DOÇ.DR. ÇAĞDAŞ ERKAN AKYÜREK    
Adı : ÇAĞDAŞ ERKAN
Soyadı : AKYÜREK
E-posta : ceakyurek@ankara.edu.tr, erkanakyurek52@hotmail.com
Tel : 3191450-
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : SAĞLIK YÖNETİMİ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

Adı Soyadı                : Çağdaş Erkan AKYÜREK

Doğum Tarihi           : 22 Kasım 1980

Doğum Yeri              : Aybastı / ORDU

 

ÖĞRENİM DURUMU BİLGİLERİ:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Ön Lisans

Halkla İlişkiler

Anadolu Üniversitesi

2002-2005

Lisans

Sağlık İdaresi Yüksekokulu

Hacettepe  Üniversitesi

1998-2003

Y. Lisans

 Sağlık Kurumları Yönetimi

Hacettepe  Üniversitesi

2005-2007

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

 Sağlık Kurumları Yönetimi

Hacettepe  Üniversitesi

2007-2013


YABANCI DİL

Yabancı Dil: İngilizce 
Dil Puanı: 93 (YDS) 94 (YÖKDİL)

TEZLER:

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

“Sağlık Hizmetlerinde Talep ve Öngörü Yöntemleri: Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Poliklinik Hizmetlerinin Öngörülmesi”

Prof.Dr. İsmet ŞAHİN

Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı:

 “Sağlık Sisteminde Dış Kaynaklardan Yararlanma: T.C. Sağlık Bakanlığı Hastaneleri’nde Dış Kaynaklardan Yararlanma Uygulamalarının Değerlendirilmesi”

Prof.Dr. İsmet ŞAHİN

ÇALIŞMA GEÇMİŞİ:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Gece İdaresi İdari Yrd.

Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi

2000-2003

Gece İdaresi Şefi

Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi

2003-2006

Arş.Gör.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü

2006-2013

Dr.Arş.Gör.  

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü

2013-2014

Yrd.Doç.Dr.

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü

2014 – 2017

Doç.Dr.

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü

2017 - …

YÖNETİLEN TEZLER:

1.    Moulaye Abdel Ghodouss Sidi Aly Cherif, Sağlık Çalışanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği: Moritanya Ulusal Hastanesi’nde Bir Uygulama, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi (2017)

2.    Sinem Mut, OECD Ülkelerinin Sağlık Göstergelerine Göre Kümeleme Analizi ile Sınıflandırılması ve Veri Zarflama Analizi ile Verimliliklerinin Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi (2017)

3.    Hakan Öztürk, Kamu Sağlık Kurumlarında Hizmet İhaleleri: Sağlık Bakanlığı Ankara İli Örneği, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi (2018)

4.    Habibe Özdemir, Sığınmacılara Verilen Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Uzmanlık Tezi (2018)

5.  Hamdi Öztürk, Hasta Güvenliğinde Kimlik Doğrulama, Hastaların Doğru Tanımlanmasının Önemi, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Bir Üniversite Hastanesi Örneği, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi (2018)

6.    Sari Adel ELHAJ, Hastanelerde Dış Kaynaklardan Yararlanma: Ürdün Haşimi Krallığı Hastaneleri’nde Dış Kaynaklardan Yararlanma Uygulamalarının Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi (Devam ediyor)

7.   Deniz Güngör, Sağlık Çalışanlarının Prekaryalaşma Deneyimleri ve Mücadele Biçimleri, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi (Devam ediyor)

8.    Hatem Hesham Alsaqqa, Gazze Şeridi’ndeki Kamu Hastaneleri ile Kamuya Ait Olmayan Hastanelerde Örgüt Kültürü, Liderlik Tarzı ve İlişkilerinin Değerlendirilmesi, Doktora Tezi, (Devam ediyor)

9.    Cesur Toprak, Erişkin Yoğun Bakım Servislerinde L Tipi Matris Yöntemi ile Risk Analizi Yapılması ve Çözüm Önerilerinin Sunulması, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Uzmanlık Tezi (Devam ediyor)

LİSANS VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA YÜRÜTÜLEN DERSLER

Lisans

SKY 201        Sağlık Hizmetleri Yönetimi

SKY 308        Sağlık Planlaması

SKY 402        Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim

SKY 304        Sağlık Kurumlarında Karar Verme Yöntemleri II

SKY 307        Sağlık Kurumlarında Karar Verme Yöntemleri I

SKY 404        Alan Çalışması

SKY 411        Seminer

SKY 415        Afet ve Kriz Yönetimi

 

Yüksek Lisans

66004079      Sağlık Kurumlarında Karar Verme Yöntemleri

66004055      Sağlık Hizmetleri Yönetimi

66004081      Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim

66004011      Afet ve Kriz Yönetimi

 

Doktora

66002023      Sağlık Kurumlarında Sayısal Karar Verme Yöntemleri

66002017      Sağlık Kurumlarında Stratejik Planlama ve Yönetim

                  

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Mut,S.; Akyürek, Ç.E. (2016) Risk Based Internal Auditing in Turkey: Example of Social Security Institution. Asian Academic Research Journal of Social Science & Humanities, 3(3), 102-119.

