PROF.DR. KAAN CEBESOY EMREGÜL    
Adı : KAAN CEBESOY
Soyadı : EMREGÜL
E-posta : cemregul@science.ankara.edu.tr, kcemregul@yahoo.com
Tel : 2126720/1406
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : KİMYA BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/kaan-cebesoy-emregul
Kişisel Akademik Bilgiler
KAAN CEBESOY EMREGÜL, PROFESÖR

Ögrenim Bilgisi
1991 FEN FAKÜLTESI/KIMYA BÖLÜMÜ/FIZIKOKIMYA ANABILIM DALI
Tez adı: Sodyum kromat, sodyum molibdat ve sodyum tungustat çözeltileri içinde aliminyum elektrokimyasal davranısı 
Tez Danısmanı:(ALI ABBAS AKSÜT)
Doktora ANKARA ÜNIVERSITESI 1/1998

FEN FAKÜLTESI/KIMYA BÖLÜMÜ/FIZIKOKIMYA ANABILIM DALI
Tez adı: Aluminyum yüzeyinde oksalik asit ile oksalat çözeltileri içinde anodik film olusturulması (1991) Tez Danısmanı:(Saadet ÜNERI)
Yüksek Lisans ANKARA ÜNIVERSITESI 1/1991

FEN FAKÜLTESI/KIMYA BÖLÜMÜ/KIMYA PR.
Lisans ANKARA ÜNIVERSITESI 1984-1988


Görevler
PROFESÖR ANKARA ÜNIVERSITESI/FEN FAKÜLTESI/KIMYA BÖLÜMÜ/FIZIKOKIMYA ANABILIM 2011 DALI)

DOÇENT ANKARA ÜNIVERSITESI/FEN FAKÜLTESI/KIMYA BÖLÜMÜ/FIZIKOKIMYA ANABILIM 2004-2009 DALI)

ARASTIRMA GÖREVLISI ANKARA ÜNIVERSITESI/FEN FAKÜLTESI/KIMYA BÖLÜMÜ/FIZIKOKIMYA ANABILIM
1988-2004 DALI)

Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans2015
YAZICIOGLU METEHAN, (2015). Tetrazol bilesiklerinin inhibitör etkisi, Ankara Üniversitesi->Fen Bilimleri
Enstitüsü->Kimya Anabilim Dalı

FITOZ ALPER, (2015). Yeni bir çevre dostu korozyon inhibitörü 1,7-dihidroksi aza dipirometen: Deneysel
ve teorik degerlendirme, Ankara Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Kimya Anabilim Dalı

2008
LEÇE HALIME DERYA, (2008). Bazı makro yapılı aromatik schiff bazlarının asidik ortamdaki çelik korozyonuna inhibitör etkisinin arastırılması, Ankara Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Kimya Anabilim Dalı

KÜSTÜ CANAN, (2008). Asitli ortamdaki korozyona karsı schiff bazı temelli bazı yeni inhibitörlerin gelistirilmesi, Ankara Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Kimya Anabilim Dalı

Projelerde Yaptıgı Görevler:
Elektrokimyasal Kuartz Kristal Mikrobalans Sisteminde Yüzey Kaplama Kimyasal ve Biyokimyasal Sensör Çalısmaları, TÜBITAK PROJESI, Arastırmacı, 2007-2009 (ULUSAL)

Gen ekspresyon profilleri belirlenmis domates bitkilerinde saglıklı ve bazı kanserli dokularda süperoksit radikallerinin tayini için jelatin karboksimetil sellüloz süperoksit dismutaz biyosensörünün gelistirilmesi, TÜBITAK PROJESI, Arastırmacı, 2008-2010 (ULUSAL)

Asidik ortamdaki metal korozyonuna karsı bazı yeni organik inhibitör bilesiklerinin gelisirilmesi, BAP, Yürütücü, 2007-2010 (ULUSAL)

