PROF.DR. SUNA CEBESOY    
Adı : SUNA
Soyadı : CEBESOY
E-posta : cebesoy@science.ankara.edu.tr
Tel : 0312-2126720/1128
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/suna-cebesoy
Kişisel Akademik Bilgiler