A2. Djibo, H.; Önder Ö.R.; Akyürek, Ç.E.; Ide, S.; Mamadou, D.; Amadou, M.M.; Moctar, R.S. (2015). Climate Change Effects on Infantile Pathology in Pediatric Environment. Journal of Asian Development Studies, 4(2), 65-78.

A3. Şahin, İ.; Akyürek, Ç.E.; Yavuz, Ş. (2014). Assessment of Effect of Leadership Behaviour Perceptions and Organizational Commitment of Hospital Employees on Job Satisfaction with Structural Equation Modelling. Journal of Health Management, 16(2), 161-182.

A4. Akyürek, Ç.E.; Sawalha, R.; Ide, S. (2015). Factors Affecting the Decision Making Process in Healthcare Institutions. Academy of Strategic Management Journal, 14 (Special Issue), 1-14. (15-17 Haziran 2015 Gümüşhane – TÜRKİYE’de düzenlenen International Healthcare Management Conference’da “Factors Affecting Decision Making Process in Healthcare Institutions” başlığıyla sunulan çalışmadan geliştirilmiştir.)

A5. Mut, S.; Akyürek, Ç.E. (2017). OECD Ülkelerinin Sağlık Göstergelerine Göre Kümeleme Analizi İle Sınıflandırılması. International Journal of Academic Value Studies, 3(12):411-422.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

B1. Akyürek, Ç.E.; Mutluer, E.; Arslan, D.T. (2015). A Policy Analysis Study: Family Medicine. 4th World Congress of Administrative and Political Sciences, 26-28 Kasım 2015, Roma – İTALYA.

B2. Akyürek, Ç.E.; Sawalha, R.; Ide, S. (2015). Factors Affecting the Decision Making Process in Healthcare Institutions. International Healthcare Management Conferecence, 15-17 Haziran 2015, Gümüşhane – TÜRKİYE.

B3. Toygar, Ş.A.; Akyürek, Ç.E.; Turaç, İ.S. (2012). Hasta Haklarının Uygulanmasına Yönelik Hastanede Çalışanlar ve Hasta Yakınlarının Görüşlerinin Belirlenmesi. 10. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 8-10 Kasım 2012, İstanbul – TÜRKİYE.

B4. Akyürek, Ç.E.; Toygar, Ş.A. (2012). Contracting Out in Hospitals: Evaluations of Hospital Managers. 11th Annual International Conference on Health Economics, Management and Policy, 25-28 June 2012, Athens – GREECE.

B5. Köktaş, A.M.; Akyürek, Ç.E.; Toygar, Ş.A. (2010). Türkiye’de Hane Halkı Harcamalarının Analizi. 8. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 28-31 Ekim 2010, İstanbul – TÜRKİYE.

B6. Şener, T.; Tengilimoğlu, D.; Top, M.; Akyürek, Ç.E. (2010). Hastane Sektöründe Örgütsel Vatandaşlık Davranışı: T.C. Sağlık Bakanlığı Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği, 8. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 28-31 Ekim 2010, İstanbul – TÜRKİYE.

B7. Akyürek, Ç.E.; Toygar, Ş.A.; Eriş, H.; Top, M. (2010). Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri’nde Çalışan İşçilerin Sağlık ve Güvenlik Durumlarının Yönetsel Açıdan Yansımaları. 8. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 28-31 Ekim 2010, İstanbul – TÜRKİYE.

B8. Akyürek, Ç.E.; Kaya, S. (2007). Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Gece İdarecilerinin Hastane Hizmetlerinin Kalitesine İlişkin Değerlendirmeleri. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, 01-03 Haziran 2007, Lefkoşa – K.K.T.C.

B9. Arslan, D.T.; Akyürek, Ç.E.; Mut, S. (2017). Corruption in Healthcare: Perception of Healthcare Management Students about Corruption, International Congress on Political, Economic and Social Studies, 19-22 May 2017, Saraybosna – BOSNA HERSEK.

B10. Mut, S.; Akyürek, Ç.E. (2017). Classification of OECD Countries According to Health Indicators with Cluster Analysis, 4th World Conference on Health Sciences, 28-30 April 2017, Antalya – TÜRKİYE.

