PROF.DR. YAVUZ CEVGER    
Adı : YAVUZ
Soyadı : CEVGER
E-posta : cevger@veterinary.ankara.edu.tr
Tel : 0312 317 03 15 / 4324
Ünvan : PROF.DR.
Birim : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm : ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/yavuz-cevger
Kişisel Akademik Bilgiler
KİŞİSEL BİLGİLER:
 
Doğum Yeri      :  Hannover / ALMANYA
Doğum Tarihi   : 19.10.1966
Medeni Hali      :  Evli
Tabiyeti             :  T.C
Yabancı Dil       :  İngilizce
Kan Grubu        :   A Rh-
 
KAZANILAN AKADEMİK DERECELER:
 
1. YÜKSEK LİSANS, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1988
2. DOKTORA, Hayvancılık İşletme Ekonomisi Anabilim Dalı
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1997
3. DOÇENT, Hayvancılık İşletme Ekonomisi Anabilim Dalı     
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2004.
4. PROFESÖR, Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı     
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2010.
 
 
DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER:
 
AKADEMİK / İDARİ GÖREVLER
1. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme bölüm Başkan Yardımcısı

2. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Araştırma ve Uygulama Çiftliği Müdürü

3. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı Merkez Teknik Komite Üyesi

4. Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Tarımsal Yayım ve Danışmanlık İl Teknik Komitesi Üyesi

5. Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Üyesi

6. Veteriner Hekimler Derneği üyesi
 
 
UZMANLIK ALANLARI:
1. Hayvancılık politikaları, 
2. Kırsal ekonomik kalkınma, 
3. Hayvancılık işletmelerinde maliyet ve kar fonksiyonları, 
4. Ulaştırma optimizasyonu 
5. Kâr planlaması

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

Aral, Y., Aydın, E., Demir, P., Akın A.C., Cevger, Y., Kaya Kuyululu, Ç.Y., Arıkan, M.S. (2013). The Consumer Preferences and Consumption Situation of Chicken Meat in Ankara Province, Turkey. Turk J Vet Anim Sci, TÜBİTAK (DOI: 10.3906/vet-1210-36)

KALE, M.C., ARAL, Y., AYDIN, E., CEVGER, Y., SAKARYA, E., GÜLOĞLU S.C. (2011). Determination of By-Product Economic Values for Slaughtered Cattle and Sheep. Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 17(4), 551-556.

SİPAHİ, C., YALCİN, C., CEVGER, Y., ARAL, Y., GENC, L. (2011). Impact of avian influenza outbreaks on Turkish village chicken producers, and their opinions on the disease and disease control. World’s Poultry Science Journal, 67(1), 131-136.

YALCIN, C., SİPAHİ, C., ARAL, Y., CEVGER, Y. (2010). Economic Effect of the Highly Pathogenic Avian Influensa H5N1 Outbreaks among Turkey Producers, 2005-06, Turkey. Avian Diseases, 54(1), 390-393.

KALE, M.C., AYDIN, E., ARAL, Y., CEVGER, Y. (2010). Özel Sektöre Ait Bir Et Kombinası Sığır Kesim Hattında Üretim Sürecine Etkili Faktörlerin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 57(3), 179-183.

ARAL, Y., CEVGER, Y., DEMİR, P., AYDIN, E. (2010). Ankara İli Evcil Hayvan Veteriner Kliniklerinin Yönetimsel ve Ekonomik Açıdan Değerlendirmesi. Kafkas Univ Vet fak Derg, 16(3), 503-508.

ARAL, Y., DEMİR, P., CEVGER, Y., AYDIN, E. (2010). An Economic Assessment of the Chicken Meat/Feed Price Interactions in Turkish Broiler Sector. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9(9), 1366-1369.

ÇİÇEK, H., CEVGER, Y., TANDOĞAN, M., ŞAHİN, E.H. (2010). Estimation of Optimum Fattening Period By Cattles of Brown Swiss Hybrid (F-1) Fattening Source. Kafkas Univ Vet fak Derg, 16 (1): 63-67.