Antikorların Tayinine Yönelik Impedimetrik Protein A Immünosensörlerinin Gelistirilmesi, TÜBITAK PROJESI, Arastırmacı, , 09/07/2012 - 29/07/2014 (ULUSAL)

5. Süperoksit Radikali için Yeni Biosensör, BAP, Proje Koordinatörü, 2004-2007 (ULUSAL) Çok Çekirdekli Geçis Metal Komplekslerinin Elektrokimyasal Arastırılması, BAP, Arastırmacı, 2001-2004 (ULUSAL)

Düsük Karbonlu Çeligin Asidik Korozyonuna Karsı Inhibitör Potansiyeli Tasıyan Yeni Heteroatom Schiff Bazı Moleküllerinin Sentezi Teknolojik Etkinliklerinin Deneysel ve Teorik Olarak Arastırılması, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Yürütücü:EMREGÜL KAAN
CEBESOY,Arastırmacı:ATAKOL ORHAN, , 26/02/2015 - 27/12/2017 (ULUSAL)
7
Süperoksit Radikallerinin Tayini Için Jelatin-karboksimetilselluloz-süperoksit Dismutaz Biyosensörünün Gelistirilmesi, TÜBITAK PROJESI, Yürütücü:EMREGÜL EMEL,Arastırmacı:EMREGÜL
KAAN CEBESOY,Arastırmacı:ARAS EMINE SÜMER, , 01/07/2008 - 01/07/2010 (ULUSAL)

Multipl Skleroz’lu Hastalardan Alınan Beyin-Omurilik Sıvısı ve Serumda Miyelin Bazik Protein ve Tau Proteinlerinin Es ZamanlıTayinine Yönelik Nanoimmünosensör Gelistirilmes., TÜBITAK PROJESI,
Yürütücü:EMREGÜL EMEL,Arastırmacı:YÜCESAN CANAN,Yürütücü:EMREGÜL KAAN
CEBESOY,Arastırmacı:TÜLÜ METIN, , 15/10/2013 - 24/01/2017 (ULUSAL)

Multipl Skleroz’lu Hastalardan Alınan Beyin-Omurilik Sıvısı ve Serumda Miyelin Bazik Protein ve Tau Proteinlerinin Es Zamanlı Tayinine Yönelik Nanoimmünosensör Gelistirilmesi, TÜBITAK PROJESI,
Yürütücü:EMREGÜL EMEL,Arastırmacı:EMREGÜL KAAN CEBESOY,Arastırmacı:TÜLÜ METIN,Arastırmacı:YÜCESAN CANAN,Bursiyer:DERKUS BURAK,Bursiyer:Özkan Mustafa, ,
15/10/2013 - 24/01/2017 (ULUSAL)

Subventriküler Bölge (Svb) Kaynaklı Eksozomların Izolasyonu Ve Mezenkimal Kök Hücreleri Çip-Üstü Nöron-Benzeri Hücrelere Farklılastırma Potansiyelinin Incelenmesi, TÜBITAK PROJESI, Uzman:ERGIN IREM,Arastırmacı:KIRAN FADIME,Arastırmacı:EMREGÜL KAAN CEBESOY,Danısman:ELBÜKEN
ÇAGLAR,Yürütücü:EMREGÜL EMEL,Bursiyer:Efe Burcu,Proje Koordinatör Yrd.:DERKUS BURAK,Arastırmacı:ARSLAN YAVUZ EMRE, , 15/09/2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