B11. Akyürek, Ç.E.; Mut, S. (2016). Hastanelerde Tıbbi Malzeme Yönetimi Sürecinde Muayene ve Kabul İşlemleri: Askeri Hastane Örneği, 1st International Scientific Researches Congress, Humanity and Social Sciences, Madrid - İSPANYA

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler :

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler :

C2.1. Özkan, O.;Akyürek, Ç.E.; Toygar, Ş.A. (2016). “Green Supply Chain Method in Healthcare Institutions” (285-293) içinde Chaos, Complexity and Leadership 2014, (Editör) Erçetin, Ş.Ş., DOI 10.1007/978-3-319-18693-1_28. Springer International Publishing Switzerland, ISBN:978-3-319-18692-4.

C2.2. Akbulut, Y.; Önder, Ö.R.; Akyürek, Ç.E.; Uğurluoğlu Aldoğan, E.; Göktaş, B.; Kutlu, G.; Aydın, J.C.; Swoboda, W. (2015). “Hastane Kapasiteleri ve Hizmet Göstergeleri Açısından Almanya ve Türkiye’nin Karşılaştırmalı Analizi” (323-338) içinde Türkiye ve Almanya Cilt III: Toplum, Sağlık ve Eğitimde Çeşitlilik, (Editörler) Borde, T. ve Esen E., Siyasal Kitabevi, ISBN: 978-605-9221-12-2.

C2.3. Akbulut, Y.; Önder, Ö.R.;Akyürek, Ç.E.; Uğurluoğlu Aldoğan, E.; Göktaş, B.; Aydın, J.C.; Kutlu,G. (2015). “Tıbbi Teknoloji ve Bazı Ameliyatlar Açısından Almanya ve Türkiye’nin Karşılaştırmalı Analizi” (85-118) içinde Türkiye ve Almanya Sağlık Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi (Editörler) Akbulut, Y.; Yenimahalleli Yaşar, G. Ve Yıldırım, T., Ankara Üniversitesi Yayın No:481, ISBN:978-605-136-233-5.

C2.4. Akyürek, Ç.E.; Toygar, Ş.A. (2014). “Contracting Out in Hospitals: Evaluation of Hospital Managers” (221-231) içinde Intercultural Dialogue on Health Economics, Management and Policy: Challenges and Chances (Editörler) Bohnet – Joschko, S. Ve Boutsioli, Z., Athens Institute for Education and Research, ISBN: 978-618-5065-26-3.

C2.5. Akyürek, Ç.E.; Kuddaş, N.B.; Kalaycı, E. (2017). “Health Inequalities in the Context of Social Work” (611-617) içinde Developments in Health Sciences (Editörler) Özdemir, B.;Shapekova, N.L.; Ak, B.; Yıldız, H.; Özcanarslan, F.; Ivanova, L., St.Kliment Ohridski University Press, Sofia, ISBN: 978-954-07-4344-8.

C2.6. Parıldar, O.; Akyürek, Ç.E.; Toygar, Ş.A. (2018). "Determination and Weighting of Non-Price Factors Using Fuzzy Analytic Hierarchy Process in the Context of Cost - Effectiveness, Efficiency and Economy in Health Investment Projects Service Procurement Decision" in Economic Issues in Retrospect and Prospect Vol. II, Eds. A. Gorecka, A.M. Köktaş & A. Parlinska, IJOPEC Publication, London, UK. ISBN: 978-1-912503-46-9. Pp: 49-67.

C2.7. Akyürek, Ç.E. (2018) "Sağlık Politikalarının Piyasalaştırılması" (235-246) içinde Sağlık Politikası, Ed. Dilaver Tengilimoğlu, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara. ISBN:978-605-320-952-2.    

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Toygar, Ş.A.; Akyürek, Ç.E.; Turaç, İ.S. (2015). Hasta Hakları Uygulamalarına İlişkin Tarafların Görüşleri: Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1), 136-159.

D2. Akyürek, Ç.E.; Toygar, Ş.A.; Şener, T. (2013). Örgütsel Kültür ve Alt Kültürün Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, 12(2), Doi: 10.1501ASHD_0000000091.

D3. Akyürek, Ç.E. (2013) Türk Sağlık Sisteminde Dış Kaynaklardan Yararlanma Uygulamalarının Yasal Altyapısı. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, 12(2), Doi: 10.1501ASHD_0000000088. (Doktora tez çalışmasından üretilmiştir.)

D4. Akyürek, Ç.E. (2012). Sağlıkta Bir Geri Ödeme Yöntemi Olarak Global Bütçe ve Türkiye. Sosyal Güvenlik Dergisi, 2(2), 124-153.

D5. Akyürek, Ç.E.; Toygar, Ş.A.; Eriş, H.; Top, M. (2011). Buzdağının Görünmeyen Kısmı: İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Yönetsel Yansımaları. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 4(2), 125-149.