KAYGISIZ, F., CEVGER, Y. (2010). Effects Of Marketing Chicken Meat As A Whole or Cut Up On Enterprise Income Source. Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences, 34 (1): 17-23.

ARAL, Y., YALCIN, C., CEVGER, Y., SİPAHİ, C., SARIOZKAN, S. (2010). Financial Effects of the Highly Pathogenic Avian Influenza Outbreaks on the Turkish Broiler Producers Source. Poultry Science, 89 (5): 1085-1088.

SARIOZKAN, S., YALCIN, C., CEVGER, Y., ARAL, Y., SİPAHİ, C. (2009). The Financial Impacts of the Avian Influenza Outbreaks on Turkish Table Egg Producers. Worlds Poultry Science Journal, 65(1): 91-96.

SARIÖZKAN, S., CEVGER, Y., ARAL, Y. (2009). Effects of Road Transport on Yearling Lambs up to 19 Hours. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 56 (3), 215-218.

SARIÖZKAN, S., CEVGER, Y., KÜÇÜK, O., ARAL, Y. (2009). Different Effects of Road Transport on Yearling Lambs. Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 15(5), 705-708.

ÇİÇEK, H., CEVGER, Y., TANDOGAN, M. (2008). Socio-economic Factors Affecting the Level of Adoption of Innovations in Dairy Cattle Enterprises. Vet J Ank Univ, 55(3): 183-187.

CEVGER, Y., ARAL, Y., DEMİR, P., SARIÖZKAN, S. (2008). Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Intern Öğrencilerinde Hayvansal Ürünlerin Tüketim Durumu Ve Tüketici Tercihleri. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 55(3): 189-194.

CEVGER, Y., SAKARYA E. (2006) Meat Prices and Factors Affecting them in Turkey Turk. J. Vet. Anim. Sci., 30, 1-6.

Y. CEVGER, S. SARIÖZKAN, H. GÜLER, (2004),The Effect of the Sale of Whole or Cut Up Chicken Meat on Enterprise Income According to Season, Turk. J. Vet. Anim. Sci., 28, 399-402

CEVGER, Y. (2003) Quantitative Methods to Determine Factors Affecting Profits of Lamb Fattening Enterprises, Veterinární medicína (Vet. Med. - Czech), 48(1-2), 25-31

CEVGER, Y., SARIOZKAN, S., GULER, H. (2003) Impact of manual and mechanical cut-up of broiler carcasses on the enterprise income, Veterinární medicína (Vet. Med. - Czech), 48(9), 248-253.

CEVGER, Y., SARIÖZKAN, S., GÜLER, H., ÇİÇEK, H. (2003) The Effect of Initial Live Weight on Technical and Economic Performance in Cattle Fattening, Turk. J. Vet. Anim. Sci., 27, 1167-1171

CEVGER, Y., YALÇIN, C. (2003) A Quantitative Model to Determine Factors Affecting Profits of Broiler Enterprises Turk. J. Vet. Anim. Sci., 27, 1201-1205.

Yalçın, C, Cevger, Y, Türkyılmaz, K, Uysal, G (2000) Süt ineklerinde Subklinik Mastitisten Kaynaklanan Süt Verim Kayıplarının Tahmini. TÜBİTAK Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi. 24:599-604


Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

AYDIN, E., ARAL, Y., CAN, M.F., CEVGER, Y., SAKARYA, E., İŞBİLİR, S. (2011). Türkiye’de Son 25 Yılda Kırmızı Et Fiyatlarındaki Değişimler ve İthalat Kararlarının Etkilerinin Analizi. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 82(1), 3-13.

AYDIN, E., CAN, M.F., ARAL, Y., CEVGER, Y., SAKARYA, E. (2010). Türkiye’de canlı hayvan ve kırmızı et ithalatı kararlarının sığır besicileri üzerine etkileri. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 81(2), 51-57

SARIÖZKAN, S., CEVGER Y., DEMİR, P., ARAL, Y. (2007). Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Hayvansal Ürün Tüketim yapısı ve Alışkanlıkları. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 16(3), 171-179.