Grafen temelli nanokompozitlerin süperkapasitör uygulamaları için performanslarının incelenmesi, TÜBITAK PROJESI, Yürütücü:YILDIZ NURAY,Bursiyer:ÇIPLAK ZAFER,Arastırmacı:YILDIZ ATILA,Danısman:GÜLLÜ MUSTAFA,Danısman:EMREGÜL KAAN CEBESOY,Bursiyer:Kuruçam
Gülsah,Bursiyer:Türköz Seray, , 01/10/2015 (Devam Ediyor) (ULUSAL)Dersler *
Ögrenim Dili Ders Saati
2018-2019
Lisans
CHM 121 GENERAL CHEMISTRY Ingilizce 3
CHM 121 GENERAL CHEMISTRY I Ingilizce 5
CHM 117 FUNDEMENTALS OF CHEMISTRY I Ingilizce 6
CHM 118 FUNDEMENTALS OF CHMEISTRY II Ingilizce 6
Yüksek Lisans
801300715920 NANOTEKNOLOJIYE GIRIS Ingilizce 3
Doktora
801300805911 METAL KOMPLEKSLERIN ELEKTROKIMYASI Ingilizce 3
801300806380 UZMANLIK ALANI Ingilizce 8
2017-2018
Lisans
CHM 117 Fundementals of Chemistry I Ingilizce 6
CHM 121 Chemistry Ingilizce 3
CHM 103 Computer I Ingilizce 3
CHM 118 Fundementals of Chmeistry II Ingilizce 6
KIM 122 Temel Kimya II Ingilizce 3
KIM 121 Temel Kimya I Ingilizce 5
KIM 215 Fizikokimya I Ingilizce 1
2016-2017
Lisans
KIM 121 Temel Kimya Türkçe 5
CHM 117 General Chemistry Ingilizce 6
CHM 121 General Chemistry Ingilizce 3
KIM 215 Fizikokimya 1 Ingilizce 6

Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Fitoz Alper,NAZIR HASAN,ÖZGÜR MEHTAP,EMREGÜL EMEL,EMREGÜL KAAN CEBESOY (2018). An
experimental and theoretical approach towards understanding the inhibitive behavior of a nitrile
substituted coumarin compound as an effective acidic media inhibitor. CORROSION SCIENCE,
133(null), 451-464., Doi: 10.1016/j.corsci.2017.10.004 (Yayın No: 4563051)
2. ARSLAN YAVUZ EMRE,ARSLAN TUGBA SEZGIN,DERKUS BURAK,EMREGÜL EMEL,EMREGÜL KAAN
CEBESOY (2017). Fabrication of human hair keratin/jellyfish collagen/eggshell-derived
hydroxyapatite osteoinductive biocomposite scaffolds for bone tissue engineering: From waste to
regenerative medicine products. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 154, 160-170., Doi:
10.1016/j.colsurfb.2017.03.034 (Yayın No: 4563781)
3. DERKUS BURAK,ACAR BOZKURT PINAR,TÜLÜ METIN,EMREGÜL KAAN CEBESOY,YÜCESAN
CANAN,EMREGÜL EMEL (2017). Simultaneous quantification of Myelin Basic Protein and Tau
3
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
cerebrospinal fluid and serum of Multiple Sclerosis patients using nanoimmunosensor.
BIOSENSORS BIOELECTRONICS, 89(null), 781-788., Doi: 10.1016/j.bios.2016.10.019 (Yayın No:
4563646)
4. Bük Vuslat,EMREGÜL EMEL,EMREGÜL KAAN CEBESOY (2017). Alginate copper oxide nanobiocomposite
as a novel material for amperometric glucose biosensing. Materials Science and
Engineering: C, 74, 307-314., Doi: 10.1016/j.msec.2016.12.003 (Yayın No: 3649970)
5. DERKUS BURAK,EMREGÜL EMEL,EMREGÜL KAAN CEBESOY (2017). A new approach in stem cell
research-Exosomes: Their mechanism of action via cellular pathways. Cell Biology International,
41(5), 466-475., Doi: 10.1002/cbin.10742 (Yayın No: 3649973)
6. DERKUS Burak,ÖZKAN Mustafa,EMREGÜL KAAN CEBESOY,EMREGÜL EMEL (2016). Single
frequency analysis for clinical immunosensor design. RSC Advances, 6, 281-288. (Yayın No:
2853931)
7. Burak DERKUS,ARSLAN YAVUZ EMRE,BAYRAÇ ABDULLAH TAHIR,EMREGÜL KAAN
CEBESOY,EMREGÜL EMEL (2016). Development of a novel aptasensor using jellyfish collagen as
matrix and thrombin detection in blood samples obtained from patients with various neurodisease.
SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL, 228, 725-736. (Yayın No: 2853939)
8. DERKUS BURAK,ARSLAN YAVUZ EMRE,EMREGÜL KAAN CEBESOY,EMREGÜL EMEL (2016).
Enhancement of aptamer immobilization using egg shell derived nano sized spherical
hydroxyapatite for thrombin detection in neuroclinic. TALANTA, 158, 100-109. (Yayın No:
2853946)
9. YILMAZ NURDANE,FITOZ ALPER,ERGUN ÜMIT,EMREGÜL KAAN CEBESOY (2016). A combined
electrochemical and theoretical study into the effect of 2 thiazole 2 ylimino methyl phenol as a
corrosion inhibitor for mild steel in a highly acidic environment. Corrosion Science, 111, 110-120.,
Doi: 10.1016/j.corsci.2016.05.002 (Yayın No: 3053794)
10. ACAR BOZKURT PINAR,DERKUS BURAK,EMREGÜL KAAN CEBESOY,CANEL AHMET MUAMMER
(2015). Sonochemical synthesis and characterisation of lead sulfide nanoparticles using different
capping agents. Journal of Chemical Research, 39(11), 649-653., Doi:
10.3184/174751915X14449167111902 (Yayın No: 1757275)
11. BURAK DERKUS,EMREGÜL KAAN CEBESOY,EMREGÜL EMEL (2015). Evaluation of protein
immobilization capacity on various carbon nanotube embedded hydrogel biomaterials. Materials
