PROF.DR. FATİN CEDDEN    
Adı : FATİN
Soyadı : CEDDEN
E-posta : cedden@agri.ankara.edu.tr
Tel : 0312596 13 69
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

E-Posta Adresi : cedden@agri.ankara.edu.tr

Faks

Adres


3125961369-


Telefon (Cep)

FATIN CEDDEN

PROFESÖR

Ögrenim Durumu

1989-1995

FEN BILIMLERI ENSTITÜSÜ/ZOOTEKNI (DR) (ZIRAAT)

Tez adı: Köy kosullarında progestagen+PMSG ve prostagland in F2 kullanarak tiftik keçilerin

kızgınlıkların toplulastırılması Tez Danısmanı:(Yücel Askın)

Doktora

ANKARA ÜNIVERSITESI

1987-1989

Tez adı: Etude histologique de l'embryon bovin et l'interet dans le jugement de la viabilite

(1988) Tez Danısmanı:(Julien Coleou)

Yüksek Lisans

Institut National Agronomique Paris-Grignon

1979-1984

Lisans ZIRAAT FAKÜLTESI/ZIRAAT MÜHENDISLIGI BÖLÜMÜ/ZIRAAT MÜHENDISLIGI PR.

ANKARA ÜNIVERSITESI

Görevler

PROFESÖR ANKARA ÜNIVERSITESI/ZIRAAT FAKÜLTESI/ZOOTEKNI BÖLÜMÜ/HAYVAN

2011 YETISTIRME ANABILIM DALI)

DOÇENT ANKARA ÜNIVERSITESI/ZIRAAT FAKÜLTESI/ZOOTEKNI BÖLÜMÜ/HAYVAN

1998-2011 YETISTIRME ANABILIM DALI)

ARASTIRMA GÖREVLISI ANKARA ÜNIVERSITESI/ZIRAAT FAKÜLTESI/ZOOTEKNI BÖLÜMÜ/HAYVAN

1989-1998 YETISTIRME ANABILIM DALI)

Yönetilen Tezler

Yüksek Lisans

MBONWANAYO DIDIER, (2013). Trisodyum sitrat kullanımının süt ineklerinde günlük süt verimi ve

kalitesi üzerine etkisi, Ankara Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı

BOZOGLU SEYMA, (2012). Akkeçilerde mevsim dısı kızgınlık olusturma ve trans?servikal tohumlama

olanakları, Ankara Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı


ÇELIK GÖKÇEN, (2006). Aynı süt içme rejimi uygulanan siyah alaca buzagılarında 1,5 ve 2,5 ayda

sütten kesmenin 6 aylık yasa kadar büyümeye etkisi, Ankara Üniversitesi/Fen Bilimleri

Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı

HANCI HÜLYA, (2006). Kızgınlıgı toplulastırılmıs akkaraman koyunlarında sulandırılmıs sperma ile

yapılan tohumlamada oksitosin kullanımının döl verimine etkisi, Ankara Üniversitesi/Fen Bilimleri

Enstitüsü/Diger

KAYA SABRI ÖVÜNÇ, (2005). Akkeçilerde somatik hücre sayılarının saptanması, bazı verim ve meme

özellikleri ile iliskileri, Ankara Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı

EYDURAN ECEVIT, (2002). Süt sıgırlarında somatik hücre sayısının belirlenmesi, Ankara Üniversitesi/Fen

Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı


Doktora

BOHLOOLI SHAHRAM, (2015). SIGIRLARDA IN VITRO KOSULLARINDA ÜRETILEN SIGIR

EMBRIYOLARININ KALITELERININ IYILESTIRILMESI OLANAKLARI, Ankara Üniversitesi/Fen Bilimleri

Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı

NAJAFI GHADER, (2012). Ghezel ırkı koyunlarda çesitli pmsg dozlarının ve suni tohumlama tekniklerinin

döl verimi üzerine etkileri, Ankara Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı

SHAHMORADI MAJID, (2010). Kadın plasenta hormonu (hCG) ve GnRH kullanımı ile süt ineklerinde döl

veriminin iyilestirilmesi olanakları, Ankara Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı

YAZGAN KEMAL, (2010). Siyah alaca ırkı süt sıgırlarına ait laktasyon egrisi parametrelerinin tahmini ve

bu paramatrelere etki eden faktörlerin belirlenmesi, Harran Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni

Anabilim Dalı

ÖZDEDE FIGEN, (2009). Ankara ili damızlık süt sıgırı yetistirici birligine üye süt sıgırcılıgı isletmelerinde

üretilen sütlerin somatik hücre sayıları, Ankara Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim

Dalı