PROF.DR. SALİH ÇEÇEN    
Adı : SALİH
Soyadı : ÇEÇEN
E-posta : cecen@ankara.edu.tr
Tel : 3103280/1153
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : ESKİ ÇAĞ DİLLERİ KÜLTÜRLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/salih-cecen
Kişisel Akademik Bilgiler

1956 yılında Erzurum'da doğdum. İlkokul öğrenimimi Ankara Devrim İlkokulu'nda bitirdir. Lise öğrenimimi Gülveren Lisesi'nde tamamladım. 1981 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sumeroloji Bölümü'nden mezun oldum. 1985-1986 yılları arasında Anadolu Medeniyetler Müzesinde çalıştım. 1986 yılında, D.T.C.F.'nin Sumeroloji Bölümü'nde asistan oldum. 1990 yılında, "Ankara Müzesindeki Yeni Kültepe Metinlerinden Elde Edilen Neticeler" konulu doktora tezimi tamamladım ve doktor unvanını kazandım. 1992-1994 yılları rasaında Almanya'da Westfalia-Wilhelm Üniversitesinde Humboldt bursiyeri olarak çalıştım. 1995 yılında doçent, 2001 yılında da profesör oldum, TİKA'nın düzenlediği Moğolistan Türk Anıtları Projesinde yer aldım. Evliyim ve 3 çocuk sahibiyim.

 

Yayınlar:

Çeçen, Salih., "Kültepe Metinlerinde Bulunan Yeni Waklum Mektupları", A.U. D.T.C.F.D., (1990) XXXIV/1-2.

Çeçen, Salih., "Yeni Kültepe Metinlerine Göre Yerli - Asurlu Münasebetleri", Uluslararası I. Hititoloji Kongresi Bildirileri, (1990). Çeçen, Salih., "Kültepe II. Tabaka Vesikalarına Göre Anadolu'nun Siyasî Tarihî İle İlgili Yeni Gelişmeler", XI. Türk Tarih Kongresi Bildirisi, (1990).

Çeçen, Salih., "1990 Yılı Nevşehir-Aksaray İlleri Yüzey Araştırması", IX. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara (1991).

Çeçen, Salih., "Usur-sa-Istar Eski Asur Kralı Sargon'un Oğlu mu?", XII. Türk Tarih Kongresi Bildirisi, Ankara (1994).

Çeçen, Salih., "6 Neue Urkunden uber Heirat und Scheidung aus Kanis", Archivum Anatolicum I, Ankara (1995).

Çeçen, Salih., "mutanu in den Kültepe Texten", Archium Anatolicum I, Ankara (1995).

Çeçen, Salih., "ina mati-ka eblum Zu einem neunen Text zum Wegerecht in der Kültepe-Zeit", AOA-I Band 240, Münster (1995).

Çeçen, Salih., " 'idinnum' Kelimesinin Anlamı Hakkında Yeni Bir Teklif", Archivum Anatolicum, Ankara (1996) II.

Çeçen, Salih., "Usur-sa-Istar Est le Fils de Sargon, Roi de l'Ancienne Assyrie?"Archium Anatolicum, Ankara (1996) II.

Çeçen, Salih., "The Institution of Slavery in Ancient Anatolia in the light of New Documents", Belleten, Ankara (1997) C.LX.

Çeçen, Salih., "Kanis Karumu'nun Diğer Karum ve Wabartumlara KU.AN (amutum) İle İlgili Önemli Talimatları",Belleten , Ankara (1997) C.LXI, Sa.231.

Çeçen, Salih., "Yeni Delillere Göre Kültepe'de Kan Parası", 34. Uluslararası Assyrioloji Kongresi Bildirisi, İstanbul (1998).

Çeçen, Salih.,"Yerli Kralların Mabetleri Ziyareti ve Çıkan Neticeler", III.Uluslararası

Hititoloji Kongresi Bildirisi,  Çorum (1998).

Çeçen, Salih., "New Developments About Anatolia's Social History According to the II.Level Documents in Kültepe", Arkeoloji ve Sanat Vakfı, Prof. Dr. Zafer Taşlıklıoğlu Hatıra Kitabı, İstanbul

(Basımda).

Çeçen, Salih-Gökçek, Gürkan,. “Sumercede Kültür Tarihimize Dair İzler” Akademi Günlüğü Toplumsal Araştırmalar Dergisi, C.1, Sa.1, Ankara (2005).

Çeçen, Salih-Gökçek, Gürkan, “Kültepe Tabletlerinde Yerli Tarihleme Ûsulleri”, Hayat Erkanal’a Armağan; Kültürlerin Yansıması/Studies in Honor of Hayat Erkanal; Cultural Reflections, İstanbul (2006).

Çeçen, Salih, “Eskiçağda Türkler”, Eski Ön Asya Uygarlıklarından Günümüze Anadolu’da Türk Varlığı, Ankara (2008).