 2008, Proje Yürütücüsü, "Kadın Sivil Toplum Kuruluşları ve Medya: Olanaklar, Sorunlar ve Çözümler" modülü, KSGM, UNFPD, AB ortak projesi.
 
- Nisan- Temmuz 2008, Proje Yürütücüsü, "Kadına Yönelik Aile İçi Şiddete İlişkin Haberlerde Alternatif Bir Dil Oluşturmak" modülü ve Yerel Medya Çalışanları Eğitimi Atölye Çalışmaları, Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi, AB, KSGM ve UNFPD tarafından yürütülmektedir.
 
- 2000 Proje yöneticisi, "Medyada Deprem: 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin Medyada Temsili" Nilüfer Timisi ile birlikte, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından desteklenmiştir.
 
- 1999 Araştırmacı, "18 Nisan Seçimleri ve Medya" Doç. Dr. Bülent Çaplı ile Doç. Dr. Sevda Alankuş Kural tarafından yönetilen Konrad Adenaur Vakfı'nın desteklediği siyasal iletişim araştırması.
 
- 1998 Araştırmacı,"MediaScape Turkey", Prof. Dr. Erol Mutlu tarafından gerçekleştirilen ve Konrad Adenaur Vakfı'nın desteklediği Medya Dökümantasyon Birimi ve Veri Tabanı Oluşturma Projesi.
________________________________________________
 
ULUSLARARASI BİLDİRİLER:
-          26 Ekim 2012- “Trackinf Feminist Perspectives Down on News Studies in Turkey between 1970-2010”, ECREA International Conference Panel, invited speaker. Istanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi.
-            24- 26 Mayıs 2012, “Structural Tendencies of Science News in Turkish Newspapers and Preliminary Remarks for an Audience Research”, 10th International Symposium Communication in the Millenium, Istanbul University, Istanbul.
-            23 Ocak 2010, "Medya ve Okuma Kültürü", Uluslararası Katılımlı Okuma Kültürü Sempozyumu, Org.Eğitim Sen, Zübeyde Hanım Öğretmenevi, İstanbul,.
 
-             15 Ekim 2009 - "Medyada Kadın Lehine Alternatif Bir Habercilik Dili Geliştirmek", International Multidisciplinary Women Congress İzmir, 9 Eylül University .
 
- 2003 Aralık “How Do Turkish Media Frame Islamist Violence”, in International Conference Faces of War, Phases of Reconciliation: Histories, Discourses and Politics Ankara University, ATAUM Hall, Ankara.
- 2002 18 Temmuz Seul, “Impossibility of the Reconciliation Between Islamism and Kemalism on the Islamic News Media”, International Communication Association 52.th Annual Meeting.
________________________________________________
ULUSAL BİLDİRİLER: 
-          10 Aralık 2009, "İletişim Eğitimi: Mutsuz Bilinçlilik ve Naif Başkaldırı Dışında Bir Ufuk İcat Etmek", 11.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara.
 
-          14 Mart 2009, "Medyayla Muhalefetin Olanağı", Muhalefet Sempozyumu, Felsefeciler Derneği, Petrol İş Sendikası Salonu, 13-14 Mart, Ankara.
 
