DR.ÖĞR.ÜYESİ AYŞE GÜLSEN CEYHUN PEKER    
Adı : AYŞE GÜLSEN
Soyadı : CEYHUN PEKER
E-posta : ceyhun@medicine.ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMLERİ
Kişisel Akademik Bilgiler
ÖZGEÇMİŞ
KİŞİSEL BİLGİLER:
Adı Soyadı: Ayşe Gülsen Ceyhun Peker
Doğum Tarihi: 27/ 11/ 1961
Doğum Yeri: Ankara
Adresi: 736.Sok. No:16 B Blok No:9 Yıldızevler/Ankara
Telefon numarası: İş: (0312) 508 2138
Konuştuğu yabancı dil: Çok iyi derecede İngilizce
EĞİTİM DURUMU:
1990- 1993 S. B. Ankara Devlet Hastanesi (Aile Hekimliği Uzmanlık
Eğitimi)
1982- 1986 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
1980- 1982 Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ( Sivas
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi)
1973- 1980 Ankara Atatürk Anadolu Lisesi (Orta ve Lise Eğitimi)
1968- 1973 Ankara Çankaya İlkokulu
İŞ DENEYİMİ:
Nisan 2014 AÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı Yardımcı Doçent
Nisan 2007 AÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı
Ekim 2006 AÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı Yardımcı Doçent
Ağustos 1996- AÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı Uzm. Dr.
1994- 1996 S. B. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile
Hekimliği Şube Müdürü
1993- 1994 S. B. Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü
Birinci Basamak Hizmet Sunumu Bölümü
1990- 1993 S. B. Ankara Devlet Hastanesi (Aile Hekimliği
Uzmanlık Eğitimi)
1988- Ocak 1990 Ankara Mamak 13 No’ lu AÇSAP Merkezi
Ocak- Kasım 1987 Çorum Merkez Aile Planlaması (Mecburi Hizmet)
YAYIN LİSTESİ
UZMANLIK TEZİ
Fetusun İnutero İyilik Halinin Gösterilmesinde Amniyosentezin Rolü
S.B. Ankara Hastanesi Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi; 1993 Ankara
Dr. Gülsen Ceyhun
YAYIN LİSTESİ
ULUSAL YAYINLAR
1. Ceyhun G,Yorulmaz S.
Canlı ve Ölü Fetuslarda Amniyotik Sıvı Asit- Baz Değişiklikleri
Klinik Laboratuar Araştırma Dergisi (Kabul yazısı)
2. Aysev A, Bulut B, Başkan S, Ceyhun G, Yalın A.
Organik Sorunlu Çocuklarda Davranış Bozukluklarının Araştırılması
Klinik Bilimler Pediatri Dergisi Vol:1 No: 3 Medical Network, Ankara, 1995
3. Hızel S, Ceyhun G, Torunoğlu M, Arıkan I.
Geleneksel İnanışların Anne Sütü ile Beslenme Davranışları Üzerine Etkileri
Beslenme ve Diyet Dergisi J Nutr and Diet 27(2): 17-23, 1998
4. Aysev A, Ulukol B, Ceyhun G
Çalışan ve Okuyan Çocukların “Çocuklar için Depresyon Ölçeği” ile
Değerlendirilmesi
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, Cilt: 53, Sayı:1, 2000 Sayfa:27-30
5. Ceyhun B,Oğuztürk Ö, Ceyhun G
Madde Kullanma Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenilirliği
Klinik Psikiyatri Dergisi Vol 4, No:2 2001 s :87- 93
6. Oğuztürk Ö, Ceyhun B, Ceyhun A. G
Travma Sonrası Stress Bozukluğunun Bir Deprem Örnekleminde
Değerlendirilmesi. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 2,
2001 s.46-49
7. Hızel S, Ceyhun G
Sağlık Hizmetlerinde Sunum Kalitesini Etkileyen Faktörler. Türkiye Aile
Hekimliği Dergisi. Cilt 5, Sayı 1-4 2001 s.39-43
8. Ceyhun A.G, Ceyhun B
Lise ve Üniversite Öğrencilerinde İntihar Olasılığının Değerlendirilmesi
Klinik Psikiyatri 2003;6: 217-224
9. Başak O, Saatçi E, Ceyhun G
Akademik Aile Hekimliği ve Gelişme Özellikleri: Türkiye Deneyimi
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi 2005;9(4): 174-182
10. Hızel B.S., Ceyhun A.G.
Pasif Sigara İçiciliği
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi 2006; 10(3): 123- 128
11. Ungan M, Ceyhun A. G
Bir Tıp Disiplini Olarak Aile Hekimliği
Türkiye’ de Aile Hekimliği Yıl 1, Sayı 1, Eylül/ Ekim 2006:6- 15
12. Tekiner AS, Ceyhun AG, Ergüder Bİ
Sigara ve Sağlık Çalışanları
Tütünsüz Yaşam Dergisi. Cilt 2, Sayı 1-4 (73-75),2006
13. Ergüder Bİ, Tekiner AS, Ergüder T, Ceyhun G, Karaeren Z, Elmalı E
Sigara İçenler İçmeyenlerden Daha mı Zayıflar?
Tütünsüz Yaşam Dergisi. Cilt 2, Sayı 1-4 (76-77),2006
14. Ungan M, Ceyhun A. G, Tekiner A.S
Bir Aile Hekimi olarak İrrtiabl Bağırsak Sendromu ile Başa Çıkmak
Aile Hekimliği Dergisi Cilt 1, Sayı4, Mart 2007: 49- 53
15. Tekiner AS, Ceyhun AG
Sağlığa Biyopsikososyal Yaklaşım
Aile Hekimliği Dergisi Cilt2. Sayı 1, Mart 2008: 52-58
16. Planlanmamış Gebelikler ile Kontraseptif Yöntemler Arasındaki İlişki
A.Selda Tekiner, Feray Çetin, A.Gülsen Ceyhun, Ayşe Kafkaslı
Dirim Tıp Gazetesi 2010:2(65-71).
ISSN:0378-8628
17. Ceyhun Peker G. Peptik Ülser Hastalığı. Türkiye Klinikleri J Fam Med- Special
Topics 2011;2(3) 9- 18
18. Tekiner AS, Ceyhun Peker G, Dağlı Z, Ak F. Opinions of University Hospital
Physicians on Complementary and Alternative Medicine. Turkiye Klinikleri J Med
Sci 2013:33(3):621-9
19. A.Selda Tekiner, Gülsen Ceyhun Peker, Mehmet Ungan. Birinci Basamakta
Ağrıya Yaklaşım. Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi. 2012;4(5):1-8.
