DR.ÖĞR.ÜYESİ ABDULKADİR ÇEVİK    
Adı : ABDULKADİR
Soyadı : ÇEVİK
E-posta : cevik@humanity.ankara.edu.tr, cevik.abdulkadir@gmail.com
Tel : 05336531468
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : TİYATRO BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

YAYIN LİSTESİ

 

 

1.   TEZLER

 

LİSANS TEZİ                                   „Dramatizasyonun Oyuncu Eğitiminde Yöntemsel

                                               kullanımı“ (1988, Ankara)

 

OYUN VE                             İki yıl süren oyun ve tiyatro pedagojisi eğitiminden sonra

TİYATRO PEDAGOJİSİ     doktoraya kabul edildi. Bu eğitim süresince ağırlıklı olarak EĞİTİMİ                               uygulamalı seminerlere katıldı. (Hochschule der Künste

                                               Berlin 1990 –1993) (Almanya)

DOKTORA TEZİ                  Spiel- und Theaterpädagogik als fundement in der Regie Arbeit, Hochschule der Künste, Berlin 1998 (Almanya)

1.   Kitap                                

Yayınlanmış Doktara Tezi

Çevik Kadir, Spiel- und Theaterpädagogik als fundement in der Regie Arbeit, Hamburg 1999

                                               ISBN 3-86064-895-0

2.   Makaleler                        

„Tiyatronun Dinamikleri 1“, Agon Tiyatro, İki aylık Eleştiri İnceleme - Tartışma - Çeviri dergisi, Sayı: 4 (1994), 11 -14

 

„Tiyatronun Dinamikleri 2“, Agon Tiyatro, İki aylık Eleştiri İnceleme - Tartışma - Çeviri dergisi, Sayı: 6 (1995), 34 -40

 

„Oyun ve tiyatro pedagogu, alanı, işlevi“ , Tiyatro Agon, İki   aylık Eleştiri - İnceleme - Tartışma - Çeviri dergisi, Sayı: 7 (1995), 164 - 171

 

 

Devlet Tiyatroları’na yapısal bir bakış; ya da  bu yapı taşları tiyatro sanatını hala  çekebilir mi? Oynayan İnsan, Tobav Yayınları, Sayı 5 (2002), 33-36

 

 

„Derinlikli fiziksel devinimin önemi, ve Birbirinin devamı iki usta: K. S. Stanislawski ve J. Grotowski“ Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü             Tiyatro Araştırmaları Dergisi (Hakemli dergi.)  Sayı 15, (2003) 4-36  İnternet adresi:

                                               Http://www.ankara.edu.tr/rectorate/kutuphane/tiyatro/TAD_2003_15.DOC


3.   Çeviriler   

Roger Fornoff,  Brecht’in öğretici oyunlarından yola çıkarak sosyal öğrenme amaçlı bir tiyatro modeli, 7 Uluslararsı Eğitimde Yaratıcı Drama Semineri, Yayına Hazırlayan Prof.Dr. İnci San, Naturel Yayınları, Ankara 2003  (Çeviri, S. 19-29)

 

Roger Fornhoff, Atölye çalışması açıklaması, 7 Uluslararsı Eğitimde Yaratıcı Drama Semineri, Yayına Hazırlayan Prof.Dr. İnci San, Naturel Yayınları, Ankara 2003  (Çeviri, S. 77-79)

4.   Konferas Çevirileri        

8. Uluslararası Eğitimde Drama Semineri Kapsamında konferans

                                               çevirisi.

 

Dünya çocuk ve gençlik tiyatroları Türkiye temsilciliğinin Goethe Enstitüsü işbirliği ile yapılan Çocuk oyunu yazma işliğinde çevirmen olarak çalıştı.

 

 

 

 

5.   Atelye Çalışmaları ve Seminerler

 

                                               Ankra Goethe Enstitüsü bünyesinde yapılan Eğitimde Dramatizasyon1

                                               seminerine katıldı. (1987)

                                              

Ankara Goethe Enstitüsü bünyesinde yapılan Eğitimde Dramatğizasyon 2 seminerine katıldı. (1989)

                                              

                                               ‘Wannsee Heim Für Jugendarbeit’ adlı kurumda 15 tiyatro işliği

yönetti. (Berlin –Almanya 1994 -1996)

 

Eğitimsen bünyesinde öğretmenlere yönelik olarak iki yaratıcı

drama işliği yönetti. (Ankara 1999)

 

Öğretmenlere yönelik ‘Tiyatro Eğitimi’ seminerleri yaptı. (Ankara1999)

 

İstanbul Fransız Kültür Merkezi’nde  Sempozyum (Yapıtlarında Jean Genet) Yuvarlak Masa Paneline katıldı. (2000)

                                              

                                               Denizli Belediyesi Uluslararası Amatör Triyatro Festivali

                                               Seçici Kurul Üyesi olarak görev aldı. Aynı festivalde

                                               „Amatör Tiyatroda Oyunculuk“ konusunda seminer verdi. (2000)

 

6.   Uluslararası Ankara Tiyatro Festivalinde Tiyatro Eğitimi ve Eğitimde Tiyatro konulu Panele katıldı. ( Ankara 2001)

 

Denizli Belediyesi Uluslararası Amatör Triyatro Festivali

                                               Seçici Kurul Üyeliği yaptı ve  aynı festivalde „Amatör Tiyatroda Oyun Seçimi“ konulu seminer verdi.(2001)

 

1.   Ankara Tiyatro Buluşması kapsamında “Doğaçlama ve Kendiliğindenlik” konulu atölye çalışması yaptı. (2004)

 

Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ‘Eğitimde çağdaş bir yaklaşım: Drama’ konulu panele katıldı ve atölye çalışması yaptı. (2004)


2013                                     1. Uluslararası Oyun ve Tiyatro Pedagojisi Sempozyumu

                                                   17-18-19 Mayıs

                                                              Ankara

6.   Sahne Çalışmaları

 

A. Yönettiği Oyunlar

                                               Ateşi ve  İhaneti Gördük

Yazan             : Nazım Hikmet (Kurtuluş Savaşı Destanı)

Yöneten          : Kadir Çevik, İbrahim Gündüz

                                                                        (Berlin-Almanya, Tiyatrom1992)

 

                                               ‘in dieser Welt einen Schatten haben’

                                               Yazan             : Adalbert von Chamısso

Yöneten          : Kadir Çevik, Rike Reiniger

  (Berlin 1994, Almanca)

 

                                               Aria da Capo

                                               Yazan                         : Edna St.W. Millay

                                               Yöneten          : Kadir Çevik

                                                                        (1994 Berlin, Almanca)

                                              

                                               Nasreddin Hoca

                                               Yazan                         : Ali Meriç

                                               Yöneten          : Kadir Çevik

                                                                       (1997 Berlin, Almanca ve Türkçe)

                                               Şahmeran

            Yazan                         : Murathan Mungan (Bibbir Gece  Masalından uyarlama)

                                               Yöneten                     : Kadir Çevik

                                                                                   (1998 Berlin, Almanca)

                                              

 

                                               Tiyatro Sporu Gösterileri

                                               DTCF Tiyatro Bölümünde 4 gösteri  (2001 Ankara)

                                               ODTÜ Amatör Tiyatro Festivali’nde 1 gösteri (2001 Ankara)

                                               Ankara Numune Hastanesi’nde 1 gösteri (2001 Ankara)

                                               Grubu gösteriye hazırlayanlar: Yrd. Doç.Dr. Tülin Sağlam,

                                               Dr. Kadir Çevik

 

                                               Üstüne Kül Yağan Hayatlar

                                               Yazan             : Beliz Güçbilmez (Uuyğulamalı Dramaturji dersi

                                                                         kapsamında)

Yöneten          : Kadir Çevik

                        (2002 Ankara)

                                               Kafkas Tebeşir Dairesi

                                               Yazan                         : Bertolt Brecht

                                               Ön oyun         : Süreyya Karacabey

                                               Yöneten          : Kadir Çevik

                                                                         (2003 Ankara)

B. Rol aldığı Oyunlar

 

                                 Şerefiye

Yazan             : Başar Sabuncu

Yöneten          : Ragıp Erden  (1981 Samsun)

 

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım

Yazan             : Haldun Taner

Yöneten          : Ergin Orbey

                                   (1985 Ankara)

 

                                 Dereye Vuran Gölge

                                 Yazan             : Sean O’ Casey

                                 Yöneten          : Ergin Orbey

                                                                       (1986 Ankara)

 

 

 

 

                                                               İki Kalas Bir Heves

                                               Yazan             :Haldun Taner

                                               Yöneten          : Ergin Orbey

                                                                       (1987 Ankara)

 

                                                               Hizmetçiler

                                               Yazan             : Jean Genet

                                               Yöneten          : Grup Rejisi

 

Endinger Judenspiel

Yazan             : Hans Sachs

Yöneten          : Prof. Dr. H.W. Nickel

                       (Hochschu der Künste 1990 Berlin-Almanya)

 

                                               Diogenes  Cynicus Revidus

Yazan             : Johann Amaos Comenius,

                                               Yöneten          : Prof. Dr. H. W. Nickel 

                                                                                               ((Hochschu der Künste 1991 Berlin-Almanya)

 

                                                               Aria Da Capo

                                               Yazan             : Edna St.W. Millay

                                               Yöneten          : Rudi Müller Poland

                                                                        (Hochschule der Künste 1992 Berlin-Almanya)

 

 

C. Katıldığı Festivaller

 

                                               Uluslararası İstanbul Sanat Festivali 

İki Kalas Bir Heves

(Oyuncu)

(1987 İstanbul)

 

 

 

İstanbul Berlin Buluşması

Şahmeran

(Yönetmen)

(1998 Berlin)

 

ODTÜ Amatör Tiyatro Festivali gösterisi

Tiyatro Sporu

(Yönetmen)

                                               (2001 Ankara)

 

            A. Basında çıkan yazılar

 

 

Theater in zwei Sprachen, Kumpanya spielt für Deutsche und Türken

Tagesspiegel, 6.11.1995

 

Sieried Heinemann, Ein Mädchen will Schmetterlinğ sein,

Neues Deutschland, 19. 11. 1995

 

Kolja Mensing, West-östliche Sitzgruppe im Wedding,

die Tageszeitung,  2  Şubat 1996

 

Adem Dursun, Bir tiyatro şöleninin ardından, 

8.   Gün,    Kasım 1998 Berlin

 

Nurdan Özer, Tiyatro Sporu,

Tiyatro Sporu olarak adlandırılan doğaçlama tiyatro yöntemi

Türkiye’de ilk defa DTCF Tiyatro Bölümü’nde uygulanmaya

Başlandı. Sabah Başkent, Kültür ve Sanat,  1 Haziran 2000 

 

Neşe Taş, Numune yine kahkahalarla,

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Öğrencileri,

sundukları doğaçlama oyunlarıyla hastalara keyifli saatler yaşattı,

Milliyet Ankara, 15 Ocak 2001

 

Ayşeğül Yüksel, Gençlerin tiyatro emeği, Cumhuriyet,

6 Mayıs 2003