Science and Engineering: C, 56, 132-140., Doi: 10.1016/j.msec.2015.06.022 (Yayın No: 1732377)
12. BURAK DERKUS,EMREGÜL EMEL,EMREGÜL KAAN CEBESOY (2015). Copper zinc alloy nanoparticle
based enzyme free superoxide radical sensing on a screen printed electrode. Talanta, 134, 206-
214., Doi: 10.1016/j.talanta.2014.11.003 (Yayın No: 1360644)
13. BURAK DERKUS,EMREGÜL KAAN CEBESOY,MAZI HIDAYET,EMREGÜL EMEL,YUMAK TUGRUL,SINAG
ALI (2014). Protein A immunosensor for the detection of immunoglobulin G by impedance
spectroscopy. Bioprocess and Biosystems Engineering, 37(5), 965-976., Doi: 10.1007/s00449-
013-1068-2 (Yayın No: 1736711)
14. Burak Derkus,EMREGÜL EMEL,EMREGÜL KAAN CEBESOY,Yucesan Canan (2014). Alginate and
alginate titanium dioxide nanocomposite as electrode materials for anti myelin basic protein
immunosensing. Sensors and Actuators B: Chemical, 192, 294-302., Doi:
10.1016/j.snb.2013.10.128 (Yayın No: 1090072)
15. ERGUN ÜMIT,EMREGÜL KAAN CEBESOY (2014). Azole Compounds as Corrosion Inhibitors Part I.
Journal of Materials Engineering and Performance, 23(1), 213-221., Doi: 10.1007/s11665-013-
0737-2 (Yayın No: 1737055)
16. Burak Derkus,EMREGÜL EMEL,Canan Yucesan,EMREGÜL KAAN CEBESOY (2013). Myelin basic
protein immunosensor for multiple sclerosis detection based upon label free electrochemical
impedance spectroscopy. Biosensors and Bioelectronics, 46, 53-60., Doi:
10.1016/j.bios.2013.01.060 (Yayın No: 1090074)
17. EMREGÜL EMEL,ÖZGE KOCABAY,BURAK DERKUS,YUMAK TUGRUL,EMREGÜL KAAN
CEBESOY,SINAG ALI,POLAT KAMRAN (2013). A novel carboxymethylcellulose gelatin titanium
dioxide superoxide dismutase biosensor electrochemical properties of carboxymethylcellulose
gelatin titanium dioxide superoxide dismutase. Bioelectrochemistry, 90, 8-17., Doi:
10.1016/j.bioelechem.2012.09.002 (Yayın No: 1090073)
18. ÖZGE KOCABAY,EMREGÜL EMEL,ARAS EMINE SÜMER,EMREGÜL KAAN CEBESOY (2012).
Carboxymethylcellulose gelatin superoxidase dismutase electrode for amperometric superoxide
radical sensing. Bioprocess and Biosystems Engineering, 35(6), 923-930., Doi: 10.1007/s00449-
011-0677-x (Yayın No: 1090042)
19. ÖZ SEVI,Melike Kunduracı,KURTARAN RAIF,ERGUN ÜMIT,Arıcı Cengiz,Mehmet Abdülkadir
Akay,ATAKOL ORHAN,EMREGÜL KAAN CEBESOY (2010). Thermal decomposition of linear
tetranuclear copper II complexes including azido bridges. Journal of Thermal Analysis and
4
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
(1), 221-227., Doi: 10.1007/s10973-009-0394-8 (Yayın No: 1090049)
20. ÖZ SEVI,KURTARAN RAIF,Arıcı Cengiz,ERGUN ÜMIT,DINCER KAYA FADIME NAZLI,EMREGÜL KAAN
CEBESOY,ATAKOL ORHAN,Dinçer Ülkü (2010). Two non linear azide containing heteronuclear
complexes crystal structure and thermal decomposition. Journal of Thermal Analysis and
Calorimetry, 99(1), 363-368., Doi: 10.1007/s10973-009-0172-7 (Yayın No: 1090055)
21. ERGUN ÜMIT,Devrim Yüzer,EMREGÜL KAAN CEBESOY (2008). The inhibitory effect of bis 2 6 3 5
dimethylpyrazolyl pyridine on the corrosion behaviour of mild steel in HCl solution. Materials
Chemistry and Physics, 109(2-3), 492-499., Doi: 10.1016/j.matchemphys.2007.12.023 (Yayın No:
1090056)
22. Nazli Dınçer Kaya F., Svoboda Ingrid, Atakol Orhan, Ergun Ümıt, Kenar Adnan, Sari Musa, Emregül