20. Gülsen Ceyhun Peker, A.Selda Tekiner. Eklem Ağrısı (Artralji) Olan Hastanın
Birinci Basamakta Değerlendirilmesi.Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics
2013;4(4):14-21
21. Serpil İnan, Gülsen Ceyhun Peker, Selda Tekiner, Filiz Ak, Zehra Dağlı
Engellilik, Türkiye’de Engellilerin Durumu ve Sağlık Hizmet Sunumuna Bir Bakış.
TAF Prev Med Bull 2013; 12(6):723-728. doi: 10.5455/pmb.1-1353872064
22. Yaşlılık Döneminde Beslenme
Ayşe Gülsen CEYHUN PEKER, Mehmet UNGAN
Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics 2014;5(6):30-5
23. Toplumumuzda Okuma Alışkanlığı ve Medya Takibini Etkileyen Faktörler
Factors Affecting Reading Habit and Media Follow-Up in Turkey [English]
Selda Hızel Bülbül, Emine Dibek Misirlioglu, Gulsen Ceyhun, Nilgun Cöl Araz, Umit
Altug
TAF Prev Med Bull. 2014; 13(1): 47-56
24. Selcuk Mistik, Dilek Toprak, Gulsen Ceyhun Peker. "Performance Evaluation
Of Teachers In Family Medicine In Turkey", Eurasian Journal of Family
Medicine, vol.3, no.3, pp.127-134, 2014
25. Selcuk Mistik, Dilek Toprak, Gulsen Ceyhun Peker. "Current Position Of
Family Medicine In Undergraduate Medical Education In Turkey. ", Eurasian
Journal of Family Medicine, vol.3, no.2, pp.85-90, 2014
26. İmmün Kompetan Bir Olguda Kandida Özefajiti. Selda Tekiner, Gülsen Ceyhun
Peker, Filiz Ak, Zehra Dağlı, Serpil İnan, Atıl ÇakmakBakırköy Tıp Dergisi, Cilt 11,
Sayı 1, 2015 / Medical Journal of Bakırköy, Volume 11, Number 1, 2015
27. Levent Hekimoğlu, A. Selda Tekiner, Gülsen Ceyhun Peker. Kamuya Ait Bir
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ayaktan ve Yatan Hasta Memnuniyeti.
Konuralp Tıp Dergisi 2015;7(1):1-5
28. Zuhal Uyan, Gulsen Ceyhun Peker, Selda Tekiner, Betül Ulukol. Ergenlerde
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Sıklığının Araştırılması. Konuralp Tıp
Dergisi 2014;6(3):21-26.
29. Levent Hekimoğlu, A. Selda Tekiner, Gülsen Ceyhun Peker.
Kamuya Ait Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ayaktan ve Yatan Hasta
Memnuniyeti. Konuralp Tıp Dergisi 2015;7(1):1-5
30. Seda Topçu , Betül Ulukol , Deniz Sezgin Emüler , Hasan Onur Topçu , Gülsen
Ceyhun Peker, Fulya Dökmeci, Sevgi Başkan. Hekimlerin human papillomavirus
enfeksiyonu ve aşısı ile ilgili farkındalıkları ve yaklaşımları- Physicians' awareness
and approaches to human papillomavirus infection and vaccination.
Cukurova Med J 2018;43(2):326-331
ULUSLAR ARASI YAYIN
1. Hızel S, Ceyhun G, Tanzer F, Şanlı C
Traditional Beliefs as Forgotten Influencing Factors on Breast- feeding
Performance in Turkey
Saudi Med J.2006 Apr; 27(4):511- 8
SCI Kategori C
2. Yorgancıoğlu, Türktaş H, Kalaycı O, Yardım N, Buzgan T, Kocabaş A, Karlıkaya
C, Yıldız F,Ergün P, Mungan D, Kart L, Göktaş E, Musaonbaşıoğlu S, Gündoğan A,
Akdağ R, Akçay Ş,Akın M, Akkurt İ, Altan P, Altunsu T, Arpacı N, Aydın C, Aydın
S, Aydınlı F, Aytaç B, Bavbek S,Biber Ç, Bingöl Karakoç G, Ceyhun G, Çakır B,
Çelik G, Çetinkaya T, Çiçek ME, Çoban SÇ,Çobanoğlu N, Çom S, Çöplü L,
Demirkazık A, Doğan E, Ekmekçi EB, Elbir M, Erdoğan A,Ergüder T, Gemicioğlu B,
Gögen S, Gülbahar O, Güngör H0, Horzum E, İçer Y, İmamecioğlu AR,Kahraman
N, Kakillioğlu T, Kalyoncu F, Karakaya G, Karakaya M, Karaodul G, Kesici
C,Keskinkılıç B, Kılınç O, Kırmızıtaş F, Kosdak M, Köktürk N, Metintaş M,
Numanoğlu SC,Gümrükçüoğlu OF, Önal Z, Önal B, Özacar R, Özen HA, Özkan S,
Öztürk F, Polat H,Saçkesen C, Selçuk T, Serin G, Sönmez G, Şahin M, Şahinöz S,
Şahinöz T, Şimşek B,Tartan N, Toprak A, Tugay T, Tuncer A, Uçan ES, Ünüvar N,
Yapıcıkardeşler B, Yıldırım N, Yol S,Yüksel H, Khaltaev N, Cruz A0, Minelli E,
Bateman E, Baena Cagnani C, Dahl R, Bousquet J
The WHO global alliance against chronic respiratory diseases in Turkey (GARD
Turkey)
Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2009; 57(4): 439-452
3. Tekiner AS, Ceyhun Peker G, Dağlı Z, Ak F. Opinions of University Hospital
Physicians on Complementary and Alternative Medicine. Turkiye Klinikleri J Med
Sci 2013:33(3):621-9
4. Adherence to statin use for primary prevention in family practice
Gulsen Ceyhun Peker, Selda Tekiner, Zehra Dagli, Aysegul Comert Okutucu,
Serpil Inan, Filiz Ak, Mehmet Ungan
Health Med. Vol 8, No:5 2014 pp651-656
5. Ayşe Selda Tekiner, Gülseren Lale, A.Gülsen Ceyhun Peker. The Rates of
Undergoing Cancer Screening Among Family Physicians Aged 40 and Older
Working in Ankara Province Konuralp Tıp Dergisi 2016;8(2):118-123.
6. A. Gülsen Ceyhun Peker, Ayşegül Cömert Okutucu, Ayşe Selda Tekiner, Zehra
Dağlı. The Assessment of Postpartum Depression in Fathers and its Correlates.
Konuralp Tıp Dergisi 2016;8(2):141-146.