Cevger, Y., Sarıözkan, S., Aral, Y. (2007). The Effect of Chicken Meat Marketing with Different Cutting Methods on Enterprise Income. Ankara Üniv Vet Fak Derg, Cilt: 54, Sayı:3, Sayfa: 211-214, Ankara.

Demir, P., Cevger, Y. (2007). Küresel Isınma ve Hayvancılık Sektörü. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, Cilt:78, Sayı:1, Sayfa: 13-16. Ankara.

CEVGER, Y., YALÇIN, C., ARAL, Y. (2006). TÜRKIYE&#8217DE HAYVANSAL ÜRETIMDE GIDA GÜVENCESI. VETERINER HEKIMLER DERNEĞI DERGISI. CILT:77, SAYI:2, SAYFA:6-11, ANKARA

YILDIZ, G., KÜÇÜKERSAN K., TUNCER Ş.D., ŞAHİN T., CEVGER Y. (2003). Besi Sığır Rasyonlarına Katılan Organik Selenyum ve Mikotoksin Bağlayıcının Besi Performansı ile Bazı Rumen Parametreleri Üzerine Etkisi ve Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 50(2), 147-153.

CEVGER, Y., GÜLER H. (2003). AB ÜYELİK SÜRECİNDE TÜRKİYE&#8217DE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER. TÜRKTARIM DERGİSİ, TEMMUZ-AĞUSTOS (152), 42-48.

ARAL, S., CEVGER, Y. (2002) Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikasına Uyum Sürecinde Türkiye Hayvancılığında Alınması Gerekli Önlemler. Türk-Koop Ekin Dergisi. 6(21): 18-33

Yalçın, C, Cevger, Y, Uysal, G., Türkyılmaz, K. (2001) İneklerde Subklinik Mastitisin Süt Verimine Etkisinin ve Verimi Etkileyen Diğer Faktörlerle Etkileşiminin Kantitatif Metodlarla Tahmini, Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Dergisi 1(2): 47-52

Yalçın, C., Cevger, Y., Tan, S (2001) Beypazarı ve Nallıhan İlçeleri’nden Alınan Süt Örneklerinde Subklinik Mastitisten Kaynaklanan Süt Verim Kayıplarının Tahmini. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Dergisi 1(1): 45-50

Aral, S, Yalçın, C, Cevger, Y (1999) Hayvansal Üretimde Maliyet Hesaplarında Karşılaşılan Sorunlar. Ekin Dergisi, 3(9): 24-31.

CEVGER, Y. (1999) Karaman İli Kuzu Besi İşletmelerinde Fiyat ve Ağırlık Marjlarının Gelire Olan Etkileri. Türk-Koop Ekin Dergisi, 3(9): 84-88. Ankara

CEVGER, Y.,TÜRKYILMAZ, K. (1999) Türkiye’de Hindi Eti ve Önemi. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi Cilt:70, Sayı: 3 Ankara.

CEVGER, Y. (1997) Karaman İli Kuzu Besi İşletmelerinde Karlılık ve Verimlilik Analizleri. Ankara Üniv. Veteriner Fakültesi Dergisi, Cilt: 44, Sayı: 2-3, s. 277-290, Ankara.

SAKARYA, E., CEVGER, Y., GÜNLÜ, A. (1996) Et ve Balık Kurumu Kombinalar Arası Et Taşımasında Ulaştırma Modeli Uygulaması. Ankara Üniv. Veteriner Fakültesi Dergisi, Cilt: 43, Sayı: 2, s. 215-227, Ankara.


Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

SİPAHİ, C., CEVGER, Y., AKIN, A.C. (2011). Hindi Eti Üretiminde Örgütlenme ve Organizasyon Modelleri. AB Uyum Sürecinde Türkiye Hayvancılık Kongresi 2011 (Uluslararası Katılımlı). 20-22 Ekim 2011, Kızılcahamam-Ankara

ERTÜRK, K.Ç., CEVGER, Y. (2011). Et Sanayi İşletmelerinde, Parçalama Departmanı Birleşik Ürünlerinde Çeşitli Maliyet Hesaplama Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma. AB Uyum Sürecinde Türkiye Hayvancılık Kongresi 2011 (Uluslararası Katılımlı). 20-22 Ekim 2011, Kızılcahamam-Ankara.

GÜNLÜ, A., CEVGER, Y. (2011). Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Türkiye Süt Sektöründe Sorunlar ve Çözüm Önerileri. AB Uyum Sürecinde Türkiye Hayvancılık Kongresi 2011 (Uluslararası Katılımlı). 20-22 Ekim 2011, Kızılcahamam-Ankara.(Çağrılı Tebliğ)

AYDİN, E., CAN, M.F., ARAL, Y., CEVGER, Y., SAKARYA, E. (2011). Türkiye’de Canlı Hayvan ve Kırmızı Et İthalatı Kararlarının Sığır Besicileri Üzerine Etkileri. AB Uyum Sürecinde Türkiye Hayvancılık Kongresi 2011 (Uluslararası Katılımlı). Sayfa: 735-746, 20-22 Ekim 2011, Kızılcahamam-Ankara.

AYDİN, E., ARAL, Y., CAN, M.F., CEVGER, Y., SAKARYA, E., ISBİLİR, S. (2011). Analysis of the Red Meat Price Changes Over the Last 25 Years and Effects of Import Decisions in Turkey. 62nd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science (EAAP-2011). Abstract Book, page:370, 29 August-02 September 2011, Stavanger, Norway.

KALE, M.C., ARAL, Y., AYDİN, E., CEVGER, Y., SAKARYA, E., GÜLOĞLU, S.C. (2011). Income Effects of By-Product Economic Values for Slaughtered Cattle and Sheep. 62nd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science (EAAP-2011). Abstract Book, page:336, 29 August-02 September 2011, Stavanger, Norway.

ARAL, Y., AYDIN, E., DEMIR, P., AKIN, A.C., İŞBILIR, S., CEVGER, Y. (2011). Piliç Eti Tüketimini Etkileyen Faktörler ve Tüketici Tercihleri: Ankara İli Örneği. 1st International Poultry Meat Congress (1. Uluslararası Beyaz Et Kongresi). 11-15 Mayıs 2011, Manavgat-Antalya, Turkey.

GÜLOĞLU, S.C., ARAL, Y., SAKARYA, E., CEVGER, Y. (2010). Importance of Personnel Motivation in Management Process and Labour Productivity in Livestock and Livestock Based Industrial Enterprises. 16th World Productivity Congress and European Productivity Conference. Proceeding Book, page:506-512, 02-05 November 2010, Antalya, Turkey.

ARAL, Y., CEVGER, Y., SAKARYA, E., GÜLOĞLU, S.C. (2010). The importance of the Department of Livestock Economics in veterinary medical education and historical process in Turkey. 39th International Congress of the World Association for the History of Veterinary Medicine. Abstract Book, page:72, 19-23 September 2010, Antalya, Turkey

CEVGER, Y., ARAL, Y., DEMİR, P., SİPAHİ, C. (2010). A Current Management Problems and Economic Analysis of the Veterinary Policlinics and Hospitals in Ankara Province of Turkey. 35th Congress of the World Small Animal Veterinary Association. 2nd-5th June 2010, Geneva, Switzerland.

ARAL, Y., CEVGER, Y., DEMIR, P., AYDIN, E. (2010). The Evaluation of Small Animal Veterinary Clinics in Ankara Province of Turkey: from a managerial and Economic Perspective. 35th Congress of the World Small Animal Veterinary Association. 2nd-5th June 2010, Geneva, Switzerland.