Kaan C. (2008). Nickel II complexes prepared from NNN type ligands and pseudohalogens.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 92(2), 617-624., Doi: 10.1007/s10973-007-7709-4
(Yayın No: 1090062)
23. HALIME DERYA LEÇE,EMREGÜL KAAN CEBESOY,ATAKOL ORHAN (2008). Difference in the
inhibitive effect of some Schiff base compounds containing oxygen nitrogen and sulfur donors.
Corrosion Science, 50(5), 1460-1468., Doi: 10.1016/j.corsci.2008.01.014 (Yayın No: 1090054)
24. Tastekin Mustafa , Durmus Sefa , Sahin Ertan , Arici Cengiz , Emregul Kaan Cebesoy , Atakol
Orhan (2008). Crystal structure and thermal analysis of new mononuclear nickel II complexes
with NNN type pyrazolyl ligands and halids. Zeitschrift für Kristallographie, 223(6), 424-429., Doi:
10.1524/zkri.2008.0043 (Yayın No: 1090044)
25. Atakol O., Fuess H., Kurtaran R., Akay A., Arici C., Ergun Ü., Emregül K. C. (2007). Three new
dinuclear silver I complexes derived from pyrazolyl type ligands. Journal of Thermal Analysis and
Calorimetry, 90(2), 517-523., Doi: 10.1007/s10973-006-7689-9 (Yayın No: 1090069)
26. Aksu M. , Durmus S. , Sari M. , Emreguel K. C. , Svoboda I. , Fuess H. , Atakol O. (2007).
Investigation on the thermal decomposition some heterodinuclear NiII MII complexes prepared
from ONNO type reduced Schiff base compounds M II ZnII CdII. Journal of Thermal Analysis and
Calorimetry, 90(2), 541-547., Doi: 10.1007/s10973-006-7729-5 (Yayın No: 1090071)
27. CANAN KÜSTÜ,EMREGÜL KAAN CEBESOY,ATAKOL ORHAN (2007). Schiff bases of increasing
complexity as mild steel corrosion inhibitors in 2M HCl. Corrosion Science, 49(7), 2800-2814.,
Doi: 10.1016/j.corsci.2007.02.002 (Yayın No: 1090053)
28. Tastekin Mustafa, Arici Cengiz, Svoboda Ingrid, Emregül Kaan Cebesoy, Kurtaran Raif, Atakol
Orhan, Fuess Hartmut (2007). The synthesis structure and thermal decomposition of some Cu II
complexes with NNN type ligands and thiocyanate anion. Zeitschrift für Kristallographie, 222(5),
255-258., Doi: 10.1524/zkri.2007.222.5.255 (Yayın No: 1090041)
29. Oz Sevi , Arici Cengiz , Emregul Kaan C. , Ergun Umit , Atakol Orhan , Kenar Adnan (2007).
Heterodinuclear Ni II Sn II complexes from reduced ONNO type Schiff base compounds.
Zeitschrift für Kristallographie, 222(5), 249-254., Doi: 10.1524/zkri.2007.222.5.249 (Yayın No:
1090040)
30. DURMUS SEFA,ERGUN ÜMIT,Jaud J,EMREGÜL KAAN CEBESOY,Fuess H,ATAKOL ORHAN (2006).
Thermal decomposition of some linear trinuclear schiff base complexes with acetate bridges.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 86(2), 337-346., Doi: 10.1007/s10973-005-7282-7
(Yayın No: 1090065)
31. Düzgün Ece,EMREGÜL KAAN CEBESOY,ATAKOL ORHAN (2006). The application of some
polydentate Schiff base compounds containing aminic nitrogens as corrosion inhibitors for mild
steel in acidic media. Corrosion Science, 48(10), 3243-3260., Doi: 10.1016/j.corsci.2005.11.016
(Yayın No: 1090043)
32. EMREGÜL KAAN CEBESOY,HAYVALI MUSTAFA (2006). Studies on the effect of a newly
synthesized Schiff base compound from phenazone and vanillin on the corrosion of steel in 2M
HCl. Corrosion Science, 48(4), 797-812., Doi: 10.1016/j.corsci.2005.03.001 (Yayın No: 1090064)
33. NAZIR HASAN,Arıcı Cengiz,EMREGÜL KAAN CEBESOY,ATAKOL ORHAN (2006). A crystallographic