7. Selda Tekiner, Ali Yılmaz, Tuba Yağcı Yılmaz, Gülsen Ceyhun Peker.
Association of Musculoskeletal System Pain with Desk-Bound and Upright
Working Conditions in Workers at a University Hospital. Medical Science and
Technology 2016;57:61-67.
8. Selda Tekiner,Tuğba Yurdakul, Gülsen Ceyhun Peker, Mehmet Ungan. The
Effects of Smoking Ban in Closed Public Spaces on the Status of Smoking.
Journal of Health Science 2016 (4):135-142.
9. Ferdinando Petrazzuoli, Shlomo Vinker, Tuomas H. Koskela, Thomas
Frese,Nicola Buono, Jean Karl Soler, Jette Ahrensberg, Radost Asenova
Quinti FoguetBoreu, Gulsen Ceyhun Peker, Claire Collins, Miro
Hanževaˇcki, Kathryn Hoffmann, Claudia Iftode, Donata Kurpas, Jean
Yves Le Reste, Bjorn Lichtwarck, Davorina Petek, Daniel Pinto, Diego
Schrans, Sven Streit, Eugene Yee Hing Tang, Athina Tatsioni, Peter
Torzsa, Pemra C. Unalan, Harm van Marwijk and Hans Thulesius
Exploring dementia management attitudes in primary care: a key
informant survey to primary care physicians in 25 European countries
International Psychogeriatrics (2017), 29:9, 1413–1423
doi:10.1017/S10416102170005529 (Ayın Makalesi)
10. Topcu S,Sezgin Emüler D, Topçu HO,Ceyhun Peker G,Dökmeci F,Başkan S
Awareness of Human Papillomavirus and Acceptibility of Human
Papillomavirus Vaccine: A Survey of Turkish University Students.
J Clin Anal Med 2017;8(Supp 4)
11. Tekiner S, Yağcı Yılmaz T, Ceyhun Peker G. Television Watcing Hours,
Advertisements on Television and Nutritional Behaviors Among 11- Year-
Old Students in Ankara- Turkey. Int J of Current Advanced Research. Vol
6; Oct 2017;pp 7092-97
Panel Konuşmaları
1. Ceyhun G. Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi
IV. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 17- 17 Ekim 1999 İstanbul
2. Ceyhun G, Kara İ.H, Kayaalp E. Kronik Hastalık Yönetimi
Uluslarası Katılımlı I.Aile Hekimliği Günleri 2- 5 Kasım 2001 Edirne
3. Ceyhun G, Bozdemir N,Tuzcular V. Z., Ünlüoğlu İ, Evrüke C, Uz H. Aile
Hekimliği Uzmanlık Eğitiminde Üreme Sağlığı Müfredatı Geliştirme.
V. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 27- 30 Mart 2002 Adana (Basılmış Tam Metin)
4. Ceyhun G, Kutlu R, Akkaya A, Öngel K. Aile Hekimliğinde Astım Yönetimi IV.
Ulusal Aile Hekimliği Günleri ve II. Avrupa Sistemik Aile Hekimliği Konferansı
25- 29 Nisan 2007 Antalya
5. 2. Gebelikte Tıbbi Sorunların Yönetimi Kursu Konuşmacı
Gebelik ve Anemiler, 1. 12. 2007 Ankara
6. Birinci Basamakta Gastrointestinal Belirtilere Yaklaşım
Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 4- 7 Eylül 2008, İstanbul
7. Periyodik Sağlık Muayeneleri
Aile Hekimliği Güz Okulu 30.9.2009- 4.10.2009 Antalya
8. Gastroenteroloji Key Note
Dispepsi ve Birinci Basamakta Araştırma Öncelikleri
Trakya Aile Hekimliği Kongresi “Aile Hekimliği Mezuniyet Sonrası Eğitim
Günleri” 10.03.2010- 14.03.2010 Antalya
Oturum Başkanı ve Konuşmacı
9. İBS- Aile Hekimliği Açısından Bakış
Trakya Aile Hekimliği Kongresi “Aile Hekimliği Mezuniyet Sonrası Eğitim Günleri”
10- 14.03.2010 Antalya
10. Hipokrom Mikrositer Anemilere Yaklaşım
Aile Hekimliği Güz Okulu 29.9.2010- 3.10.2010
11. Dispepsi- Birinci Basamak Yaklaşım
9. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 3-7 Kasım 2010 Antalya
12. Çocuklarda Kalıtsal Metabolizma Hastalıkları, Lizozomal Hastalıklar ve
Laboratuar Değerlendirmesinin Önemi
Aile Hekimlerinin Sahada Kalıtsal Metabolik Hasta Yaklaşımı
26.10.2010 Kırıkkale
13. Aile Hekimliğinde Ağrı Yönetimi- Kronik ağrıya yaklaşım
2. Ulusal ATAH Kongresi 7-10.4.2011 Ankara
14. Türkiye Kronik Havayolu Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı
10. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 18- 22. 5. 2011 Fethiye
15. Türkiye Kronik Havayolu Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı
Aile Hekimliği Kış Okulu 22-25.3.2012 Bursa- Uludağ
16. Kronik Öksürük. Aile Hekimliği Kış Okulu 22-25.3.2012 Bursa- Uludağ
17. Birinci Basamakta Ağrılı Hastaya Tanısal Yaklaşım
2. Sürekli Mesleksel Gelişim Eğitimi- Birinci Basamakta Ağrı Yönetimi
13- 15.4.2012 Mardin
18. Davetli Konuşmacı- TAHUD ve Çek Genel Pratisyenlik Dernekleri Toplantısı-
30.08.2012- 2.09.2012 Prag
19. Erişkin ve Yaşlı Bireylerde Sağlıklı Beslenme 3. Trakya Aile Hekimliği
Kongresi 31.10- 3.11.2013 Edirne
20. Kronik Hasta Yönetimi - Gastroözofagial Reflüde Uzun Süreli Tedavi.
Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 15- 19.5.2013 Kuşadası/Aydın
21.Aile Hekimi Gözüyle Kolorektal Kanser Taramaları. 16. Ulusal Aile Hekimliği
Kongresi 26-29.10.2017 Ankara
Uluslararası Workshop
1. Uluslararası Kongre Workshop (İngilizce):
Buchanan J, Ceyhun Peker AG. How to prepare for a Pandemic - PREPARE
GROUP EUROPE Workshop. 11-14.5. 2017 16. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile
Hekimliği Kongresi- ADANA
ULUSAL KONGRE- BİLDİRİLER
1. Hızel S, Ceyhun G, Torunoğlu M.A.
15- 49 Yaş Grubundaki Kadınların Anne Sütü ile Beslenme Konusunda Geleneksel
İnanışları
XLI. Milli Pediatri Kongresi 27- 30 Haziran 1997 Van
2. Hızel S, Tanzer F, Ceyhun G, Köse K.
İnançlar ve Bebek Beslenmesi: Temel Sağlık Göstergeleri ile İlişkili mi?