DEMIR, P., ARAL, Y., CEVGER, Y., AYDIN, A. (2009). An Economic Assessment of the Chicken Meat/Feed Price Interactions in Turkish Broiler Sector. 2nd Mediterranean Summit of WPSA, Prospects of World Poultry: A Mediterranean Perspective. Page: 221-225, 04th-07th October 2009, Antalya, Turkey.

SARIOZKAN S., YALCIN, C., CEVGER, Y., ARAL, Y., SIPAHI C. (2008). The Impacts of The Avian Influenza Outbreaks on Turkish Layer-Egg Producers. 1st Mediterranean Summit of WPSA Advances and Challenges in Poultry Science. 7th-10th May, Chalkidiki, Greece.

ARAL, Y., YALCIN, C., CEVGER, Y., SIPAHI C., SARIOZKAN S. (2008). Financial Impacts Of The HPAI Outbreaks On The Turkish Broiler Producers. 1st Mediterranean Summit of WPSA Advances and Challenges in Poultry Science. 7th-10th May, Chalkidiki, Greece.

YALCIN, C., CEVGER, Y., SIPAHI C., ARAL, Y., GENC, L. (2008). The Impact Of HPAI Outbreaks On Turkish Village Poultry Producers, And Their Opinions On The Disease And Disease Control. 1st Mediterranean Summit of WPSA Advances and Challenges in Poultry Science7th-10th May, Chalkidiki, Greece.

CEVGER, Y., YALCIN, C., ARAL, Y., SIPAHI C., DEMIR, P., AYDIN, E. (2008). The Impacts of The HPAI Epidemics On The Turkish Consumers. 1st Mediterranean Summit of WPSA Advances and Challenges in Poultry Science. 7th-10th May, Chalkidiki, Greece.

CICEK, H., CEVGER, Y., TANDOGAN, M. (2007). Socio-Economic Factors Affecting on The Level of Adoption of Innovations in Dairy Cattle Enterprises in Afyonkarahisar Province. 15th International Congress of Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants, 15th-19th May, Kuşadası, Turkey.

CICEK, H., CEVGER, Y., TANDOGAN, M., SAHIN, E. H. (2007). Determination of Optimum Fattening Period By Cattles of Brown Swiss Hybrid Fattening. 15th International Congress of Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants, 15th-19th May, Kuşadası, Turkey.

SAKARYA, E., CEVGER, Y., ARAL, Y. (2006). TÜRKİYE&#8217DE UYGULANAN HAYVANCILIK POLİTİKALARININ SONUÇLARI İTİBARİYLE DEĞERLENDİRMESİ. TÜRKİYE ZİRAATÇILAR DERNEĞİ, 6. ULUSAL TARIM KONGRESİ. BELGELER-YAZILI TEBLİĞ, SAYFA: 108-118, 20 ARALIK 2006, ANKARA.

YILDIZ, G., KÜÇÜKERSAN, K., TUNCER, S.D., ŞAHİN, T., CEVGER Y. (2005). The Effects of Dietary Oprnganic Selenium and Mycotoxin Adsorbent on Fattening Performance, Rumen Parameters and Evonomic Assesment Of Beef Cattle Production. Nutritional Biotechnology in the Feed and Food Industries 21st Annual Symposium, May 22-25, Lexington, Kentucky, USA.

CEVGER, Y, YALÇIN, C., ARAL, Y. (2005) TÜRKIYE&#8217DE HAYVANSAL ÜRETIMDE GIDA GÜVENCESI VE HAYVANCILIK POLITIKALARI. GIDA GÜVENLIĞI VE GÜVENILIRLIĞI SEMPOZYUMU. 20-22 EKIM 2005. ANKARA TICARET ODASI KONFERANS SALONU. ANKARA

Yalçın, C., Cevger, Y., Ayvazoğlu, P. (2005) Ekonomik Açıdan Organik Hayvancılık. Gıda Güvenliği ve Güvenilirliği Sempozyumu. 20-22 Ekim 2005. Ankara Ticaret Odası Konferans Salonu. Ankara.