- 22 Aralık 2006, "Küreselleşmenin Kültüründe ya da Kültürün Küreselleşmesinde Şiddet", Şiddet Sempozyumu, Felsefeciler Derneği, Petrol İş Sendikası konferans salonu, 21- 23 Aralık 2006, Ankara.
- 14 Aralık 2006, "Türkiyede ve Dünyada İnsan Hakları Haberciliğinin Olanağı", İnsan Hakları ve Yurttaşlık Konferansı,14-15 Aralık 2006, TODAİE, Ankara.
- 19 Ekim 2006, "Haberin ve Habercilik Etiğinin Yeni Dayanaklarını Geliştirmek", II. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi, ODTU Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara.
-20 Ekim 2005, "Türkiye'de Haber ve Habercilik Çalışmalarının Dünü, Bugünü, Yarını: Nasıl Bir Gelecek?", Türkiye'de İletişim Araştırmaları Ulusal Sempozyumu, Ankar Üniversitesi İletişim Fakültesi, ATAUM Salonu, Ankara.
- 11 Aralık 2003 “Medyanın Depremlere Yaklaşımı: Sorunlar ve Çözümler”, Deprem, Bilimler ve Felsefe Ulusal Sempozyumu, ODTU Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara.
- Aralık 2003 8. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, “Türkiye’de Haber ve Habercilik Çalışmalarına Genel Bir Bakış: 1980- 2003”, ODTU Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara.
- Kasım 1999 6. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, “Kendini Temsiliyet ve Kendisinin Temsiliyeti: 18 Nisan Seçimlerinde Fazilet Partisi” başlıklı bildiri (Arş.Gör.Gülcan Seçkin ile birlikte). ODTU Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara.
- Ekim 1999 I. Ulusal Göstergebilim Kongresinde “Zaman: Modern ve Postmodern” başlıklı bildiri. Çankaya Kültür Merkezi, Ankara.
________________________________________________
KONFERANSLAR, PANELLER ve EĞİTİM SEMİNERLERİ:
- 2 Kasım 2010, Hak Haberciliği, Uluslararası Af Örgütü Eğitim Semineri, Ankara.
 
-24 Eylül 2010. Medyada Bilim İletişimi, TÜBİTAK Avrupa Bilim ve Eğlence Günü, Bilkent GSF,Ankara.
 
- 30 Nisan 2010, "Türkiye'de Bilim Gazeteciliğinde Temel Eğilimler ve Yapısal Sorunlar", davetli konuşmacı olarak konferans, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi, Antalya.
 
 
- 3 Ekim 2009, "Haber Medyasında Kadınlara Yönelik Şiddetin Haberleştirilmesinde Alternatif Bir Dil Yaratmak" semineri, Uçan Süpürge Kadın STK?sının Yerel Kadın Muhabirler Ağı 2009 yılı eğitimi kapsamında, Ankara, Aldino Otel.
 
-27 Mayıs 2009, "Medya ve Bilinç İlişkisi", Eğitim Sen 1 nolu şube ve Türkiye Yazarlar Sendikası tarafından davetli konuşmacı olarak Çarşamba Akşamları toplantıları kapsamında, Ankara Eğitim Sen 1 nolu şube.
 
- 24 ve 25 Kasım 2008, "Medyayı Okumak: Uygulamalı İçerik Analizi I ve II", RTÜK uzman ve uzman yardımcılarına yönelik seminer ve atölye çalışması, Ankara.
 
- 14 Ekim 2008, "Yazılı, Görsel ve Elektronik Medya ve STK'lar",STK'lara yönelik Atölye çalışması ve seminer sunuşu, BM- KSGM- AB desteğiyle, Ankara.
 