D6. Durukan Köse, S.; Akyürek, Ç.E.; Coşgun, E. (2010). Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi’nde Çalışan Hemşirelerin Örgütsel Güven, Güçlendirme ve Bağlılık Düzeylerinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 15(3), 411-434.

D7. Akyürek, Ç.E.; Köktaş, A.M.; Toygar, Ş.A. (2010). Hastanelerde Sözleşmeli Personel İstihdamında Yaşanan Değişiklikler. Sosyal Güvenlik Dünyası, Sayı:69, Eylül – Ekim, 89-95.

D8. Erigüç, G.; Akyürek, Ç.E.; Uğurluoğlu, Ö. (2009). Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri’nde İdari Birim Yöneticilerinin Başarı Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 11(1), 77-102.

D9. Buğdaylı, G.; Akyürek, Ç.E. (2017) Hemşirelerin Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Görüşleri: Bir Üniversite Hastanesi Örneği. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 19(1):14-25.

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Yılmaz, M.E.; Bağcıvan, H.; Eroymak, S.; Çebi, Ö.; Karahasan, S.; Çevik, F.; Kalender, A.O.; Akyürek, Ç.E.; Toygar, Ş.A. (2015). Ötanazi Kavramı, Çeşitleri, Türkiye ve Dünya’da Ötanazi Uygulamaları.9. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 8-9 Ekim 2015, İstanbul.

E2. Bolat, H.; Akyürek,Ç.E.; Aydın,J.C. (2015). Sağlık İş Kolunda Sendikacılık. 9. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 8-9 Ekim 2015, İstanbul.

E3. Akyürek,Ç.E. (2014). Hastaneler ve Dış Kaynaklardan Yararlanma: T.C. Sağlık Bakanlığı Hastaneleri’nde Dış Kaynaklardan Yararlanma Uygulamalarının Değerlendirilmesi, 8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10-12 Eylül 2014, Girne – K.K.T.C.

E4. Akyürek, Ç.E.; Toygar, Ş.A.; Şentürk, E. (2012). Bireysel Değişken Ödemelerin Çalışanlar Tarafından Değerlendirilmesi. 1. Sağlık Ekonomisi Kongresi, 22-24 Kasım 2012, Ankara – TÜRKİYE.

E5. Akyürek, Ç.E.; Toygar, Ş.A.; Şener, T. (2012). Örgütsel Kültür ve Alt Kültürün Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. 6. Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, 13-15 Eylül 2012, Isparta – TÜRKİYE.

E6. Yavuz, Ş.; Şahin, İ.; Akyürek, Ç.E. (2010). Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Çalışanlarının Liderlik Algıları ve Örgütsel Bağlılıklarının İş Tatmini Üzerine Etkisi. 4. Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, 04-07 Şubat 2010, Antalya – TÜRKİYE.

E7. Yalçın Balçık, P.; Akyürek, Ç.E. (2010). Hastanelerde Atık Yönetiminin Değerlendirilmesi. 4. Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, 04-07 Şubat 2010, Antalya – TÜRKİYE.

E8. Akyürek, Ç.E.; Şantaş, F. (2010). Hastanelerde Sözleşmeli Personel İstihdamında Yaşanan Değişiklikler. 4. Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, 04-07 Şubat 2010, Antalya – TÜRKİYE.

E9. Yalçın Balçık, P.; Akyürek, Ç.E. (2010). Ankara’da Seçilen Bazı Hastanelerde Halkla İlişkiler Faaliyetlerine İlişkin Mevcut Durumun Değerlendirilmesi. 4. Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, 04-07 Şubat 2010, Antalya – TÜRKİYE.

E10. Akyürek, Ç.E.; Şahin, İ. (2010). Sağlık Hizmetlerinde Talep ve Öngörü Yöntemleri: Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Poliklinik Hizmetlerinin Öngörülmesi. 4. Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, 04-07 Şubat 2010, Antalya – TÜRKİYE.

E11. Akyürek, Ç.E.; Gürbüz, M.; Atasever, K.; Tapan, D.Z.; Demir, E. (2008). Modern İlaç Yönetim Sistemleri: Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri’nde Gerçekleştirilen Bir İnceleme. Uluslar arası Katılımlı Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 22-26 Ekim 2008, Antalya – TÜRKİYE.

F. Diğer yayınlar :

F1. Akyürek,Ç.E. (2014). Dünyanın Ortak Derdi: Maliyet Artışı. Hospital Manager, Nisan 2014, 52-53.

F2. Akyürek,Ç.E. (2013). Sağlık Hizmetlerinde Talep. SGK Bülten, Sayı:58, Temmuz 2013,34.

G. Kabul Edildiği Uluslar arası Eğitim Programları

Hayat Boyu Öğrenme Programı, Erasmus Ders Verme Hareketliliği Programı, 25-29 Nisan 2016, HNU: Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm, University of Applied Sciences Neu-Ulm, ALMANYA.