and spectroscopic study on the imine amine tautomerism of 2 hydroxyaldimine compounds.
Zeitschrift für Kristallographie, 221(10), 699-704., Doi: 10.1524/zkri.2006.221.10.699 (Yayın No:
1090061)
34. EMREGÜL KAAN CEBESOY,AKAY MEHMET ABDULKADIR,ATAKOL ORHAN (2005). The corrosion
inhibition of steel with Schiff base compounds in 2M HCl. Materials Chemistry and Physics, 93(2-
3), 325-329., Doi: 10.1016/j.matchemphys.2005.03.008 (Yayın No: 1090067)
35. EMREGÜL KAAN CEBESOY,ATAKOL ORHAN (2004). Corrosion inhibition of iron in 1M HCl solution
with Schiff base compounds and derivatives. Materials Chemistry and Physics, 83(2-3), 373-379.,
Doi: 10.1016/j.matchemphys.2003.11.008 (Yayın No: 1090039)
5
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
36. EMREGÜL KAAN CEBESOY,HAYVALI MUSTAFA (2004). Studies on the effect of vanillin and
protocatechualdehyde on thecorrosion of steel in hydrochloric acid. MATERIALS CHEMISTRY AND
PHYSICS, 83(2-3), 209-216., Doi: 10.1016/j.mstchemphys.2003.08.030 (Yayın No: 1090037)
37. EMREGÜL KAAN CEBESOY,KURTARAN RAIF,ATAKOL ORHAN (2003). An investigation of chloride
substituted Schiff bases as corrosion inhibitors for steel. Corrosion Science, 45(12), 2803-2817.,
Doi: 10.1016/S0010-938X(03)00103-3 (Yayın No: 1090050)
38. EMREGÜL KAAN CEBESOY,AKSÜT ALI ABBAS (2003). The effect of sodium molybdate on the
pitting corrosion of aluminum. Corrosion Science, 45(11), 2415-2433., Doi: 10.1016/S0010-
938X(03)00097-0 (Yayın No: 1090047)
39. EMREGÜL KAAN CEBESOY,ATAKOL ORHAN (2003). Corrosion inhibition of mild steel with Schiff
base compounds in 1 M HCl. Materials Chemistry and Physics, 82(1), 188-193., Doi:
10.1016/S0254-0584(03)00204-9 (Yayın No: 3054659)
40. Kurtaran Raif, Arici Cengiz, Emregül Kaan C., Ülkü Dinçer, Atakol Orhan, Tastekin Mustafa (2003).
Synthesis Crystal Structure and Electrochemical Behaviour of an Azido bridged Ni2 Complex.
Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie, 629(9), 1617-1621., Doi:
10.1002/zaac.200200372 (Yayın No: 1090048)
41. Arıcı C., Ülkü D., Kurtaran R., Emregül K. C., Atakol O. (2003). Synthesis crystal structure and
electrochemical behaviour of 2 6 bis 3 5 dimethylpyrazolyl pyridine dithiocyanato cobalt II.
Zeitschrift für Kristallographie, 218(7-2003), 497-500., Doi: 10.1524/zkri.218.7.497.20707 (Yayın
No: 1090066)
42. KURTARAN RAIF,EMREGÜL KAAN CEBESOY,Arıcı Cengiz,ERCAN FILIZ,Catalano Vincent,ATAKOL
ORHAN (2003). Synthesis and Crystal Structure of Linear Chain Homotetranuclear Complexes
with N. Synthesis and Reactivity in Inorganic and Metal-Organic Chemistry, 33(2), 281-296., Doi:
10.1081/SIM-120017787 (Yayın No: 1090051)
43. Emregul KC (2003). Electrochemical behaviour of Al3Fe in alkaline media. INDIAN JOURNAL OF
CHEMISTRY SECTION A-INORGANIC BIO-INORGANIC PHYSICALTHEORETICAL & ANALYTICAL
CHEMISTRY, 42(5), 1035-1039. (Yayın No: 1090058)
44. Yildirim LT , Emregul KC , Kurtaran R , Atakol O (2002). Structure and electrochemical behaviour
ofBis N 4 methylphenyl salicylaldimine copper II N N dimethylformamidesolvate. CRYSTAL
RESEARCH AND TECHNOLOGY, 37(12), 1344-1351. (Yayın No: 1090057)
45. EMREGÜL KAAN CEBESOY,AKSÜT ALI ABBAS (2000). The behavior of aluminum in alkaline media.
Corrosion Science, 42(12), 2051-2067., Doi: 10.1016/S0010-938X(00)00055-X (Yayın No:
1090063)
46. Emregul KC , Bayramoglu G , Aksut AA (1998). Electrochemical behaviour of pure aluminium in
aqueous NaOH solution. INDIAN JOURNAL OF CHEMISTRY SECTION A-INORGANIC BIOINORGANIC
PHYSICALTHEORETICAL & ANALYTICAL CHEMISTRY, 37(6), 521-524. (Yayın No:
1090059)
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)
basılan bildiriler :
ARSLAN YAVUZ EMRE,Arslan Tugba,DERKUS BURAK,EMREGÜL EMEL,EMREGÜL KAAN CEBESOY
(2017). Fabrication of human hair keratin/jellyfish collagen/eggshellderivedhydroxyapatite
osteoinductive biocompositescaffolds for bone tissue engineering: From waste toregenerative
medicine products. Joint Science Congress of Materials and Polymers (Özet Bildiri/Poster)(Yayın
No:3661083)
1.
ARSLAN YAVUZ EMRE,Sezgin Arslan Tugba,Derkus Burak,EMREGÜL EMEL,EMREGÜL KAAN
CEBESOY (2017). Fabrication of human hair keratin/jellyfish collagen/eggshell-derived
hydroxyapatite osteoinductive biocomposite scaffolds for bone tissue engineering: From waste to
regenerative medicine products. The International Joint Science Congress of Materials and
Polymers (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3587028)
2.
DERKUS BURAK,EMREGÜL KAAN CEBESOY,EMREGÜL EMEL (2017). Materials Design Towards Use
In Clinical Biosensors For MS Diagnosis. International Conference On Advances In Engineering
Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3654864)
3.
DERKUS BURAK,EMREGÜL KAAN CEBESOY,EMREGÜL EMEL (2017). MATERIALS DESIGN
TOWARDS USE IN CLINICAL BIOSENSORS FOR MS DIAGNOSIS. 1th INTERNATIONAL
CONFERENCE ON ADVANCES INENGINEERING SCIENCES: THAILAND 2017 (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:3711359)
4.
DERKUS BURAK,EMREGÜL KAAN CEBESOY,EMREGÜL EMEL (2017). Nano-Sized Spherical
Hydroxyapatite Enhanced Aptamer Immobilization. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES
INENGINEERING SCIENCES THAILAND 2017 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3661075)
5.
6
DERKUS BURAK,EMREGÜL EMEL,EMREGÜL KAAN CEBESOY (2017). NANO-SIZED SPHERICAL
HYDROXYAPATITE ENHANCEDAPTAMER IMMOBILIZATION. 1th INTERNATIONAL CONFERENCE ON
ADVANCES INENGINEERING SCIENCES: THAILAND 2017 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3711389)
6.
ÖZKAN MUSTAFA,EMREGÜL EMEL,EMREGÜL KAAN CEBESOY (2015). Developemcnt of
Polyethylene Glycol Functionalized Carbon Nanotube Bascd Anti Myclin Basic Protein
Immunosensor P44. 21st International Biomedical Science and Technology Symposium BIOMED
2015 (/)(Yayın No:1772736)
7.
BURAK DERKUS,EMREGÜL KAAN CEBESOY,EMREGÜL EMEL (2015). Different Carbon Nanotube
Embedded Hydrogel Biomaterials for Protein lmmobilization P43. 21st International Biomedical
Science and Technology Symposium BIOMED 2015 (/)(Yayın No:1772705)
8.
BURAK DERKUS,EMREGÜL KAAN CEBESOY,EMREGÜL EMEL (2015). Jellyfish Collagen Matrix for
Thrombin Apta Sensing in Clinical Samples P42. 21st International Biomedical Science and
Technology Symposium 2015 BIOMED (/)(Yayın No:1772653)
9.
C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
Kimya 11. Sınıf Konu Kitabı (2018)., CANEL AHMET MUAMMER,EMREGÜL KAAN CEBESOY,Sözeren
Tayfun, Palme Yayıncılık, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 386, ISBN:978-605-4445-82-0,
Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 4652077)
1.
7