- 14 Haziran 2008, "Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Haberlerinde Alternatif Bir Dil Yaratmak", Yerel Medya Atölye çalışması ve seminer sunuşu, BM- KSGM- AB desteğiyle, İstanbul.
- 16 Mayıs 2008, "Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Haberlerinde Alternatif Bir Dil Yaratmak", Yerel Medya Atölye çalışması ve seminer sunuşu, BM- KSGM- AB desteğiyle, İzmir.
- 12 Mayıs 2005, "Popüler Kültür: Popüler Suç Ortaklığı", Hacettepe Üniversitesi Felsefe Topluluğu tarafından davetli konuşmacı olarak, Beytepe, Ankara.
- 17 Nisan 2005, "News as a Construction of Reality", FEJS (Forum for the European Journalism Students) 20th Annual Meeting, Antalya.
- 16 Nisan 2005, "Information Flow and the Future of Journalism", FEJS (Forum for the European Journalism Students) 20th Annual Meeting, Antalya.
- 26 Mart 2005, ""Sorumlu Gazetecilik ve Haklar Haberciliği", BİA Eğitim Semineri, Mersin.
- 21 Mart 2005, "Popüler Kültür: Popüler Suç Ortaklığı", davetli panelist konuşmacı, Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümü, Bursa.
- 20 Mart 2005, "Sorumlu Gazetecilik ve Haklar Haberciliği" BİA Eğitim Semineri, Bursa.
- 26 Şubat 2005, "Sorumlu Gazetecilik ve Haklar Haberciliği" BİA Eğitim Semineri, İzmir.
- 27 Kasım 2004 "Sorumlu Gazetecilik ve Haklar Haberciliği" BİA Eğitim Semineri, Bolu.
- Kasım 2004, "Sorumlu Gazetecilik ve Haklar Haberciliği", BİA Eğitim Semineri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
- Ekim 2004 "Haklar Haberciliği", BİA Eğitim Semineri, Diyarbakır. Dedeman Oteli.
- Şubat 2004 “İdeoloji, Sinema ve Psikanaliz”, AFSAD, Ankara.
- 4 Aralık 2001 Özgür Üniversite Forumu’nda “Haber ve İdeoloji” konulu seminer, Ankara
- 19-20 Mayıs 2001 Bağımsız İletişim Ağı (BİA), 1. Basamak Eğitim Programı çerçevesinde “Haber ve Habercilik” başlıklı bir sunuş ve gazeteci Faruk Bildirici ile birlikte Haber Değerlendirme ve Yazım Atelye Çalışması, PUİS Hotel, Ankara.
- Mart 2000 A.Ü.İletişim Mezunları Vakfı tarafından düzenlenen Medya ve Deprem konulu konferansta, “Medyanın 19 Ağustos Depremi Sonrasında Gerçekleştirdiği Haberciliği” başlıklı bildiri sunulmuştur.
- 26 Haziran 1999 Toplum ve Kültür Araştırmaları Grubu tarafından İstanbul Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf’ta düzenlenen seminerler kapsamında 2000’lere Doğru Yeniden Medya oturumu içerisinde “Haber, İdeoloji ve Gerçeklik” başlıklı bildiri sunulmuştur.
- 1998 Türk Maden İş Sendikası tarafından 25- 26- 27 Eylül 1998 tarihlerinde Antalya/ Side’de gazetecilere yönelik olarak düzenlenen eğitim seminerinde “Türk Haber Medyasının Yapısı ve Haberin Dili” konulu sunuş.
- Kasım 1998 Özgürlük ve Dayanışma Partisi tarafından Ankara’da düzenlenen panelde “Türk Medyasının Yapısı ve Medyada Temsil Sorunu” konulu sunuş.
________________________________________________
ÇEVİRİLER: 
- "İdeoloji ve Anlamın Toplumsal İnşası: Bir İletişim Bakış Açısı", (Ideology and the Social Construction of Meaning), Dennis K. Mumby, Doğu- Batı Dergisi, sayı 30, Aralık 2004.
- “Popüler Temsil: Gerçekçiliği Yeniden Düzenlemek” (Popular Representation: Recasting Realism, Nicholas Abercrombie, Scott Lash ve Brian Longhurst, in Modernity and Identity, ed. S.Lash, J: Friedman , Blackwell 1992, ) içinde Popüler Kültür kitabı (derl. Nazife Güngör.) Vadi yayınları, Aralık 1999.
_________________________________________________
PROGRAMCILIK FAALİYETİ: (Documentary Text Writer and Consultant)
2004 yılında TRT'de yayınlanan ve AB-Türkiye İlişkilerinin konu edildiği 5 bölümlük 9.Senfoni adlı belgeselin metin yazarlığı ve danışmanlığı.
_______________________________________
ULUSLARARASI HAKEMLİKLER
1) The Alternative Arthur: (Dis)orienting the Matter of Britain (Theory, Culture and Society, 9 Ekim 2005)
 
2) Tracing market discourse, discursive responses and communicative language (Theory, Culture and Society, 20 Şubat 2006)
 
3) Investigative Journalism, Alleged War Crimes, and Remembrances of Haditha(Critical Studies in Mass Communication, mayıs 2008)
 
4) Deconstructive Hermeneutics of Nature and Culture: Thinking after Derrida, Theory Culture and Society, 6  Haziran 2009.
 