Türk Pediatri Kurumu XXXV. Ulusal Pediatri Kongresi, 19-23 Mayıs 1999 Ankara
3. Aysev A, Ulukol B, Ceyhun G.
Sokakta Çalışan ve Okuyan Çocuklarda Depresyon
Türk Pediatri kurumu XXXV. Ulusal Pediatri Kongresi, 19-23 Mayıs 1999 Ankara
4. Başak O, Saatci E, Ceyhun G, Dağdeviren N.
Ülkemizde Aile Hekimliğinin Akademik Yapılanması ve Gelişme Özellikleri
IV. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 14- 17 Ekim 1999
İstanbul
5. Oğuztürk Ö, Ceyhun B, Ceyhun A. G
MMPI’ dan Geliştirilen Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeğinin Geçerlik ve
Güvenilirliği
36. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 3- 7 Ekim 2000 Antalya
6. Oğuztürk Ö, Ceyhun B, Ceyhun A. G
Lise ve Üniversite Öğrencilerinde İntihar Olasılığının Değerlendirilmesi
36. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 3- 7 Ekim 2000 Antalya
7. Ceyhun G, Tekiner A.S, Düzgün N
Kısa Sağlık Anketi Kullanılarak Hastane Personelinde Ruhsal Hastalıkların Tanısı
2.Ulusal Aile Hekimliği Günleri 2- 6 Eylül 2003 Sivas (Sözel sunu)
8. Ergüder İ, Karaeren Z, Elmalı E, Tekiner A.S, Ceyhun A.G.Serum HDLKolesterol
Düzeyleri için Referans Aralığı Çalışması
Klinik Biyokimya Günleri 1- 4 Ekim 2003 Kapadokya
9. Ceyhun G, Tekiner A.S. Yavuzcan G, Gelişen Ş.
Hastane Personelinde Ruhsal Durum Analizi
VI. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi- Uluslararası Katılımlı 4- 7 Mayıs 2004 Bursa
10. Tekiner S, Ceyhun G, Ergüder İ, Karaeren Z, Elmalı E.
HDL-Kolesterol, LDL- Kolesterol ve Beslenme
VI. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi- Uluslararası Katılımlı 4- 7 Mayıs 2004 Bursa
11. Tekiner S, Ceyhun G, Aktürk Y. İbn-i Sina hastanesi Kurum Hekimliğine
Başvuran Kadın Personelin Jinekolojik Muayene Sıklığı ile Pap Smear Hakkındaki
Bilgi- Tutum ve Davranışları
VI. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi- Uluslararası Katılımlı 4- 7 Mayıs 2004 Bursa
12. Aktürk Y, Ceyhun G, Tekiner S, Kurtay G. Gebe kadınların ve Yeni Doğum
Yapmış Annelerin Çocukluk Çağı Aşıları Hakkındaki Bilgi Düzeyi
VI. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi- Uluslararası Katılımlı 4- 7 Mayıs 2004 Bursa
13. Ceyhun A.G, Tekiner A.S, Akan Ö.
16- 68 Yaş Grubunda Serum Demir Profili
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Günleri- II Demir ve Çocuk
Sempozyumu 11. 5. 2004
14. Tekiner AS, Çetin F, Ceyhun AG, Aypak C, Kafkaslı A
Planlanmamış Gebelikler ile Kontraseptif Yöntemler Arasındaki İlişki
4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi 20- 23 Nisan 2005
Ankara (Sözel Sunum)
15. 1. Ceyhun G, ŞimşekF, Bulut B, Tekiner AS
Pediatrik Kanser Hastalarının Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerini Kullanımı
7. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 23- 26 Mayıs 2006, Çeşme- İzmir
16. Ceyhun G, Tekiner A.S
Ebeveynlerin Aşı Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları
7. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 23- 26 Mayıs 2006, Çeşme- İzmir
17. Hızel BS, Mısırlıoğlu E, Altuğ Ü, Ceyhun G, Köse K
Toplumumuzda Okuma Alışkanlığı ve Medya Takibini Etkileyen Faktörler
4. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 16- 19 Ekim 2007 Adana (Poster)
18. Aile Hekimlerinin Hipermobilite ve Hipermobilite Sendromu Hakkındaki
Farkındalıkları
Zehra Dağlı, Ayşe Gülsen Ceyhun Peker, Filiz Ak Parlak, Ayşe Selda Tekiner,
Meftune Sav Aydınlı, Serpil İnan
9. Ulusal AH Kongresi 3-7 Kasım 2010 Antalya
19. Risk gruplarında mevsimsel grip aşısıyla bağışıklama ve aşı hakkında
bilgilendirilme durumu
Meftune Sav Aydınlı, Ayşe Gülsen Ceyhun Peker, Ayşe Selda Tekiner, Zehra
Dağlı, Filiz Ak, Serpil İnan
9. Ulusal AH Kongresi 3-7 Kasım 2010 Antalya
20. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyete İlişkin Tutumları
Ak Parlak F, Ceyhun Peker AG, Tekiner AS, Dağlı Z, İnan S, Aydınlı Sav M
II. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi
20- 23.5. 2010 Ankara
21. Ankara’ da Aile Hekimliği Uygulaması Öncesi ve Sonrasında Acil Servis
Başvurularının Değerlendirilmesi
Ceyhun Peker G, Polat O, Tekiner AS, Günalp M, Ak F,Demirkan A Dağlı Z, Gürler
S, İnan S
2. Ulusal ATAH Kongresi 7- 10.4.2011 Ankara
22. Kırıkkale ilinde adolesanların aile içi şiddete maruz kalma durumu
Hızel Bülbül S, Ünlü E, Kırlı E, Altuğ Ü, Ceyhun Peker G
10. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 18- 22 Mayıs 2011 Fethiye
23. Adolesanların sağlık servislerine yaklaşımı Bülbül S, Şanlı C, Ceyhun Peker G
10. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 18- 22 Mayıs 2011 Fethiye
24. Tıp Fakültesi doktorlarının tamamlayıcı ve alternatif tıp hakkındaki bilgi ve
tutumları
Tekiner AS, Ceyhun Peker AG, Dağlı Z, Ak F, İnan S. 10. Ulusal Aile Hekimliği
Kongresi 18- 22 Mayıs 2011 Fethiye
25. Aile Hekimliğinde Toplumsal Cinsiyete Dayalı yaklaşım için Model Önerisi Ak
F, Dağlı Z, Tekiner S, Ceyhun Peker AG, İnan S
10. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 18- 22 Mayıs 2011 Fethiye
26. Kapalı Mekanlarda Sigara İçme Yasağının, Sigara Bırakma Durumuna Etkisi
Yurdakul T,Ceyhun Peker G, Tekiner S
V. Sigara veya Sağlık Sempozyumu 4 Nisan 2012
27. Aile hekimliği polikliniğinde kas-iskelet sistemi hastalıklarının yönetimi
Zehra Dağlı, Tuğba Yurdakul, Zeynep Bayraktutar Daldal, A.Gülsen Ceyhun Peker,
A.Selda Tekiner, Mehmet Ungan
12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 16-19/Mayıs/ 2013 Kuşadası / Aydın
28. Masa başında ve ayakta çalışmaya bağlı gelişen kas-iskelet sistemi
bozuklukları
Tuba Yağcı Yılmaz, A.Gülsen Ceyhun Peker, A.Selda Tekiner
12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 16-19/Mayıs/ 2013 Kuşadası / Aydın
29. Nefrektomiye giden akut pyelonefrit olgusu
Sevcan Boztaş, A.Gülsen Ceyhun Peker, Serpil İnan, A.Selda Tekiner, Mehmet
Ungan
12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 16-19/Mayıs/ 2013 Kuşadası / Aydın
30.Periyodik sağlık muayenesi: Genel mi, kişiye özel mi?
