PROF.DR. CENGİZHAN ERDEM    
Adı : CENGİZHAN
Soyadı : ERDEM
E-posta : cerdem@medicine.ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMLERİ
Kişisel Akademik Bilgiler