CEVGER, Y., SARIÖZKAN S., ARAL, Y. (2003). Kırıkkale İlinin Sosyo-Ekonomik Kalkınmasında Hayvancılık Sektörünün Yeri ve Önemi. 21. Yüzyılın Başında Kırıkkale Sempozyumu. 10-11 Haziran 2003. Kırıkkale.

Sakarya, E., Cevger, Y (2001) Sakarya İlinde Sığır Besiciliği ile Et ve Süt Sanayiini Geliştirme Olanakları, Sakarya İlinin Ekonomik Gelişmesinde Tarım ve Hayvancılık Sektörünün Yeri ve Önemi Sempozyumu, Adapazarı Ticaret Borsası, 09 Haziran 2001, Sakarya

YILDIZ, G., KÜÇÜKERSAN, K., TUNCER, Ş.D., ŞAHİN, T., CEVGER, Y. (2001) Besi Sığır Rasyonlarına Katılan Organik Selenyum ve Mikotoksin Bağlayıcının Besi Performansı ve Rumen Metabolitleri Üzerine Etkisi. II. Ulusal Buiatri Kongresi (Uluslararası Katılımlı

ARAL, S., Cevger, Y., UYSAL G. (2001) Ulusal ve Bölgesel Ekonomik Kalkınmada Doğu Anadolu Hayvancılığının Yeri ve Önemi ile Sorunlar ve Çözümler. Kars-Gence Hayvancılığı ve Bilimsel İşbirliği Sempozyumu. 23-24 Ekim 2001, S.:10-34, Kars

YALÇIN, C., CEVGER Y., TAN S. (2000). BEYPAZARI VE NALLIHAN İLÇELERİ&#8217NDEN ALINAN SÜT ÖRNEKLERİNDE SUBKLİNİK MASTİTİSTEN KAYNAKLANAN SÜT VERİM KAYIPLARININ TAHMİNİ. IV.ULUSAL VETERİNER MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, 146-147, ANKARA.

Yalçın, C, Cevger, Y, Uysal, G., Türkyılmaz, K. (2000) İneklerde Subklinik Mastitisin Süt Verimine Etkisinin ve Verimi Etkileyen Diğer Faktörlerle Etkileşiminin Kantitatif Metodlarla Tahmini. IV.Ulusal Mikrobiyoloji Kongresi 26-28 Eylül 2000

ARAL, S., Cevger, Y. (2000) Türkiye’de Cumhuriyet’ten Günümüze İzlenen Hayvancılık Politikaları. Türkiye 2000 Hayvancılık Kongresi 31 Mart.02 Nisan 2000, Sayfa:35.68, Ankara

Yalçın, C, Cevger, Y, Türkyılmaz, K, Uysal, G (1999) Süt ineklerinde Subklinik Mastitisten Kaynaklanan Süt Verim Kaybının Kantitatif Metodlarla Tahmini. I. Ulusal Büatri Kongresi 20.22 Ekim 1999, 45.46.

ARAL, S., CEVGER Y. (1998). Tokat İlinin Ekonomik Gelişmesinde Hayvancılığın Yeri ve Önemi. Tokat İlinin Ekonomik Gelişmesi Semineri, 27-60, Tokat.


Diğer yayınlar

CEVGER, Y. (2011). Temel Makro Ekonomik Konular. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Laborant ve Veteriner Sağlık Programı Hayvancılık Ekonomisi Dersi (LBV206U) Kitabı, Ünite 3, Sayfa: 30-42.

CEVGER, Y. (2011). Hayvancılık Ekonomisi ve Kapsamı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Laborant ve Veteriner Sağlık Programı Hayvancılık Ekonomisi Dersi (LBV206U) Kitabı, Ünite 2, Sayfa:16-29.

CEVGER, Y. (2011). Ekonomi Bilimine Giriş. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Laborant ve Veteriner Sağlık Programı Hayvancılık Ekonomisi Dersi (LBV206U) Kitabı, Ünite 1, Sayfa:2-15.