Zehra Dağlı, Ayşegül Cömert Okutucu, Zeynep Bayraktutar Daldal, A. Gülsen
Ceyhun Peker, A. Selda Tekiner, Mehmet Ungan
12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 16-19/Mayıs/ 2013 Kuşadası / Aydın (Sözel)
31.Son 3 yılda periyodik sağlık muayenesi için başvuran hastaların aşılanma
durumları
Ayşegül Cömert Okutucu, Serpil İnan, Ayşe Gülsen Ceyhun Peker, Mehmet Ungan
12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 16-19/Mayıs/ 2013 Kuşadası / Aydın (Sözel)
32. Acil servise başvuran hastaların birinci basamak sağlık hizmetleri açısından
değerlendirilmesi
Zehra Dağlı, A. Selda Tekiner, A. Gülsen Ceyhun Peker, Bora Taylaner, Burcu
Gürhan
13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 23-27.4.2014 Belek/ Antalya (Sözel)
33. Zihinsel engelli ve yaygın gelişimsel bozukluğu olan çocuğa sahip annebabaların
psikolojik durumları ve etkileyen faktörler
Zehra Dağlı, Atilla Tunçel, İlknur Nimet Ertosun, Ayşe Selda Tekiner, Ayşe
Gülsen Ceyhun Peker
13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 23-27.4.2014 Belek/ Antalya (Sözel)
KONGRE SUNULARI
ULUSLARARASI KONGRE- BİLDİRİLER
1. Ceyhun B, Ceyhun G
Psychometric Characteristics of Suicide Probability Scale in University
Students.
American Academy of Suicidology 31st Annual Conference 15-18 Nisan 1998
Washington/ ABD (Basılmış Tam Metinli)
2. Ceyhun G, Hızel S, Düzgün N.
What Do Consumers Think About the Quality of Health Care in Turkey?
First European Network Organisations Open Conference WONCA’ 99
Palma de Mallorca/ İspanya 19- 22 Mayıs 1999
3. Ulukol B, Ceyhun G, Gülnar S, Aysev A
Depression in School and Street Seller Children
European Society of Social Paediatrics (ESSOP) Inequalities in Child Health
The Role of the Health Professionals
St. Ann’s College Oxford/ İngiltere
13- 17 Eylül 2000
4. Ceyhun G, Görpelioğlu S, Ceyhun B
The Validity and Reliability of Minnesota Multiphasic Personality Inventory- Post
Traumatic Stress Disorder Scale
16th World Congress of Family Doctors 13- 17 May 2001
Durban/ Güney Afrika
5. Ceyhun A. G, Akan Ö, Tekiner A. S., Düzgün N
Nasal Carriage of Methicillin- Resistant Staphylococcus Aureus Among Staff of
Ibn- i Sina Hospital (Sözel Sunum)
EGPRW Infectious Diseases in General Practice 8-11 Mayıs 2003 Ankara
6. Tekiner A. S., Ceyhun A. G, Birengel S, Tekeli E, Düzgün N
Prevalence of Hepatitis B Virus, Hepatitis C Virus Antibody and HIV in Ankara
University School of Medicine İbn-i Sina Hospital Staff EGPRW Infectious
Diseases in General Practice 8-11 Mayıs 2003 Ankara
7. Erdoğan M, Düzgün N, Söylemez F, Ceyhun A. G, Tekiner A.S. et al
CMV; Rubella, toxoplazmosis, Hepatitis B and Hepatitis C incidences among
pregnant women in Ankara, Turkey
EGPRW Infectious Diseases in General Practice 8-11 Mayıs 2003 Ankara
8. Tekiner A. S., Ceyhun A. G, Aktürk A, Düzgün N
Knowledge and Attitudes about Pap Smear test among female members of İbn-i
Sina Hospital
EGPRN Diagnosis and Prevention of Cancer in General Practice 16- 19 Ekim 2003
Verona/İtalya
9. Tekiner A.S, Ceyhun A.G, Aktürk Y, Düzgün N. Knowledge and Attitudes about
Pap Smear Test Among Female Members of İbn-i Sina Hospital. European
General Practice Research Network, Verona – Italy 16th-19th October 2003
10. Ceyhun A. G, Tekiner A. S, Düzgün N
Mental Disorders Among Hospital Staff
17. World Conference of Family Doctors, 13- 17 Ekim 2004 Orlando/ Amerika
Birleşik Devletleri
11. Tekiner A. S., Ceyhun A. G, Aktürk Y, Düzgün N
Frequency of Gynecologic Examination and Knowledge and Attitudes about Pap
Smear Test among Female Workers of İbn-i Sina Hospital
17.World Conference of Family Doctors, 13- 17 Ekim 2004 Orlando/ Amerika
Birleşik Devletleri
12. Ceyhun A. G, Şimşek F, Ulukol B, Tekiner S
Utilization of Primary Care by Pediatric Cancer Patients in Turkey
17. World Conference of Family Doctors, 13- 17 Ekim 2004 Orlando/ Amerika
Birleşik Devletleri
13. Tekiner S, Çetin F, A.Ceyhun G.Aypak C,Kafkaslı A. Planlanmamış Gebelikler
ile Kontraseptif Yöntemler Arasındaki İlişki
IV. Uluslarası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi 20- 23 Nisan 2005
Ankara
14. Hızel S, Ceyhun AG, Tanzer F
Traditional Beliefs as Forgotten Influencing Factors on Breastfeeding
Performance in Turkey
17. World Conference of Family Doctors, 13- 17 Ekim 2004 Orlando/ Amerika
Birleşik Devletleri (Sözel Sunum)
15. Kocaman S, Ceyhun AG, Tekiner AS, Ak PF
The incidence and related factors of urinary incontinence in patients attending
to Ankara University Ibn-i Sina Hospital (Poster)
European General Practice Research Network Kongresi 8-11 Mayıs 2008 Antalya
16. Dağlı Z, Ak Parlak F, Tekiner S, Ceyhun AG
A Case of Hypermobility Syndrome with Family History
WONCA Europe 2008 4- 7 Eylül 2008 İstanbul
17. Ak Parlak F, Ceyhun AG, Tekiner S, Dağlı Z
Physicians and Nurses Attitudes Towards Hormone Replacement Therapy
WONCA Europe 2008 4- 7 Eylül 2008 İstanbul (Sözel Sunu)