5) News as a Looking Glass: Shame and Mediated Exposure, Theory Culture and Society, Ekim 2009.
_______________________________
ULUSAL DERGİ HAKEMLİKLERİ
- Kültür ve İletişim
- Mülkiyeliler Birliği Dergisi
- TODAİE İnsan Hakları Yıllığı
- İletişim Araştırmaları
- Gazi İletişim Dergisi
- Akdeniz İletişim Dergisi
- Galatasaray İletişim Dergisi
-FLSF Dergisi
________________________________-
VERİLEN DERSLER:
-İletişim Felsefesi, 2009 Güz, 2011 Güz.
- Haber Sosyolojisi /Sociology of News:  GZT, IV. Sınıf, Güz.
-İletişim Kuramları II: GZT 2. Sınıf (Bahar 2006'dan itibaren)
-İletişimde Temel Kavramlar/ Basic Concepts in Communication: GZT 1. Sınıf (2007 Güz, 2005 Güz, 2006 Yaz, 2006 güz- 2005 güzden itibaren)
- İletişime Giriş/Introduction to Communication: GZT 1. Sınıf.(2005 Yaz Okulu, 2004 Güz)
- İdeoloji ve Medya/ Ideology and Media: GZT 3. Sınıf (2006 Bahar, 2005 Bahar, 2004 Bahar'dan itibaren)
- Uluslararası İletişim/ International Communication: GZT 3. Sınıf.(2006 Bahar, 2005 Bahar,2004 Bahar'dan itibaren)
- Haber, Hakikat ve İktidar İlişkisi/ The Relation Between News, Truth and Power: GZT Yüksek Lisans(2006,2005,2004,2003, 2002 Güz'den itibaren)
-Kültürel Çalışmalar/ Cultural Studies: GZT Yüksek Lisans (2005 Bahar, 2003 Bahar'dan itibaren)
- Kültürel Çalışmalar/ Cultural Studies: GZT Doktora (2006 Bahar)
- Medya ve Etik/ Media Ethics: (Ahmet İnam ile birlikte) ODTU Felsefe Bölümü, Uygulamalı Etik Yüksek Lisans Programı.(2006 Bahar, 2004 Bahar ve 2004 Güz)
- Haber Medyası ve Kadıni 2011, 2012 Bahar.
- Kültürel Kimlikler ve Medya, 2012, 2011, 2010 Bahar.
_____________________________________
 ULUSAL HAKEMLİ DERGİ YAYIN  KURULU ÜYELİĞİ:
A.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Ankyra Yayın Kurulu üyeliği, 2009
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Danışma Kurulu üyeliği 2011
_______________________________________________
 
DİĞER FAALİYETLER
- 2012- A.Ü. Senato temsilciliği
- 2009- sürüyor: İlef Fakülte Kurulu temsilciliği
- 2008-2010 Gazetecilik Bölüm Başkan Yardımcılığı
- Nisan 2006- Ekim 2011 Gazetecilik Bölümü lisansüstü program koordinatörlüğü.
- Mart 2006- 2008 Türk Sosyal Bilimler Derneği Denetleme Kurulu asli üyeliği.
-Ocak 2006'dan başlayarak Genişletilmiş İletişim Fakültesi Birim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu İletişim Eğitimi Komisyonu üyeliği.
____________________________________________________
AKADEMİK İLGİ ALANLARI
-İletişim Kuramları/ Theories of Communication
-İdeoloji Kuramı ve Söylem Çözümlemesi/ Theories of Ideology and Discourse Analysis
- Haber Sosyolojisi ve Kuramı/ Sociology of News
- Kültürel Çalışmalar/ Cultural Studies
- İletişim Felsefesi/ Philosophy of Communicaiton
- Bilim İletişimi ve Gazeteciliği/ Science Communication
- Uluslararası İletişim/ International Communication
- Medya ve Etik/ Media Ethics
- Psikanaliz/ Psychoanalysis
- Alman İdealizmi/ German Idealism