18. A.S.Tekiner, A.G.Ceyhun Peker, Z. Dağlı, F.Ak Parlak, Meftune Sav Aydınlı, S.
İnan, M. Kopuk
University Hospital Doctors’ Attitudes Towards Complementary and Alternative
Medicine.
19 th WONCA World Conference of Family Doctors
May, 19-23, 2010 Cancun, Mexico
19. S. İnan, A.G.Ceyhun Peker, A.S.Tekiner, F.Ak Parlak, Z. Dağlı, , M. Sav Aydınlı,
M. Kopuk
H1N1 Epidemic in Ankara, Turkey: What Did We Do?
19 th WONCA World Conference of Family Doctors
May, 19-23, 2010 Cancun, Mexico
20. Z. Dağlı, A.G.Ceyhun Peker, A.S.Tekiner, F.Ak Parlak, M. Sav Aydınlı, S. İnan
Hypermobility Syndrome with multiple muskuloskeletal Disorders : A Case report
19 th WONCA World Conference of Family Doctors
May, 19-23, 2010 Cancun, Mexico
21. A.G.Ceyhun Peker, A.S.Tekiner, Z. Dağlı, F.Ak Parlak, S. İnan
Influenza Vaccination Rates and Immunization Awareness of Adults in risk
Groups
19 th WONCA World Conference of Family Doctors
May, 19-23, 2010 Cancun, Mexico
22. F.Ak Parlak, G.Ceyhun Peker, A.S.Tekiner, Z. Dağlı, S. İnan M. Sav Aydınlı
Sexist Attitudes of Medical Students
19 th WONCA World Conference of Family Doctors
May, 19-23, 2010 Cancun, Mexico
23.Are Family Physicians Aware of Hypermobility and Hypermobility Syndrome
Z. Dağlı, A.S.Tekiner, F. Ak Parlak, M.Sav Aydınlı, S.İnan, G.Ceyhun Peker
19 th WONCA World Conference of Family Doctors
May, 19-23, 2010 Cancun, Mexico (Sözel Sunu)
24. Why don’t you take your cholesterol lowering pills?
Ceyhun Peker G,
European General Research Network. 10- 13 May 2012 Ljubljana- Solvenia
25. Yurdakul T, Ceyhun Peker G, Tekiner S, Ungan M
Turkey; Effect of smoking ban in closed public spaces on quitting status
European General Research Network. 18- 21 October 2012 Antwerp, Belgium
26. Mıstık S, Toprak D, Ceyhun Peker G. Current Position of family medicine in
undergraduate medical education in Turkey. WONCA 2013. 25- 29 June 2013.
Prag- Çek Cumhuriyeti
27. Zehra Dağlı, Atilla Tuncel, İlknur Nimet Ertosun, A.Selda Tekiner,
A.Gülsen Ceyhun Peker. Pshyhological Status and Cotributıing factors in the
parents of children with mental disability and pervasive developmental disorder.
8th Congress European Family Therapy Association 24-27 October 2013
İstanbul- Turkey
28.Zehra Dağlı, Zeynep Bayraktutar Daldal, Ayşegül Cömert Okutucu, A.Selda
Tekiner, A.Gülsen Ceyhun Peker. Prevalence of Metabolic Syndrome detected at
periodic health examinaton. European Primary Care Cardiovascular Society 6th
Annual Scientific Meeting. September 5-6th 2013 London
29.Filiz Ak, A. Selda Tekiner, A.Gülsen Ceyhun Peker, Zehra Dağlı, Mehmet
Ungan. What are the Health Issues of Lesbians and Bisexual Women Concerning
Family Medicine/General Practice?
European General Practice Research Network Kusadasi – Turkey 16th – 19th
May, 2013 (Sözel)
30. History of Cancer and Frequency of Periodic Health Examination.
Zeynep Bayraktutar, G. Lale, S. İnan, A.G. Ceyhun Peker, M. Ungan
European General Practice Research Network Kusadasi – Turkey 16th – 19th
May, 2013 (Sözel)
31. Is healthy lifestyle neglected in primary prevention?
Zehra Dağlı, A.Selda Tekiner, A.Gülsen Ceyhun Peker, Serpil İnan, Mehmet
Ungan
European Primary Care Cardiovascular Society 7th Annual Scientific Meeting 18-
19 September 2014 Brussels, Belgium
32. Selda Tekiner, Gülseren Lale, Gülsen Ceyhun Peker
Situations of undergoing screening tests for cancer prevention of family
physicians in Ankara, Turkey
Ankara University School of Medicine Department of Family Medicine
WONCA 2015 Congress 22 -25 October İstanbul TURKEY (Sözel Sunu)
33. Zehra Dağlı, Burcu Gürhan, Bora Taylaner, Ayşe Selda Tekiner, Ayşe
Gülsen Ceyhun Peker, Mehmet Ungan
Assessment of patients applying to emergency department in terms of
primary care
Ankara University School of Medicine Department of Family Medicine
WONCA 2015 Congress 22 -25 October İstanbul TURKEY (Sözel Sunu)
34. Gülsen Ceyhun Peker, Ayşegül Cömert Okutucu, Ayşe Selda Tekiner, Zehra
Dağlı Assesment of Postpartum Depression Using The Edinburgh Postnatal
Depression Scale In Fathers of The Children Born at Ankara University
School 0f Medicine Department of Obstetrics And Gynecolog
Ankara University School of Medicine Department of Family Medicine
WONCA 2015 Congress 22 -25 October İstanbul TURKEY (Sözel Sunu)
35. Seda Coşkun, Ayşe Gülsen Ceyhun Peker, Ayşe Selda Tekiner, Zehra Dağlı,
Mehmet Ungan
The risk of vitamin d deficiency in elderly patients with polypharmcy &
management of rational polypharmacy.
EGPRN Edirne Meeting 20-22Ekim 2015 (Sözel Sunu)
36. Duygu Ilke Yıldırım, Ayşe Selda Tekiner, Ayşe Gulsen Ceyhun Peker,
Mehmet Ungan
A nightmare of a family physician; Headlice; a case report and literature
review
Department of Family Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey
WONCA 2015 Congress 22 -25 October İstanbul TURKEY
37, Zehra Dağlı, Duygu Ilke Yıldırım, Ayşe Selda Tekiner, Ayşe Gülsen Ceyhun
Peker, Mehmet Ungan
Efficiency of management of urinary tract infections at a university hospital
family medicine outpatient clinic
Department of Family Medicine, School of Medicine, Ankara University, Ankara,
Turkey
WONCA 2015 Congress 22 -25 October İstanbul TURKEY
38.Seda Coşkun, Selda Tekiner, Filiz Ak, Gülsen Ceyhun Peker
The knowledge and awareness of family physcians about the red reflex test
during neonatal period
Department of Family Medicine, Ankara University School of Medicine, Ankara,
Turkey
39.Tuğba Yurdakul, Ayşe Gülsen Ceyhun Peker, Zehra Dağlı, Ayşe Selda Tekiner,
Mehmet Ungan
Comparison of Edinburgh Postnatal Depression Scale and Patient Health
Questionnaire to Screen Postpartum Depressive Symptoms among Mothers
of 0-12-Month-Old Babies
Department of Family Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey
WONCA 2015 Congress 22 -25 October İstanbul TURKEY
40.Neslihan Övet, Gülsen Ceyhun Peker, Ayşe Selda Tekiner
How dressing styles of women effects Vitamin D levels?
Department of Family Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey
WONCA 2015 Congress 22 -25 October İstanbul TURKEY
41. Seda Coskun, Zehra Dağlı, Ayşe Selda Tekiner, Ayşe Gülsen Ceyhun Peker,
Mehmet Ungan
Use of Antibiotics for Upper Respiratory Tract İnfections at the Family
Medicine Out-patient Clinic at a Universty Hospital
Ankara Universty Faculty of Medicine, Department of Family Medicine, Ankara,
Turkey
WONCA 2015 Congress 22 -25 October İstanbul TURKEY
42. Tuba Ömeroğlu, Zehra Dağlı, Zeynep Bayraktutar, Ayşe Selda Tekiner,
Mehmet Ungan
Evaluation of Cases with Postmenopausal Bleeding
Department of Family Medicine, School of Medicine, Ankara University.
Ankara,Turkey. WONCA 2015 Congress 22 -25 October İstanbul TURKEY
43. Ayşe Gülsen Ceyhun Peker, Zehra Dağli, Neslihan Övet, Ayşe Selda
Tekiner, Filiz Ak, Mehmet Ungan
Ankara University, Ankara, Turkey
Is daily fluid consumption and notion of fluid adequate?
EGPRN Edirne Meeting 20-22Ekim 2015
44. Zehra DAĞLI, Ayşe Selda TEKİNER, Ayşe Gülsen CEYHUN PEKER
Department of Family Medicine, School of Medicine, Ankara University,
Ankara,Turkey
Multi-drug use in hypertensive patients at a family medicine out-patient clinic of
a university hospital
European Primary Care Cardiovascular Society 8th Annual Scientific Meeting 17-
18 Eylül 2015 Prag Çek Cumhuriyeti
45. Özdemir K, Dağlı Z, Yüksel ŞB, Ceyhun Peker AG, Tekiner AS.
O Caso de Eritema Nodoso Idopatıco na Policlinica de Medicina Familiar. 5 th
Congreso Iberoamericano de Medicina Familiar y Comunitaria. 16- 19 Ağustos
2017 Lima/ PERU
Kongrelerde Alınan Görevler
1. D-8 Health Projects Group First Meeting 9- 10 June 1997 Ankara- Gözlemci
2. . I. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi 29- 31 Mart 2001 Ankara
Sağlık Hizmetlerinde İletişim ve İletişim Sorunları Çalışma Grubu
3. Uluslarası Katılımlı I.Aile Hekimliği Günleri 2- 5 Kasım 2001 Edirne
Kongre Danışma Kurulu Üyesi
4. V. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 27- 30 Mart 2002 Adana
Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi
5. V. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 27- 30 Mart 2002 Adana
Sözel Bildiri Oturum Başkanlığı
6. VI. Aile Hekimliği Kongresi 4- 7 Mayıs 2004 Bursa
Aile Hekimliğinde Üreme Sağlığı- Panel Başkanı
7. WONCA Europe 2008 4- 7 Eylül 2008 İstanbul
Quality of Care Session 2 Sözel Sunu Oturum Başkanlığı
8. 9.Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 3-7 Kasım 2010 Antalya
Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi
9. 2. Ulusal ATAH Kongresi 7-10.4.2011 Ankara
Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi
10. 2. Sürekli Mesleksel Gelişim Eğitimi- Birinci Basamakta Ağrı Yönetimi
13- 15.4.2012 Mardin Düzenleme Kurulu
11 . Ankara Aile Hekimliği Kongresi Organizasyon Komitesi Üyesi 2013 Ankara
12. 50.Ulusal Diyabet Kongresi Bilimsel Program Kurulu Üyesi 23-27.4.2014
Antalya
13. 4. Trakya Aile Hekimliği Kongresi. Oturum Başkanlığı Konferans- Aşk ve
Cinsellik 18-22.3.2015 Edirne
14.9. Aile Hekimliği Güz Okulu Sözel Sunu Oturum Başkanlığı 1-5.5.2015 Antalya
15. 14. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu Sözel Sunum Oturum Başkanlığı
22-24 Mayıs 2015 Adana
16. 14. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu Bilimsel Komite Üyeliği 22-24
Mayıs 2015 Adana
17. 15. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu Bilimsel Komite Üyeliği Mayıs
2016 Adana
18. 16. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu Bilimsel Komite Üyeliği Mayıs
2017
Derleme Yazı:
1. Ceyhun B, Ceyhun G.
Anksiyete Monografları No: 1, Anksiyete Teorileri
Hekimler Yayın Birliği Ankara, 1994
Çeviri Kitap:
1. Ceyhun G
Kardiyoloji Yıllığı 10
Hekimler Yayın Birliği, 1993 Medicographics Ajans ve Matbaası s: 305-335
2. Ceyhun B, Saatçi E, Ceyhun G
Obsesif Kompulsif Bozukluk Monografları- 3
Hekimler Yayın Birliği, 1997 Medicographics Ajans ve Matbaası s: 85- 123
3. Ceyhun B, Ceyhun G
Obsesif Kompulsif Bozukluk Monografları 4- Çocukluk çağı başlangıçlı Obsesif
Kompulsif Bozuklukda son yenilikler
Hekimler Yayın Birliği, 1997 Medicographics Ajans ve Matbaası s: 167- 183
4. Ceyhun B, Ceyhun G
Bilinçdışında Kardeşler ve Psikopatoloji Prof. Dr. Vamık D. Volkan, Dr. Gabrieale
Ast
Çizgi Tıp Yayınevi, Ankara. Kasım 1998; s: 1- 165
Kitap Bölümü Yazarlığı:
1. Ceyhun G, Şener F.
Aile Hekimliği II, Bölüm 11: Sağlık Bakanlığının Aile Hekimliği Konusundaki
Hazırlıkları ve Uygulamaları. Editör: Çağlayaner H.
İletişim Yayınları, Cep Üniversitesi No: 155, 1996 İstanbul s: 71-85
2. Ceyhun B, Ceyhun G
Zeka Gerilikleri
Ruhsal Hastalıklar Kitabı 2. Baskı Çizgi Tıp Yayınevi 2000, Ankara
Sayfa:820- 834
3. Ungan M, Tekiner AS, Ceyhun Peker AG. Sağlıklı Yaşam. TC Anadolu
Üniversitesi Yayını No:2866. Açık Öğretim Fakültesi Yayını No: 1823 Bölüm 7
Riskli Davranışlar ve Korunma S:110-125
Kitap Bölümü çevirisi
1. Ceyhun G
Bölüm 3: Aile Sistemleri Kavramları: Birinci Basamakta Aileleri Değerlendirmek
için Araçlar, s: 28- 42 Aile Yönelimli Birincil Bakım. Çeviri Editörü Hakan Yaman
Yüce Yayım, İstanbul 2007
2. Ceyhun AG, Tekiner AS
Bölüm 31. Nörolojik Semptomlar Vertigo ve Senkop ile Giden Durumlar. Sayfa
931- 947
3.Siegenthaler- Semptomdan Tanıya. İç Hastalıklarında Ayırıcı Tanı
Çeviri Ed: E. Müftüoğlu, H. Yaman Nobel Matbaacılık 2009
4. Douglas S. Paauw, Lisanne R. Burkholder, Mary B. Migeon
İç Hastalıkları Klinisyen Rehberi
Bölüm 4. Hastalar İle İletişim Kurma s:12-15
Çeviri Editörü:Prof.Dr. Nurşen Düzgün
Veri Medikal Yayıncılık 2009 İstanbul
5.Bölüm Editörü- Bölüm XVI: Dermatolojik Problemler. S:599- 631Taylor Aile
Hekimliği El Kitabı. 3. Baskı Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği- Güneş Tıp
Kitapevi, 2011
ISBN:978- 975-277-353-0
6.Ceyhun Peker G. Bölüm 38: Sarılık s: 255- 262
Aydoğan Ü, Sağlam K (Çeviri eds). Aile Hekimliği Ayaktan Tedavi ve Korunma.
ISBN:978-975-277-479-7 Güneş Tıp Kitabevleri; 2013 Mark B.Mengel, L. Peter
Schwiebert. Family Medicine Ambulatory Care and Prevention.
Mc Graw-Hill Companies.
7. Ceyhun Peker G. Olgu 40 İrritabl Barsak Sendromu s:417- 424
Ak M (Çeviri Ed). Olgu Dosyaları Aile Hekimliği Nobel Tıp Kitapevleri;2014
Case Files Family Medicine Second Edition. Mc Graw-Hill Companies.
ISBN: 978-605-335-006-4
Araştırma Projesi:
1.Ceyhun G*, Hızel S**, Düzgün N*.
Değişik Sağlık Merkezi Kullanıcıları Tarafından Sağlık Hizmet Sunum Kalitesinin
Değerlendirilmesi. Kasım 1998. Ankara
TÜBİTAK - Proje No: SBAG- 1771
*Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD
**Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri MYO
2. Altmış yaş üstü erkeklerde Abdominal Aort Anevrizması prevalansı.
BAP Ankara Üniversitesi 13B3330013 2014
Eğitim Faaliyetleri:
Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda
Hastalıklar Bilgisi II Dersi- 2006 yılına kadar
AÜTF Dönem III İletişim Becerileri
AÜTF Dönem 5 Seçmeli Staj Eğitim Faaliyetleri
AÜTF Dönem 6 Staj Eğitim Faaliyetleri
Bilimsel Araştırmalar/ İncelemeler için Alınan Burslar
1. Special International Course on Community and Primary Medicine
İsrail- Mashav Bursu ile Katılım 1- 30 Kasım 1995
2. Aile Hekimliği Anabilim Dalı Akademisyenlerinin Pratik Eğitimi Projesi No:
TR/06/A/F/EX103332
Avrupa Birliği Leonardo Mobility Project, 18- 30 Eylül 2006 Bottrop/ Almanya
KURS
1. EURACT Advanced Course for trainers in Family Medicine 23-26 Mart
2010 Kapadokya
2. 4th EURACT Assessment Course 1- 4 Aralık 2010 Adana
3. Öğretim Üyeleri için Eğiticilerin Eğitimi Programı 13.10.2014- 7.11.2014
Ankara
Bilim alanı ile ilgili yayınlanmış uygulama kılavuzu
T.C. Sağlık Bakanlığı Birinci Basamağa Yönelik Tanı ve Tedavi Rehberleri 2003
TC Sağlık Bakanlığı Okul Sağlığı Rehberi
Davetli Konuşmacı- TAHUD ve Çek Genel Pratisyenlik Dernekleri Toplantısı-
30.08.2012- 2.09.2012 Prag
ÜYE OLDUĞU DERNEKLER:
1990- Asil üye Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği
1996- Asil üye EURACT (European Academy of Teachers
in General Practice)
1999- Asil üye WONCA (World Organization of National
Colleges and Academies in General
Practice)
Hakemli Dergilerde Yayın Danışma Kurulu Üyeliği
1. Türkiye Klinikleri Dergisi Hakemlik
2. TÜMDES Yabancı Dil Danışmanlığı
3. GeroFAM Dergisi Hakemlik
4. Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi Yayın Danışma Kurulu Üyeliği
5. Family Medicine and Primary Care Review Hakemlik
Eğitici Aile Hekimi ünvanını taşımaktayım.
Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğünce
yürütülmekte olan “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Hastaneler” Ulusal
Değerlendirme Komitesinin bir üyesiyim.
Sağlık Bakanlığı Onaylı Ozon Uygulama Sertifikası sahibiyim.